Meniu Închide

Executarea la domiciliu a pedepsei închisorii – proiect adoptat de Senat

În ședința din 31.03.2020 Senatul a adoptat un proiect legislativ prin care se modifică regimul de executare a pedepselor stabilit de Codul Penal. Proiectul de lege merge la Camera Deputaților pentru dezbaterea finală.

Prin proiect se stabilește un nou regim de executare a pedepsei închisorii în Codul Penal. Astfel că pe lângă executarea pedepsei în regim penitenciar (și pe lângă suspendarea executării pedepsei) se introduce executarea la domiciliu a pedepsei închisorii, regim care se aplică în următoarele condiții:

 • pedeapsa aplicată de instanță este de cel mult 7 ani, chiar și în caz de concurs de infracțiuni
 • inculpatul (în proiectul de lege este menționat termenul infractor termen ce nu are corespondență în legislația penală) nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, cu excepția infracțiunilor dezincriminate, amnistiate sau săvârșite din culpă ori pentru care s-a împlinit termenul de reabilitare sau s-a pronunțat reabilitarea
 • inculpatul își dă acordul pentru prestarea unei munci în folosul comunității
 •  în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că executarea la domiciliu a pedepsei este suficientă şi condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.
 • inculpatul a dat dovadă de o bună conduită procesuală (nu a zădărnicit aflarea adevărului, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a zădărnicit tragerea la răspundere penală a altor participanți)
 • infracțiunea ori infracțiunile ce compun concursul de infracțiuni sunt de o gravitate redusă. Astfel nu va putea beneficia de executarea la domiciliu a pedepsei persoana care a săvârșit o infracțiune contra vieții, contra integrității corporale sau sănătății, asupra unui membru de familie sau asupra fătului, contra libertății și integrității sexuale, o infracțiune de corupție, de serviciu, infracțiuni de trafic de persoane sau minori, fapte comise prin sisteme informatice ori prin mijloace de plată electronică, contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice, ori infracțiuni privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (Legea 143/2000). Tot astfel, nu va putea beneficia de executarea la domiciliu a pedepsei persoana care a săvârșit anterior infracțiunea de evadare sau înlesnirea evadării ori o tentativă la aceste fapte. Pentru infracțiuni contra patrimoniului se va permite executarea la domiciliu a pedepsei.
 • termenul de supraveghere va fi egal cu durata pedepsei aplicate
 • condamnatul va presta muncă în folosul comunității între 60-120 de zile
 • se introduce și o executare mixt individualizată în sensul alternanței executării în regim penitenciar cu executarea la domiciliu. Astfel, în funcție de inculpat și de posibilitățile sale concrete de îndreptare, instanța poate dispune executarea la domiciliu a pedepsei de luni până vineri, și executarea în regim penitenciar în zilele de sâmbătă și duminică.
 • persoanele care execută pedeapsa închisorii la domiciliu vor fi monitorizate prin brățări electronice.
 • executarea la domiciliu a pedepsei închisorii va fi supravegheată de poliție. Poliția de pe raza domiciliului condamnatului va fi organ de supraveghere.
 • persoana va putea ieși din locuință pe parcursul executării pedepsei la domiciliu : 1. în cazul îndeplinirii obligaților ce rezultă dintr-un contract de muncă/profesional, 2. pentru motive medicale, 3. pentru prezența în fața organelor judiciare, 4. în vederea îndeplinirii unei obligații ce servește unui interes public, 5. cu însoțitor dat de organul de poliție pentru deplasarea la locul de muncă în folosul comunității.

Proiectul de lege a fost trimis spre dezbatere la Camera Deputaților, care este for decizional. Vom vedea dacă proiectul va intra în vigoare și în ce condiții (dacă, cum și când) se vor achiziționa brățările electronice.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente