Meniu Închide

Închiderea dosarului de executare când nu există bunuri urmăribile vs continuarea executării silite. Prescripția intervenită în cursul executării silite

În executarea silită, executorul are un rol activ și este obligat să parcurgă pașii legali pentru ca datoria așa cum este constatată în titlul executoriu să fie executată prin toate mijloacele încuviințate de instanță (popriri, vânzări de bunuri mobile sau imobile ale debitorului). În practică există dese cazuri în care debitorul nu are bunuri mobile și nici imobile, nu are bani în conturi și nici un serviciu (angajator) de unde/de la care executorul să încaseze lunar sume din care să se tragă cota legală de bani până la îndestularea creanței și a costurilor de executare. Situația la care facem referire în rândurile de mai jos se referă la cazurile în care executarea silită a început în mod legal, dar debitorul nu are bunuri cu care să satisfacă întreaga creanță și executarea continuă în mod nelegal.

În astfel de situații se pune întrebarea ce se întâmplă cu executarea silită? Se continuă sine die până debitorul va avea bunuri executabile? Are executarea silită un caracter perpetuu? Este valabilă o executare silită continuă, care să curgă deci neîntrerupt până când debitorul va avea bunuri mobile sau imobile pe numele lui ori bani în conturi? Este corectă, legală și justă o executare silită care dăinuie ani de zile fără a avea un moment final și fără a se ști cum și când se va finaliza? Este corectă, legală și justă o urmărire a debitorului ani sau zeci de ani de zile până când acesta va dobândi bunuri sau bani pe numele lui? Răspunsul este categoric nu.

Codul de Procedură civilă dispune la art 703 alin. 1 că executarea silită încetează dacă:
 1. s-a realizat integral obligația prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum și alte sume datorate potrivit legii
2. nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilității de valorificare a unor astfel de bunuri
3. creditorul a renunțat la executare
4. a fost desființat titlul executoriu
5. a fost anulată executarea
(2) În toate cazurile, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în fapt și în drept, cu menționarea cauzei de încetare a executării. Încheierea de încetare a executării va fi comunicată de îndată creditorului și debitorului.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) punctul 2, 3 și 5   executorul judecătoresc îi va remite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu.

Așadar executorul este obligat ca, atunci când constată că în patrimoniul debitorului nu sunt bunuri ce pot fi urmărite  și deci nu se poate îndestula creanța, să emită o Încheiere de încetare a executării silite. Încheierea emisă de executorul judecătoresc  va cuprinde temeiurile de fapt și de drept care au condus la încetarea executării silite și va fi comunicată atât creditorului urmăritor cât și debitorului urmărit. Vom vedea mai jos cui profită o astfel de Încheiere.

Rolul activ al executorului judecătoresc îl obligă pe acesta să depună diligențe pentru executarea efectivă a titlului executoriu. În acest sens acesta trebuie să facă eforturi să identifice bunuri mobile și imobile ori sume de bani ce aparțin sau i se cuvin debitorului de la terți ca din ele să fie satisfăcută creanța. De îndată ce constată că debitorul nu are bunuri urmăribile executorul este obligat să înceteze executarea silită. Decizia executorului prin care executarea silită nu mai poate fi efectuată ori continuată trebuie să se raporteze la situația de fapt a fiecărui debitor/dosar de executare silită.

Această situație este deci un fapt lăsat la aprecierea executorului de către legiuitor, dar decizia executorului de a continua sau de a înceta executarea poate fi cenzurată de instanța de executare, fiind un incident în carul executării silite care poate fi contestat de cel vătămat de decizia executorului. În astfel de situații în care executorul nu dispune încetarea executării silite creditorul este cel vătămat de neîncetarea executării silite, și nu debitorul cum ar părea la prima vedere. Acest lucru deoarece în cursul executării silite se poate ivi o nouă prescriptie ce va curge de la ultimul act făcut de executor  (art 709 alin 1 punctul 4 CPC), și astfel dacă se împlinesc 3 ani de la ultimul act de executare, debitorul se poate apăra prin invocarea prescripției dreptului de a cere (continua) executarea silită (titlul executoriu își pierde puterea executorie). Actul de executare are efect intreruptiv, deci întrerupe prescripția veche și de la acel act curge un nou termen de prescripție și deci începe o nouă prescripție. Actul de executare prin care executorul emite Încheierea de încetare a excutării silite este benefic creditorului prin faptul că un astfel de act nu are un efect întreruptiv ci un efect suspensiv, si astfel prescripția extinctivă nu continuă să curgă ci se suspendă. Aceasta e ipoteza din CPC art 708 alin. 1 punctul 3 care stipulează că prescripția extinctivă se suspendă cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi valorificate ori își sustrage veniturile și bunurile de la urmărire. Practic de la data emiterii de către executor a Încheierii de încetare a executării silite pe motivul inexistenței bunurilor care să satisfacă creanța, prescripția se suspendă, devenind incident și activ art 708 alin 1 punctul 3 din CPC.  În aceste cazuri creditorul este apărat de lege prin faptul că această suspendare nu este limitată în timp. Teoretic o executare silită poate fi reluată oricând de către creditor pentru că prescripția nu curge ci este suspendată. Dacă executarea silită nu a fost încetată de executor pentru motivele de mai sus ci continuă fără a se face acte de executare, prescripția dreptului de a cere executarea silită curge în defavoarea creditorului, și astfel acesta se poate să afla într-o executare silită ineficientă dacă au trecut 3 ani de la ultimului act de executare efectuat de executor.

Este vorba mai sus despre o nouă prescripție a dreptului de a obține executarea silită ce are loc (începe și se împlinește) pe parcursul procedurii de executare silită. 

Soluția pentru continuarea executării silite în cazurile de mai sus, după ce s-a dispus de către executor, prin Încheiere, încetarea executării silite, este reluarea executării silite. Aceasta este ipoteza legală dată de CPC la art. 705 alin. (1) unde se menționează că se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită, dacă aceasta a încetat inițial pe temeiul lipsei de bunuri urmăribile (insolvabilitatea debitorului). Astfel că în cazul în care nu s-a prescris dreptul de a obține executarea silită, aceasta va putea fi reluată de executor, chiar dacă acesta a dispus încetarea ei. Per a contrario, dacă s-a prescris dreptul de a obține executarea silită și dacă prima executare silită a încetat prin Încheierea de încetare emisă de executor, o executare silită pentru respectiva creanță nu mai poate fi nici inițiată nici reluată în aceste situații.

Este deci nelegală o executare silită continuată de către executor devreme ce debitorul nu are la momentul actual bunuri ce pot fi executate. O continuare a executării silite până la momentul eventual și probabil (care poate dura ani sau zeci de ani de zile) când debitorul va avea bunuri ori sume de bani urmăribile este nelegală și nu favorizează creditorul ci debitorul (atât timp cât acesta nu are și nu va dobândi bunuri/sume de bani în patrimoniu).

Debitorul va avea beneficiul prescripției dacă curg 3 ani de la data ultimului act efectuat de executor în dosarul de executare silită (de ex de la data popririi). Acest beneficiu îl poate valorifica pe calea contestatiei la executare în momentul în care are cunoștință despre intervenirea acestei prescripții speciale intervenite in cazul unei executări silite pendinte. In acest caz instanța va anula toate actele de executare silită efectuate după împlinirea celor 3 ani, deci din momentul în care s-a stins (prin prescripție) dreptul de a obține executarea silită

În concluzie, defavorizarea creditorului constă în faptul că în cursul executării silite un act de executare are efect intreruptiv și deci de la acel act începe să curgă un nou termen de prescripție în favoarea debitorului. După 3 ani de la ultimul act de executare (efectuat de executor în cursul executării silite) prescripția operează în favoarea debitorului și executarea silită nu mai poate fi continuată pentru că se stinge dreptul de a obține executarea silită, creditorul fiind deci lipsit de orice instrument în continuarea executării silite. Debitorul poate invoca peste 3 ani de la ultimul act de executare, în cadrul unei noi contestații la executare, prescripția dreptului de a cere executarea silită și constatarea executarii silite nelegale în temeiul faptului că titlul executoriu nu mai are putere executorie.

Încetarea executării prin decizia executorului este cea care va avea un efect suspensiv pentru executare și atunci creditorul este apărat de lege prin faptul că executarea poate fi reluată oricând fără teama că prescripția s-ar împlini, efectul suspensiv al încetării executării silite (ca urmare a lipsei bunurilor în patrimoniul debitorului) profitând creditorului.

Print Friendly, PDF & Email

180 de comentarii

 1. Cristea daniel

  Buna ziua, va rog frumos sa-mi spuneti, daca executorul inceteaza executarea la cererea creditorului art. 371 indice 5 lit.c., nicidecum la lit. b, opereaza atunci prescriptia conform art. 709 alin. 3?? Executarea ce este reluata dupa 2 ani la alt executor.

 2. Razvan

  Buna seara, in 2013 am produs un accident de circulatie fara victime din care a rezultat un proces pe fond civil din cauza ca polita de asigurare Euroins nu era inregistrata, bineinteles ca decizia a fost de partea paratului iar in luna mai 2015 mi-a venit citatie de la un executor judecatoresc din Ploiesti ca pe raza judetului Prahova s-a produs accidentul cu suma de plata aferenta deciziei tribunalului, intrebarea mea este dupa cati ani se prescrie acea decizie pentru ca astazi 02.03.2021 un alt executor judecatoresc din Bucuresti mi-a pus oprire pe conturi, exista un termen limita in care acea decizie de plata sa fie executabila, se poate prescrie decizia dupa trei sau cinci ani de la data de cand am primit citatia? Tin sa mentionez ca de la acea data din mai 2015 pana astazi n-am mai primit absolut nimic, nici o instintare de plata sau citatie de executare, este legal ce a facut noul executor sau s-a prescris decizia?

 3. Gina

  Buna ziua. Am buletinul si domiciliu ca parinti. Am primit un ordin de executare silita. Se pot lua bunurile din casa parinteasca daca nu imi apartin mie. ? Se pot lua bunurile parintilor care sunt si proprietarii?

 4. Vasile Horia

  Pe scurt: In data de 3.04.2020 m-a sunat executorul și apoi mi-a trimis actele de incheiere/incetare executare silită din cauza lipsei de bunuri urmaribile.Apoi pe 9.09.2020 găsesc în cutia poștală plic de notificare ptr ” se va continua procedura de executare silită sub toate formele prevăzute de dispozițiile legale” . E normal și legal așa ceva? Mulțumesc mult pentru răspuns! 🙂

 5. Staicu Mirela

  Buna zioa am avut datorie la banca care a ajuns la executor ce se antampla daca nam bunuri pe numele meu poate anceta executarea multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   da, poate inceta pentru motivul insolvabilității, dar ulterior poate fi reluată. Vedeti dacă se poate face o contestație la executare silită, dacă datoria este prescrisă ori alte cehstiuni ce pot fi avute in vedere în apărarea dvs.

 6. manu

  buna ziua,
  daca am un dosar de executare silita la un executor judecatoresc din luna 04.2016 ( eu personal nu am semnat nimic si nu am primit vreun act pe adresa mea desi de la biroul executorului mi s-a comunicat acum ca au fost trimise prin posta in 2016 si ca procedura a fost indeplinita) si pana saptamana trecuta cand am aflat de acest dosar la banca unde mi s-a pus poprire pe contul de salariu ( deschis in urma cu o luna, la angajare-deci abia m am angajat si nu stiam de dosarul acesta rezultat in urma unui credit luat pe firma la care eram administrator si care a fost inchisa prin procedura de insolventa, o parte din activele firmei au fost vandute si banii platiti catre banca) dar eu am ramas garant in contractul de credit cu banca. Deci nu am avut venituri sau bunuri executabile pana sapt trecuta ( primul salar) si nu am primit vreun act din 2016 si pana azi care sa ma notifice cu ceva legat de executare. pot beneficia de termenul de prescriptie de 3 ani daca depun acum contestatie , avand in vedere ca acum am aflat de dosar? si banca poate incepe alta procedura de executare daca aceasta se prescrie?multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   chiar dacă se prescrie, da, banca poate începe executarea acelui contract. Dacă nu s-au făcut acte in dosarul de executare silită din 2016 pana in 2021, se poate invoca prescripția intervenită în cursul executării deschise prin acel dosar. Aveti maxim 15 zile de la popripre pentru a formula și depune la judecătoria contestația la executarea silită.

 7. Endy

  Buna ziua, am o nelamurire cu privire la cele de mai sus. Dvs spuneti urmatoarele: ,,Practic de la data emiterii de către executor a Încheierii de încetare a executării silite pe motivul inexistenței bunurilor care să satisfacă creanța, prescripția se suspendă, devenind incident și activ art 708 alin 1 punctul 3 din CPC. În aceste cazuri creditorul este apărat de lege prin faptul că această suspendare nu este limitată în timp. Teoretic o executare silită poate fi reluată oricând de către creditor pentru că prescripția nu curge ci este suspendată.,,
  Ceva mai jos, spuneti urmatoarele: ,,Soluția pentru continuarea executării silite în cazurile de mai sus, după ce s-a dispus de către executor, prin Încheiere, încetarea executării silite, este reluarea executării silite. Aceasta este ipoteza legală dată de CPC la art. 705 alin. (1) unde se menționează că se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită, dacă aceasta a încetat inițial pe temeiul lipsei de bunuri urmăribile (insolvabilitatea debitorului). Astfel că în cazul în care nu s-a prescris dreptul de a obține executarea silită, aceasta va putea fi reluată de executor, chiar dacă acesta a dispus încetarea ei,,
  Deci, in cazul incetarii executarii silite (incheiere executor) bazata pe lipsa bunuri debitor, reluarea executarii este limitat in timp (3 ani termen de prescriptie care incepe sa curga ((cred)) de la data incheierii executorului), sau nu este????
  Este adevarat ca de la data incheierii executorului conform 708 al.3 CPC prescriptia se suspenda ??? Cum vedeti dvs 705 al.1 in raport cu 708 al.3 CPC??? Va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua, as fi apreciat dacă era doar un semn de intrebare. Depinde de temeiul de fapt si de drept in baza caruia se inchide sau se suspenda executarea. Acolo e cheia privind curgerea sau nu a prescripției.

   • mike

    (1) În cazurile prevăzute la art. 703 alin. (1) pct. 2 se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită.
    (3) Prescripţia nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea….art 708 alin.3 CPC

    eu inteleg asa…daca executorul a renuntat la executare si in termen de 3 ani nu a mai initiat nici un act cu vedere la acea executare,acea executare e prescrisa…nu?

 8. Marian

  Buna ziua mam judecat cu o persoana si nu iam putut da daunele morale sau cheltuielile lui si ma dat la biroul de executie nu am nimic la numele meu ce se intampla multumesc domnul avocat

 9. Sorin

  Buna ziua d-le avocat.Am avut un credit in 2005,nu am reusit sa-l achit.De curand am aflat ca sunt executat silit din 2018.Nu ma mai asteptam dupa 13 ani.Nu mai locuiesc la acea adresa si am pierdut ocazia de a face contestatie in 15 zile.Inafara de faptul sa astept prescriptia ,in cazul in care nu e dispusa incetarea din lipsa de bunuri,as mai putea face ceva?ce m-ati sfatuii in acest caz?Va multumesc!

 10. Ana Mihai

  Bună ziua am avut un credit la banca făcut prin anul 2008, nu l am putut achita la timp, am făcut un acord de plată, apoi am rămas din nou în urmă cu plata, am fost plasată la executor, apoi am avut proprire pe salariu și eu și soțul până în anul 2019,cand am plecat din tara. Din 2019 nu am mai primit nici o hârtie. Cum pot afla dacă am terminat de achitat? Unde trebuie să mă interesez.?

   • Laura

    Sunt creditor intr-un dosar de executare silita, in care paratul a decedat in ianuarie 2018. Nu am extins actiunea asupra mostenitorilor.
    Executorul nu a recuperat nimic de la parat, decesul survenind la o luna dupa deschiderea dosarului.
    Acum executorul imi solicita sa ii cer in scris incheierea (renuntarea) executarii si imi pretinde pentru aceasta inchidere de dosar achitarea a jumatate din onorariu, in jur de €1000.
    Este corect dpdv legal ce imi cere? Nu este prescrisa executarea? Mai pot decurge cheltuieli in cazul acesta pentru mine?
    Va multumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     Solicitati-i in scris să deschidă executarea silită asupra moștenitorilor, este obligat să o facă conform art 688 si 689 Cod Procedura Civilă. Nu este prescrisă datorie pentru că de la moartea debitorului prescripția se suspendă, deci nu mai curge termenul de prescripție.

 11. Catalin

  Buna ziua,am primit un plic de la executor, in vederea executarii silite,bunuri mobile si imobile.
  Intrebarea mea este, daca nu detin o locuinta,autoturism si locuiesc la o prietena, nefiind casatoriti, fara contract de chirie,nefiind angajat, exista posibilitatea de a intra in imobilul unde am adresa in buletin,fara ca aceasta sa fie pe numele meu?si cum poate executorul sa dovedeasca care bunuri sunt ale mele?Multumesc.

 12. Catalin

  Buna ziua,am primit un plic de la executorul judecatoresc in vederea executarii silite pentru bunuri imobile si mobile.
  Eu nu detin proprietati imobile,locuiesc la o prietena unde am domiciliu,nu suntem casatoriti,casa este pe numele ei.Poate executorul intra in imobil in vederea executarii?cum poate stabili sau dovedi daca detin obiecte de uz casnic,electronice in vederea executarii?

  • Avocat ILIE DORIN

   nu va intra niciodata executorul in casa altei persoane și nu va putea executa astfel de bunuri din imobilul ei. Nu va putea executa nimic dacă nu aveti nici un bun sau venit pe numele dvs.

 13. Daniela

  Solutia pe scurt: În temeiul art. 290 şi art. 297 din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, admite cererea formulată de autorităţile din Marea Britanie – Central Authority for England and Wales Penalties. Dispune recunoaşterea sancţiunii pecuniare de 590 GBP, reprezentând condamnare pentru o „infracţiune” în sensul Legii nr. 302/2004 (aplicată pentru săvârşirea unei conduite contrare normelor de trafic rutier) în sensul art. 297 şu din Legea nr. 302/2004, impusă printr-o decizia din data de 19.03.2019, definitivă la data de 19.03.2019, dată de autorităţile judiciare olandeze, pedepsite potrivit legislaţiei statului emitent, intimatului. În temeiul art. 298 din Legea nr. 302/2004, dispune executarea pedepsei pecuniare în cuantum total de 590 euro, reprezentând sancţiunea pecuniară aplicată pentru o infracţiune, impusă printr-o decizie definitivă în statul emitent, în echivalent în lei, conform cursului de schimb BNR leu – liră sterlină, la data pronunţării prezentei hotărâri, executare care se va face potrivit dispoziţiilor legii române privind recuperarea creanţelor fiscale, fără posibilitatea înlocuirii măsurii cu alte sancţiuni alternative, inclusiv pedepse cu închisoarea. În baza art. 306 din Legea nr. 302/2004 autoritatea competentă a statului solicitant va fi informată în scris despre executarea hotărârii, după încheierea executării. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului român. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

  Pot face inchisoare pentru treaba asta?

 14. Mihai

  Bună ziua domule avocat,
  Am.mai.multe credite făcute 2 la Instituții bancare și mai multe la IFN-uri nu mai pot sa le plătesc , nu mai țin pasul exista vreo cale prin a aduce toate datoriile la.un loc și a plăti o.rata pentru toate deoarece asa ar fi mai ok pe o perioada de 5 ani sa se strângă toate și sa plătesc doar o rata. Eu nu am nimic pe numele meu deci nu are ce sa imi.ia doar sa îmi pună propire pe salariu. Nu doresc dusa se ajungă aici ce sfat îmi.dati? Mulțumesc anticipat.

 15. Petru

  Buna ziua, pentru un credit din 2008 pt SRL, extins pe numele meu in 2009 cu bilet la ordin, am un dosar de executare silita inceput in 2013 si operat de BEJ pana in 2016, an de cand nu s-a mai emis nici un document de executare. Ultima scrisoare de la creditorul care a preluat creantele Banc Post este din 05.2020. Nu am bunuri urmaribile iar BEJ nu a emis documentul de incetarea executari silite conform Art 702 (1) 2 din Codul de Procedura Civila.

  Se poate face o actiune pentru oprirea definitiva a dreptului de a fi executat?

 16. Alina

  Buna ziua,

  Am facut un credit in anul 2006 pt unchiul meu( mare prostie de altfel!!) stiind ca avea de unde sa achite ratele pt ca avea mici afaceri care mergeau bine la vremea aceea. Peste un timp acesta a dat faliment si nu a mai putut achita creditul. In 2013 am primit un plic acasa cu executare silita, dar nu am stiut de el pt ca din 2012 eu nu mai locuiesc in tara. Negasind nici un cont sau alte bunuri pe numele meu in 2017 am primit alt plic la care acestia renunta la executarea silita pe baza art 702 din Cod Procedura Civila.
  Anul acesta in luna Sept am primit o alta scrisoare de la alt executor ca se va pune poprire pe conturile din banca, eu nu am cont in Ro dar mentionez ca intre timp m-am casatorit si am proprietati pe nume. Se pot atinge de ceva care este si al sotului meu? Cand am facut creditul nu eram casatorita.. si se poate relua executarea silita dupa 4 ani??
  Multumesc frumos!

  • Avocat ILIE DORIN

   pare a fi prescris dreptul de cere din nou executarea silită, ar trebui făcută o contestație la executarea silită sau o acțiune în constatarea prescripției. Ar trebui o analiza a documentelor pe care le aveți ca să identificăm o soluție benefică care ar putea duce la ștergerea întregii datorii.

 17. Ioana rus

  Buna ziua! Pot fi executate silit bunuri care sunt pe numele copiilor minori? le-am facut act de donatie pentru toate bunurile . multumesc

 18. ionut

  Buna seara! va deranjez si eu cu o intrebare, in anul 2018 an luat un credit in valoare de 900 de lei de la un ifn, si astazi am primit la adresa de domiciuliu de la judecatorie ca sunt executat silit ai am termen o zi sa platesc, este normal sa am un timp atat de scurt pt plata?Si daca daca ce se intampla daca nu pot platii ?

  • Avocat ILIE DORIN

   dacă nu veți plăti se vor face popriri, sechestrări de bunuri, etc, acte de executare. Aveti dreptul să faceti contestație la executare in 15 zile de la primirea somației, dacă sunt motive de contestare a executării silite.

 19. MARIUS

  Buna ziua, în cazul unei executări silite (( datorii către stat) debitorul neavând bunuri sau conturi bancare pe numele lui , pot intra la executarea silita copii acestiua?? Se poate pune sechestru pe bunurile sau conturile copiilor?

 20. Pantelimon

  Stimate domn, pe scurt sunt un ONG, în unui proces am devenit debitor,sa cerut întoarcerea executari,a fost admisă iar din acel moment am devenit debitor.Am depus la Executorul care a început executarea adresa în care am arătat că ONG nu deține bunuri urmaribile.Iar în final am mai solicitat incetarea executării silite desfășurate în dosarul….folosind art.703 alin.2 teza a i a Cod procedura civila.Care este părerea dvs că specialist?

 21. Florina Anghel

  Daca persoana executata nu are nimic pe numele lui,dar in schimb are o firma pe numele lui ,firma care detine teren si imobil ,se poate face executie pe firma.Precizez ca este unic asociat la firma.

  • Avocat ILIE DORIN

   in oarecare conditii da, se poate ajunge la executarea părților sociale detinute de acea persoană în cadrul acelei firme. Creanțele firmei/dividendele cuvenite acelei persoane se pot executa silit.

 22. George

  Bună ziua Dl avocat Ilie Dorin. As dori sa știu va rog, pt un credit de nevoi personale din 2008, am plătit pana în 2011, banca Piraeus a vandut creanta în 2012 către Invest Capital și m a notificat la domiciliul din buletin dar eu n am mai locuit acolo în 2012, apoi recuperatorul a obținut hotărâre judecătorească în același an și s a încuviințat executarea silita, ce au trimis o pe aceeași adresa la care eu nu mai locuiam. Ulterior, în 2020 executorul a încetat executarea, după 8ani pe motiv ca nu sunt bunuri mobile și imobile, ce a fost trimisa la o adresa unde am lucrat dar în acea perioada eu nu mai lucram acolo. Apoi în același an recuperatorul a deschis o alta executare silita la alt BEJ și au trimis acest lucru la aceeasi adresa de munca la care eu nu mai eram prezent. Ce vreau sa spun e ca eu n am primit efectiv actele dintre ei la momentele respective. Se poate deschide o acțiune de anulare? Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   actele de executare au fost depuse la cutia postală de la adresa pe care o aveati la momentul creditului, sau la adresa din buletin, si se consideră o comunicare legală…deci nu aveti temei de actiune in anulare…

 23. Ioan Valentin

  Buna, I’n urma cu 4 ani am facut un credit ( overdraft) la o banca pe care nu am avut posibilitatea de al mai plati. Astazi am fost instiintat de un prieten de executarea silita pe numele meu. Eu sunt in strainatate iar in tara nu am nimic pe numele meu. Adresa din buletin este proprietatea mamei mele

 24. Ioan Valentin

  Buna, I’n urma cu 4 ani am facut un credit ( overdraft) la o banca pe care nu am avut posibilitatea de al mai plati. Astazi am fost instiintat de un prieten de executarea silita pe numele meu. Eu sunt in strainatate iar in tara nu am nimic pe numele meu. Adresa din buletin este proprietatea mamei mele. Este posibil ca proprietatea sa fie pusa sub sechestru doar pentru ca sunt domiciliat acolo? Multumesc

 25. Robert

  Bună dm avut am.o rugăminte am fost executat silit neavând bunuri absolut nimica nici servici pentru o dauna de accident auto cu victima din 2016 executarea a fost în 20.01.2022 suma este de 340000.00 de lei e se întâmplă se șterge după 3 anii dacă nu o sa am nimica nici loc de munca și nici bunuri?va mulțumesc qnticipat

 26. Adriana

  Buna ziua,am primit un plic de la executorul judecatoresc in vederea executarii silite pentru bunuri imobile si mobile, debitor fiind fiul meu care figureaza in buletin cu aceasra adresa insa el nu mai locuieste la adresa fiind plecat in strainatate. In notificarea de la executor se specifica faptul ca se va prezenta la adresa impreuna cu organele de politie in vederea identificari bunurilor de la adresa si ca se prezuma ca bunurile sunt ale debitorului invocand teleiul legal art 732 alin 1 si 4, art 745, art 753 alin 1 din cod de procedura civila (fiind la adresa din buletinul debitorului). Mentionez ca proprietar nu e debitorul care nu are nimic pe numele lui, nu este proprietarul imobilului si nefiind in tara nu poate face contestatie la executare (creanta fiind cesionata unei societati de recuperare credite) . Va rog frumos sa ma indrumati ce sa fac in cazul acesta sa nu imi fie sechestrate bunurile din imobil? Ce proceduri trebuie sa urmez eu ca proprietar al imobilului si al bunurilor din imobil (eu nefiind debitor) doar ca figureaza cu adresa din buletin in proprietatea mea. Va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   daca nu are bunuri acolo si va veni executorul, declarati ca nu are nici un bun ci doar are buletinul fictiv acolo, el avand domiciliul in strainatate. Nu va poate executa pe dvs pentru bunuri ce vă apartin dvs.

 27. Cătălin

  Bună ziua.Va adresez următoarea intrebare:Actualizările de creanta făcute în cursul executării silite,la cererea creditorului,sunt supuse controlului instantei de executare sau sunt doar dispuse de executor,prin încheiere?Va mulțumesc.

 28. nina

  Buna ziua,am cumparat un imobil prin licittie executare silita in luna dec.2021,am actul de adjudecare,cf nou ,fostul proprietar a contestat licitatiain dec,in luna ian,am prmiti cf-ul si informare de la finante sa inregistrez imobilul in evidente pe numele meu.Conform legii in per de iarna nu poti scaote din imobil vechiul proprietar,Dorind sa iau legatura cu acesta sa stabilim normal si omeneste cand elibereaza,acesta nu vrea sa vb cu mine,refuza orice convorbire,Ce tb sa fac sa intru in imobil la data de 01.03.2022 cf legii?multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   mergeti la un executor, incepeti executarea silita in baza procesului verbal de adjudecare, se va soma să părăsească imobilul, iar dacă nu va parasi imobilul, după 1.03.2022 va putea fi evacuat silit în mod fizic.

 29. Onofrei

  Domnu avocat vă rag din suflet să-mi răspundeți și mie. Băiatul meu a fost agresat de o persoană iar cu ajutorul mărturiilor mincinoase a martorilor și a dovezilor mincinoase a fost obligat de tribunal sai de-a individului respectiv o sumă mare de bani find daune morale și materiale, el în perioada de 2 ani nu a avut posibilitatea sai de-a suma de bani. Domnu executor a fost la domiciliu meu,mia văzut starea materială a mea și a fiului meu și mă întrebat ce judecător a judecat procesul că să văzut din start că toate mărturiile au fost mincinoase. De atunci Domnul executor nu ne-a mai căutat în această perioadă de 2 ani băiatul meu trebuia să mearda lunar la serviciu de probațiune nu știu dacă este in fișa postului doamne că de fiecare data să-l amenințe că dacă nu-i da bani ii va face dosar penal, ceea ce a și făcut. Astăzi băiatul meu a avut procesul pentru suma de bani, sa dus cu dovezile să dovedească că nu are pentru ce da bani aceștia că toate mărturiile au fost mincinoase, iar doamna judecător ia spus că nu poate face nimic că nu a judecat dumneaei procesul și știe că foarte multe persoane fac închisoare pe nedrept ia spus că în timp de 2 luni dacă nu-i da bani reclamantului va fi arestat deoarece i sa făcut ancheta sociala și sa dovedit că nu are bunuri în afara de 2 copii minori. Vă rog să-mi răspundeți daca e posibil sa facă închisoare pentru așa ceva și dacă mai putem face ceva la 2 ani de la terminarea procesului potriva reclamantului și a martorilor pentru dovezile și mărturiile mincinoase având probe , am uitat să menționez că la acest proces am făcut recurs la Curtea de apel Suceava iar eu cred că nici nu sa uitat pe dosar. Vă mulțumesc anticipat

 30. alexia

  buna ziua. sunt casatorita si sotul meu este executat silit pentru o datorie. noi nu avem bunuri pe numele nostru,dar eu am o societate(sotul nu are nici o calitate in firma).se pot bloca conturile societatii sau sa se puna sechestru pe bunuri?
  multumesc

 31. mary

  Daca intr-o executare sunt bunuri urmaribile de ex o masina, executorul a cerut de la primarie informatia, dar executorul nu le-a urmarit si nu a facut nici un act in acest sens, si au trecut 3 ani. In acest caz executarea se prescrie

 32. Cristian

  Bună ziua! Cu 23 ani in urmă am platit către executorul judecătoresc sumele precizate în procedură de executare și în hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă. În prezent doresc sa fac cadastru și să intabulez bunurile, iar pentru acest lucru mi-a fost solicitată încheierea dosarului de executare, eu având doar ca dovadă doar bonurile din care reies sumele pe care le-am plătit. Ce este de făcut? Declarație notarială din partea fratelui nu pot obține pentru că acesta refuză.

  • Avocat ILIE DORIN

   ar trebui facuta o adresa la camera executorilor pentru a identifica acel dosar de executare. Daca nu se gaseste, va trebui o actiune/un proces civil in constatarea plăților efectuate, împotriva fratelui dvs.

 33. Irina

  Buna ziua !! In urma cu ceva timp am facut un imprumut bancar , iar din motive personale nu am putut achita toata suma si asa dosarul meu a ajuns la un executor. Am fost citata la locul de munca cum , ca mii s-a pus proprire pe salariu achitand suma respectiva. Am achitat in decursul a catorva lunii . Zilele trecute am mers la banca pentru a verifica daca e totul achitat si mii s-a zis ca dosarul meu e inca activ. Acum intrebarea mea este : Trebuie sa iau legatura cu executorul pentru a-mi inchide dosarul sau asta revine in datoria bancii. Mentionez ca nu am mai primit nici o notifocare la , locul de munca cu privire la executare.
  Ma puteti ajuta cu un raspuns !! Multumesc frumos !!

 34. Feri

  Bună ziua.
  Am două datorii în total. Unul la TBI, celălalt la Banca Transilvania.
  Am plătit lunar datoriile până în 2021 iunie. Din cauză că am rămas fără servici și eu și soția, iar din cauza pandemiei nu am mai găsit un loc de muncă, trebuia să părăsim țara, și să ne stabilim în străinătate. Menționez că suntem dublu cetățeni, și așa am reușit cu acte legale să ne stabilim. Avem carte de identitate străină, aici plătim impizit, deci același drepturi avem ca și cum am avut în România.
  Masina este înregistrat in străinătate, și este pe numele meu, cu adresă de aici din străinătate.
  În România nu avem nimic pe numele nostru, doar adresa de domiciliu am avut la locuința părintească. Locuința este pe numele părinților.
  Am uitat să vă scriu, că mai avem o datorie bancară, ipotecară la Banca Raiffeisen.
  Părinții mei au girat cu locuința lor pt un împrumut la Banca Raiffeisen. Această datorie este online plătit lunar din contul lui tata. Deci cu inprumutul ipotecară suntem la zi. Doar TBI și Transilvania am datorii.
  Am fost informat de tata, că am primit o înștiințare că voi fi executat silit pt cele doua datorii.
  Ipotecarul este la zi la o bancă, iar celelalte două vor să mă execute silit.
  În cazul asta ce pot să facă, dacă nu am nimic pe numele nostru in România??
  Poate să se atingă de locuința părinților celelalte bănci dacă este plătit lunar la al treilea??
  Pot intra în România în vizită cu mașina înregistrat pe numele meu în străinătate fără să fie executat???
  Vă mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Bunurile parintilor nu vor fi executate pentru datoriile dvs. Doar casa, care e ipotecata, daca nu veti plati rata la creditul ipotecar. In rest parintii nu risca nimic. Daca masina dvs este inregistrata in alta tara și nu apare in bazele de date din Ro ca fiind proprietatea dvs, puteti circula fara probleme in Romania. Executorii pot executa doar bunuri si bani inregistrate in conturile sau bazele de date din Romania.

 35. Bradatan Claudia

  Bună seara! Am depus contestație la executarea silita și mi s-a comunicat pana la termenul următor sa depun în scris ce pretenții am. Nu am înțeles dacă am câștigat procesul sau nu și ce pretenții ar trebui sa am. Menționez faptu ca suma a fost reținută în totalitate chiar și depășită. Mulțumesc!

 36. Cristi

  Bună ziua domnule avocat, as avea o întrebare .Se poate face executarea silita a unei jumătăți dintr-o parcela de pământ pe care o am cu alta persoana,ne girand cu ea la momentul împrumutului (împrumut cu buletinul ) .Mulțumesc!

 37. CRISTIAN

  Buna ziua! Este posibil sa fiu off-topic la subiectele dezbatute mai sus, dar poate ma puteti ajuta.
  In 2019 am achizitionat un imobil executat silit la o licitatie. Acesta avea inscrise in cartea funciara imprumutul de la banca prin care a fost cumparat de catre vechii proprietari si cheltuielile de intretinere de la asociatia de proprietari (3000 lei). In urma adjudecarii, asociatia de proprietari nu a primit niciun ban,desi executorul m-a asigurat ca isi vor primii bani, sa nu-mi fac griji, banca luandu-si toti banii mentionand ca nu se acopera nici prejudiciul lor, iar pe noua carte funciara a imobilul apare „fara sarcini”.
  Dar pe panoul de la asociatie, apartamentul figureaza cu datorie veche de 4000 lei (stiam de 3000 lei) si administratorul refuza sa o stearga, zicand ca aceasta datorie este pe apartament, nu pe numele meu. Daca pe viitor vreau sa vand acest apartament, cum ar trebui sa procedez? Deoarece imi va fi necesara adeverinta de la asociatie ca nu am datorii la intretinere, la incheierea contractului de vanzare-cumparare. Eu platesc la asociatie doar de cand am devenit proprietar. Administratorul imi tot zice sa platesc datoria vechilor proprietari. Daca ar fi fost o suma mai mica, o achitam ca sa nu mai am batai de cap, dar asa… Iar vecina de la palier imi zicea ca fostii proprietari s-au mutat demult din acest apartament, dar administratorul i-a incarcat cu cheltuieli lunar. Nu stiu unde ar trebui sa ma adresez.
  Multumesc anticipat!

 38. Radoi vasile

  Buan ziua,

  Sunt plecat in strainatate de 3 ani de zile si am 2 executari silite in romania pt 2 credite , imi poate fi poprit contul din strainatate?

  Va mulțumesc pt raspuns.

 39. Iuliana

  Bună ziua. As vrea să vă fac o atrebare. Locuiesc an afara României. Acolo am făcut un accident fără victime cu o persoana care conducea o motocicleta. M-a dat an judecată pt daune morale și pt refacerea motocicletei și a câștigat. Mașina mea a avut asigurare care a expirat 3 săptămâni anainte de accident. Si RCA a plătit despăgubirea respectivului. Eu nu am nimic pe numele meu și nu locuiesc an România. Anul trecut a fost trimis un plic la părinți ca a fost pusa an vigoare o executare silita. Pot confisca și ceva care este an afara României? Mașina sau sa retragă bani din străinătate?

  • Avocat ILIE DORIN

   Executarea silită din Romania priveste exclusiv bunurile de pe teritoriul României. Trebuie să vedeti exact ce e cu acea executare silită și ce apărări va puteti face.

 40. Madalina

  Buna ziua am avut accident am intrat cu mașina în o altă mașină parcata pe contrasens jumate pe banda de mers in momentul accidentului asigurarea expirase cu o zi înainte. După 3 ani de la accident a venit un plic cu executare silită ce pot face urmează să am bunuri pe numele meu va rog sfatuiti-ma ce pot face

  • Avocat ILIE DORIN

   aveti termen 15 zile sa faceti contestatie la executarea silita si sa opriti aceasta executare daca sunt motive de contestare a ei. Ar trebui cu actele primite să contactați urgent un avocat.

 41. Ioana

  Buna seara! Am un credit executat , creditul eate facut cu fostul sot. Am convetie cu firma de recuperare sa dau o anumita suma lunar, ceea ce si fac ! Daca imi cumpar o locuinta cu actualul sot, poAte fi executata 50% din locuinta ( partea mea )?

 42. Mărăsoiu Dragos

  Bună ziua. A fost încuviințată executarea silită pe numele meu pentru un credit ipotecar in aprilie 2015. Executorul a inițiat actiunea pentru executarea garantiei ipotecare (care este pe numele unui terț) iar banca a participat la a doua licitatie (tot in 2015), pe care a si castigat-o , fiind singurul ofertant. Nu s-a emis actul de adjudecare a imobilului deoarece am dat imobilul in plata. Banca a atacat darea în plata si de atunci ne judecam. Între timp, executorul nu a mai inițiat nici un act de executare asupra bunurilor mele sau a conturilor. Pot cere, in instanță, constatare intervenției prescripției speciale? Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   daca nu s-a suspendat executarea silita puteti cere constatarea prescripției dreptului de a cere executarea silita, dar depinde cand a fost facuta ipoteca, daca e pe vechiul cod prescriptia este de 3 ani, daca ipoteca este facuta dupa 2011 prescriptia e de 10 ani, deci nu ar fi prescris. Analizati la un avocat intreaga sitautie pentru a vedea solutiile optime.

 43. Iorgus Grigore

  In acest moment am o poprire pe drepturile de pensionar pentru un credit tacut de catre firma in care am fost asociat in calitate de fidejusor.Impreuna cu mine au mai semnat in calitate de fidejusori inca 6 persoane
  Firma a intrat in faliment si a ramas banca inregisteata cu o creanta garantata .
  Am cunostinta de faptul ca banca a fost indestulata in afara de popririle de la asociati ,de catre Fondul de Garantare precum si din vanzarea unor bunuri ale firmei.
  Cine are responsabilitatea de a verifica in ce masura banca a fost indestulata pentro a informa fostii asociati ce sume mai au de platit si mai ales cui revine responsabilitatea de a urmari si de a anunta pe cei in drept sa suspende popririle catre asociati ?
  Va multumesc .

  • Avocat ILIE DORIN

   faceti o adresa la bancă și cereti să vă explice dacă e asa sau nu, apoi dacă se confirmă, cu răspunsul primit mergeti la executor si cereti inchiderea dosarului de executare.

 44. Iulia

  Buna ziua. Am avut o poprire pe conturi pe o suma din partea unui executor. Am achitat integral suma respectiva. In cat timp executorul este obligat sa dispuna inchiderea dosarului si ridicarea popririi ca ma tot amana de 2 saptamani ? Va multumesc anticipat pt raspuns.

 45. Georgiana

  Buna ziua!In 2016 am fost executata silit cu 2 popriri de la acelasi judecator, mi s au oprit banii de la servici!in 2020 am fost instiintata k am din nou poprire tot de la aceasi banca care am platit o in 2016 doar ca este de la alt judecator!ce este de facut?Multumesc

 46. Mariana

  Buna ziua dle avoca,va rog un sfat ,tatăl meu a avut un srl deschis în 2018 având activitate maxim un an ,firma a rămas cu datorii către stat iar anul trecut în mai ne a venit hârtie de la ANAF cu începerea atragerii răspunderii solidare ..apoi în septembrie aceiași hârtie a venit …și abia luna aceasta ne au venit din nou hârtii de la ANAF ,somație și titlu executoriu pe 95 mii lei pe CNP îl țaței ,tata neavând nici un bun ,nici un venit …urmând că abia anul viitor să iasă la pensie !tata fiind bolnav în cazul unui deces aceasta datorie o plătim noi copii ?anul trecut ei mi au donat mie apartamentul ,a fost o donație clasica fara nici o sarcina ,clauze etc…poate fi atacată aceasta donație ?ar putea înceta aceasta executare silita avand in vedere că nu sunt bunuri sau venituri ?

  • Avocat ILIE DORIN

   ar putea ataca ANFA donatia daca află de ea…dar cu sanse mici, trebuie vazuta data la care creanta a devenit creanță pe CNP ul lui. Executarile anaf de regula nu se inchid, dar la pensie ii va putea fi poprita 1/3 din pensie lunar…

 47. Mircea

  Buna seara. Firma la care sunt administrator are datorii la ANAF, care a cerut insolventa. Mentionez faptul ca dețin o parte dintr-o moștenire împreuna cu mama și fratele meu. In cazul executării silite, partea mea poate fi supusa executării? Firma nu deține active care prin vânzare sa se stingă datoria către ANAF.

 48. Mircea

  Buna seara. Firma la care sunt administrator are datorii la ANAF, care a cerut insolventa. Mentionez faptul ca dețin o cota parte dintr-un apartament, moștenire in urma dezbaterii de moștenire după decesul tatălui,împreuna cu mama și fratele meu. In cazul executării silite, partea mea poate fi supusa executării? Firma nu deține active care prin vânzare sa se stingă datoria către ANAF.

  • Avocat ILIE DORIN

   daca nu sunteti si asociat ci doar administrator, nu aveti de ce sa va temeti. Daca sunteti asociat la firmă si in urma insolvenței bunurile ei nu vor fi destule pentru a se acoperi creanțele fiscale, teoretic nu veti avea nici un risc privind bunurile proprii.

 49. Adrian

  Buna ziua, am un titlu executor pe numele meu din 2008. Nu am bunuri sau venituri urmaribile in Romania. Adresa mea in tara este tot la apartamentul parintilor. Tatal a decedat in 1998 si nu s-a facut succesiunea, apartamentul fiind tot pe numele mamei si tatalui. Doar doua intrebari:
  1. poate forta executorul judecatoresc vanzarea apartamentului parintilor pentru a recupera partea mea din mostenire?
  2. se poate face succesiunea trecand ca proprietar doar mama daca eu si fratele meu renuntam la partea de mostenire dupa tata fara sa fie atacat de executor? Practic noi refuzam mostenirea. Multumesc.

 50. Elena

  Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns, in anul 2019 am primit incetare a executarii silite pe motiv de bunuri mobile si imobile neurmaribile, chiar daca aveam venituri declarate la ANAF si deasemenea bunuri imobile declarate. Acum, in 2022, mi-a fost emisa o noua executare silita, de catre un alt executor si desigur la ordinele altui recuperator.
  Daca emiterea acestei incetari a fost emisa chiar daca am avut venituri declarate la ANAF si neverificate de catre executorul ce a emis incetarea executarii sau, probabil, din lipsa de resurse sa verifice bunurile mele, exista posibilitatea contestarii si anularii celei de-a doua executare silita?
  Multumesc anticipat!

 51. Alexandru

  Buna ziua domnule avocat Ilie Dorin . As dori daca se poate un raspuns din partea dumneavoastra la urmatoarea situatie . Am primit o executare silita in urma unui credit pe care nu am mai avut resurse financiare sa il platesc , am ramas fara loc de munca .

  Atata timp cat nu am bunuri si nici venituri , si sunt luat in spatiu in apartamentul proprietatea parintilor .

  Doar o singura intrebare ?

  Exista posibilitatea executorului de a intra in imobilul parintilor unde am domiciliu , si de a pune sechestru pe bunuri din acel imobil , unde nu sunt proprietar doar luat in spatiu ?

  Astept cu recunostinta un raspuns din partea dumneavoastra .

  Stima si respect !

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu poate lua bunuri care nu sunt ale dvs. Nu poate intra fara acordul dvs sau al proprietarului in locuinta dvs. Nu se practica ca executorii sa intre sa invetarieze bunurile dvs personale, in astfel de executari silite.

   • ALEXANDRU

    Tin sa va multumesc domnule avocat pentru promtitudinea raspunsului !

    Un singur aspect as dori sa stiu , in cazul in care executorul judecatoresc aplica amenda judiciara prevazuta la ART. 188 alin 2 , aceasta se inregistreaza in cazierul judiciar ?

    Astept cu recunostinta raspunsul din partea dumneavoastra .

    Succes si multe realizari in viata atat pe plan profesional cat si personal .

    Stima si respect !

 52. Alberto

  Am onoarea să vă salut domnule avocat. Am o nelămurire referitoare la executarea silită.

  Eu din cele spuse de dumneavoastră, în acest articol, înțeleg faptul că executarea poate continua practic la infinit, fără o durată limitată de timp. Dearece dacă executorul și/sau creditorul stă, cum ar venii, de capul debitorului, se poate suspenda executarea (debitorul nu are niciun bun executabil), și relua în orice moment, și tot așa la infinit.

  Referitor la prescripția executării, practic ceea ce așteaptă debitorul, cu sufletul la gură, este ca executorul și/sau creditorul să facă o greșeală undeva, în sensul de a nu acționa în conformitate cu legea sau de a nu respecta termenii prevăzuți de lege în acest sens?

  De ex: Adică dacă debiotrul X are datorii, fără să aibă bunuri urmăribile, iar creditorul obține în instanță executarea silită, dacă toată lumea își face treaba așa cum trebuie, acea executare se suspendă și se reia la infinit până când debitorul este în cele din urmă executat întrucât nu poate sta toată viața neangajat ori fără bunuri sau până când stinge creanța.

  Eu asta înțeleg. Vă rog să îmi spuneți dacă este altfel și nu înțeleg eu bine.

  Prescripția executării silite se bazează doar pe eventualitatea în care cei responsabili să te execute, nu respectă prevederile legale?

  • Avocat ILIE DORIN

   ati inteles perfect. Daca este un creditor diligent și insistă in executarea silita, atunci nu va interveni niciodata nici o prescripție. Doar cu un creditor pasiv, neglijent si/sau dezinteresat se poate ajunge la prescripție.

 53. Maricica

  Bună ziua vă deranjez cu o întrebare /Soțul are rate la Dedeman și are și la Provident înprumut și nu a mai reușit să plătească ! Și ia venit plic că l trimit mai departe pt executare silita a proprietăți / dar el nu are absolut nimic pe numele lui (nici bunuri, locuință nmk) întrebarea mea este ce se poate întâmpla în această situație ? ?

 54. Catalin

  Buna seara , am o situatie si doresc un sfat va rog :
  Divortat in data de 7Dec 2017 prin notar si am lasat tot sotiei prin declaratia de partaj eu plecand in Anglia imediat dupa aceea.(deci eu nu mai absolut nimic pe numele meu )
  la aproximativ 2-3 saptamani de la pronuntarea divortului si a partajului fosta sotie a fost notificata de la banca unde este credit-ul pe casa ca sau notat 2 datorii pe numele meu in cartea funciara de catre doi executori aceste fiind inscrise dupa data divortului ,casa fiind inca a bancii pe ipoteca de grad 1 eu fiind coplatitor pana in momentul definitivarii divortului .
  ce se poate face in acest caz tinand cont ca au trecut aproape 5 ani ,este legal cum sa procedat mentionez ca nu sa primit nici un fel de informare de la nici un executor referitor aceste note ,se pot inscrie asa pur si simplu ?

  astept un raspuns incurajator

  Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   da, se pot nota executarile silite. Dar daca nu ati mai primit nici un act de executare si nici nu s-au mai facut astfel de acte, atunci puteti spera la o prescripție sau anulare a executarii. Este indicat ca de indata ce primiti un act de executare să contactati un avocat pentru a face contestatie la executare si a incerca anularea acelor executări. Contestatia se face in maxim 15 zile de la data primirii oricărui document de la executor.

 55. Andra L

  Bună ziua,

  As aprecia foarte mult daca ați avea timp sa imi răspundeți.

  In urma unui proces civil intentat de un fost angajator cu influenta din Romania, finalizat in iunie 2020 a rezultat ca am de plata 75.000 lei+dobânda care se va adăuga pana când se achita toata suma .

  Plicurile cu executare silita au început sa apară doar din 2022. Acum in Ianuarie 2023 mi s-a pus poprire pe niște conturi bancare vechi pe care nu le-am mai folosit de mai bine de 6 ani.

  Eu de 7 ani nu mai locuiesc in Romania iar tara de Rezidenta nu face parte din UE. Nu am absolut nici un fel de bun pe numele meu in Romania.

  1. Exista vreo situație in care aceasta datorie ar fi stearsa?
  2. Ori vor putea extinde executarea in strainatate chiar daca nu locuiesc in UE?
  3. Ipotetic, Dacă vin in vizita in Romania mă pot găsi si urmări pe acea perioda pentru plata datoriei?

  • Avocat ILIE DORIN

   1. in timp, daca veti fi atentă, veti putea vedea daca se prescrie si atunci se va putea anula datoria.
   2. nu vor putea extinde inafara UE executarea decât fff greu, nu prea se intampla aceste chestiuni (va trebui sa fiti acolo citata intr o nouă procedura judiciară)
   3. datoria nu are treaba cu persoana dumneavoastra ci cu bunurile dvs.Puteti veni si puteti locui in Romania pe ce durate doriti. Ca sa evitati executarea, trebuie să nu aveti bunuri ori conturi cu bani în ele, pentru că vor fi reținute acele sume sau bunurile scoase la vanzare silita. In rest puteti circula cat doriti.

 56. Daniela T.

  Buna ziua dle avocat! Inteleg ca executarea silită poate inceta pe motivul inexistentei de bunuri urmaribile.
  1. La cat timp după încetarea executării silite poate începe o nouă executare: o săptămână, o lună, 3 luni? Cum va afla debitorul de reluarea executarii?
  2. Reluarea executarii se va face tot pe baza unei actiuni in instanta pt incuviintarea executării?
  3. Pt orice sumă de recuperat de la debitor, daca acesta nu are salariu, alte venituri, cont bancar sau bunuri de valoare, se poate executa silit un imobil (apt) daca deține?

  Multumesc anticipat pt răspunsuri.

 57. Angela

  Bună ziua Domnule Avocat ..Soțul meu a primit o executare silita.El neavând nimic pe numele lui ..Noi fiind căsătoriți..și eu la rândul meu sa fiu moștenitoare..As putea avea probleme și eu ?? Mulțumesc

 58. Maricica

  Bună ziua vă deranjez cu o întrebare /Soțul a făcut rate la Dedeman cu cardul Cetelem de la ei /și tot odată are și un micuț înprumut la provident /și nu a mai putut continua să plătească ratele ce se poate întâmpla ? că i venise și de executare silita /dar el dacă nu are absolut nimic pe numele lui ce se poate întâmpla? Noi stând în casa părinților mei, (neavând bunuri comune, casă etc ) și nici eu nu am servici și nmk pe numele meu, presupun că nu are nici o legătură casa părinților mei cu executarea silita a soțului ? Sau posibil să plătească copii când or fi majori ? Mulțumesc frumos pentru răspuns /aștept rasp de la dvs.

 59. Lucian

  Buna ziua domnul avocat, va rog frumos sa mi raspundeti si mie la o intrebare. Mama mea a luat un credit de la un ifn din Spania mai bine zis de la Carrefour in 2020. Cum a inceput pandemie a platit decat pana in 2021ramanand fara munca. Acum a fost instiintata ca trebuie sa plateasca intreaga suma care Invest capital in 20 de zile ca altfel ca fi executata silit. In spania nu are bunuri pe numele ei, dar are o casa in Romania si ii este frica sa nu ii puna sechestru si pe bunurile din Romania. Se poate sa o urmareasca si in tara pentru datoriile din Spania? Multumesc frumos!

 60. Alin

  Bună ziua!
  Vin cu rugămintea la dumneavoastră de a-mi răspunde la o întrebare dacă se poate.
  Din martie 2022 există o hotărâre a unui proces pe ordonanță prezidențială prin care obligă mama copilului la plata pensiei, 1/4 din salariu + cheltuieli de judecată. Nu mai iau în calcul faptul că copilul e la mine din iunie 2021. În tot acest timp și până în prezent ea nu a contribuit cu absolut nimic.
  Pe rol există un proces de fond pe aceeași temă și suplimentar toate procedeele pentru un proces de abandon.
  Am ajuns și la executor cu toate hotărârile, și-a făcut datoria de a o cerceta dar din păcate pentru că locuiește în UK s-a împotmolit și nu mai poate face nimic.
  Ce mă puteți sfatuii să fac mai departe?
  Vă mulțumesc anticipat!
  Cu respect, Andrei Alin!

 61. Luminița

  Buna seara ..dacă soțul meu este pus sub executare silită având că bun un apartament cumpărat de mine in timpul căsătoriei pe numele meu dar fiind bun comun se poate pune executare pe el

 62. Mihaela

  Bună ziua D-nule avocat,
  In 2008 am făcut un împrumut la banca+ card de cumpărături. Datoria crizei apărute în 2008-2009 am ajuns in incapacitate de plată.
  Am fost executată silit, cu proprie de salariu in anul 2012. Un an mai târziu, 2013 am născut și 2 ani am stat cu copilul in concediu de creștere copil.
  M-am angajat în 2016 însă a venit proprie pentru cardul de cumpărături,nicidecum pentru credit. Menționez că au fost 2 dosare separate.

  In anul 2021 băiețelul meu s-a îmbolnăvit iar eu am lucrat part time cu salariu minim pe economie.

  De 4 luni mi-am schimbat locul de munca însă nu am primit nici o înștiințare vis a vis de proprie.

  Întrebarea este, de ce nu s-au mai făcut propriei pt împrumutul în bani? Nici firma la care am lucrat din 2016 nu au mai primit intiinari de la executor.
  O alta ciudățenie este că nu mi sa pus niciodată, din 2016, proprie pe cont bancar cu doar pe salariu pentru cardul de cumpărături.

  Este posibil sa fie prescrisă datoria?
  Va mulțumesc tare mult și aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră.

 63. Mihaela

  Încă nu amănunt, in luna mai, a acestui an, am primit o scrisoare de la o firma de recuperare unde mă intiinta că dosarul meu a fost vândut către ei în 2018, eu neștiind nimic de așa ceva, și dacă doresc, îmi fac o reducere de 50% din suma totală de plată. Eu nu mai știu nimic de acest dosar din 2013, nu am mai primit nici o înștiințare deși locuiesc la aceeași adresă.

  Mulțumesc frumos.

 64. Mihai S.

  Administratorul imobilului a decedat, lăsând datorii la furnizori și zero bani in conturi sau „în casă”.
  Moștenitorii administratorului au făcut succesiune și au vândut apartamentul primit că moștenirea de la administrator.
  Când asociația termină procesul civil și se impune executarea, poate asociația (executorul) să execute bunurile moștenitorilor sau să poprească veniturile acestora? (Moștenitorii nu mai au în conturi sumele provenite din vânzarea apartamentului)

 65. Mihai S.

  Bună ziua! Cred că prima dată nu am trecut de moderare și nu înțeleg de ce…
  Vă rog să îmi comunicați părerea dvs despre acest „caz”:
  Administratorul imobilului a decedat, lăsând datorii la furnizori și zero bani in conturi sau „în casă”.
  Moștenitorii administratorului au făcut succesiune și au vândut apartamentul primit ca moștenirea de la administrator.
  Când asociația termină procesul civil și se impune executarea, poate asociația (executorul) să execute bunurile moștenitorilor sau să poprească veniturile acestora? (Moștenitorii nu mai au în conturi sumele provenite din vânzarea apartamentului)

  Mulțumesc!

 66. puiu cristea

  Buna ziua,am avut o firma care a intrat in faliment,sentinta fiind ” atragerea raspunderii celor 3 administratori” pentru un credit bancar luat pe societate.Am primit notificare de la Oficiul de cadastru , in care ” dispune notarea urmaririi imobilului in care locuiesc( la cererea executorului )”. Mentionez ca eu si sotia mea am donat (uzufruct viager),casa fiicei in anul 2015.In instiintare se face referire la „sarcina si cota ce-mi revine ( ca uzufructar). Se poate impiedica executarea? Cum se poate face executarea in acest caz?

 67. Loredana

  Buna ziua!

  Soțul meu are mai multe credite pe care nu le a mai putut plăti dinainte de căsătorie, eu înainte de căsătorie am cumpărat un apartament cu credit ipotecar. Poate sa pune sechestru pe apartament?

 68. Mioara

  Bună seara! As dori și eu o informație, va rog! Pentru o societate s-a impus executarea silita pentru achitarea unori datorii către un furnizor. Pentru ca firma nu avea bunuri imobile și nici bani în conturile bancare, s-a solicitat executarea silita pe numele administratorului, blocând-i conturile personale. Deci, pentru același debit exista 2 dosare de executare silita, care ambele cuprind suma datorata furnizorului, penalități de întârziere, cheltuieli de judecata și cheltuieli cu executarea. Ulterior, administratorul își ia angajamentul de plata și plătește sumele ce se regăsesc intr-unul din dosare de executare, respectiv cel al firmei. Chitanțele au fost eliberate pe numele firmei, în care se regăsesc ambele dosare. După câteva luni, respectiv 5 luni, administratorul este sunat de către executor si i se transmite ca debitul nu a fost stins. Ca a mai rămas o parte din debit de achitat, penalități și cheltuieli de judecata. Întrebarea mea este: este normal ca administratorul sa plătească cheltuieli cu executarea pentru ambele dosare? Altfel nu-mi explic unde s-au dus banii dați pana acum. Cheltuieli de judecata, am înțeles dar cheltuielile cu executarea se plătește pentru ambele dosare? PS. Urmează să-i fac o vizita executorului și vreau sa știu cum pun problema. Mulțumesc pentru eventualele răspunsuri!

  • Avocat ILIE DORIN

   Teoretic da, fiecare dosar de executare silită are propriile cheltuieli. Dar fiind vorba de aceeași executare a unei singure creanțe ar putea fi cenzurate pe calea unei contestații la executare onorariile executorului, dacă mai sunteți in termenul de a formula o astfel de contestație.

   • Mioara

    Am înțeles. Deci contestație nu mai pot face, pentru ca am depășit termenul. Dar, pana acum chitanțele au fost eliberate pe numele societății și din câte am înțeles din acei bani și-au oprit și cheltuielile cu executarea din dosarul pe persoana fizica, drept pentru care firma a rămas cu datorii neachitate către furnizor. E legal? Nu ar fi trebuit sa emită chitanță pe numele administratorului?

 69. Victor

  Eu as dorii sa știu dacă afla într-o luna maxim deoarece, ei ar dorii sa vândă imobilul și apoi sa plătească datoriile pe care le au.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente