Meniu Închide

Speță privind anularea Procesului Verbal întocmit de poliție sau despre cum agentul vede roșu deși culoarea semaforului e galben

1223/2014 – 10-02-2014

Plângere contraventionala

Judecatoria CLUJ-NAPOCA

R O M A N I A

JUDECATORIA C___-N_____

SECTIA CIVILA

DOSAR NR. UNIC XXXXXXXXXXXXXX

ODCP 3185

SENTINȚ A CIVILĂ NR. 1223/2014

Sedinta publica din data de 10.02.2014

Instanta constituita din:

JUDECĂ TOR: R_____ C______ R__

GREFIER: A_____ PĂ TEANU

 

Pe rol se a fla solutionarea plangerii contraventionale formulate de catre petentul T_____ N______ impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei ________ nr. xxxxxxx incheiat in data de 11.04.2013 de catre intimatul I____________ DE P______ AL JUDETULUI C___ .

La apelul no minal făcut în ședința publica se prezinta reprezentanta petentului, av. L____ M____, cu imputernicire avocatiala la fila 13 din dosar si se prezinta martorul R__ I___, lipsa fiind intimatul.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care

Sub prestare de juramant, instanta procedeaza la audierea martorului R__ I___, declaratia acestuia fiind consemnata si retinuta la fila 30 din dosar.

Reprezentanta petentului arata ca nu are alte cereri in probatiune de formulat.

In temeiul art. 255 alin. 1 din Noul Cod de procedura civila, instanta incuviinteaza proba cu inscrisurile depuse la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, in temeiul art. 392 din Noul Cod de procedura civila instanța declară închisă faza probatorie si acorda cuvantul in dezbateri pe fondul cauzei.

Reprezentanta petentului solic ita instantei admiterea plangerii contraventionale asa cum a fost formulata si anularea procesului-verbal de contraventie, avand in vedere ca starea de fapt este alta decat cea retinuta de catre agentul constatator. Solicita a se observa in cuprinsul inregistrarii video faptul ca autobasculanta condusa de catre petent a inceput traversarea pe culoarea verde a semaforului electric. De asemenea, arata ca in bena autobasculantei se afla doar un rest de materiale, care nu necesita prelata. F___ cheltuieli de ju decata.

Instanta retine cauza in pronuntare.

 

INSTANȚA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei C___-N_____ in data de 24.04.2013 in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX si mo tivata in data de 20.06.2013 petentul T_____ N______ a contestat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei ________ nr. xxxxxxx incheiat in data de 11.04.2013 de catre intimatul I____________ DE P______ AL JUDETULUI C___ si a solicitat admiterea plangerii contraventionale formulate, fara cheltuieli de judecata, iar in subsidiar inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului.

Motivele plangerii contraventionale se afla expuse la filele 10-12 din dosar.

Petentul a anexat plangerii contraventionale copie a procesului-verbal de contraventie contestat (f. 2) si copie a cartii sale de identitate (f. 3).

In probatiune, petentul a solicitat incuviintarea probei testimoniale cu martorul R__ I___.

Plangerea contraventionala a fost introdusa in termenul de 15 zile prev. de art. 31 alin. 1 din OG nr. 2/2001, fiind scutita de la plata taxei judiciare de timbru potrivit art. 36 din acelasi act normativ.

Prin intampinare, intimatul I____________ DE P______ AL JUDETULUI C___ a solicitat respingerea plangerii contraventionale si mentinerea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei ca fiind temeinic si legal incheiat.

Motivele intampinarii, in fapt si in drept, se afla expuse la fila 17 din dosar.

Intimatul a solicitat judecarea cauzei si in lipsa, in temeiul art. 223 alin. 3 din Noul Cod de procedura civila.

In probatiune, intimatul a anexat intampinarii un CD cuprinzand inregistrarea video a faptelor contraventionale retinute in sarcina petentului (f. 18).

In cauza au fost incuviintate si administrate urmatoarele probe: proba cu inscrisurile depuse la dosar, proba testimoniala cu martorul R__ I___, solicitat de catre petent (f. 30) si proba cu inregistrarea video depusa la dosar de catre intimat (f. 18).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei ________ nr. xxxxxxx din data de 11.04.2013 (f. 4, 17) incheiat de catre intimatul I____________ DE P______ AL JUDETULUI C___,  petentul T_____ N______ a fost sanctionat de intimat cu amenda contraventionala in suma totala de 750 lei si cu sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile pentru savarsirea a doua contraventii:

– contraventia prevazuta si sanctionata de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002, pentru care s-au aplicat amenda contraventionala in suma de 300 lei (echivalentul a patru puncte-amenda) si sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile si

– contraventia prevazuta si sanctionata de art. 101 alin. 1 pct. 13 din OUG nr. 195/2002, pentru care s-a aplicat amenda contraventionala in suma de 450 lei (echivalentul a sase puncte-amenda)

retinandu-se ca in data de 11.04.2013, ora 16.55, in C___-N_____, petentul a condus auto DAF cu nr. XXXXXXXXX pe ____________________ la semaforul electric din dreptul „BAUMAX” nu ar fi oprit la culoarea rosie a semaforului, fiind f ilmat video cu auto MAI xxxxx, de asemenea, transporta pietris in bena, acesta nefiind asigurat cu prelata.

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal atacat, instanta observa ca dispozițiile art. 6 din CEDO sunt incidente în materie contravențională, așa cum a statuat și Curtea Constituțională prin decizia nr. 197/2003. In consecinta, instanta apreciaza că procesul-verbal de constatare a contravenției se bucură de o prezumție de legalitate , care trebuie însă să fie corelată cu prezumția de nevinovăție aplicabilă petentului, fapt ce implică dreptul contravenientului de a  dovedi liber, cu orice mijloc de probă, caracterul nereal al mențiunilor înscrise în procesul-verbal.

Analizand legalitatea procesului-verbal instanta constata ca procesul-verbal de consta tare si sanctionare a contraventiei ________ nr. xxxxxxx din data de 11.04.2013 a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 din OG nr. 2/2001, neexistand nici un motiv de nulitate a acestuia care sa poata fi invocata  si din oficiu.

Analizand temeinicia procesului-verbal , instanta constata, pe baza probelor administrate, ca nu se poate retine in sarcina petentului savarsirea contraventiei prevazute si sanctionate de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002.

Astfel, in urma vizionarii inregistrarii video depuse la dosar de catre intimat (f. 18), instanta a observat ca petentul a trecut pe culoarea galbena a semaforului electric, nicidecum pe culoarea rosie.

In consecinta, petentul nu a savarsit contraventia prevazuta si sanctionata de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002.

Cu privire la cea de-a doua fapta contraventionala retinuta in sarcina petentului, instanta apreciaza, pe baza probelor administrate, ca petentul a savarsit contraventia prevazuta si sanctionata de art. 101 alin. 1 punctul 13 din OUG nr. 195/2002, deoarece petentul a transportat pietris in bena autobasculantei, acesta nefiind asigurat cu prelata.

Cat priveste individualizarea sanctiunii ce i-a fost aplicata petentului pentru aceasta contraventie, instanta retine ca potrivit art. 21 din OG nr. 2/2001, sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.

In prezenta cauza, instanta va avea in vedere imprejurarea ca petentul se afla la prima abatere, nedovedindu-se ca ar mai fi fost sanctionat anterior.

De asemenea, instanta va lua in considerare faptul ca inregistrarea video depusa la dosar de catre intimat (f. 18) confirma aspectele sustinute de catre petent, si anume ca petentul transporta o cantitate mica de pietris, asezata pe platforma benei, deoarece in inregistarea video nu se observa pietrisul transportat de catre petent in autobasculanta.

In aceste conditii, instanta apreciaza ca, chiar daca potrivit legii era obligatorie asigurarea incarcaturii cu prelata, totusi urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce este minima, neexistand pericolul ca pietrisul sa se imprastie pe carosabil.

Raportat la aceste elemente de individualizare, instanta apreciaza ca sanctiunea amenzii contraventionale aplicate de catre intimat pentru contraventia prevazuta si sanctionata de art. 101 alin. 1 punctul 13 din OUG nr. 195/2002 este prea severa, iar sanctiunea avertisment raspunde scopurilor OUG nr. 195/2002, fiind suficienta pentru realizarea preventiei speciale.

In consecinta, plangerea contraventionala este intemeiata in parte si urmeaza a fi admisa in parte.

F___ de considerentele de mai sus, in temeiul art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, instanta va admite in parte plangerea contraventionala formulata de catre petentul T_____ N______ impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei ________ nr. xxxxxxx incheiat in data de 11.04.2013 de catre intimatul I____________ DE P______ AL JUDETULUI C___.

In consecinta, instanta va anula in parte procesul-verbal atacat, si anume cu privire la contraventia prevazuta si sanctionata de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002.

Instanta il va exonera pe petent de la plata amenzii contraventionale in suma de 300 lei (echivalentul a patru puncte-amenda), amenda contraventionala aplicata petentului pentru contraventia prevazuta si sanctionata de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002.

De asemenea, instanta va inlatura sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile, sanctiune aplicata petentului pentru contraventia prevazuta si sanctionata de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002.

Instanta va inlocui sanctiunea amenzii contraventionale aplicate petentului pentru contraventia prevazuta si sanctionata de art. 101 alin. 1 punctul 13 din OUG nr. 195/2002, in suma de 450 lei (echivalentul a sase puncte-amenda), cu sanctiunea avertisment.

Totodata, instanta va atrage petentului atentia ca in viitor sa respecte prevederile legale, deoarece la o noua abatere i se va aplica o sanctiune mai severa.

Vazand prevederile art. 453 si urm. din Noul Cod de procedura civila, instanta va lua act ca petentul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACE STE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

 

Admite in parte plangerea contraventionala formulata de catre petentul T_____ N______, cu domiciliul in C___-N_____, ____________________, ________________, impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei ________ nr. xxxxxxx incheiat in data de 11.04.2013 de catre intimatul I____________ DE P______ AL JUDETULUI C___ , cu sediul in C___-N_____, __________________, jud. C___.

Anuleaza in parte procesul-verbal atacat, si anume cu privire la contraventia prevazuta si sanctionata de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002.

Exonereaza petentul de la plata amenzii contraventionale in suma de 300 lei (echivalentul a patru puncte-amenda), amenda contraventionala aplicata petentului pentru contraventia prevazuta si sanctionata de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002.

Inlatura sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile, sanctiune aplicata petentului pentru contraventia prevazuta si sanctionata de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002.

Inlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale aplicate petentului pentru contraventia prevazuta si sanctionata de art. 101 alin. 1 punctul 13 din OUG nr. 195/2002, in suma de 450 lei (echivalentul a sase puncte-amenda), cu sanctiunea avertisment.

Atrage petentului atentia ca in viitor sa respecte prevederile legale.

Ia act ca petentul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Apelul se depune la Judecătoria C___-N_____, sub sanctiunea nulitatii.

Pronunțată în ședință publică, azi, 10.02.2014.

 

               JUDECĂTOR,                                                                                    GREFIER,

    R_____ C______ R__                                                                 A_____ PĂTEANU

 

 

 

 

Red./Dact./R.C.R./4 ex./28.07.2014.

SURSA http://www.rolii.ro

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente