Meniu Închide

Acord de mediere consfințit de instanță privind custodia comună și ieșirea din țară fără acordul celuilalt părinte

Înțelegerea părinților atunci când este vorba despre autoritatea părintească este dorința nespusă a copiilor. Dincolo de stresul și apăsările despărțirii/divorțului părinții trebuie să separe problema dintre ei doi de problema dintre ei și copil. Deseori, în iureșul divorțului, părinții amestecă copilul în divorț și acesta intră fără să vrea în spirala fără capăt a conflictului dintre părinți.

Negocierea amiabilă a unui plan parental și medierea perspectivei relațiilor parentale este dezideratul oricărui copil. Ce copil nu ar vrea pace între părinți? De la sine înțeles că toți copiii vor pace între părinți. Pacea și armonia dintre părinți aduce pace și armonie în sufletul copilului. Lupta și dizarmonia dintre părinți aduc/produc lupte și dizarmonii interioare copilului.

Climatul dintre părinți se reflectă în mod direct și profund asupra stării psihice și emoționale a copilului. Din acest motiv se spune că un copil este oglinda părinților: el oglindește nu numai educația primită de la ei ci și stările pozitive sau negative pe care le primește de la ei ca o iradiere din ei.

Discutarea amiabilă a planului parental prin negociere directă între avocați ori prin mediere ar trebui să fie primordială oricărui demers judiciar. Copilul trebuie ferit de instanța de judecată ori de executorul judecătoresc pentru că din aceste locații nu va avea niciodată amintiri plăcute…

În mediere/negociere se pot discuta pe îndelete aspecte ce țin de relațiile anterioare dintre fiecare părinte și copil și relațiile viitoare dintre ei raportate la noul context care schimbă radical cadrul dintre părinți și copii: separarea/mutarea unuia dintre părinți. Părinții pot discuta și clarifica în mod elaborat aspecte ce țin de drepturile și obligațiile lor părintești fără a fi ținuți de vreo decizie impusă de cineva. Singurul principiu care li se impune lor și avocaților sau mediatorului în astfel de ședințe este acela de a fi respectat interesul superior al copilului.

După schițarea, discutarea, clarificarea și negocierea unui plan parental se poate redacta un acord de mediere unde acest plan să fie inserat. Un astfel de acord de mediere va trebui să treacă pe la un judecător pentru a fi consfințit și a avea astfel putere executorie. Judecătorul, într-o procedură necontencioasă, de regulă fără prezența părinților, verifică dacă s-a respectat cadrul legal și dacă acordul este în concordanță cu interesul superior la copilului.

Conform noilor modificări la Legea Medierii, pentru a vedea dacă înțelegerea părinților respectă interesul copilului, mediatorul sau părinții care sunt într-o procedură de mediere sau negociere a unui plan parental pot solicita la inițierea medierii un raport de anchetă socială de la autoritatea tutelară. În momentul în care părinții au ajuns la o înțelegere amiabilă acordul de mediere va fi trimis la instanță împreună cu raportul/referatul de anchetă psiho-socială, fapt ce va grăbi și ușura procedura judiciară de consfințire. Singura problemă în procedurile judiciare de consfințire a unor astfel de acorduri era lipsa sau întârzierea acestui raport/referat. Cu noile prevederi procedura de consfințire a unui acord de mediere privind custodia copilului/planul parental/exercitarea autorității părintești va fi mult mai facilă, având în vedere și faptul că prezența părinților nu mai este obligatorie ci consfințirea, ca regulă, se va putea face fără citarea lor și fără a fi nevoie de prezența lor.

Redau mai jos un acord de mediere întocmit de mine și consfințit de Judecătoria Sector 1 în data de 08.07.2019, acord ce conține un plan parental detaliat. Printre clauze părinții au negociat posibilitatea ieșirii din țară cu minorul fără a mai fi nevoie e acordul notarial al celuilalt părinte. Astfel oricare din părinți poate părăsi țara cu copilul pentru maxim 30 de zile, fără a fi nevoie de vreun acord ci doar cu o înștiințare prealabilă a celuilalt părinte. Evident părintele care pleacă din țară cu copilul va avea Hotărârea instanței la el pentru a dovedi organelor poliției de frontieră ori organelor de poliție din locul unde va merge că are decizia instanței în acest sens. La hotărâre va avea atașa dovada înștiințării celuilalt părinte.

Print Friendly, PDF & Email

2 comentarii

  1. Teodora

    Și eu am încheiat un acord de mediere în care unul dintre părinți s-a stabilit definitiv în Africa, și părintele a fost de acord să iasă copiii din tara numai cu acordul mamei. Cum putea sa îl găsească în AFRICA, sa își de-a acordul sa părăsească copilul tara??? Copilul era condamnat definitiv sa nu părăsească tara, sa participe la concursuri, olimpiade. Unul dintre copii a participat la concursuri în GERMANIA, CROAȚIA, POLONIA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente