Meniu Închide

Noutăți privind contractul de leasing – dreptul de preempțiune al consumatorului cu privire la bunul luat în leasing

În data de 15.04.2021 s-a promulgat Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. Legea 83/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial din 16.04.2021 și va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, începând cu data de 19.04.2021.

Noile norme vin să ofere o mai mare protecție consumatorilor atunci când întâmpină dificultăți în cursul executării unui contract de leasing, indiferent de natura ori obiectul leasingului.

În primul rând se reglementează că neplata a 3 rate consecutive de leasing  poate atrage dreptul de reziliere a contractului de leasing. Neplata a 3 sau mai multe rate care nu sunt consecutive, nu poate atrage rezilierea contractului de leasing.

În al doilea rând sunt reglementate modalitățile/criteriile de stabilire a despăgubirilor ca urmare a rezilierii contractului de leasing pentru neplată și modul în care consumatorul poate prelua bunul în proprietate în 30 de zile în baza unui drept de preempțiune legală.

Dacă bunul este vândut către un terț, consumatorul locatar/utilizator va fi obligat doar la plata restului dintre  totalul sumelor efectiv cheltuite de societatea de leasing prin raportare la bun și suma obținută prin valorificarea bunului.

Astfel, legea stipulează că în cazul în care locatarul/utilizatorul restituie bunul în termenul prevăzut în contract eventualele despăgubiri nu pot cuprinde decât diferența între totalul sumelor datorate conform contractului, diminuată cu valoarea obţinută prin valorificarea bunului, exclusiv TVA, sau după caz, cu valoarea stabilită printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii (dacă bunul nu va fi vândut de către societatea de leasing ci va fi păstrat în patrimoniul ei). Sumele datorate conform contractului de leasing, se constituie din facturile emise şi neachitate, valoarea de intrare rămasă de achitat până la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduală, cheltuieli cu asigurările bunului, reprezentate de polița de asigurare obligatorie şi/sau poliţa de asigurare facultativă, amenzi de circulaţie şi amenzi pentru neplata rovinietei, precum şi taxe/impozite aferente bunului.

Este reglementat dreptul de preempțiune al consumatorului locatar/utilizator sau al unei persoane propuse de acesta, cu condiția de a se achita integral sumele restante datorate conform contractului în 30 de zile de la predarea/restituirea bunului, dar și cu respectarea altor condiții. Astfel, în situaţiile în care bunul a fost restituit în termenul prevăzut în contract, locatarul/utilizatorul consumator sau un terţ cumpărător propus de acesta în termen de 5 zile de la îndeplinirea obligaţiei de predare, beneficiază de dreptul prioritar la cumpărarea bunului, valabil timp de 30 de zile de la data predării, timp în care poate fi emisă acceptarea fermă şi irevocabilă de cumpărare la un preţ cel puţin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligaţia de a credita contul finanţatorului cu diferenţa necesară până la concurenţa sumelor datorate conform contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduală la care se adaugă TVA, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care acceptarea de cumpărare emisă de terţul cumpărător propus este inferioară cuantumului sumelor datorate conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligaţia de a credita contul finanţatorului, cu diferenţa necesară până la concurenţa sumelor datorate conform contractului, cel mai târziu la data încasării de către locator/finanţator a preţului de vânzare aferent transferului bunului, cu respectarea termenului de 30 de zile de mai sus. Este vorba deci de o participație financiară comună la achiziția bunului: a terțului propus de consumator și a consumatorului.

Transferul dreptului de proprietate asupra bunului va opera la data încasării integrale a sumelor datorate conform contractului, care nu va putea fi ulterioară datei de expirare a dreptului prioritar, adică după expirarea celor 30 de zile.

Valorificarea pe piața liberă se va face doar dacă utilizatorul nu dorește bunul și nu propune pe nimeni să îl achiziționeze ori el și/sau terțul propus nu depun/e sumele indicate de societatea de leasing în termenul de 30 de zile. Asttfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul consumator sau terţul cumpărător propus nu respectă condițiile și termenele de mai sus, locatorul/finanţatorul poate dispune în mod liber de bun, iar locatarul/utilizatorul este obligat să plătească locatorului/finanţatorului sumele restante datorate.

Toate contractele de leasing încheiate după intrarea în vigoare a normelor expuse mai sus trebuie să menționeze cu claritate și predictibilitate situația privind neplata ratelor și conținutul dreptului de a prelua bunul de către consumator în baza dreptului de preempțiune.

Normele de mai sus nu se aplică decât persoanelor fizice, nu și profesioniștilor, societăților sau entităților care desfășoară activități economice.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente