Meniu Închide

Sesizare HP: Condiția înregistrării înscrisurilor sub semnătură privată (contracte de credit) în Registre Publice pentru a iniția executarea silită.

UPDATE SOLUȚIA din 02.03.2020:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Brăila – Secţia a  II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 16740/196/2018, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea acestei chestiuni de drept.

 

 

________________________

În data de 06.01.2020 ICCJ a fost sesizată de Tribunalul Brăila pentru a se pronunța cu privire la problema de drept generată de art 641 Cod Procedură civilă, cu incidență într-un dosar ce are ca obiect contestație la executare.

Problema de drept ce urmează a fi dezlegată pe 02.03.2020 este dacă dispoziţiile art. 641 C.pr.civ. care prevăd că înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, se aplică şi contractelor de credit care sunt titluri executorii conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 sau cerinţa înscrierii în registrele publice prev. de art. 641 C.pr.civ. se referă strict la înscrisurile sub semnătură privată pentru care un alt act normativ prevede necesitatea înscrierii pentru a dobândi caracter executoriu.

Art. 641 Cod Procedură Civilă dispune că înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și condițiile anume prevazute de lege. Orice clauză sau convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă.

Contractele de credit sunt înscrisuri sub semnătură privată și au caracter de titlu executoriu conform OUG 99/2006, însă nu sunt înscrise în nici un registru public; un astfel de Registru Public nici nu există pentru astfel de contracte. Se pune problema dacă în aceste condiții poate începe executarea silită sau nu în baza acestor contracte de credit, dacă ele mai sunt sau nu titluri executorii devreme ce nu sunt înscrise în registre publice, cerință esențială pentru a se putea începe o executare silită legală a unor înscrisuri sub semnătură privată.

Răspunsul la această sesizare va clarifica dacă aceste înscrisuri au putere executorie, și în consecință, dacă se poate începe executarea silită în baza unor înscrisuri sub semnătură privată (fie că sunt contracte de credit, fie că sunt alte categorii de înscrisuri private ce sunt titluri executorii conform legii) care nu sunt înscrise în nici un registru public.

Logica juridică ar fi aceea că dacă există un Registru Public și un temei legal în baza căruia să existe o obligație de înscriere/înregistrare a unui înscris sub semnătură privată, acel înscris trebuie înregistrat/publicat în Registru pentru a dobândi caracter de titlu executoriu și a se putea iniția procedurile de executare silită. Per a contrario, dacă nu există un Registru Public și nici un temei legal care să contureze o obligație de înregistrare a înscrisului ca o condiție a dobândirii caracterului de titlu executoriu, se pot iniția procedurile de executare silită în baza acelui înscris sub semnătură privată neînregistrat.

Aceasta este în opinia noastră interpretarea art 641 CPC care face referire la ”cazurile și condițiile anume prevazute de lege”, deci la cazuri speciale în care o lege are prevederi și proceduri specifice/clare de înregistrare a anumitor înscrisuri sub semnătură privată. Unde nu există o astfel de lege, nu există prevederi și proceduri speciale, nu există Registre, nu există nici obligație de înregistrare. Inexistența unei norme speciale și inexistența unor Registre specifice conduce la lipsa unei obligații de înscriere/înregistrare, astfel noi opinăm că înscrisul va putea fi considerat titlu executoriu fără înregistrare.

 

Print Friendly, PDF & Email

2 comentarii

    • Avocat ILIE DORIN

      Pot fi abuzuri dar ele trebuie demonstrate și probate. Trebuie să fiți în termenul de introducere a contestațiilor la executarea silită. Cu actele de executare silită un avocat vă poate spune dacă sunteți în termen și dacă aveți șanse de câștog într-un astfel de proces de conestație la executarea silită.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente