Meniu Închide

Sancțiuni contravenționale rutiere mai severe -modificări majore la legislația rutieră

Sancțiuni contravenționale rutiere mai severe – modificări majore la legislația rutieră. OUG 195/2002 a fost modificată substanțial prin Ordonanța Guvernului nr 1/2022 publicată Monitorul Oficial Nr. 89/28.01.2022. Se introduc noi contravenții, se mărește perioada de suspendare a permisului de conducere la 120 și 180 de zile, se introduce cumulul matematic al suspendărilor și se elimină posibilitatea de suprapunere a suspendărilor. Unele dintre prevederi au intrat în vigoare azi 28.01.2022, data publicării în Monitorul Oficial a Ordonanței Guvernului nr 1/2022, altele intră în vigoare peste 30 de zile de la această dată.

Redăm mai jos, în extras, principalele modificări:

Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră și în cazul în care titularul acestuia nu a putut fi supus testării în vederea stabilirii concentrației de alcool pur în aerul expirat sau testării preliminare a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive, iar în urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive, cu ocazia procedurii de recoltare a mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive, eliberându-se o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulație. Retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 8.00 a zilei următoare, dar nu mai puțin de 12 ore.

Se reglementează și se definește juridic comportamentul rutier agresiv. Se interzice conducătorilor de vehicule să adopte un comportament agresiv în conducerea acestora pe drumurile publice. Prin comportament agresiv se înțelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre:
a) deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în
scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă în același sens;
b) întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;
c) pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roților motoare;
d) circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;
e) folosirea repetată a semnalelor sonore și/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care
circulă în fața sa să elibereze banda de circulație;
f) conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roți;
g) mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalți participanți la trafic care circulă în spatele acestuia;
h) realizarea intenționată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;
i) conducerea intenționată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în
zona drumului public.

Noua contravenție reprezentată de comportamentul agresiv în trafic va fi sancționată cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, și cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile dacă prin comportamentul rutier agresiv s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

În cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune, ca o măsură tehnico-administrativă interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină.

Nu mai constituie contravenție conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a
preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege.

Conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice nu are voie să consume alcool sau substanțe psihoactive. Se sancționează cu amenda din clasa a III-a de sancţiuni conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe drumurile publice fără mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente în stare de funcționare pe timp de noapte ori fără îndeplinirea condițiilor tehnice minime stabilite prin regulament, conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe autostradă, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicției de trecere la culoarea roșie a semaforului, a semnalelor agentului de cale ferată, la trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător ori a semnalelor, indicațiilor ori dispozițiilor polițistului rutier, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicției privind circulația sub influența alcoolului, a produselor ori substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, a interdicției privind interacțiunea motrică directă cu un alt vehicul aflat în mers ori cu persoane aflate în acesta ori a interdicției privind circulația în interiorul sau în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescentreflectorizante, stabilite prin regulament, sau nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a obligației de a circula cu viteză redusă, a obligației de a se asigura că nu se apropie un vehicul feroviar sau a obligației de a opri la trecerea la nivel cu calea ferată, stabilite prin regulament.

Sancțiuni contravenționale mai severe pentru nerespectarea regulilor privitoare la depășire și prioritatea de trecere Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile (sancțiunea anterioară era doar de 30 de zile) săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
– neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;
– neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept
– nerespectarea regulilor privind depășirea;

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai următoarelor fapte:
– nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
–  circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor

Noi contravenții sancționate cu suspendarea permisului pentru 120 de zile. Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea  sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul ori de tractor agricol sau forestier a următoarelor fapte:
depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;
–  neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune;
–  efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a
circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele
două părți carosabile.”

Se mărește la 180 de zile (până acum era 90 de zile) perioada de suspendare a dreptului de a conduce în cazurile în care s-a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei.   În aceste cazuri este obligatoriu un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, ce se va da până la terminarea perioadei de suspendare. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere se dispune:
– pentru o perioadă de 180 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca
infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în
condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul  de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;
–  pentru o perioadă de 180 de zile în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) și g) din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) și g) din Codul de procedură
penală;
– pentru o perioadă de 180 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal.

Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției. În situația
în care a fost depusă plângere împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care au fost
aplicate oricare dintre punctele de penalizare care conduc la realizarea cumulului ce atrage suspendarea, curgerea
termenului de anulare se suspendă de drept pentru toate punctele de penalizare care îl alcătuiesc, de la data înregistrării acestei plângeri la instanța de judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea contravențională sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată

Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe un drum public aplicată pentru săvârșirea
contravențiilor privind circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de
depăşire, conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune sau efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile) se majorează de drept cu 30 de zile, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

Cumularea matematică a zilelor de suspendare, nelimitat (înainte se puteau cumula dar cumulul nu putea depăși 90 de zile), când se aplică mai multe suspendări. În cazul săvârșirii a două sau a mai multor contravenții care atrag și suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin același proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă. Când o persoană căreia i-a fost reținut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârșește, în perioada în care are drept de circulație, o nouă contravenție pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, perioadele de suspendare dispuse se execută distinct, fără a se suprapune (până acum se aplica suprapunerea de drept).

Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului ori circulația pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține la orice
serviciu al poliției rutiere.

În cazul amenzilor pentru necomunicarea datelor de identitate ale celui căruia un proprietar i-a încredințat mașina, contravenientul nu poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, ci va plăti amenda integrală, fiind înlăturată ablațiunea pentru aceste fapte.

În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și d), la art. 102 alin. (3) lit. a) și la art. 102 alin. (4) din prezenta ordonanță de
urgență, precum și în cele menționate la art. 334 alin. (2) și (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulație. Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat într-un accident de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reține de către poliția rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulație, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulație, în situația în care regula de circulație încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau la art. 102 alin. (4), sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.

Interdicția pe o perioadă de 1 an de a conduce pe teritoriul României în unele cazuri. În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dacă acesta se află în unul dintre  cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d) – condamnare la pedeapsa amenzii, închisorii sau aplicarea măsurii complementare de suspendare a dreptului de a conduce, se dispune interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an, începând cu ziua imediat următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile stabilite prin regulament.

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. A fost eliminată din art 118 alin 4 OUG 195/2002 sintagma mentiunea că ”sancţiunea contravenţională complementară constând în suspendarea dreptului de a conduce îşi produce efectele fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi”.  Termenul de 30 de zile prevăzut mai sus se calculează pe zile pline, începând cu ora 00.00 a zilei următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. În situația în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.  În situația în care, la data de la care se reia executarea suspendării dreptului de a conduce, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare care trebuie executată curge în continuarea perioadei de suspendare aflate deja în curs de executare.

 

Print Friendly, PDF & Email

4 comentarii

 1. Marius Constantinescu

  Buna ziua,

  Mi-a fost suspendat permisul de conducere si am facut contestatie; l-am recuperat pana la terminarea procesului!
  Daca puteti sa ma reprezentati, va rog?

 2. Mihai Miron

  Buna seara,

  Mi-a fost suspendat permisul pe o perioadă de 30 de zile pe motivul comportamentului agresiv.
  Citez din procesul verbal: „aflându-se pe strada X a folosit in mod repetat, nejustificat semnalele luminoase, deranjând ceilalți participanți la trafic”.

  Pe toată perioada folosirii semnalelor luminoase, cât și atunci când am fost abordat de către domnii agenți, am fost parcat în afara drumului, la la intrarea într-o parcare (amenajata cu piatra cubica, deci cred că nu e drum public) cu fata întors spre mașinile care circulau pe același sens de pe care am părăsit carosabilul.
  Practic ii avertizam despre patrula de politie (neinscriptionata, noaptea, fara poziții aprinse) care stătea la pândă. Și domnii agenți au părăsit pozitia lor si au venit la mine.

  Credeți că sunt șanse de anulare a suspendării permisului in cazul in care fac contestație?
  (In zona este o camera care ar fi trebuit să surprindă interacțiunea dintre mine și domnii agenți. Camera este a unui magazin. Nu știu dacă voi putea obține filmarea ca proba)
  Sunt șanse fara filmare?

  De asemenea, puteți reprezenta și în alte zone din țară (Cluj Napoca)?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente