Meniu Închide

Au fost incriminate noi infracțiuni privind substanțele psihoactive

Legea 172/2024 aduce modificări la Legea 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele reglementate de Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Legea a fost pubilicată în monitorul Oficial nr 510 din 31.05.2024 și a intrat în vigoare în data de 03.06.2024, aplicându-se doar faptelor săvârșite începând cu această dată.

Prin noua lege se incriminează noi fapte penale printre care tolerarea consumului de substanțe psihoactive în imobile, faptă pentru care va răspunde proprietarul, chirașul ori deținătorul cu orice titlu sau chiar și cel care nu are vreun titlu locativ. De asemeni se incriminează și administrarea sau remiterea, fără reţetă medicală, de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și îndemnul de a consuma astfel de substanțe.

Se reglementează de asemeni noi circumstanțe agravante, printre care și fapta de a amesteca substanțele psihoactive. 

Fapta de tolerare a consumului în imobile/spații nu era incriminată până acum cu privire la substanțele psihoactive. Doar în legislația privind drogurile prevăzute de legea 143/2000 era și este incriminată fapta de punere la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri, faptă care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

Va fi deci infracțiune punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, de către proprietarul, chiriaşul, deţinătorul cu titlu sau fără titlu sau administratorul oricărui imobil, incluzându-le şi pe cele aflate în stare de degradare, dezafectate ori în construcţie, pentru consumul fără drept de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive ori tolerarea consumului fără drept în asemenea locuri.

Noua lege prevede pedepse cuprinse între 1-5 ani pentru persoanele care permit sau tolerează consumul de substanțe active, altele decât drogurile, în imobilele/spațiile/locurile lor indiferent de starea fizică a imobilelor (degradate, dezafectate, în curs de construcție, în stare de utilizare), proprietate personală sau pe care le au/dețin în folosință cu orice titlu sau chiar fără titlu (chirie, comodat, ocupațiune, etc). Dacă consumul privește consum de droguri conform Legii 143/2000, pedeapsa este de la 2-7 ani.

Administrarea sau remiterea, fără reţetă medicală, de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Îndemnul la consumul fără drept de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prin orice mijloace, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

Tentativa la infracţiunile prevăzute mai sus se pedepseşte. Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor de mai sus.

Conform noii reglementări vor constitui agravante următoarele situaţii:
a)produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară sau participă la activităţi educative, culturale, sportive, sociale, manifestări artistice ori în apropierea acestora
b)folosirea minorilor la săvârşirea faptelor
c)produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost amestecate cu alte substanţe care le-au mărit pericolul pentru viaţa şi integritatea persoanelor.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente