Meniu Închide

DEN – Dosarul Electronic Național a intrat în etapa de testare

DEN – Dosarul Electronic Naţional a intrat în etapa de testare la 3 Curţi de apel din ţară, cele din Alba Iulia, Bucureşti şi Timişoara, conform declarațiilor secretarului de stat George Cătălin Şerban din Ministerul Justiţiei. Proiectul va fi implementat la nivel național după etapa de testare.

DEN – Dosarul Electronic Naţional este o aplicație web ce facilitează accesul la documentele dosarelor aflate pe rolul instanțelor. Fiecare dosar civil sau penal este înregistrat pe aceasta platformă, iar părțile, avocații și experții vor avea acces la documentele din aceste dosare. Înregistrarea părților, avocaților și experților se face prin crearea unui cont pe platforma den.just.ro. Momentan aplicația are versiunea ver. 2.2.6 info.

DEN este o aplicație similară dosarului electronic de până acum, dosar electronic ce există în condiții diferite la nivel național. Prin această nouă aplicație se dorește uniformizarea dosarului electronic și facilitarea accesului la documentele și actele procedurale din dosar. Rubricile aplicației sunt părți, documente, ședințe și comunicări.

Printre noutăți, așa cum reiese din este Manualul de utilizare este aceea că prin intermediul platformei DEN se vor putea comunica citații, alte acte de procedură și hotărârile judecătorești, ce vor face probabil obiectul unor notificări pe e-mailul ori numărul de telefon cu care utilizatorul s-a înregistrat. Aceasta facilitate nu există la dosarul electronic actual aflat la dispoziția părților și avocaților.

Pentru avocați va fi mai simplă utilizarea unei singure platforme și gestionarea tuturor dosarelor aflate pe rolul Cabinetului de avocat (ori Societății) dintr-o singură aplicație, având în vedere că acum gestionarea dosarelor electronice se face nesincronizat și diferit, în funcție de Curtea de Apel din care face parte instanța la care se află dosarul.

Instanțele judecătorești vor fi operatorii aplicației, iar Ministerul Justiției, prin Direcția Tehnologia Informației, va fi  administrator tehnic. Instanțele vor fi responsabile de gestionarea conținuturilor (actelor) replicate din dosarele aflate pe rol.

În declarația de confidențialitate apare și principiul neangajării răspunderii. Administratorul tehnic – Ministerul Justiției – găzduiește și întreține platforma informatică DEN, depunând toate diligențele în scopul actualizării conținutului acesteia. Informația oferită prin intermediul platformei DEN este exclusiv de natură generală, nu este obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată, și nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Administratorul tehnic nu îți asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită unor eventuale inexactități a informațiilor furnizate prin intermediul platformei informatice DEN. Administratorul tehnic nu răspunde pentru eventualele prejudicii suferite de Utilizator urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul platformei informatice DEN.

Privind protecția datelor cu caracter personal, în declarația de confidențialitate se mențioenază că accesul la datele cu caracter personal, la materialul stocat și/sau arhitectura tehnică a soluției informatice DEN este limitat la personalul responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare, care poate fi identificat în mod clar prin prisma atribuțiilor specificate în fișa postului sau în alte acte juridice relevante și care respectă acorduri de confidențialitate statutare și, după caz, în condițiile legii, suplimentare. Astfel, datele cu caracter personal vor putea fi accesate de personal din cadrul instanțelor judecătorești (magistrați și grefieri – în scopul validării cererilor inițiale de acces la DEN și de asigurare a bazinului de documente relevante pentru solicitant, personal de specialitate informatică – în scopul monitorizării și administrării infrastructurii IT și de comunicații de date constituită la nivel local pentru a deservi soluția informatică DEN), personal din cadrul MJ (personal de specialitate informatică – în scopul monitorizării și administrării infrastructurii IT și de comunicații date constituită la nivel central pentru a deservi soluția informatică DEN) și, după caz, terților (parchete, poliție și alte autorități competente în materia prevenirii și urmăririi penale a infracțiunilor, inclusiv a protejării amenințărilor la adresa securității publice, conform prevederilor legislației aplicabile în temeiul Directivei (UE) 2016/680).

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente