Meniu Închide

Propuneri modificare legislație taxe de timbru judiciar  – OUG 80/2013

Propuneri modificare legislație taxe de timbru judiciar  – OUG 80/2013

 

  1. Dacă cererea de chemare în judecată este introdusă și susținută prin avocat, taxa de timbru se va calcula cu o reducere de 50%, inclusiv pentru căile de atac și inclusiv pentru procedurile speciale.

Se introduce un nou articol, articolul 26 indice 1 cu următorul conținut:
” Articolul 26 indice 1
Orice acțiune, cerere, apel, recurs, plângere ori contestație formulată și susținută prin avocat se taxează cu 50% din taxa de timbru datorată.”

  1. Eșalonarea unei taxe de timbru ce depășește suma de 5.000 de lei se face de către instanță de drept, fără a se mai solicita documente justificative justițiabilului.

Se introduce un nou alineat la articolul 42, alineat 5 cu următorul conținut:
” Articolul 42 alineat 5:

În cazul în care taxa de timbru depășește valoarea de 5.000 de lei, la cererea justițiabilului, instanța dispune eșalonarea taxei în rate lunare egale, fără a mai solicita documente justificative și indiferent de situația financiară a acestuia. Eșalonarea poate fi acordată sub forma de 12 până la 48 de rate lunare egale.”

  1. Eliminarea taxei de timbru privind legalizarea unei hotărâri judecătorești. Considerăm că o dată investită o instanță de judecată și o dată ce se plătește la începutul procesului o taxă de timbru, deseori foarte mare, nu mai trebuie plătită o nouă taxă la finalul procesului pentru a i se remite justițiabilului hotărârea finală din acel proces. Considerăm că taxa inițială include toate serviciile judiciare, inclusiv serviciul final de a se da justițiabilului o copie legalizată a hotărârii din acel proces, obligație firească din partea instanței. Adăugăm că deseori serviciul/comisionul poștal sau bancar este mai mare ca această taxă de legalizare.

Se abrogă litera ”l”de la articolul 9: cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.

 

Prezentele propuneri vor fi trimise doamnei deputat Oana Murariu pentru a fi dezbătute în procedurile parlamentare, în măsura în care le va considera oportune.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente