Meniu Închide

CCR- majorarea perioadei de suspendare a permisului pentru nepredarea în termen este constituțională

CCR a statuat că majorarea perioadei de suspendare a permisului pentru nepredarea în termen, după ce procesul contravențional se termină cu respingerea plângerii, este constituțională.

Problema de drept ce a fost dezbătută se referea la sancțiunea de majorare cu 30 de zile a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce pentru cei care nu au predat permisul de conducere, după ce au pierdut procesul contravențional, în termenul legal. Acesta fapt atrage o sancțiune de prelungire a suspendării dispuse prin Procesul Verbal cu încă 30 de zile. Această prelungire nu este însă o contravenție de sine stătatoare și s-a pus deci problema principiului nulla poena sine lege (nici o sancțiune fără un temei legal). 

Tribunalul Prahova Secția a II-A civilă, instanță pe rolul căreia s-a aflat dosarul în care s-a cerut sesizarea Curții Constituționale a considerat că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Se argumentează că textul de lege nu creează o altă sancțiune sau o agravare a celei aplicate ci introduce o sancțiune specifică cu rol de constrângere a contravenientului de a preda permisul de conducere.

CCR consideră că suspendarea permisului de conducere și majorarea cu 30 de zile a perioadei de suspendare sunt măsuri disuasive ce au ca scop preîntâmpinarea unor fapte contravenționale și deci protecția bunurilor si persoanelor implicate ce se află pe drumurile publice.  Majorarea perioadei de suspendare pentru nepredarea în termenul legal de 30 de zile reprezintă consecința legăturii directe în care se află cu fapta sancționată și a pericolului social al acesteia, fiind pe deplin justificată din perspectiva interesului general ocrotit.

Curtea Constituțională nu spune totuși ce natură are această majorare a suspendării: dacă este o sancțiune contravențională complementară de sine stătătoare ori este o prelungire a primei sancțiuni contravenționale complementare. Curtea Constituțională spune doar că ea se justifică, fapt necontestat de cel care a ridicat excepția de neconstituționalitate.

Din analiza Deciziei CCR se înțelege că prelungirea perioadei de suspendare pe motivul nepredării permisului în termenul legal este în fapt o prelungire a efectelor Procesului Verbal inițial, în baza legii. Așadar majorarea cu 30 de zile a perioadei suspendării este un adaos legal la prima pedeapsă, drept pentru care nu mai este nevoie de reglementarea și sancționarea distinctă a acestui adaos, acestui plus de suspendare. În acest context majorarea ar fi de fapt o mărire legală a primei sancțiuni, de drept, fără intervenția vreunui agent constatator, fiind direct legată de prima sancțiune și de faptul nepredării în termenul legal.

Totuși, dacă în acest context titularul permisului de conducere este nedreptățit ori dacă acestuia i se lezează drepturile în mod abuziv de către agentul de la ghișeul predări/ridicări permise din cadrul serviciului/biroului rutier, el nu mai poate contesta prin plângere contravențională adăugarea acestui surplus, neavând un nou Proces Verbal de contravenție contestabil. El are doar instrumentul unei plângeri/petiții administrative la comandantul unității, fiind lipsit de protecție judiciară cu privire la aplicarea legală sau nelegală a acestei majorări. Lipsa unei protecții judiciare efective lezează totuși dreptul la un proces echitabil și accesul la o instanță, chestiuni ce nu au fost puse totuși în discuția Curții Constituționale până la acest moment.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente