Meniu Închide

Onorarii minimale fixate de UNBR cu titlu orientativ pentru avocați și magistrați

Începând cu data de 01.01.2021 a intrat în vigoare Hotărârea Consiliului UNBR nr 82/17-18.07.2020 privind Ghidul orientativ al onorarilor minimale practicate de avocați. Conform Hotărârii, lista onorariilor minimale are titlu de recomandare pentru avocați, aceștia nefiind ”legați” sub nici o formă de ele, dar luându-le în considerare în fixarea propriilor onorarii. Onorariile minimale nu sunt obligatorii pentru avocați, deci sunt facultativ-orientative. Un avocat va stabili propriul onorariu în funcție de fiecare speță și fiecare client. În raport de complexitatea cauzei, onorariile minimale din Ghid pot fi majorate cu până la 100%.

Pentru judecători ghidul se anunță a fi un tablou de la care se vor ”inspira” atunci când reduc cheltuielile judiciare. Conform UNBR, ghidul conține criterii obiective care trebuie luate în considerare de magistrați atunci când reduc nejustificat cheltuielile de judecată formate din onorariul de avocat. Acum, chiar și avocații se pot apăra dacă se reduce nejustificat de mult un onorariu de avocat, având acest Ghid ce se adresează și magistraților ca o probă în egalarea unor practici abuzive ale judecătorilor de a diminua fără nici o justificare și fără nici un temei onorariul de avocat ce va compune cheltuielile judiciare plătibile de partea care pierde procesul. Ghidul devine așadar un temei pentru stabilizarea, regularizarea și legalitatea unor practici judecătorești de reducere a onorariului, uneori frapante.

La elaborarea Ghidului a fost avut în vedere și cadrul legal european în materie.

Onorariile din lista publicată de UNBR sunt onorarii nete, neincluzând TVA. De asemeni onorariile nu conțin alte cheltuieli procesuale necesare în funcție de fiecare caz/proces. Onorariile de mai jos se referă doar la serviciile prestate de avocat persoanelor fizice. Pentru serviciile avocațiale prestate pentru persoanele juridice sau autoritățile publice ori societăți fără personalitate juridică sau persoane fizice autorizate, onorariile minimale se pot majora cu până la 100% (se pot deci dubla).

Redăm mai jos câteva onorarii minimale orientative:

Onorariul minimal orar este de 220 lei. Onorariul orar se plătește în funcție de numărul de ore în care avocatul acordă consultații, asistare ori reprezentare și diferă de onorariul per lucrare/per acțiune/per proces. O oră din munca avocatului costă deci minim 220 lei fără TVA.

Onorariul Forfetar, și anume onorariul fixat pentru o anume activitate (indiferent de orele prestate de avocat), în materie civilă, este:

 • pentru cereri de valoare redusă (CVR) judecate potrivit acestei proceduri speciale – 660 lei
 • cereri de evacuare din imobilele folosite ori locuite fără drept – 1540 lei
 • cereri privind ordonanța președințială – 1540 lei
 • cereri evaluabile în bani între valoarea de 100.001 – și 250.000 lei – 3% din valoare dar nu mai puțin de 4.000 lei
 • acțiunile în grănițuire – 2.200 lei
 • cereri privind măsurile asiguratorii luate pe cale separată – 1100 lei
 • cereri de suspendare a executării silite – 880 lei
 • cereri de divorț fără minori 1760 lei, cu minori 2200 lei
 • asistarea sau reprezentarea părților în procedura de mediere, negociere ori conciliere – 440 per ședință
 • plângeri contravenționale de anulare a procesului verbal de contravenție 1.100 lei.

Onorariul Forfetar, și anume onorariul fixat pentru o anume activitate (indiferent de orele prestate de avocat), în materie penală, este:

 • pentru formularea unui act de sesizare, fără a calcula și constituirea de parte civilă – 660 lei
 • reprezentarea de către avocat în contestații privind măsurile asiguratorii  pentru alți subiecți procesuali 2
  % din valoare abunului sechestrat dar nu mai puțin de 2100 lei
 • asistare și reprezentare juridică în faza de urmărire penală 2200 pentru fiecare subiect procesual
 • asistare și reprezentare în cursul medierii penale, împăcării ori tranzacționării asupra laturii civile – 660 lei
 • asistare și reprezentare în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției 660 lei
 • formulare plângeri impotriva ordonanței de clasare 660 lei
 • formulare cereri si excepții în camera preliminară 660 lei
 • asistarea si reprezentarea părților in faza de fond a procesului penal 1540 lei, dar nu mai puțin de 440 lei per termen (în apel 1760 lei, dar nu mai puțin de 660 per termen)
 • formulare cereri de liberare condiționată 660 lei

Onorariul de succes se va putea fixa pornind de la 100% din onorariul fix.

Conform Statutului profesiei de avocat, onorariul se stabilește  de către avocat în funcție de următoarele criterii/elemente: timpul și volumul de muncă necesar acelui caz; natura, noutatea si dificultatea cazului; importanța intereselor din cauză; notorietatea, titlurile, vechimea, experiența reputația și specializarea avocatului; situația financiară a clientului, avantajele/profitul obținut de client ca urmare a muncii depuse de avocat, constrângerile de timp în care este obligat să lucreze avocatul pentru acea cauză.

Print Friendly, PDF & Email

1 comentariu

 1. Pingback:Dezvăluiri : Cât câștigă avocatul și decanul Baroului București, Ion Dragne, din afacerea Stanbox - Mediamon.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente