Meniu Închide

Schimbare majoră cu privire la competența instanței în procesele contravenționale

UPDATE 21.04.2022 – Legea 107/2022 a fost promulgată și publicată in Monitorul Oficial nr 391/21.04.2022. Începând cu 24 Aprilie 2022 plângerile contravenționale se pot depune și la Judecătoria de pe raza domiciliului contravenientului.

————
Schimbare majoră cu privire la competența instanței în procesele contravenționale, de interes deopotrivă pentru justițiabili și pentru practicienii dreptului.

În data de 23.03.2022 Parlamentul a doptat o modificare legislativă ce schimbă radical procesele contravenționale. Astfel, s-a adoptat proiectul de lege PLX 639/2019, care fusese respins de Senat, proiect ce introduce o competență alternativă a instanței de judecată în materia soluționării plângerii contravenționale.

Astfel va fi deopotrivă competentă și Judecătoria de la locul sâvârșirii faptei (cum era până acum) dar și judecătoria de la domiciliul contravenientului.

Se modifică deci art 32 alin 1 din OG 2/2001, astfel: plângerea se depune și se soluționează în baza competenței
alternative la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau sediul contravenientul. 

Astfel, în condițiile noii legi, contravenientul va putea alege judecătoria la care va depune și va susține plângerea contravențională, iar o dată investită una din aceste judecătorii de mai sus, va trebui să soluționeze plângerea.

Având în vedere că modificarea survine în actul normativ ce reglementează cadrul general în materie de contravenții, modificarea se va aplica tuturor contravențiilor, indiferent de materie. De asemeni, modificarea se va aplica doar după ce va intra în vigoare și doar pentru contravențiile constatate, sancționate și comunicate după intarea în vigoare a acestei legi.

Modificarea survine ca urmare a faptului că autoritatea sancționatoare/constatatoare de pe raza căreia s-a petrecut fapta oricum trimite prin poștă sau în format electronic întâmpinările, notele și probele  la judecătorie, astfel că nu prezintă importanță judecătoria unde le expediază.

Ideea veche și desuetă că probele se găsesc în circumscripția judecătoriei de la locul săvârșirii faptei a fost deci abandonată de legiutor, facilitând acum accesul la justiție a contravenienților. Aceștia vor putea să ăși facă apărari mai solide în procesele contravenționale și vor putea să se prezinte la judecătorie la termene, având în vedere că nu mai există distanța față de judecătorie, chestiune ce era un impediment pentru ei și o chestiune ce îngreuna accesul lor la justiție.

Proiectul de lege merge la promulgare și va intra în vigoare doar după publicarea în Monitorul Oficial. Vom reveni cu aceste detalii.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente