Meniu Închide

În ce condiții mai este posibilă de acum înainte împăcarea și medierea la furt? Victimile sunt în ofsaid judiciar

Legea nr. 274/2020 publicată în M. Oficial nr 1144 din data 26.11.2020, aduce schimbări majore în ceea ce privește infractiunea de furt. Din 2014, odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri penale, furtul calificat a fost pus pe lista infracțiunilor unde împăcarea conducea la exonerarea de răspundere penală/stingerea acțiunii penale. Se avea în vedere recuperarea prejudiciilor persoanei vătămate în schimbul înlăturării răspunderii penale.

La 6 ani de la această posibilitate dată inculpaților, Parlamentul elimină împăcarea și medierea ca metode de rezolvare a conflictului penal dintre făptuitor și victimă. Dreptul victimelor la un mediator este astfel limitat și restricționat la această categorie de fapte penale, fără a exista o prevedere expresă că își pot tranzacționa/negocia/media exclusiv latura civilă. Dimpotrivă, o astfel de mediere/negociere este interzisă de dispozițiile art 272 alin. 2 Cod Penal, unde se spune că este infracțiune negocierea între infractor și persoana vătămată cu privire la faptele unde nu este posibilă retragerea plângerii sau împăcarea. Victimele sunt astfel uitate din nou de legiuitor și recuperarea prejudiciilor nu mai prezintă nici un interes pentru nimeni. Victimile sunt acum în ofsaid judiciar.

Modificările sunt următoarele: „Art. 231. Cod Penal
(1) Faptele prevăzute în prezentul capitol, săvârșite între membrii de familie de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se pedepsesc numai la plângerea prealabilă a persoanei  vătămate.
(2) În cazul faptelor prevăzute la art. 228 și art. 230, împăcarea înlătură răspunderea penală.”

La ce tipuri de furturi va fi în continuare posibilă medierea, împăcarea ori retragerea plângerii? Impăcarea și medierea au fost eliminate doar la furtul calificat. Este posibilă în continuare medierea și împăcarea la furtul simplu și la furtul în scop de folosință.  Furtul între membrii de familie, săvârșit de minori  în dauna tutorilor lor ori  între colocatari, se va pedepsi doar la plângere prealabilă. La această categorie de furturi se va putea desfășura o mediere penală ori persoana vătămată își va putea retrage plîngerea prealabilă.

Faptele de furt calificat săvârșite înainte de intrarea în vigoare a noilor norme. Totuși,  împăcarea și medierea penală va putea fi făcută și după data de 29.11.2020 dar doar pentru fapte de furt calificat săvârșite până la data de 28.11.2020 inclusiv, indifferent când au fost descoperite, urmărite și judecate. Principiul mitior lex este pe deplin aplicabil în situația adusă de Legea 274/2020, modificările vizând chestiuni de drept material. Astfel că legea penală mai favorabilă, fiind actuala lege și actualele norme din Codul Penal,  se va aplica la toate faptele de furt calificat săvârșite până la data de 28.11.2020 inclusiv. La toate aceste fapte penale va fi permisă împăcarea și medierea, indiferent că ele se vor descoperi, urmări sau judeca în anul 2021-2023-2025. La aceste fapte, împăcarea sau un acord de mediere va conduce la exonerarea de răspundere penală. Pentru aceste fapte se va mai putea dispune clasarea ori încetarea procesului penal în baza împăcării sau acordului de mediere.

Faptele de furt calificat săvârșite după intrarea în vigoare a noilor norme. La aceste fapte legea penală este de strictă aplicare și o negociere ori o mediere penală nu se va mai putea desfășura sub nici o formă. Astfel că orice faptă de furt calificat săvârșită începând cu data de 29.11.2020 inclusiv va atrage răspunderea penală, urmărirea penală putând să se finalizeze doar printr-o renunțare la urmărirea penală ori prin trimiterea în judecată, în funcție de caz (gravitate faptă, valoare prejudiciu, efectele produse ori care se puteau produce, etc ) și de făptuitor (recidivist, participație, anturaj, etc). Pentru aceste fapte nu se mai putea dispune clasarea ori încetarea procesului penal în baza împăcării sau acordului de mediere.

Recuperarea prejudiciilor la astfel de fapte este descurajată de noile norme. Victimele rămân în suferința pagubelor nerecuperate. Recuperarea prejudiciilor nu poate constitui, în contextul noii legislații, o circumstanță atenuantă. Art 75 alin 1 lit d Cod Penal dispune expres că la furtul calificat recuperarea prejudiciului nu poate fi o circumstanță atenuantă. Deși acest paragraf avea o logică în contextul în care făptuitorul avea posibilitatea împăcării, și deci victima avea posibilitatea recuperării prejudiciului prin împăcare/mediere, în noul context, unde împăcarea nu mai e posibilă, norma de la art 75 alin 1 lit d Cod Penal devine irațională, și victima nu mai are nici o posibilitate de recuperare a prejudiciului în mod rapid și efectiv, pe parcursul procesului. Inculpatul nu va da prejudiciul înapoi fără nici un avantaj legal pentru el. Victima va trebui deci să aștepte finalul procesului penal și cu hotărârea definitivă să avanseze bani pentru executarea silită a condamnatului…

Considerăm necesară o intervenție legislativă care să vină în ajutorul victimelor în demersurile de recuperare a prejudiciilor. Scopul procesului penal de recuperare a prejudiciului se transformă în dreptul victimei de a-și recupera prejudiciul iar statul trebuie să pună la dispoziția subiecților procesuali instrumente care să dea vigoare acestui drept de recuperare a pagubei. Un acord de mediere ori o tranzacție avocațială pe latură civilă la astfel de fapte ar putea fi considerate de legiuitor cauze de reducere a limitelor de pedeapsă cu ½ ori cu 1/3, ori ar putea constitui circumstanțe atenuante, dacă legea le va prevede expres acest efect.

Directiva 29/2012 privind drepturile victimelor menționează că serviciile de justiție reparatorie și recuperarea prejudiciilor trebuie să fie posibile pentru victimă și făptuitor pe tot parcursul procesului penal, la toate faptele unde există victime și prejudicii. Legislația din România este pe departe de a fi implementat principiile din această directivă, și se pare că merge in sensul invers: în limitarea și restrângerea drepturilor victimelor.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente