Meniu Închide

Speță privind exercitarea autorității părintești exclusiv de către mamă din cauza unui tată total dezinteresat de copii

Speță custodie exclusivă în favoarea mamei motivată de faptul că tatăl nu viziteaza minorii, nu contribuie la cheltuielile pentru cresterea acestora si nu se intereseaza de situatia lor scolara sau de starea de sanatate a lor.

6875/2016  12-07-2016

Exercitarea autoritatii parintesti

Judecatoria CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA               Operator de date cu caracter personal nr.3185

JUDECĂTORIA  CLUJ-N_____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr.XXXXXXXXXXXXX

 

SENTINȚA  CIVILĂ  Nr.6875/2016

Ședința publică din 12 iulie 20 16

Instanța constituită din:

JUDECĂTOR: R_____ T_____

GREFIER: A____-T______ R____

Pe rol se află pronunțarea asupra cauzei civile înaintată de reclamanta M_______ V______ M______ în contradictoriu cu pârâtul M_______ F_______, având ca obiect exercitarea autorității părintești.

La apelul nominal făcut în cauză  se constată lipsa părților.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință  după care, se constată că dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 05.07.2016, când părțile prezente au pus concluzii pe fondul cauzei, conform încheierii de ședință de la acea dată, și când din lipsă de timp pentru deliberare, dar și pentru a da posibilitate părților să depună la dosar concluzii scrise, Instanța a amânat pronunțarea pentru data de 12.07.2016, încheierea de amânare a pronunțării făcând parte integrantă din prezenta sentință civilă.

 

I N S T A N Ț A

Deliberand constata :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub numărul de mai sus la data de 22.03.2016, reclamanta M_______ V______ M______ în contradictoriu cu pârâtul M_______ F_______ a solicitat exercitarea autorității părintești cu privire la minorii M_______ R_____-Forin născut la data de 16.07.2002 si M_______ R___-S____ nascut la data de 23.05.2009, de către reclamanta in exclusivitate , cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii s-a arătat că partile au convenit in fata notarului desfacerea casatoriei, stabilirea domici liului minorilor la mama si autoritate parinteasca ________________________ este total dezinteresat fata de copii sub toate aspectele (f.1 -3) .

Pârâtul nu a depus întâmpinare.

Analizând cererea de chemare în judecată, instanta retine următoarele:

Reclaman ta a fost căsătorit a cu pârâtul , iar din căsătoria acestora a u rezultat minorii M_______ R_____-Forin născut la data de 16.07.2002 si M_______ R___-S____ nascut la data de 23.05.2009 . P artile au convenit in fata notarului desfacerea casatoriei, stabilirea domiciliului minorilor la mama si autoritate parinteasca ______________________>

Conform art. 403 C .civ. în cazul schimbării împrejurărilor, instanța de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatoririle părinților divorțați față de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinți sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituției de ocrotire, a instituției publice specializate pentru protecția copilului sau a procurorului.

ART. 36 din Legea 272/2004 privind protectia si promova rea drepturilor copilului prevede urmatoarele:”(1) Ambii părinți sunt responsabili pentru creșterea copiilor lor.(2) Exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești trebuie să aibă în vedere interesul superior al copilului și să asigure bunăstarea materială și spirituală a copilului, în special prin îngrijirea acestuia, prin menținerea relațiilor personale cu el, prin asigurarea creșterii, educării și întreținerii sale, precum și prin reprezentarea sa legală și administrarea patrimoniului său.(3) În situația în care ambii părinți exercită autoritatea părintească, dar nu locuiesc împreună, deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului învățăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau intervenții chirurgicale, reședința copilului sau administrarea bunurilor, se iau numai cu acordul ambilor părinți.(4) În situația în care, din orice motiv, un părinte nu își exprimă voința pentru luarea deciziilor prevăzute la alin. (3), acestea se iau de către părintele cu care copilul locuiește, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.(5) Ambii părinți, indiferent dacă exercită sau nu autoritatea părintească, au dreptul de a solicita și de a primi informații despre copil din partea unităților școlare, unităților sanitare sau a oricăror altor instituții ce ___________________ copilul.(6) Un părinte nu poate renunța la autoritatea părintească, dar se poate înțelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorității părintești, în condițiile art. 506 din Codul civil.

(7) Se consideră motive întemeiate pentru ca instanța să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihică, dependența de droguri a cel uilalt părinte, violența față de copil sau față de celălalt părinte, condamnările pentru infracțiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracțiuni cu privire la viața sexuală, infracțiuni de violență, precum și orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorității părintești.

(8) În cazul existenței unor neînțelegeri între părinți cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești, instanța judecătorească, după ascultarea ambilor părinți, hotărăște potrivit interesului superior al copilului”. Conform ART. 37 din aceeasi lege ”Copilul are dreptul să fie crescut în condiții care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială. În acest scop părinții sunt obligați: a) să supravegheze copilul; b) să coopereze cu copilul și să îi respecte viața intimă, privată și demnitatea; c) să informeze copilul despre toate actele și faptele care l-ar putea afecta și să ia în considerare opinia acestuia; d) să întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor; e) să coopereze cu persoanele fizice și persoanele juridice care exercită atribuții în domeniul îngrijirii, educării și formării profesionale a copilului ” .

Instanta apreciaza ca fiind intemeiata cererea reclamantei raportat la probele administrate in prezenta cauza. Astfel, din actele medicale de la dosar rezulta ca minorii au probleme de sanatate (f.20, 29) pentru rezolvarea carora reclamanta doreste sa mearga la controale medicale in strainatate. Dupa ce initial paratul si-a dat consimtamantul la eliberarea pasaportului pentru minori, l-a retras ulterior fara motiv (f.26,27).

Declaratia martorei M_____ A_____ se coroboreaza cu lipsa paratului la interogatoriu si cu inscrisurile de la dosar din care rezulta ca paratul nu viziteaza minorii, nu contribuie la cheltuielile pentru cresterea acestora si nu se intereseaza de situatia lor scolara sau de starea de sanatate a copiilor, existand riscul pe ntru minori ca sa aiba nevoie de interventii medicale in strainatate, iar paratul sa nu colaboreze pentru acordul de iesire din tara , de exemplu .

Prin urmare, in baza art. 398 C .civ. raportat la art. 403 C .civ., având în vedere faptul că există motive întemeiate pentru care autoritatea părintească să se exercite doar de către un părinte, instanta va stabili ca autoritatea parinteasca asupra minorilor M_______ R_____-Forin născut la data de 16.07.2002 si M_______ R___-S____ nascut la data de 23.05.2009 sa se exercite in exclusivitate de mam a, apreciind ca ac easta este in interesul minor i lor , asa cum este el reglementat în art. 2 alin. 3 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului („ Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești ” ).

Văzând dispozițiile art. 453 C .pr.civ. si re tinand culpa procesuala a paratului, va dispune obligarea acestu ia la plata catre reclamant a a sumei de 11 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, 20 lei reprezenta nd taxa judiciara de timbru (f.35 ) si 1100 lei onorariu de avocat (f.71) .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Admite cererea înaintată de reclamanta M_______ V______ M______, domiciliată în Cluj-N_____ _____________________.9, ________________ în contradictoriu cu pârâtul M_______ F_______, domiciliat în Cluj-N_____ _____________________.9, ________________, cu locuința efectivă în Cluj-N_____ __________________-90, ___________, jud. Cluj.

Dispune exercitarea autorității părintești cu privire la minorii M_______ R_____-Forin născut la data de 16.07.2002 si M_______ R___-S____ nascut la data de 23.05.2009, de către reclamanta in exclusivitate.

Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 1120 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Cluj-N_____ , sub sancțiunea nulității.

Pronunțată în ședință publică azi, 12.07.2016.

 

Judecător, Grefier,

R_____ T_____ A____-T______ R____

 

 

Red. RT /Dact. RT/ATR

4 ex./ 13.07 .2016

 

 

 

 

 

 

 

 

SURSA www.rolii.ro

Print Friendly, PDF & Email

21 de comentarii

 1. Gizella

  Bună seara. Ce se întâmplă dacă soțul meu nu se prezintă la proces pentru stabilire pensia alimentară copil minor? Se judecă în lipsa lui sau tot se amână procesul? Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Se continua procesul fără el. Instanța cere de la ANAF și ITM date despre veniturile lui și va decide in consecință. De principiu se fixează o cota 1/4 pentru un copil, 1/3 pentru doi copii, 1/2 pentru trei sau mai mulți copii.

 2. Alina

  Bună ziua, am custodia exclusivă a fetei mele în vârstă de 15 ani. Voiam să stiu ce se întâmplă cu ea in cazul decesului meu inaintea împlinirii a 18 ani. Multumesc

 3. Oana

  Buna seara! Am o hotare de divorț definitivă și irevocabilă din 2006, în care fiica imi este incredintata spre crestere si educare apreciind că aceasta masura este in interesul copilului, iar tatal este obligat la plata unei pensii alimentare pana la majoratul acesteia.Nu este specificata exercitarea autoritatii parintesti in comun ..aceasta inseamna ca am custodie unica?Vreau sa stiu in cazul in care vreau sa plec din tara pot scoate fiica minoră fara aprobarea lui? multumesc frumos

  • Avocat ILIE DORIN

   De principiu da, puteți ieși din țara cu fata fără declarație notariala din partea lui. Asta pentru ca aveți custodie exclusiva dacă copilul vi s-a dat doar dvs spre creștere și educare.

 4. Mihaela

  Buna ziua am si eu o intrebare DACA eu am custodie exclusiva asupra copilului , tatal ce drept mai are.? Mentionez ca nu a contribuit cu nimic la cresterea ei de 9 ani. Si acum dupa 3 ani de la proces sa gandit ca el are drept asupra copilului. Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Custodia exclusiva se poate transforma in custodie comuna daca celalalt parinte doreste reluarea si reintarirea relatiilor cu copilul. Daca tatal doreste din nou costodie comuna si nu este de rea-credinta, atunci are sanse sa re-castige custodia copilului. Daca ramane excusiva are dreptul de a veghea la cresterea si educarea copilului si dreptul la un program de vizita sau d erelationare cu copilul. Custodia exclusiva înseamna autoritate părinteasca eclusiva ceea ce se traduce prin aceea ca doar un parinte exercita autoritatea parinteasca si nu are nevoie de acordul celuilalt parinte cand dispune de bunurile si educatia copilului (nu are nevoie de acordul celuilalt parinte la plecarea din tara, la inscrierea la gradinita/scoala, la anumite operatii medicale, la anumite activtati extrascolare, etc).

 5. Dana Chiorean

  Buna ziua, tatal fetitei mele in varsta de 1 an nu se implica deloc in cresterea ei. Nu o viziteaza, nu o sprijina material, nu se inteteseaza de ea. In acest context pot obtine custodie exclusiva ? Daca da, el va mai avea obligatia de a-i plati o pensie alimentara ? Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   teoretic da, sunt sanse, nu prea mari dar sunt. Chiar daca obtineti custodie exclusivă el va fi obligat în continuare la plata pensiei de întreținere. Custodia se referă doar la deciziile privind educația și formarea copilului, decizii care trebuie să fie comune dacă ambii părinți se implică ori unilaterale/exclusive dacă doar un părinte se implică.

 6. Lori

  Buna seara!

  Am autoritate părintească exclusiva și el are drept de vizita de 2 ori pe luna … eu vreau sa schimb domiciliul fetei in Anglia și am auzit ca, dacă face plângere ma poate da la răcire internațională ceva de genul ! Ce pot face cum pot schimba domiciliul in străinătate la copilul meu sa plecam impreuna?!

 7. Lori

  Țin sa precizez ca el nu vine in vizita , plătește pensia o data la 3 luni chiar in ultima zi din a 3 a luna nu se interesează de el … ce pot face?!

 8. Lavinia

  Bună ziua as avea nevoie de o lamurile în 2018 am divorțat de fostul soț pe motiv ca nu se interesează de copil deloc de când avea cel mic 4 luni ( de la nasterea celui mic in 2013 au inceput reprosurile din partea lui si certurile ). Instanta nea divorțat având custodie comuna cu domiciliul la mama. În 2021 am redeschis dosarul pentru a exercita dreptul părintești doar eu ( țin sa precizez ca el nu sa prezentat la nici un proces fiind citat în instanta , daca aveam nevoie de semnatura lui pentru pasaport sau pentru scoala nu reuseam sa dau de el ).. am obținut exercitarea părintească doar de către mine el nefăcând nici un apel nici recurs nimic. Decizia a devenit definitiva și irevocabila. La începutul acestui an a început sa ne caute pe motiv ca vrea program de vizita ( în decizia încheiată în 2021 nu sa discutat treaba asta ) .. eu aflând ulterior ca a fost în pușcărie pentru viol asupra unei minore. Întrebarea mea este ce șanse sunt ca el sa poate obține program de vizita ? ( băiatul are 9 ani acuma, nu îl cunoaște deloc nu știe de existenta lui ) va mulțumesc

 9. Maria

  Bună ziua,
  Am o fetita de 1 an și a fost recunoscuta doar prin instanta făcând test adn,deși tatăl știa sigur ca este copilul lui a refuzat categoric ,în schimb a solicitat după test sa o ia la el ,instanta a decis ca este ok ceea ce a cerut, menționez ca au decis și faptul ca avem custodie comuna ,deși sunt blocata de el și nu pot lua sub nicio forma legătura cu el.
  Este posibil sa obțin custodia exclusiva ,și anularea cererii lui de a o lua acasă la el fiind totuși un copil sugar ?
  Mulțumesc frumos,

   • Andrada Karina

    Buna ziua,tatal copilului mereu amana programariile pentru a face procura sau a da declaratie precum ca este de acord ca eu sa ii fac pasaportul copilului la ambasada(Eu si copilul suntem in Mexic),si copilul este trecut in toate actele in Germania(deoarece este nascut in Germania)dar tot este cetatean roman deocamdata,si nu stiu cum sa fac,vreau sa ma intorc cu copilul acasa in Germania,si fara pasaport nu am cum,si tatal mereu amana,ce sa fac? …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente