Meniu Închide

Diferențe între renunțarea la judecată și revocarea ordinului de protecție

În cauzele civile privitoare la procesele de emitere a ordinului de protecție, victima are un rol esențial. Fie că e vorba de procedura judiciară de emitere a ordinului de protecție la solicitarea procurorului atunci când este deja în vigoare un ordin provizoriu de protecție, fie că e vorba de procedura propriu-zisă de emitere a unui ordin de protecție la solicitarea victimei, aceasta are un rol decisiv în astfel de proceduri.

În concret, statutul de victimă, periculozitatea agresorului, poziția procesuală a victimei, un probatoriu solid, sunt chestiuni ce vor conduce la admiterea cererii si emiterea ordinului de protecție sau dimpotrivă la respingerea cererii de emitere a unui ordin de protecție.

Victima în astfel de procese este ”reclamantul”, iar agresorul este ”pârâtul”. Victima reclamă o stare de pericol creată de pârât, iar instanța este chemată să verifice gradul de pericol și să ia măsurile de diminuare ori eliminare a acestui risc pentru victima reclamantă. Ambii sunt asistați în mod obligatoriu de avocați în acest proces. Dacă nu au avocat ales, li se va desemna un avocat din oficiu.

În cursul procedurilor de emitere a ordinului de protecție există totuși posibilitatea ca victima să se împace cu agresorul și să îl ierte. Ce este de făcut în aceste situații? Legea 217/2003 prevede un remediu procesual și anume posibilitatea/dreptul victimei de a renunța la judecata cererii de emitere a unui ordin de protecție, renunțare ce poate fi făcută verbal în ședința de judecată, prin cerere scrisă depusă la dosar sau prin mandatar cu procură specială privind renunțarea la proces.  Renunțarea poate fi făcută inclusiv în apel. Renunțarea se va putea face și dacă cererea de emitere a ordinului de protecție a fost făcută de procuror, reprezentantul autorității sau structurii competente, la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu atribuții în materia protecției victimelor violenței domestice ori  reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, acreditați conform legii, cu acordul victimei. Evident legea permite renunțarea la judecarea cererii de emitere a ordinului de protecție și dacă cererea a fost făcută personal de victimă sau prin avocat (deci se poate renunța la judecată și atunci când cererea nu a fost făcută de procuror ori alte persoane cu atribuții în domeniul protecției victimelor).

Spre deosebire de renunțarea la judecată care este un drept al victimei, revocarea ordinului sau înlocuirea unor măsuri dispuse de instanță sunt drepturi ale agresorului (împotriva căruia s-a emis ordinul de protecție).

De principiu renunțarea la judecată este aproape întotdeauna admisibilă, pe când revocarea ordinului este deseori respinsă de instanțe.

Renunțarea la judecată o va putea face victima doar pe parcursul procesului, deci câtă vreme cererea este pe rolul instanțelor. Revocarea ori înlocuirea unor măsuri se va putea cere de către agresor doar după ce procesul s-a terminat, ordinul a fost emis, și s-a scurs o bună parte din timpul pentru care a fost emis ordinul de protecție. Revocarea, odată admisă, conduce la anularea efectelor ordinului de protecție și deci la incetarea obligațiilor impuse agresorului.

Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) agresorul a respectat interdicțiile sau obligațiile impuse;
b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranță, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii;
c) dacă există o evaluare a riscului de recidivă realizată potrivit competențelor de către un serviciu de probațiune, care indică un grad de risc suficient de scăzut și faptul că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenței domestice sau pentru familia acesteia, astfel cum este definită de lege.  Mențiunăm că prin Decizia ICCJ nr.  50/22.06.2020 în dosarul nr.3199/1/2019  Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Tribunalul Timiş – Secţia I civilă, în dosarul nr. 24956/325/2019, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilorart. 34 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și a stabilit că în situaţia în care persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de protecţie nu este implicată într-un dosar penal, pentru a se dispune revocarea ordinului nu trebuie întocmită de către serviciul de probaţiune o evaluare a riscului de recidivă, conform art. 34 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2003. În acest caz, instanţa va efectua o evaluare proprie a existenţei unui risc real pentru victima violenţei domestice sau pentru familia acesteia din partea persoanei împotriva căreia s-a emis ordinul de restricţie;
d) ordinul de protecție a fost emis pe durata legală maximă. Considerăm totuși că se poate cere revocarea și dacă ordinul nu a fost emis pe perioada sa maximă, atât timp cât starea de pericol  nu mai există pentru victimă, ci dimpotrivă aceasta l-a iertat deplin și definitiv pe agresor, iar acesta dă dovadă de îndreptare (scopul legii fiind astfel atins);

Pentru ca instanța să admită cererea de revocare a ordinului de protecție trebuie ca agresorul să dea dovadă de îndreptare, să fi respectat obligațiile/măsurile dispuse prin ordin, să fi urmat consilierea ori terapia impusă prin ordinul instanței și să facă dovada cu nu mai prezintă un risc/pericol pentru victimă. La procesul privind revocarea ordinului de protecție victima va fi citată; o declarație din partea ei cu privire la iertarea agresorului, împăcarea cu acesta și dispariția temerilor ei, poate fi o probă cu privire la inexistența riscului/pericolului amintit la litera c a alineatului 2 de la articolul 49 din Legea 217/2003 indicat mai sus, și astfel se poate constata că ordinul poate fi revocat.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

6 Comments

  1. Iulia

    Buna .am cerut revocarea ordinului de protecție în calitate de victimă .doresc să mă împac cu concubinul meu .nu am înțeles prea bine ce sa întâmplat la sala de judecată dar ni sa spus că o să nu se comunice în scris răspunsul. E posibil sa nu se anuleze ? Daca am cerut eu sa fie revocat deoarece l-am iertat pe concubinul meu și doresc sa ne împăcăm . mulțumesc!

  2. Roxana

    Buna ziua azi am facut o cerere de renuntare la ordinul de protectie emis pe 6 luni si mi sa respins cererea sotul meu este in acest moment in arest preventiv are rost sa fac apem? Si care este motivul pt care mi sa respins? Pot sa ma oblige sa am un ordin de peotectie ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente