Meniu Închide

Norme noi: polițistul nu poate ține o persoană la secție pentru verificări mai mult de 12 ore

Norme noi: polițistul nu poate ține o persoană la secție pentru verificări mai mult de 12 ore. Proiectul de Lege a fost adoptat de Parlament și promulgat de Președinte pe data de 02.05.2022, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial. Proiectul a devenit Legea 122/2022. Articolul 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române se modifică ți stabilește cadrul temporal pentru activitățile de invitare la sediul poliției în vederea verificării unor situații de fapt și de drept.

Dacă până acum nu exista o limită legală de timp până la care o persoană condusă pentru verificări privind identitatea (și nu numai) la sediul poliției, reglementarea nouă stabilește un termen maxim în care organele de poliție trebuie să facă activitățile de verificare.

Noua lege prevede un termen maxim de 8 ore, iar în cazuri speciale de 12 ore, termene după expirarea cărora poliţistul are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei. Dacă în cele 8 ore s-a stabilit identitatea persoanei, poliţistul are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei. Dacă în termen de 12 ore nu s-au soluționat verificările privind identitatea persoanei ori alte date privitoare la situația de fapt ori nu s-au luat măsurile legale ce s-ar fi impus, persoana este liberă să plece din sediul poliției iar poliţistul are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei. Durata este una maximă legală, acest lucru însemnând că dacă identitatea sau verificările s-au soluționat mai repede, la momentul terminării verificărilor polițistul este obligat să permită persoanei verificate părăsirea sediului poliției.

Stabilirea identității și/sau luarea măsurilor care se impun trebuie desfășurate în acest termen legal de 8 sau maxim 12 ore (dacă sunt de clarificat chestiuni privind identitatea), menținerea persoanei în/la sediul poliției peste aceste termene fiind ilegală și putând atrage pentru polițist răspunderea penală pentru abuz în serviciu.

Menționăm că normele acestea nu au în vedere măsurile preventive reglementate de procedura penală (cum ar fi reținerea). Conducerea persoanei la sediul poliției pentru verificări este o măsura administrativă și nu una procesual-penală. Poliţistul este îndreptăţit să conducă o persoană la sediul poliţiei, atunci când: a) nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice; b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanţelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creează motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală; c) prin acţiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică; d) luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Persoana condusă la sediul poliţiei are următoarele drepturi: 1. de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliţiei, 2. de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin, 3. de a formula contestaţie împotriva dispunerii măsurii conducerii, înainte de încetarea acesteia, la șeful ierarhic al polițistului, 4. de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, în condiţii care să asigure confidenţialitatea, precum şi de a nu da nicio declaraţie fără prezenţa acestuia, cu excepţia comunicării datelor de identificare ori a unor informaţii necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a sa ori a altei persoane, 5. de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura luată, 6. de a solicita informarea reprezentanţilor diplomatici ai statului de provenienţă, în cazul cetăţenilor străini, 7. de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta, 8. de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situaţia în care nu vorbeşte, nu înţelege limba română, nu se poate exprima sau prezintă handicap auditiv ori surdocecitate. Persoana condusă la sediul poliţiei, poate contesta măsura dispusă de poliţist, înainte de încetarea acesteia, la şeful ierarhic al poliţistului. Contestaţia, conform dreptului meționat anterior se depune, în scris, la poliţist sau la şeful ierarhic al acestuia

Noile prevederi adăugate legislației privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române sunt următoarele:

Verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei se realizează de îndată, fără a depăşi un termen de 8 o re de la momentul iniţierii deplasării.

În situaţia în care identitatea persoanei nu a putut fi stabilită în termenul prevăzut la alin. (4), acest termen se prelungeşte cu perioada necesară stabilirii identităţii, verificării situaţiei de fapt şi, după caz, luării măsurilor legale, fără a depăşi un termen de 12 ore de la momentul iniţierii deplasării.

Poliţistul are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei: a) după finalizarea activităţilor, chiar dacă termenele prevăzute la alin. (4) şi (4 indice 1) nu au expirat; b) după expirarea termenului prevăzut la alin. (4), dacă identitatea persoanei a fost stabilită; c) după expirarea termenului prevăzut la alin. (4 indice 1), chiar dacă identitatea persoanei nu a putut fi stabilită.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente