Meniu Închide

Speță uzucapiune privind curtea casei – dobândirea dreptului de proprietate

Speță de uzucapiune privind curtea casei, proces ce a durat aproximativ 1 an și jumătate. Cererea a fost formulată prin Cabinetul nostru de Avocat și întreg procesul a fost gestionat de noi. Procesul a fost întemeiat pe dispozițiile privind uzucapiunea din vechile reglementări și nu pe dispozițiile privind noua uzucapiune. Hotărârea primei instanțe a rămas definitivă prin neapelare. 

Prin cerere de chemare în judecată reclamnata a solicitat ca prin hotărâre să se dispună constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate  asupra imobilului aflat în intravilanul comunei  compus din teren în suprafață de 1000 mp, prin efectul uzucapiunii de 30 de ani, pentru motivele, argumentele și temeiurile ce vor fi indicate în proces.

Situația de fapt și de drept:

În fapt, Imobilul pentru care s-a  solicitat constatarea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii de lungă durată are o suprafață aproximativă de 1000 mp, fără număr cadastral și fără carte funciară.

Din suprafața totată aproximativă a curții unde se află terenul de 1250 mp, pentru 250 mp reclamanta deține un titlu de proprietate, respectiv un Contract de vânzare-cumpărare  încheiat în anu 1987 între N. B., în calitate de vânzător și M.D. în calitate de cumpărătoare. Astfel noi am cumpărat în fapt tot terenul de aproximativ 1250 mp, dar în drept, în acte, am cumpărat doar 250 mp din cauza normelor ce interziceau o vânzare integrală la acel moment în România. Menționez că am intrat în posesia întregului imobil de 1250 mp la acea dată la care am cumpărat acel imobil de 250 mp prin contract notarial, el fiind îngrădit și bine delimitat atunci, îngrădiri și delimitări care sunt și astăzi neschimbate.

La data semnării Contractului exista în vigoare Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale (aplicabilă din data de 01.12.1974 până în data de 26.12.1989, când a fost abrogată). Prin această lege, terenurile au fost scoase din circuitul civil general, fapt care a dus la imposibilitatea înstrăinării acestora prin acte juridice inter vivos. Mai mult, în cazul imobilelor ce constau în construcție, terenul împrejmuitor acesteia ce depășea perimetrul de 250 mp, inclusiv construcția, trecea ope legis în proprietatea statului, tot atât putând fi și înstrăinat de către proprietar.

În considerarea acestui fapt, deși noi ne-am înțeles cu proprietarul de atunci al terenului să cumpărăm tot acest imobil pe care ni l-a predat intregral în posesie și dispoziție totală la momentul vânzării, obiectul Contractului a constat doar în vânzarea-cumpărarea imobilului reprezentând casa și teren în perimetru de 250 mp, pentru restul de teren de 1.000 mp, deși am plătit prețul, având de-a lungul timpului o posesie în nume de proprietar, continuă, neîntreruptă, netulburată, și publică, toți vecinii știind că acea curte a casei îmi aparține în integralitate.

Astfel că de la intrarea în posesia acelui imobil de 1250 mp, subsemnata am stăpânit și am avut posesia imobilului de la adresa respectivă, neîntreruput, în nume de proprietar, îngrijind și folosind terenul, plătind impozite la primărie, și având toate elementele posesiei utile – animus și corpus.

Subsemnata solicit admiterea acțiunii, având în vedere și  următoarele considerente:

În ceea ce priveşte legea aplicabilă, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a stabilit, prin Decizia nr. LXXXVI (86) din data de 10 decembrie 2007, pronunţată pe calea Recursului în Interesul Legii, că în situaţia prescripţiilor achizitive începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 şi împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, acţiunile în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carte funciara sunt guvernate de dispozitiile legii vechi, respectiv ale Decretului-lege nr. 115/1938.

Subliniem faptul că uzucapiunea sau prescripţia achizitivă este un mod de dobândire a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale prin exercitarea posesiei asupra unui bun în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 1846, 1847 și 1890 din vechiul C. Civ. Conținutul acestor norme conferă posesorului un drept absolut de proprietate, dobândit de la momentul intrării în posesie, drept pe care instanța este investită doar să îl recunoscă în urma probării posesiei utile.

Art. 1890 Vechiul Cod Civil:” Toate acțiunile atât reale cât și personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile și pentru care n-a stabilit un termen de prescripțiune, se vor prescrie prin treizeci de ani, fără ca cel ce invocă această prescripțiune să fie obligat a produce vreun titlu, și fără să i se poată opune reaua credință”.

Reinterăm că posesia asupra Imobilului a început în 1987, fiind exercitată de aceași persoană, respectiv de către subsemnata, atât asupra elementului material corpus, ce presupune contactul direct cu terenul, concretizat prin îngrijire, cât și asupra elementului intenționat animus rem sibi habendi, ce presupune intenția de a stăpâni lucru pentru sine, ca un adevărat titular al dreptului de proprietate.

În consecință, reinterăm faptul că Reclamanta a intrat în posesia Imobilului teren în suprafață totală de circa 1250 mp (din care deține acte de proprietate pentru 250 mp) în luna iulie anul 1987, exercitând, din acel moment, acte materiale de stăpânire exclusivă și continuă a terenului până în prezent, ce constau în îngrijirea terenului, edificarea de anexe gospodărești, plantații, plată impozite etc., în mod pașnic și public., fără a săvârși vreun act de violență pentru dobândirea sau conservarea proprietății, având în vedere existența termenului de 30 de ani cerut de lege pentru intervertirea/convertirea posesiei în proprietate, vă solicităm să admiterea prezentei cereri, constatarea posesiei ca fiind utilă, neviciată, publică, continuă, constatarea duratei de peste 30 de ani în care am stăpânit efectiv acest imobil, constararea îndeplinirii cerințelor legale și deci constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului uzucapat.

Pârâta nu a depus întâmpinare.

La momentul întocmirii raportului de expertiză și al analizei documentelor funciare din cadrul Primăriei am participat în calitate de avocat pentru a supraveghea etapele expertizei și diligențele expertului. 

În urma expertizei, s-a constatat că terenul are o suprafață puțin mai mare de 1.000 mp, astfel că s-au depus la dosar note precizatoare cu privire la obiectul cererii prin raportare la suprafața exactă uzucapată, de 1.141 mp.

S-a solicitat, s-a încuviințat și s-a administrat proba cu înscrisuri, expertiză topo-cadastrală și 2 martori.

Analizând actele dosarului instanța a reținut că cererea este admisibilă. Argumentele prin care instanța a admis cererea au fost următorele: posesia a fost una publică, ultilă și neviciată, astfel cum a reieșit cu claritate din depozițiile martorilor, terenul nu a fost revendicat de nici o persoană, nu au fost emise titluri de proprietate pentru acea parcelă, nu există acte de proprietate pe numele altor persoane cu privire la acel imobil,  nu au fost conflicte de vecinătate, terenul era și este împrejmiuit  încă de la începutul intrării în posesie.

Instanța a reținut că uzucapiunea sau prescripția achizitivă reprezintă operațiunea juridică prin care o persoană solicită transformarea unei stări de fapt într-o stare de drept, ca urmare a trecerii timpului și a îndeplinirii și altor condiții legale. Aceasta prescripție este un mod juridic de a dobândi proprietatea unui imobil fiind totodată o sancțiune civilă pentru pasivitatea proprietarului de drept al imobilului.

În baza acestor considerente instanța a admis cererea de constatare a dreptului de proprietate în temeiul uzucapiunii, reținând că sunt îndeplinite toate condițiile legale.

Soluția (minuta) instanței:
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de reclamanta M.Dț în contradictoriu cu pârâta, astfel cum a fost modificată, având ca obiect uzucapiune. Constată că reclamanta a dobândit, prin uzucapiunea de lungă durată, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1.141 mp, parte componentă a terenului în suprafaţă totală de 1.391 mp, identificat prin raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de către expert. Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătorie.

În cauză nu s-a făcut apel, hotărârea de mai sus rămânând definitivă. 

 

Print Friendly, PDF & Email

6 comentarii

 1. Crisman Ionut

  Buna ziua d-le avocat. Parintii mei au cumparat o casa in 1992 pe baza unei chitante de mana. De atunci ei locuiesc in aceasta casa si-au platit impozitul si tot ce trebuie la o casa. Au fost la primarie sa li se faca acte sau saii indrume ce trebuie facut si cei de la primarie dau din umeri (casa este la tara intr-o comuna). Cum credeti ca ar trebui facut si cat ar dura procesul si ce sanse sunt? Multumesc

 2. Stancu Ovidiu

  Domnule avocat,sunt hărțuit,șantajat și amenințat de ani de zile de mai multe persoane care îmi tot spun că aș fi semnat un contract de vânzare cumpărare a locuinței părintești,un contract de vânzare cumpărare fals deoarece eu nu am vândut niciodată moștenirea părintească plus că nu am făcut nici succesiunea între mine și sora mea,as vrea totuși să știu în condițiile în care acele persoane ar deține un astfel de contract despre care eu nu am cunoștință,mă pot deposeda de locuinta părintească in care eu locuiesc și îmi plătesc taxele și impozitele,se încearcă prin martori mincinoși sa se spună că acele persoane ar avea grija de mine. Eu cum pot afla despre acel contract de vânzare cumpărare daca exista,unde mă pot interesa,la OCIPI cumva? Vă rog foarte mult sa îmi răspundeți,vă mulțumesc anticipat!

 3. Ioan Dorel Pădurean

  Dețin un duplex împreună cu încă o familie care a construit casa pe un teren cumpărat de la o persoană fizică cu o chitanță de mână.La intabularea casei, în 1980, vânzătorul a cedat terenul Statului Român, probabil asta era procedura atunci. In CF este înscris că suprafața de 138 mp aferentă construcției este cu drept de dobândire, ceea ce am și reușit, iarrestul de teren, până la 402 mp este proprietatea Statului Român. Diferența de teren de 264 mp nu este pe domeniul public și am platit impozit regulat că și un proprietar
  Vă rugăm să ne sfătuiți cu o soluție favorabilă.
  Vă mulțumesc.
  Cu stima,
  Pădurean Ioan Dorel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente