Meniu Închide

Ce posibilități juridice există când o persoană nu ne restituie banii pe care i-am dat împrumut? Caracterul executoriu al unui contract de împrumut încheiat la avocat

O situație foarte des întâlnită în România este cea a împrumuturilor în bani între cunoscuți, prieteni, rude, împrumuturi care deseori nu mai sunt respectate și creează mari probleme de ordin juridic celui care rămâne cu paguba, adică cu suma împrumutată nerestituită.

Împrumutul este definit ca fiind contractul prin care o persoană dă unei alte persoane o sumă de bani pentru o perioadă de timp, iar la termenul respectiv persoana împrumutată este obligată să restituie suma de bani. De obicei aceste împrumuturi au loc între cunoscuți, prieteni, rude. Acest fapt conduce deseori la imposibilitatea morală de a se face un contract scris la momentul încheierii contractului (contractul se încheie verbal), fapt care va avea repercursiuni mai târziu, în cazul în care împrumutatul nu își respectă obligația de a da banii înapoi. Imposibilitatea morală de a redacta un act scris este definită de jurisprudență ca fiind situația în care rude, soți sau afini, în baza raporturilor lor de încredere și apropiere, încheie doar verbal un contract, negăsind necesară redactarea și semnarea unui act scris. Împrumutul este considerat valabil încheiat prin simplul acord de voințe între cel care împrumută și cel împrumutat urmat de darea efectivă a banilor.

Termenul de rambursare

Referitor la astfel de împrumuturi o problemă des întâlnită este cea a termenului de rambursare. Cu alte cuvinte, uneori părțile stabilesc sau nu un termen cert, uneori stabilesc o perioadă aproximativă: la sfârșitul anului, la vară, până vin în țară, etc. În această problemă, termenul nu este cert la început, dar el își conturează o certitudine a momentul în care cel care a împrumutat o sumă de bani ii cere împrumutatului suma de bani înapoi (termenul cert este stabilit ulterior). Chiar și o perioadă poate fi considerată un termen valabil din punct de vedere legal, având în vedere că în aceste situații termenul legal va fi ziua de la sfârșitul perioadei și anume: sfârșitul anului va echivala cu data de 31.12, sfârșitul verii va echivala cu 31.08, revenirea în țară va fi ziua în care persoana respectivă ajunge în România etc. Astfel, chiar dacă părțile au convenit o perioadă, termenul maxim de restituire va fi sfârșitul acelei perioade. Dacă s-a încheiat un împrumut fără să se convină o perioadă de rambursare, adică fără termen, dacă părțile nu se vor înțelege privind termenul, instanța va putea fixa ea un termen de restituire ținând seama de: scopul împrumutului, natura obligației și a bunurilor împrumutate, de situația părților și orice alte aspecte relevante ale cazului. Instanța se pronunță prin ordonanță președințială, dar cererea pentru fixarea termenului de restituire a împrumutului trebuie să fie făcută în termen, adică nu trebuie să se fi prescris dreptul material la acțiune, drept care se prescrie în aceste cazuri în termen de 3 ani de la data încheierii contractului de împrumut. Trebuie verificate condițiile de suspendare sau întrerupere a prescripției dacă s-au scurs mai mult de 3 ani de la data împrumutării, pentru a vedea ce posibilitate mai există pentru fixarea termenului de către instanță și deci ce șanse mai sunt pentru rambursarea împrumutului.

Caracterul executoriu al unui contract de împrumut

Cea mai spinoasă problemă a unui contract de împrumut este problema referitoare la modul de punere în executare silită a unui astfel de contract, atunci când obligația de restituire nu este respectată. Lipsa unui înscris, sau uneori existența unui simplu înscris sub semnătura privată, sunt realități care fac dificilă problema executării silite a patrimoniului persoanei împrumutate. Este de la sine înțeles că situația survine atunci când împrumutatul nu mai răspunde la telefon, nu mai dorește să plătească, se scuză că momentan nu are din ce plăti, ori alte și alte motivații. Astfel de situații devin frustrante pentru cel care a dat suma de bani, și cu cât suma de bani este mai mare cu atât problema este mai gravă. Referitor la caracterul executoriu al contractului de împrumut sunt câteva situații întâlnite în practică:
1. Contractul de împrumut este încheiat la un notar. În această situație cel care a împrumutat suma de bani are în mână un titlu executoriu, iar la finalul termenului, dacă împrumutatul nu restituie suma împrumutată, contractul redactat și autentificat de notar poate fi pus în executare silită (având caracter executoriu  dacă menționează clar suma datorată și termenul de plată).
2. Contractul de împrumut este încheiat la un avocat. În această situație cel care a împrumutat suma de bani are în mână un titlu executoriu, și poate fi pus în executare silită dacă împrumutatul nu restituie suma de bani la termenul convenit. Acest lucru deoarece contractul de împrumut încheiat la un avocat este considerat un înscris sub semnătură privată iar avocatul îi va da dată certă, conform atribuțiilor sale legale. Darea de dată certă înscrisurilor sub semnătura privată este permisă avocatului de art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat, care menționează că activitatea avocatului se realizează prin redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare, coroborat cu art. 278 alin. (1) pct. 1 NCPC : înscrisurile dobândesc dată certă din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul public, executorul judecătoresc sau alt funcționar competent în această privință. Avocatul este un funcționar în sensul enunțat și este deci asimilat funcționarului public strict în ceea ce privește posibilitatea de a da dată certă înscrisurilor. El poate da dată certă atât documentelor pe care le încheie/le redactează în cabinetul său cât și celor care i se prezintă în mod special pentru dare de dată certă. Caracterul executoriu al unui contract de împrumut încheiat la avocat (înscris sub semnătura privată cu dată certă) este dat de dispozițiile art. 2165 raportat la art. 2157 alin 1. Cod Civil.
3. Contractul de împrumut este încheiat în scris de către părți, fără intervenția unui notar sau avocat. În această situație contractul scris și semnat de părți poate fi titlu executoriu doar dacă este prezentat unui notar spre autentificare ori unui avocat spre dare de dată certă. După autentificare ori dare de dată certă (proceduri în care este necesară prezența tuturor părților contractante) acest contract dobândește caracter de titlu executoriu, cu mențiunile de la punctul 1 și 2 de mai sus. Dacă una din părți refuză să vină la notar pentru procedura de autentificare ori la avocat pentru procedura de dare de dată certă, persoana cealaltă nu are decât o acțiune judiciară de răspundere contractuală și deci va trebui să intenteze un proces civil pentru ca instanța să de o hotărâre prin care să oblige împrumutatul să restituie suma de bani.
4. Contractul de împrumut este încheiat verbal între părți, fără a exista un înscris, cel mult există cateva mesaje pe telefon ori pe e-mail.
A. În această situație părțile au posibilitatea de a întocmi un înscris care să constate contractul de împrumut încheiat anterior în mod verbal, menționând expres termenii și condițiile convenite. Ideal ar fi redactarea unui contract de împrumut (confirmativ sau de reînnoire, care să confirme sau să specifice că se înnoiește contractul anterior), la un notar sau avocat, pentru ca împrumutul să capete astfel putere executorie, conform celor arătate la punctul 1 și 2 de mai sus.
B. Problema ar subzista dacă împrumutatul nu dă curs unui contract confirmativ sau de reînnoire în sensul de mai sus, în atare situații el nu numai că nu mai restituie banii, dar de obicei nici nu mai răspunde la telefon ori nu vrea să semneze vreun document scris. O mediere în aceste situații este rar acceptată și rar se poate ajunge la o soluție amiabilă în aceste situații. În aceste situații singura posibilitate pentru a mobiliza împrumutatul să plătească este inițierea unui proces cu o acțiune în pretenții pe temeiul răspunderii contractuale. Împrumutatul are posibilitatea de a plăti împrumutul pe parcursul procesului, ori dacă nu plătește pe parcursul procesului (împrumutul+ cheltuielile judiciare), și se va dovedi existența contractului de împrumut, hotărârea definitivă a instanței va fi titlu executoriu și împrumutatul va putea fi executat la finalul procesului, suportând plata împrumutului precum și plata cheltuielilor judiciare și de executare, plus dobânzile aferente acestor sume indexate la ziua executării. Probele într-un astfel de proces pot fi înscrisuri (documente bancare, mesaje, mailuri prin care împrumutatul recunoaște împrumutul) ori chiar proba cu martori permisă de imposibilitatea morală de încheia un act scris datorată gradului de rudenie, afinitate, prietenie. Proba cu martori este admisă și atunci când există un început de dovadă scrisă, de exemplu există dovada unor chitanțe din partea unor servicii de transfer de bani privind livrarea și ridicarea banilor către/de către împrumutat.  Pentru inițierea unui astfel de proces trebuie avută în vedere incidența prescripției dreptului material la acțiune.

În cele din urmă raporturile juridice referitoare la situațiile de împrumut trebuie să se sprijine pe buna credință a celor care încheie astfel de contracte; în special se cere buna credință a împrumutatului. Oamenii se ajută reciproc, dar trebuie ca orice ajutor, mai ales dacă este bănesc și conține sume importante, să fie consemnat în scris pentru a crea garanții pentru situații viitoare imprevizibile. Dacă înscrisul/contractul este întocmit de un notar sau de un avocat, garanțiile sunt solide și pot fi instrumente juridice suficiente prin care un refuz la restituire al împrumutatului poate fi urmat de o procedură silita de restituire, fără a mai fi nevoie de un proces judiciar.

Print Friendly, PDF & Email

396 de comentarii

 1. Ioana

  Bună seara! Am împrumutat și eu un prieten cu o suma de bani iar acum ma tot amână, practic nu mai vrea sa mi dea înapoi. Am mesaje cu suma exacta pe care mi o datorează și în care ma amână și îmi zice ca dacă vreau sa îl aștept bine dacă nu asta e. Cum credeți ca as putea sa procedez ca să îmi recuperez banii?? Va mulțumesc anticipat!

 2. Mireanu Daniel

  Buna ziua…am împrumutat o nepoată acum aproape 3 ani cu o suma considerabilă.. am avut o intelegere verbală ca imi înapoiază banii într-un an.au mai trecut încă 2 ani si nu mai raspunde la telefon…am depus o plângere la Poliție și ia fost luată o declarație în care recunoaște suma pe care i-am imprumutat-o dar spune că suma a fost un ajutor/cadou din partea mea…ce pot face?? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. Dacă nu s-au scurs mai mult de 3 ani de la data când trebuia să vă returneze banii puteți face acțiune în instanță pentru recuperarea lor în baza contractului de împrumut, chiar și verbal. Cu un minim probatoriu, inclusiv declarațiile de la poliție, aveți șanse să câștigați procesul. Instanța va da o hotărâre și va fi obligată să vă plătească, în caz contrar o veți putea executa silit în baza hotărârii instanței. Trimiteți-mi un mail dacă doriți mai multe detalii.

   • Puia Alexandru Alin

    Buna ziua
    În urmă cu ceva timp am avut o scurgere la instalația de apă . Apa a ajuns și la vecinul de la etajul 3 , dauna fiind câteva pete pe un singur perete . Vecina de la 3 a fost de și-a cumpărat materiale necesare în valoare de 560 lei pentru a renova toată bucătăria și nu doar problema în cauză . In momentul de față mi-a cerut 1200 lei pentru materiale și mama de lucru doar că pentru mana de lucru nu are nici o dovadă la mana cu cât a r fi plătit. I-am spus că-i achit cei 560 de lei de pe bonul cu materiale și trecut în somația de plată și atât ..doar că nu este de acord . Ce este de făcut?

 3. Simona

  Buna ziua , am dat un avans la un apartament in 2008, in 2010, pentru nerespecatrea antecontractului, am dat constructorul in judecata , am castigat procesul, am facut si plangere civila, am fost si la executor pentru recuperarea banilor, insa nimic, pentru ca erau si alte institurii ale statului in fata mea , pentru recuperare de bani. In 2016, am fost convocata de un mediator ,bineinteles din partea construcorlui si am raspuns invitariei,si in care am incheiat aceasta mediere prin care am convenit la anumite termene sa-mi restituie banii , respectivul, insa nici pana in ziua de astazi nu am primit banii. Mai pot sa fac ceva in acesta sens?
  Va multumesc, anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   De. Puteți pune in executare silită acordul de mediere, dacă a fost autentificat la notar sau consfințit la instanță. Dacă nu, trebuie analizate alte posibilități, de exemplu o acțiune privind o ordonanța de plată. Dați un mail și vorbim.

 4. MIHAI

  buna ziua am imprutat un vecin cu o suma de bani.Am facut un act de mana ca mii inapoiaza peste 3 luni A TRECUT CELE 3 LUNI SI NU MI-A MAI INAPOIAT AM SEMNATURA LUI CE POT SA FAC MULTUMESC

  • Constandachi Gheorghe.

   Am cumparat un autoturism,la rar mi s-a spus ca nu poate fi inmateiculat deoarece in Germania a fost dat la casare.aAm cistigat definitiv procesul de anulare a vinzarii.Reclamatul nu a facut apel.Instanta il obliga la restituirea banilor si sa-si ia inapoi masina.Cum procedez daca nu este intelegator.

 5. Sandu Mandiuc

  Am împrumutat o persoană printrun act notariat TERMENUL se expiră în cîteva zile,iar persoana respectivă a avut grijă să-și expropieze toate bunurile pe alte persoane cu act la notar iar autoturismul de 40.000de EURO la luat pe lizing. Mai execută dacă ai pe cine iar dupa 3 ani se prescrie DATORIA. Iar în cazul asta mai pierd bani si la executor ca așa-i în ROMINIA suntem lipsiți de aparare

  • Avocat ILIE DORIN

   Puneți-l în executare silită și va vedea executorul dacă are sau nu are bani în conturi ori bunuri mobile sau imobile pe numele lui. Poate are părți sociale la societăți comerciale ori poate e co-proprietar la unele bunuri. Doar executorul poate afla acest lucru de la instituțiile abilitate. Datoria nu se prescrie daca este în executare silită. Dacă începeți executarea silită prescripția nu curge pentru că o întrerupeți prin actele de executare.

 6. Izabela Elena Purcarescu

  Buna ziua! As avea si eu nevoie de o informatie !
  Am discutat cumpararea unei case, pentru care trebuia să așteptăm scoaterea titlului de proprietate si a cadastrului, acte care lipseau vânzătorului . A trecut un an și nimic . Imi spune ( vanzatorul- vecina pe care o cunosc de cand era copilă) ca nu ar avea banii sa continue prin judecata la obținerea actelor si imi spune sa ii dau 500 € in schimbul lucrurilor pe care le lasa in casa: hidrofor , boiler , mobila bucătărie ( mai vechi de 5 ani ) . Eu am dat suma 500 €, dar fara un act .
  Am asteptat alți 2 ani si încă nu avea acte . Mentionez ca in acest timp a cerut o altă sumă de bani , jumătate din valoarea casei . Banii pe care eu nu am avut curajul sa ii dau pentru că erau semne ca nu se va putea vinde din moment ce nu avea , nici după 2 ani de judecata , actele in mâna.
  Nu am mai vrut să cumpăr, pentru că am așteptat mai bine de 2 ani.
  Acei 500€ nu am reusit sa ii mai recuperez. Nu am intrat nici in posesia obiectelor din casă. Ba mai mult părinții mei , au îngrijit in tot acest timp terenul cu gândul că voi intra eu in posesia terenului si casei.
  Mentionez ca as avea conversații pe messenger din care reiese acest împrumut.

  Voiam să știu, daca imi pot recupera banii dati si daca se merita sa merg pe cale juridică?
  Vă mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   În acest caz trebuie văzut dacă vi se aplică regimul juridic de la împrumut sau regimul juridic de la avans/arvună pentru achiziția imobilului. Este destul de dificilă situația, dar v-ați putea recupera banii pe cale judiciară. Un proces în această situație este destul de anevoios (durează, costă), dar aveți șanse mari de câștig dacă probați că i-ați dat banii e clar că vi-i datorează.

 7. Mihaela

  Buna ziua dc puteti sa ma ajutati cu un raspuns. Am trimis bani din Spania ín Italia prin Manygram la o persoana, de 5 luni de zile ma amana cu bani, daca íl dau ín judecata an Romania am vreo sansa sa recupar bani mentionez ca am toate chitantele care am trimis bani am si ínregistrarile prin care recunoaste ca are sa ími dea bani, persoana este de nationalitate romana dar munceste an Italia, Va multumesc

 8. Loredana

  Buna seara! Incepand cu lana august 2018 si pana in iulie 2019, am imprumtat o persoana cu 87 mii lei, bani proveniti din contracte CAR incheiate pe numele meu si pentru care platesc lunar rate. Peroana respectiva are o societate comerciala unde este admistrator cu minim pe economie. Desi are apartament, casa, masini, nimic nu este proprietatea lui, totul fiind pe numele parintilor. Am imprumutat intrucat firma respectivei persoane avea probleme. Am convenit de comun acord ca lunar sa-mi dea c/v ratelor care mi se retin din salariu. Banii dati de catre mine au fost depusi in cont bancar persoana fizica(cea mai mare parte) si cont bancar societate comerciala(diferenta). Nu s-a tinut de cuvant, spunandu-mi ca nu are bani si dandu-mi cu taraita odata la cateva luni 500 sau 1000 lei/luna. Intentionez zilele acestea sa inchei un contract de imprumut semnat de ambele parti. Intrebarea mea este urmatoarea: Persoana respectiva fiind administrator de firma, as putea sa ma indrept asupra societatii???? Nu stiu de ce, insa cred ca doar ma duce cu vorba si trage de timp…Ce si cum ma sfatuiti sa procedez. Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Încheiați un contract de împrumut legal eventual la avocat sau notar și menționați in el exact suma și data limita sau eșalonările când va trebui făcută plata. Faceti contractul in așa fel încât de la momentul executarii sa fie titlu executoriu. Dacă nu va plăti, mergeți la executor. Executorul, la momentul inițierii executarii silite, va vedea ce are și ce nu are pe numelelui. Mai inteligent ar fi sa faceti acel contract de împrumut de mai sus (care sa reconfirme vechiul împrumut) și cu el sicu persoana juridica, ca in caz de neexecutare sa încercați executarea și pe firma lui. Aveți astfel o dublă garanție,

 9. ILEANA

  Buna seara dl.avocat,
  Am o problema destul de neplăcută cu sora mea. Nici nu mai știu câți ani sunt de când am împrumutat-o cu 4500 € și 4000 ron. Banii (€) i-am făcut transfer internațional și cei 4000 Ron erau o garanție a unui autoturism închiriat care mi.au fost returnați și nu am mai avut timp sa.i depun la banca. Având atâta încredere în ea i.am lăsat la ea să-i depună. Banii i-a depus într-un cont și când a avut nevoie mi ia cerut cu împrumut. Toți banii care i-au împrumutat a plătit datorii după fiul său. Am aflat foarte târziu despre ceea ce se întâmplă. Când am încercat să-mi recuperez banii de la fiul sau telefonic m-a amenințat cu moartea atât pe mine cât și pe soțul meu și fiica mea. Ea îmi tot zice că o să ne de-a banii dar nu face nici un efort. Ea așteaptă să recupereze banii de la fiul său care lucrează mai mult de un an și jumătate în străinătate și nu i-a trimis nici măcar 5 € . Nu știu cum am mai putea sa ne recuperăm baguba Nu vreau sa-i fac rău surorii mele pentru că are o gravă problema de sănătate.
  Menționez că am toate chitanțele de transfer international.
  Dvs.ce mă sfătuiți?
  Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat.
  Va doresc o seara frumoasa și un an nou cu sanatate, bucurii și realizări.

  • Avocat ILIE DORIN

   Având în vedere faptul că este sora dvs, situația este delicată.
   1. Putem să o notificăm că doriți banii înapoi, și că doriți să discutați despre o soluție amiabilă privind returnarea lor.
   2. Putem să inițiem un proces prin care să fie chemată în instanță și instanța să o oblige să vă dea banii, dacă avem suficiente probe. Chitanța de transfer și o recunoașrere din partea ei a datoriei ar fi suficiente pentru a proba împrumutul și a avea o Hotărâre judecătorească. Dacă ea nu va plăti după hotărârea judecătoreasca atunci se poate trece la executarea silită a ei, hotărârea instanței fiind titlu executoriu. Repet, având în vedere rudenia cu ea, este o situație delicată și aș merge mai mult pe notificări și chestiuni amiabile de returnare a împumutului, evitând (pe cât și dacă este posibil) procesul și executarea silită. 

 10. Cami

  Buna ziua. Am si eu o nelamurire. Urmeaza sa fac o tranzactie intr-un proces de partaj. Tranzactia presupune ca eu sa primesc o suma de bani si fostul sot sa ramana cu bunuri imobile. As vrea sa ma asigur ca respecta termenul pe care il punem in tranzactie. Stiu ce aceasta tranzactie are caracter de titlu executoriu, ma intereseaza sa stiu ca in cazul neplatii la termen executarea silita se face pe bunuri ( apartamentul care ii ramene) si nu ca poprire pe salariu. Se poate pune o clauza in tranzactie ca daca nu respecta termenul stabilit sa raman eu apartamentul sau sa imi plateasca dublul sumei stabilite in tranzactie?
  In cat timp se solutioneaza executarea silita?

  Va multumesc frumos!
  O zi buna!

  • Avocat ILIE DORIN

   Executarea silită în cazul neplății se va putea face pe orice bunuri imobile și mobile disponibile la acel moment. Dacă suma depășește 10.000 de lei se vor putea pune in executare silită bunurile imobile atribuite lui prin acordul de partaj. Se poate pune o sancțiune civilă ca dacă nu respectă termenul și condiția plății să vă plătească dublul sumei sau, invers, să deveniți dumneavoastră proprietar cu obligația către dvs de a plăti lui o sumă de bani (sultă). Ar fi indicat ca un astfel de acord de partaj să fie făcut de un avocat sau mediator specializat, pentru ca obligațiile, condițiile și termenele să fie clare și explicite.

 11. Alin

  Bună seara,

  Am o curiozitate legată de împrumutul de la prieteni, rude etc.

  Eu am un credit ipotecar. Banca știe veniturile mele. Dacă eu mă împrumut la un prieten de o sumă mai mare de bani fără dobândă (să zicem 10000 lei) și fac o rambursare anticipată, pot avea probleme de ordin legal? Adică mă pot trezi cu ANAF-ul la ușă pentru a le justifica de unde am banii aceia?

  Mulțumesc!

 12. Stefanescu Cristian

  Am imprumutat-o pe prietenă mea cu suma de 10.000 robi pentru a-și achita un teren nu am nici un act pentru asta iar ea acum recunoaște telefonic că i-am dat banii și că o să mi dea când are ce pot face
  Eu locuind în U.K

  • Avocat ILIE DORIN

   Bine ar fi sa aveți o recunoaștere scrisă pe mail din partea ei cu privire la suma și data când o va returna. De obicei amânările telefonice se termina fără o plata efectivă… Chiar dacă sunteți in UK puteți deschide aici proces in pretenții pt a avea un act cu valoare de titlu executoriu – o hotărâre judecătorească, ca mai apoi, dacă refuza plata, sa puteți sa va recuperați banii prin constrângerea executorului judecătoresc/executare silită.

 13. ploesteanu iuliea

  Buna ziua! In anul 2017 am incheiat un precontract pentru achizitionarea unei locuinte intr-un ansamblu nou. dupa o perioada de cateva luni am primit un mail (28.09.2017)prin care am fopst informata ca avem posibilitatea sa optam pentru degivrarea electrica a terasei in supraf. de 50 mp. parte a apartamentului contractat, iar plata lucrarii de degivrare se va plati direct catre firma executanta. la data de 09.10.2017 am achitat suma de 2500 euro ceruta de executant cu factura. In luna ianuarie 2018 cand ne-am mutat in apartament fiind zapda si gheata pe terasa am cerut reprezentantului firmei de degivrare sa vina sa o puna in functiune si atunci ni sa comunicat ca de fapt nu au efectuat lucrarea de degivrare , si o sa ne dea banii inapoi. de atunci ne tot amana cu inapoierea sumei de bani si nu stim cum sa procedam.va rugam sa ne ajutati.

  • Avocat ILIE DORIN

   În cazul dvs nu este vorba de un împrumut ci se pune problema unei răspunderi contractuale. Trebuie văzut contractul și dacă este executoriu să îl puneți în executare silită să vă luați înapoi banii, dacă nu este executoriu trebuie făcut proces pentru restituirea banilor, eventual printr-o ordonanță de plată, fiind o procedură mai facilă. Totul depinde de conținutul contractului. De principiu banii vi se datorează și trebuie solicitați.

 14. ploesteanu iuliea

  Nu am incheiat nici un contract cu firma de degivrare deoarece firma a fost prezentata de directorul de vanzari al firmei de la care am achizitionat locuinta,inteleg ca firma care se ocupa cu degivrarea avea contract de colaborare cu firma dezvoltatorului dar nu cunosc in amanunt ce si cum . stiu ca in momentul de fata nu ar mai colabora din n motive stiute de ei. noi avem doar factura ca dovada ca am platit. si nu stim cui sa ne adresam mai departe. multumim.

   • Mircea B

    Buna ziua,
    Credeti ca se mai poate recupera ceva in cazul unui contract de imprumut facut in august 2016 cu termen de restituire octombrie 2016 ?
    Multumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     Dacă între timp, după oct 2016 au mai fost discuții privind restituirea, și aceste discuții sunt scrise pe un mail, pe un sms, pe vreun înscris sub semnătură privată ori reies din orice îmrejurare, da, se mai poate face ceva.

 15. Laurentiu

  Buna ziua,

  Anul trecut in aprilie am imprumutat o prietena cu suma de 3700-4000 lei ,urma sa imi returneze aceasta datorie in decembrie 2019 dar a invocat motive personale si sa o aman pana in februarie si am acceptat ….am inteles ca s-a mutat si in alt oras,luna aceasta mi -a blocat numarul de telefon precum m-a blocat si pe restul retelelor sociale…..mentionez ca exista in conversatie atat pe facebook cat si watap detalii legate de suma care trebuie restituita ……Ce as putea face in situatia data? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Din atitudinea ei reiese că nu vă va da banii. Nu aveți decât o posibilitate: inițiați un proces împotriva ei pt restituirea împrumutului, și, dacă nu vă dă banii pe parcursul procesului, la final, in baza hotărârii judecătorești o executați silit (prin executarea silită i se blochează conturile și eventual i se pune sechestru pe bunuri). Toate cheltuielile făcute de dvs in avans (cu procesul) i se vor imputa ei la final. Deci va plăti, pe langa împrumut, toate sumele cheltuite de dvs pt recuperarea împrumutului.

   • Abrudan Alina Delia

    Buna ziua. Am imprumutat, acum un an si ceva, un barbat, pe atunci fiind iubitul meu, cu suma de 3400€. Banii i-au fost dati in mai multe transe, in sume mai mici sau mai mari, insumand in final aceasta suma. Nu am facut niciun act, nici nu am chitante sau ceva act ca sa demonstrez imprumutul. 1500€ i-am trimis prin MoneyGram in Spania, dar nu mai am chitanta. Ca dovada am doar o poza de ecran de pe messenger in care el ii recunoaste surorii mele suma pe care mi-o datoreaza, si cateva mesaje in care ma ameninta ca imi va face rau legal ca razbunare. Eu lucrand atunci ca manichiurista la negru acasa. Nu mai recunoaste ca trebuie sa-mi dea banii, m-a blocat peste tot si pe mine si pe mama mea care incerca sa-l convinga ca nu e posibil sa nu mai recunoasca asa ceva, el locuind cu noi in casa o perioada de trei luni cat a durat relatia. Am vorbit cu un avocat care mi-a spus ca daca nu am nimic la mana si el nu are bunuri pe numele lui nu pot sa fac nimic. Dumneavoastra ce parere aveti, as putea sa-i mai recuperez ?

    • Avocat ILIE DORIN

     Ați putea deschide un proces civil împotriva lui, cu putinele documente pe care le aveți. Eventual puteți caută un martor care sa știe ca l-ai împrumutat (a fost de fata sau știe de darea de bani). Evident de va chema și el la interogatoriu. Cu aceste probe puteți câștiga și, ulterior l, dacă nu va plăti benevol îl puteți executa silit. Trebuie însă sa știți toate datele lui de contact (nume complet, adresa, telefon), eventual sa aveți o copie după cartea lui de identitate.

 16. Gabriel

  Buna ziua,

  In decurs de cateva luni am imprumutat un coleg de munca cu ~50000 RON. El a schimbat locul de munca, dar am incheiat un contract de imprumut la un notar pe aceasta suma pana la sfarsitul anului. Intre timp am aflat ca este datornic si la alti colegi si acestia vor sa initieze un proces impotriva lui pt recuperarea datoriei.

  Problema mea este: eu trebuie sa astept pana la sfarsitul anului ca sa-l pot executa sau pot sa ma alatur lor (eu nestiind ca el este dator si altora la semnarea contractului) ?, iar daca el isi muta toate bunurile pana la sfarsitul anului de pe numele lui, mai pot recupera ceva? Multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca aveti contract ce devine exigibil la sfarsitul anului, deci el trebuie să plătească datoria abia la sfarșitul anului, nu puteți face procs. Abia dupa implinirea termenului din contract puteți să începeți executarea silită. Acum puteți totusi, pentru a vă proteja drepturile, să inițiați demersurile în vederea unui sechestru asigurator, motivat de procesele/datoriile către colegi. Sechestrul ar însemna un proces prin care instanța îi sechestrează bunurile temporar, pentru ca dvs să aveți de unde să vă îndestulați la finalul anului când datoria lui va trebui plătită.

 17. Oprea Adrian

  Buna ziua , am si eu o nelămurire Mi s-a oferit de la firma unde lucrez un împrumut de 170000 lei , fiind angajat acolo pentru a închide un credit la banca si a scăpa de dobânzi , muncind foarte mult pentru favoarea asta timp de 4 ani. Am făcut intre noi o convenție eu si cu firma ca o sa mi se oprească din salariu rate fixe de 1000 lei pe lună până la achitare și in cazul încetării C.I.M. de munca indiferent de motiv o sa virez eu in continuare suma. nu am facut nimic la notar sau la avocat. Acum ca nu mai lucrez la ei vor toți banii odată și ma amenința că vinde împrumutul la o firmă de recuperare întrucât este o societate comercială srl si poate sa faca asta . Intrebarea mea este se poate vinde si la ce sa ma astept de la ei ? multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai dacă nu aveți contract de împrumut cu ei ce să vândă? Ați recunoscut împrumutul prin vreun document? apare acest împrumut ca recunoscut de dumneavoastră în vreun act? scrieți-mi vă rog pe e-mailpentru a nu da date publice aici. Cu bine, avocat DORIN ILIE.

 18. Andreea

  Am dat suma de 6000 lei unei vecine imprumut din banii de handicap ai nepoatei mele fara a face vreun act sau a stabili cand ii va restitui, nu am nici o dovada decat intelegerea noastra verbala si cateva discutii pe messenger prin care dansa nu recunoaste ca are datorii la noi dar se vaita ca are necazuri si ca daca ar putea sa ne ajute ar face o . PESTE TOT SPUNE CA VREA SA NE AJUTE .Si spune ca daca ar avea unde sa se imprumute ar face o ca sa ne ajute SI IAR IN ALT MESAJ SPUNE CA PESTE 5 ANI ABIA O SA NE POATA AJUTA CA ATUNCI SPERA SA SCAPE DE PROBLEME . Imprumutul a fost dat in 2016 si nu stiu ce sa fac , mai am vreo sansa sa recuperez ceva sau sa o las in plata domnului?

  • Avocat ILIE DORIN

   încercati sa îi luati o declaratie prin care recunoaste acel imprumut: de exemplu printr-un act prin care se obligă să vă dea banii chiar și peste 2-3-5 ani. Și după acel termen puteți să vi-i recuperați. Fără o recunoaștere a datoriei, împrumutul de 6.000 este prescris.

 19. Andreea

  Multumesc pentru raspuns, nu am nici o dovada scrisa inafara mesajelor pe messenger in care se vaita ca o duce greu si in care spune ca vrea sa ma ajute dar nu poate . Martori nu exista , am scos banii de la cec si i am dat pur si simplu .
  La politie mi au spus ca nu pot dovedi nimic si pierd timp si bani … dvs ce ma sfatuiti ,sunt om de 73 ani nu stie nimeni de situatie decat nepoata din banii careia am dat acel imprumut dar nu a fost martora .

  Am pus un bilet in scara blocului in care ii cer sa imi restituie banii sa vada toti vecinii ce fel de om este si m a sunat amenintand ca ma da in judecata pentru calomnie si imi cere daune .

  Poate sa mi faca plangere ? M am semnat „o vecina” doar ea stie ca este vb despre mine.. poate sa imi faca plangere ?

 20. Grecu Maria

  Buna ziua am fost dată in judecata pentru un imprumut pe care nu l-am mai putut plăti și mi s-a spus că se aplica executarea silita dar nu am niciun venit și nici locuință pe numele meu ce se va întâmpla?va mulțumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Depinde de împrumut. Dacă e credit bancar începe imediat executarea silită, veți primi somații de la executor judecătoresc. Dacă e alt tip de împrumut, se va face un proces. Dacă nu găsește bunuri sau bani, va piperate salariul. Dacă nu aveți salariu se închide dosarul de executare silită și secredeschide după 1-2-3 ani. Și tot așa pana or găsi sau nu ceva.

  • Constantin ioana

   Am făcut contestație intr un dosar de executare silită si am câștigat prin hotărâre definitivă de către judecatorie.am luat legatura cu creditorul pentru recuperarea banilor opriți pe parcursul procesului de contestație în dosarul de executare dar nu am primit nici un răspuns de la ei.ce pot face in acest caz?

   • Avocat ILIE DORIN

    Banii se pot recupera doar daca in contestație ați invocat și întoarcerea executării silite… Daca nu ați invocat…nu puteti cere banii înapoi. Dacă ați invocat, mergeți cu hotărârea la un executor judecătoresc să o pună în executare silită.

   • Sena

    Puteti sa solicitati pe cale separata, adica formulati o noua actiune prin care solicitati intoarcerea executarii silite in termen de 3 ani de la ramanerea def a hotararii prin care ati castigat si ati anulat excutarea silita

 21. Dan francu

  Buna seara am si eu o problema , un chiriaș imi datorează suma de 500 de lei și nu mai vrea sa mi i dea din diferite motive ca nu are ca nu ii intra salariu ca nu munceste si mi a zis ca daca l dau in judecata pentru suma asta nici nu se uita la mine judecătorul. Ce ziceți dumneavoastra sa fac ?

  • Avocat ILIE DORIN

   E in eroare chiriașul dumneavoastră. Dacă exista un litigiu instanța e obligată sa se pronunțe indiferent de suma. Dacă aveți un contract in baza căruia va datorează banii, aveți șanse de câștigi in zona de 100%. Dacă veți câștiga va plăti și cheltuielile cu procesul, pe langa cei 500. Trebuie ca dvs sa vedeți dacă se justifica un demers judiciar, adică un proces, luând in considerare banii și timpul.

 22. Ionescu

  Buna ziua! Am o intrebare
  Ce act trebuie sa întocmesc eu fata de sora mea care trebuie sa i dai 7000 euro în schimbul despăgubirii casei părintești,menționez că părinții noștri vor sa mi de-a mie casa deoarece i am ajutat la cumpărarea ei cu 14000 euro iar părinții restul la a la 40000 euro,dar mai exact vreau un act,o declarație sau ce o fi din care să reiasă că acești bani îi voi da după 3 ani când o să termin rata la.casă eu vrând să fac actul de vânzare cumpărare cu părinții anul acesta.va mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai e complicat. Dacă casa e pe numele părintilor, ea nu are nici un drept cat ei sunt in viata. Deci orice contract sau act privitor la sucesiunea sau la dreptul ei asupra casei este nul daca se face cat ei sunt in viata. Puteti face eventual un contract la avocat prin are instituiti o obligatie de a dvs catre ea de plata, cu termenul de plata indicat de dvs, dar fara referire la mostenire.

   • Alina Teodorescu

    Bună ziua! Mă aflu într-o situație pe care nu știu să o rezolv. In 2018 am încheiat un contract cu o firma de construcții pt lucrări de renovare a apartamentului. Acesta nu a respectat contractul. Am anunțat poliția, OPC, am angajat avocat. In timpul procesului am adus toate dovezile expertize, facturi,contract. După o lungă perioadă am primit sentința definitivă și irevocabilă pt o parte din bani pt lucrările prost efectuate și materialele nefolosite (însușite de către firma cu toate că erau cumpărate de mine). Firma nu a dorit să plătească . In contul firmei nu se găsesc bani. Am angajat executor care a găsit o mașină pe numele firmei dar pe care nu a gasita fizic. In aceasta perioada firma a cerut insolventa…. Va rog frumos sa îmi spuneți ce pot sa fac sa îmi recuperez acei bani câștigați in instanță. Mulțumesc!

 23. Pingback:Împrumutul verbal - ce faci când ai dat bani fără un act scris - Avocați București

 24. Viorel

  Am împrumutat pe cineva cu 500 euro acum 7 ani in baza unui angajament scris de mana. Nu ii pot recupera pt ca nu vrea sa mi-i dea. Mai pot recupera această sumă?

 25. Molnar Elisabeta

  Buna seara fiul meu a cumparat o casa in rosu dela un constructor in2019 februarie s-au inteles ca-ltermina in octombrie dar nici acum nu e gata.Suma este in euro,au facut actul de vinzare-cumparare dar banca socotit euro mai putin decit era ziua respectiva fiul meu a platit din imprumut de la banca si constructorul a semnat,iar acum cere diferenta si ameninta.Fiul meu i-a spus ca nu mai trebuie sa termine lucrarile care acopera banii respectivadica diferenta,el nu accepta si ameninta,azi la ora19ma duc la ei pentru sa-l sustin ca vine constructorul ori sa se certe ori sa se bata,ce putem face nu,pot sa ma culc mi-e frica va multumasc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Luați-va măsuri de precauție când va veni. Dacă este prea nervos nu discutati in contradictoriu. De principiu dacă s-a semnat contractul pe o sumă, ăla e prețul final. Dacă mai vrea bani, după semnarea contractului, nu i se mai cuvin. Înregistrați audio video orice discuție.

 26. Ilie rodica

  Bună ziua domnule avocat
  Luna viitoare se face un an de zile decand am împrumutat un vecin cu 5000 RON.. prin act notarial asta este un mic noroc ca nu mai umblu sa demonstrez fapta.
  Am început procedura la un executor judecătoresc, dar a venit pandemia alt ghinion.
  Întrebare…. Banii trebuia sai primesc în dec. 2019…….daca a trecut atâtea luni peste pot cere DOBÂNDA?
  MULTUMESC

  • Avocat ILIE DORIN

   Teoretic Da, puteți cere dobânda legala de la data la care trebuia sa va restituie suma împrumutată. Depinde și de ce clauze sunt in contractul de împrumut. Vorbiți cu executorul judecătoresc care a început executarea silită si va spune el ce se poate face.

 27. Dragos Constantin

  Bună ziua, eu si un prieten am girat o persoană pentru un credit de nevoi personale. Între timp persoana respectivă nu a mai plătit acel credit si a plecat de la firmă în altă parte a țării iar ca urmare a acestui lucru mie mi-a venit oprire pe salariu pentru creditul neplătit + cheltuielile de executare pentru persoana respectivă. Care sunt pașii și ce trebuie să fac să îmi pot recupera banii de la acel individ? Mulțumesc pentru ajutor!

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă ați plătit sau plătiți pt el trebuie sa faceti proces împotriva lui – acțiune in regres- pentru a va recupera banii. Procesul se face la Judecătoria de la locul unde locuiește el acum.

 28. Ioana Gosav

  Buna ziua .Acum doi ani am luat cu imprumut o suma mare de bani cu ipoteca pe una din cele doua proprietati ,ipoteca fiind pe un an de zile .Proprietatea ipotecata fiind de valoare mare nu am reusit sa o vindem dupa cum ne doream si sa i inapoiem banii si am picat de comun acord sa mai amanam cu un an si am mers la notar unde am facut o declaratie de imprumut notarial pe asa zis imprumut (dobanda)Am fost nevoiti sa vindem a doua proprietate care nu acopera din pacate decat imprumutul cu ipoteca si rugandu l cu restul pe care il datorez cel de la notariat sa aiba rabdare sa vindem imobilul actual ipotecat .Ma ameninta ca va refuza sa mi ridice ipoteca si ca ma va baga la executare daca in momentul in care voi inapoia banii nu i voi datoata datoria si ca v a refuza sa primeasca doar suma din contractul de ipoteca .Va rog ajutati ma cu un sfat ce pot face ? Eu chiar doresc sa platesc dar sunt nevoita sa vand si cel de al doilea imobil .

 29. Alina

  Buna ziua! As dori un sfat dacă sunteți amabil. Dacă un stomatolog nu finalizeaza lucrările protetice și nici nu restituie banii ce e de făcut? Proba e ca nu exista lucrarea dentară și faptul ca au fost achitati banii, dar e suficient? Dacă nu sunt probe suficiente ce se întâmpla? Cine suporta cheltuielile judiciare? Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Im acest caz ar fi vorba de o răspundere contractuala și deci Stomatologul trebuie sa returneze banii dați dacă nu și-a mai executat prestațiile l-a care s-a obligat. Trebuie văzut de ce nu a mai respectat contractul. Cheltuielile judiciare in procesul civil le plătește culcare pierde procesul (cel care e in culpa procesuala ori are vina determinării procesului).

  • Mari

   Bună seara! As dori un sfat dacă sunteți amabil. Am avut un inprumut ipotecar, socrul a avut plăcerea sa ne ajute cu terminarea lui inainte de termen mai exact 5 ani. La depunerea banilor a scris inprumut. Am terminat creditu dar am rămas k inprumut fata de el. Spune k trebuie sa dam în plata proprietatea apoi sa facă act de donație sa nu mai plătim impozit la suma inprumuta. Dumneavoastra ce spuneți?

   • Avocat ILIE DORIN

    depinde cum va intelegeti. Nu e nimic obligatoriu. Nu este un imprumut ipotecar, deci nu ramane să vedeti cum ii returnati imprumutul. Oricum nu va poate face nimic, va trebui intai sa va faca proces si abia ulterior ar putea executa casa, cand va avea o hotarare judecatoreasca, daca se va ajunge acolo. Pana la o hotarare definitiva, nu are ce sa va faca.

    • Mari

     Mulțumesc pentru răspuns! Socru susține de la 1 ian va intra in vigoare o lege privind impozitul pe inprumut. El având toate chitanțele cu depunere inprumut. Merge făcut la notar un act prin care el renunță la suma specificând ca este donație. Fiind vorba de o suma foarte mare. Astfel încât sa nu mai ajungem la darea în plata a locuinței apoi sa se facă din nou donație?

     • Avocat ILIE DORIN

      da, poate să va faca chiar si o chitanță de mana cu martori, sau la avocat sau la notar, in care sa specifice ca imprumutul s-a achitat si nimeni nu mai e dator nimanui.

 30. Aelxandra

  Buna ziua am si eu o nelamurire am facut o intelegere verbala cu un om, i-am dat suma de 3400 ron pentru a ne face mobila de bucatarie si doua kadre de pat, am asteptat 3 luni si dupa 3 luni a venit cu un sfert de mobila ( de la bucatarie ). Ce pot face daca nu finalizeaza lucrarea?
  P.S suma de bani a ajuns la domnul printr-un intermediar

  • Avocat ILIE DORIN

   Puteți sa l trageți la răspundere contractuala in sensul ca nu a respectat contractul de Prestați servicii. Ar fi trebuit sa aveți ceva scris, chiar pe e-mail. Eventual puteți sa ii faceti și o plangere la OPC. Trebuia sa va emită și factura…

 31. Avocat ILIE DORIN

  Prescripția curge 3 ani și începe de la data scadentei. Deci dacă Octombrie 2018 era data la care trebuia sa va restituie suma, din octombrie 2018 vor curge 3 ani, astfel ca in Octombrie 2021 ar fi împlinita. Inițierea unui executări silite întrerupe prescripția; de la intrerupere încep din nou sa curgă alți 3 ani. Așa ca bine ar fi sa puneți contractul in executare silită.

 32. Georgel

  Buna ziua,

  Un prieten de-al meu a avut nevoie de o suma de bani sa isi cumpere o masina banii au fost trimisi in contul nevestei sale 3000E cu mentiunea „imprumut” si alti 1000E i-am dat lui cash in mana am discutii de pe messenger despre suma totala si data scrisa de el cand mi-i returneaza a trecut un an de zile de atunci si am primit doar 500E in mana? Daca spune ca mi i-a dat pe toti va fi cuvantul meu contra al lui ce sanse am in instant?

  • Avocat ILIE DORIN

   Pe ambii ii dați in judecata. Probati și împrumutul și fracții restituita prin martori, mesaje, interogatoriul lui. Cuvântul lui sau cuvântul dvs trebuie dovedit/probat temeinic. Probele înclină realitatea in favoarea unuia sau altuia.

 33. Teona

  Buna ziua,
  va rog respectuos sa ma ajutati cu un sfat.

  In urma insistentelor pe parcursul a 1,5 ani, a unei rude/ (matusa, 73 ani)- singure din București, care a solicitat sa o primim in curtea noastra, plangand de faptul ca „nu doreste sa moara sigura si sa o manance cainii in casa”, parintii mei au acceptat, in baza unei conventii familiale, sa o primeasca in curtea lor, pe proprietatea lor.
  „Convenția”, conform solicitarii doamnei, a fost ca ea sa trimita bani pentru a construi o casa pe terenul noastru, iar eu, fiica parintilor mentionati si nepoata a dansei sa vin sa locuiesc cu ea, intr-un imobil construit pe proprietatea parintilor, faca ca vreuna din noi sa aiba pretentii la teren, sau acte de proprietate.
  Pentru construirea imobilului, aceasta a trimis suma de 1600 euro, bani din vanzarea garsonierei in care locuia in capitala.
  Pe langa suma aceasta, a trimis 1500 euro , cu insistenta de a cumpara o masina cu care sa transmportam materiale de constructie si sa o aducem pe dansa la noul loc de trai.
  Banii trimisi de dumneaiei au fost folositi exact pentru ce a solicitat ea, nicidecum in scopuri personale, s-a construit o casa, tip duplex, cu masina cumparata am folosit pentru transport de materiale cat si transportul ei.
  In plus, la construirea imobilului am participat si eu, nepoata sa, investind bani personali in partea mea de locuinta.
  Apoi conventia la care a aderat de buna voie si prin multe insistente facute catre parintii mei, nu i- mai platuc, cand a vazut ca noi suntem linistiti si nu cautam sa purtam grija altora precum facea dansa, cand a vazut ca nu are cu sa isi fructfice astfel de comoatamente malitioase.
  Dupa o perioada de jumatate de an, aceasta, aceasta sa dovedit a fi altfel de om decât am cunoscut pana atunci, fiind rea, mincionasa si cu intentii de a crea discordie in familia care a primit-o cu bunavointa, plus ca am constatat ca bea in exces si cauta scandal. jigneste fara, insitga si provoaca inten’ionat, motiv si tot ea cheama politia.

  Este felul de om care, daca nu esti de partea ei in minciuna si complot, atunci esti inamicul nr. 1.
  Dupa 2 ani de locuit conform conventiei, pe langa toate scandalurile si comploturile dumneaiei, a hotarat sa ne dea in instanta cu solicitarea banilor inapoi, spunând ca nu ma doreste sa stea cu noi si vrea banii inapoi.
  Bani pe care, amintesc, i-a trimis de bunavoie si constienta pentru ce ii trimite, locuind actual in casa construita insa acum se dezice de tot, spune ca a dat banii imprumut desi nu este asa.
  Nu a existat nici un act prin notar sau avocat sau instanta legiuitoare care sa ateste conditiile vreunui imprumut. totul s-a facut in bunavointa si comun acord familiar.
  Nimeni din familie nu neaga faptul ca a trimis banii respectivi, insa nu sub forma de imprumut asa cum minte dumneaiei fara o dovada legala.
  In plus, banii nu s-au folosit in scopuri personale,ci experess pentru ce s-a convenit.
  Pe principiul nu ma lasa sa mor ca nu o sa te las sa traiesti, aceasta femeie, cauta sa nenoroceasca o familie care nu ia vrut decat binele, practic a primit-o din mila si din prea marea sa insistenta.
  Consider ca odata ce nu vorbim de o cutie de conserva, sau o hain,, un obiect pe care sa il muti de colo colo, ceea ce sa facut e bun facut si a convenit constienta, b chair cu rugaminti din partea dansei, nu e ceva de la care te poti suci peste noapte, ca deodata nu iti mai place, dupa 2 ani inca..
  Noi nu am mai trecut prin asa situatii si nu stim cum sa actionam pentru a remedia situatia. Politia ne-a specificat ca e mai bine sa o evitam cand face scandal ba chiar tot timpul. asa si procedam, pentru ca ea este un om cu care sa poti vorbi decat printr-un mediator sa avocat.
  Suntem in momenul in care ne documentam cu privire la modul de acțiune pe care trebuie sa il urmam.
  Scriu aceste lucruri in speranta ca oameni care au mai trecut prin situații similare sau cunosc contextul din cadrul legii ne pot ajuta.
  Cum credeti ca trebuie de acționat in instanta, cu atare acuzatii nedrepte?

  Va multumesc !

   • Teona

    Mulțumesc pentru îndurmare.
    dar, daca dumneaei a depus dosar la judeatorie, lucru vizibil pe portal jus.ro, însa noi nu am primit inca înstiintare, trebuie sa asteptam instiintarea si apoi avem termen de 25 zile pentru a întâmpina?
    sau avand cunostiinta de depunerea dosarului, se poate proba intampinarea inainte de instiintare?

    Cu siguranța, vom proceda dupa cum ati mentionat dumneavoastra, pentru că un a existat nici un acord, act de împrumut semnat sub o autoritate legiuitoare, care sa stabilesca creiterii clare, semnaturi si conditii de împrumut. in plus, constructia exista, locuieste in ea, are conditii foarte bune de trai, utilitati si accesibilitati, cainii mari cu care locuia in garsoniera, acum au curte, insa ea considera ca sunt mai asupriti decat inainte, ii tine inchisi in casa si ii scoate la plimbare cu lesa, spune ca tata a taiat coada cainelui, desi acesta umbla fluturand coada in continuare ..si alte nenumarate absurditati irelevante.
    Doamna, de prea mult bine, consider că ii s-a urât, nerecunoscand acum ceea ce a cerut și ce a primit întocmai ca nu a gasit în noi oamenii comentatori, rai și discordia pe care o cauta, ba chiar mai mult, consideram cu totii faptul ca dumneaiei are si un viciu ascuns – al înșelăciunii.
    Noi locuiam acolo foarte linistiti, (parintii fiind proprietari prin act de vanzare cumparare, de la persoane straine, înca din 2004), iar acum, ni-i s-a dovedit faptul că mila și facerea de bine nu aduc câștig omului care a facut binele.
    Părinții mei sunt foarte dezamagiți si marcati de aceasta situație, fara precedent.

    Va multumesc înca o data!
    Cu stima.

    • Avocat ILIE DORIN

     Trebuie sa asteptați comunicarea de la instanță pentru a face întâmpinarea. Pentru ca instanța vă v-a comunica cererea de chemare în judecată și acolo vedeți exact ce vrea, ce motive/argumente are și ce dovezi aduce. După ce analizați cererea ei, atunci vă faceți o strategie e apărare, în funcție de cererea de chemare în judecată.

  • A.

   Buna ziua! Am si eu o problema mai delicata. Logodnicul meu a decedat, lasand in urma un testament prin care si-a exprimat dorinta ca toate bunurile lui mobile si imobile sa imi revina mie. In urma cu cateva luni, ne-am luat o locuinta prin credit ipotecar, pentru partea lui de avans parintii lui imprumutandu-l cu o suma de bani. Am deschis succesiunea, cu mentiunea ca am convenit din start sa le restitui parintilor banii achitati de catre el pentru avans, respectiv toti banii din conturile lui, dorinta mea fiind sa preiau creditul. S-a incheiat succesiunea, dar de la momentul respectiv sunt bombardata cu tot felul de asa-zise mesaje si ordine de plata cu sume imprumutate lui pentru nunta/locuinta de diverse neamuri. Eu nu am vazut niciun ban din imprumuturile respective si nu stiu nimic despre intelegerile lor. Care este raspunderea mea in aceasta situatie?

   • Avocat ILIE DORIN

    Dacă s-a dezbătut și încheiat dezbaterea succesiunii atunci calculele sunt închise. Tot activul și pasivul (adica bunurile și datoriile) pe care le avea el trebuiau discutate la notar la momentul dezbaterii succesiunii. Dumnevoastră nu aveți nimic de dat devreme ce nici o autoritate a statului nu vă obligă să le dați, mai cu seamă că sunt pretenții survenite după dezbaterea la notar de care habar nu aveați. Dacă vă simțiți hărțuită/amenințată/tracasată faceți plângere la poliție împotriva lor. Ei au doar căi legale notariale sau judiciare să își valorifice pretențiile, pe care mai întâi trebuie să le dovedeacă notarului sau eventual instanței. Dacă continuă, repet faceți plângere la poliție, ori angajați-vă un avocat să va ajute.

 34. M.

  Buna ziua , am imprumutat o fosta iubita din bucuresti , in conditiile precizate de ea (tatal ei muribund de cancer la pat) imi cerea bani imprumut cu tot show-ul si teatrul pentru medicamente si tratamente , iar mai apoi pentru cavou ca avea nevoie urgent , in schimb banii ia cheltuit pe iesiri la terase la snagov , banii iam transferat atat pe numele ei cat si in contul tatalui ei , ultima oara pentru ca ea avea contul blocat sau urmarit de anaf (face trafic de caini cu o retea cunoscuta din constanta) , imprumutul i lam acordat dat fiind ‘situatia’ si sub promisiunea ca mi returneaza imediat ce isi vinde cainii (cel mai ieftin caine il vinde cu 500 euro acesta fiind cumparat de la ferme ilegale cu nici 100) mie datorandumi aproximativ 3 caini , au trecut 2 luni de la decesul tatalui ei si 1 and de la imprumut , aceasta din urma a tot vandut caini si se tot afiseaza pe retele docisle in locuri scumpe continuand sa refuze sa returneze banii, in cele din urma de la vorma buna ineficienta trecand la injurii si amenintari verbale am reusit sa o conving sa vina la constanta sa stam macar de vorba , insa aceasta a venit mia lovit masina in lipsa mea si a fugit , intrun tarziu am identificato pe camerele de supraveghere cu mult dupa cele 24 ore in care trebuie declarat incidentul ( este foarte dificil de gasit un incident de cateva secunde pe camere intr-un interval de 24 ore sau chiar cateva zile) eu folosiind masina foarte rar o data pe saptamana doar pentru cumparaturi , m-am gandit daca exista vreo solutie sa ii se puna poprire pe conturi sau sa ii se blocheze succesiunea la apartamentul care era detinut de catre catal ei in bucuresti ori pe masina care este tot pe numele defunctului care este inca in leasing , precizez ca am declarat incidentul la politie imediat ce am gasit masina lovita dar abea dupa inca cateva zile am reusit sa gasesc pe camere , desi suna a telenovela , imprumutul acordat de mine de buna crediinta ficei unui muribund care mai tarziu s-a dovedit a fi doar o escroaca care din asta traieste nu il mai pot recupera sub nici o forma amiabil , precizez ca detin extrasele tranzactiilor de la banca si mesajele din perioada aceea , va multumesc pentru timpul acordat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Speta dvs este mai mt in zona penală decât in zona civilă. Distrugerea mașinii, indiferent de gravitatea distrugerii, e infracțiune, faceti plangere penală. Și banii împrumutați ar fi in zona penală a înșelăciunii, dar destule dificil de probat, faceti plangere și vedeți cum se termina dosarul penal, ulterior puteți merge pe civil in solicitarea banilor.

   • M.

    Va multumesc de raspuns , nu am intentia sa ma razbun , incidentu se pare ca din cauza ca a pornit cu masina in viteza , din cauza ca vorbea la telefon si tocurile pantofiilor nu a oprito la timp , am inteles asta , am venit cu solutia amiabila de a imi vopsi doar partea avariata la un service care repara complet in cazul de fata bara plus accesoriile pentru o suma modica 600 lei , inlocuirea completa a barii fisurate plus accesorii si revopsirea ar costa peste 5000 lei folosiind piese originale , cu toate acestea refuza sa isi asume responsabilitatea faptelor va multumesc inca odata pentru atentia acordata!

 35. Cristina Ciucan

  Buna ziua,situatia este urmatoarea:Am un imobil de vanzare,persoana care vrea sa cumpere nu are toti banii,dar este interesata sa cumpere,in cazul.acesta mi s-a oferit un avans de 5000 de euro in contul meu bancar pentru a bloca acest imobil.Mentiunea este ca in momentul de fata nu pot ajunge in tara pentru a face un antecontract deoarece nu reusesc sa vin in tara.Ce se poate intampla in cazul.in care se razgandeste sa cumpre ?Totul fiind doar verbal ,termenul definitiv de a cumpara,poate sa ceara suma de 5000 de euro inapoi?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, poate sa ceara cei 5.000 euro inapoi pentru ca nu aveți contract cu el. Dacă ați avea antecontract sau promisiune de vanzare unde sa se stipuleze ca dacă se răzgândește pierde banii, atunci nu va putea sa ii ceara. Dați procura cuiva și faceti promisiune de vanzare-cumpărare cu el.

 36. Jumara Cristiana

  Buna ziua.Sotul meu a împrumutat o suma de bani de la o persoana.El nu este in tara, iar termenul sa ii dam inapoi se apropie.Pot sa returnez eu suma de bani, ca sotie a lui?Incheierea contractului de imprumut se poate face la un alt notar fata de cel la care s.a facut deschiderea acestui contract de imprumut, sau trebuie sa ne prezentam la acelasi notar?

  • Avocat ILIE DORIN

   Încetarea contractului de împrumut prin plata banilor se poate face de dvs in numele lui, la orice notar sau avocat. Se va menționa ca dvs ii dați banii pentru a acoperi/plăti acel debit/împrumut.

   • Jumara Cristiana

    Multumesc pentru raspuns.Am lamurit problema asa se intampla cand cetateanul de rand nu isi cunoaste drepturile.Intri intr.un alt birou notarial si te ia la ture si te trimite acolo unde ai deschis contractul.Nici macar detalii nu stiu sa ofere multi dintre notari.
    O seara placuta

 37. Alexandra

  Buna ziua!
  Prietenul meu a imprumutat o fosta colega de munca cu suma de 400 roni, urmand ca aceasta sa ii returneze in decurs de o saptamana. Cand a venit termenul , i-a spus ca i-a transferat, asta s-a intamplat intr-o vineri, dar nici pana miercuri banii nu au ajuns in cont. A sunat-o si i-a lasat mesaje pe watsapp, dar aceasta nu mai raspunde. Clar, banii nu au fost transferati si nu stim cum ii putem recupera.
  Contract nu avem, doar cateva schimburi de mesaje pe watsapp.
  Cum ar trebui sa procedam?
  Multumesc

 38. Ana

  Bună ziua, am făcut și eu un virament bancar către o firma de haine online, a trecut o luna de zile nu am promit nici coletul dar nici bani înapoi, mă tot amână de pe o zi pe altă. Cum aș putea proceda din punct de vedere legal?
  Mulțumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Eu zic sa mai așteptați și sa mai discutati cu ei. Deseori comenzile întârzie. Dacă totusi nu vor trimite comanda, și nici banii nu ii vor returna, faceti Plangere la politie pentru inselaciune și plangere la protecția consumatorului.

 39. Narcis Emanuel

  Bună ziua. As dori un sfat de la dvs. Locuiesc in Irlanda și l-am imprumutat pe un cunoscut din Romania cu suma de 6000€.Va pot atașa o poză cu un act de mână (mai trebuie să îl semnez eu)…Credeți că are vreo valoare acest act dacă el nu imi restituie suma respectiva? Menționez că toate discuțiile sunt pe whatsup .Va multumesc

 40. Mihai Liviu

  Am împrumutat o persoană de 2 ori cu 50.000 lei ,pe termen de 1 an,în total 100.000 RON
  Aceste împrumuturi sunt făcute la Notar( 2 la număr) cu caracter executoriu ,pe persoană sau urmașii lui.
  Până acum nu mi sa restituit suma împrumutată.
  Mă gândesc să trec la acțiune.
  Cum procedez?
  Și cum se face dovada plății împrumutului…tot notarial?

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă este contract notarial înseamnă ca este executoriu dacă este scandent. Inițiați executarea silită și veți vedea ce are pe numele lui de valorificat. Executarea silită se declanșează in baza titlului executoriu – contractul notarial. Dacă bunul mai aveți mergeți la notar și cereți un duplicat.

   • Mihai Liviu

    Nu trebuie să merg la notar pentru DUPLICAT,le am originale (ați înțeles dvs.greșit).
    Mă refeream DACĂ el plătește împrumutul ,se face act notarial ,ca dovadă,ca la sulte?
    Trebuie să apelez la un executor sau merge și cu un avocat și cam care ar fi costurile la 100.000 RON si procentul de recuperare a sumei respective?
    Se pune propiere pe conturile persoanei sau și a membrilor familiei(se specifică in act că el sau urmași lui vor plăti împrumutul) se merge și pe propire/blocarea conturilor fimei/firmelor pe care le deține sau este un „proces” de durata ,el poate să renunțe să mai scoată bani pe numele lui din firme.

    • Avocat ILIE DORIN

     Așa e, am înțeles gresit. Dacă el va plătește este suficientă o chitanța de mână (eventual semnată cu martori sau in fata unui avocat). Executarea silită presupune doar urmărirea bunurilor lui, urmașii lui vor fi urmăriți doar dacă el decedează. Deci doar el va fi executat silit. Executarea înseamnă ca i se popresc conturile și i se identifica (de către executor) orice alte bunuri imobile ori mobile (aici pot fi identificate și urmărite/executate acțiunile sociale la diverse firme). Costurile diferă de la executor la executor.

     • Mihai Liviu

      Vă deranjez cu o ultima întrebare:
      Contractul notarial executoriu (care este scandent deja) își pierde vreodată valabilitatea,se prescrie?
      Mulțumesc!

     • Avocat ILIE DORIN

      Da, se prescrie în termen de 3 ani de la data scadenței. Dar prescripța se poate întrerupe prin începerea executării la un excutor judecătoresc competent, de la data cererii de executare înregistrată la executor mai curg din nou 3 ani, de asemeni de la fiecare act de executare curg 3 ani. Deci dacă inițiați executarea silită paralizați practic prescripția și puteți să urmăriți bunurile lui indiferent că trec 3 ani de la data scadenței.

 41. Cosmin

  Buna seara!
  Am si eu o nelamurire daca ma puteti indruma. Am imprumutat in perioada pandemiei o persoana cunoscuta pe internet, incercand sa ajut la nevoie, am discutat o buna perioada de timp si se tot plangea ca are nevoie urgenta de bani ca sa isi plateasca chiria (in cazul in care a fost adevarat acest aspect, nu stiu sigur), pana la urma m-a impresionat si am ajutat-o din putinul meu. I-am imprumutat suma de 1000 lei, care ar fi trebuit sa mi-o returneze pana in mai-iunie, fara un contract sau garantie, sunt constient ca a fost o imprudenta. Am dovada transferurilor facute in contul bancar si discutiile de pe whatsapp. Sunt suficiente ca probe? Exista vreo sansa sa imi recuperez acei bani? Cum ar trebui sa procedez? Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Exista șanse minime de recuperare a banilor. Depinde ce ați discutat… Dacă ați discutat de ajutor…nu se vor restitui, fiind considerați donație. Dacă ați discutat de restituire ori împrumut, se pot restitui dar destul de complicat. Trebuie sa aveți numele și adresa completa a persoanei, și ar merge restituirea mai mult pe îmbogățirea fără justa cauza decât pe împrumut.

 42. ionela

  Buna ziua am si eu o intrebare .In urma cu o luna am incheiat in cabinetul unui avocat o tranzactie prin care un domn de la firma unde lucra tatal meu si care adecedat in urma unui accident de munca se obliga ca termen de 10 luni de acum inainte la sf. fiecarei luni sa achite valoarea de 3000 de lei insa acest lucru nu s-a intamplat ce se poate face in acest caz?Va multumesc.

  • Vica Dimitriu

   Bună ziua domnule avocat poate îmi puteți da un sfat în urma cu aproximativ 6ani am vrut să cumpăr o casă. Am plătit un avans prin transfer bancar de 2000 de euro. Când am ajuns sa facem actele am aflat ca proprietarul nu deținea acte pe o bucata de pământ unde era construita casă. După vreo 2 ani de zile a rezolvat doar ca eu nu am mai vrut sa cumpăr casa pentru ca in timpul acesta dânsul a început sa ia din casa calorifere centrala si multe altele. Am vorbit cu el sa îmi restituie banii si a zis ca trebuie sa aștept sa vândă casa .acum a vândut casa dar nu vrea sa îmi restituite bani iar motivul pe care îl invoca este ca el a cheltuit banii sa își facă actele. Ce ar trebui să fac eu in cazul acesta ?

 43. Alex

  Buna ziua, am imprumutat un prieten cu suma de 4000 Ron pt a-si achizitiona o masina,in aceeasi zi a cumparato si a facut contract de vanzare- cumparare,am chitanta de la bancomat, un mesaj pe whatsap,plus ca stie si baiatul de la care a cumparat masina de existenta banilor, dar acum nu stiu daca ar vrea sa se puna martor in cazul in care el nu ar mai dorii sa mi restituie banii, urmand sa mi restituie banii in doua transee a cate 2000 lei.

  • Avocat ILIE DORIN

   Fie ca vrea fie ca nu vrea, dacă îl veți indica drept martor in cererea de chemare in judecata, instanța îl va cita, va fi obligat sa vina. Dacă nu va veni, instanța poate emite un mandat de aducere pe numele lui și poate fi amendat de instanța cu o amenda de pana la 1.000 lei.

 44. ALEX

  Am inteles, dar in cazul in care acest prieten pe care l am imprumutat nu mi-ar mai raspunde deloc sunt de folos la ceva si probele cu chitanta de la bancomat si un mesaj pe whatsap in care el imi multumeste ca l-am ajutat, ca i-am indeplinit visul,ca nu o sa ma uite pt gestul facut.,multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, sunt oarecum suficiente dacă adăugați și proba interogatoriului lui iar interogatoriul este bine gestionat (modul de concepere a lui trebuie sa scoată in evidentă fapta împrumutului).

 45. Mari

  buna seara, i-am imprumutat fostului meu iubit o suma foarte mare de bani, am facut un contract la notar in care am mentionat suma si data pana la care ii poate inapoia. Din cauza datoriilor pe care le avea(joaca la pariuri) ne-am desparit, imi tot cerea bani iar eu nu am mai dorit sa il ajut. Drept razbunare, mi-a spus ca nu o sa imi mai dea banii si ca daca il dau in judecata nu o sa se prezinte la proces si ca o sa faca in asa fel incat sa intarzie judecata pana la prescriere. De asemenea mi-a spus ca o sa isi dea demisia astfel incat sa nu imi poata platii banii si ca o sa ii cedeze unchiului sau o parte de pamant pe care urma sa o mosteneasca de la mama lui care a decedat. Ce pot face eu in aceasta situatie? Daca nu are nimic pe numele lui si nici venit, cum ma poate ajuta instanta?
  Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă aveți contract notarial nu mai trebuie sa mergeți la instanța ci DIRECT la executor. Termenul de prescriptie este de 3 ani de la data ka care datoria devine scadentă. După inițierea executarii executorul caută toate bunurile și conturile pe care le deține. Dacă are bunuri Moștenite ori bunuri in co-proprietate se poate face partajul in cursul executarii silite și partea lui se vinde iar din bani vi se plătește dvs creanța.

 46. Radu

  Buna dimineata!
  Am si eu o situatie de genul: am imprumutat acum un an jumate pe cineva cu niste sume de bani (in 3 etepe), stabilind un termen de returnare (cam 6 luni). Persoana avea nevoie de ajutpr, iar la acea data aveam disponibil acele sume. am sus ca nu e o problema din moment ce o cunosteam de multa vreme si o stiam ca e o persoana integra si de incredere, cu atat mai mult cu cat mai avusesem astfel de relatii cu cu ea si nu au fost prbleme cu returnarea.
  Eu fiind inafara tarii, nu aveam cum sa ma intalnesc fata in fata cu persoana in cauza pentru ai inmana banii (in primele doua faze), astfel am facut cateva viramente si am stabilit prin mesaje termenul de returnare.
  La a treia suma ne-am intalnit personal si am facut un inscris semnat de ambele parti insa nu in fata notarului sau a unui avocat….
  Termenul de restituire a trecut de aproape un an si din suma totala de restituit, am primit doar 300 de euro. De 3 luni nu mai pot lua legatura cu acea persoana, nu raspunde la mesaje sau la telefon.
  Precizez ca nu au trecut inca 3 ani.
  Ce anume ma sfatuiti sa fac?

 47. Petru

  Am imprumutat un prieten cu bani acum un an si nici pana azi nu am mai putut recupera imprumutul.Ce ma sfatuiti sa fac in mod legal pentru recuperarea imprumutului? Dovada am pe WhatsApp ce am vorbit cu el. I-am întrebat când primesc 289de euro și el a început să râdă ca nu stie și nu cred ca îl mai primesc. …

 48. Petru

  Cheltuieli de judecată va plăti el. Eram coleg de cameră la muncă si ma stresa săi dau împrumut până la salariu ca nu avea ce mânca . Eu nu vroiam săi dau nimic

  • Avocat ILIE DORIN

   da, la finalul procesului el va plăti orice cheltuieli ocazionate de restituirea împrumutului…dar aceste cheltuieli le avansați dvs, adică trebuie să scoateți bani din buzunar, iar la finalul procesului el este obligat prin hotărâre să vi le dea, iar dacă nu vă dă împrumutul și cheltuielile în mod benevol, trebuie să mergeți la executor și să începeți faza de executare silită…deci o să avansați bani…

 49. Varga Mihai

  Buna ziua
  Am imprumutat o cunostunta , s-a incheiat un contract de imprumut cu garantie mobiliara, care dupa intelegerea dintre noi mentionata in contract, trebuia restituita cel tarziu pana la data de 20.03.2017
  Cei trei ani au trecut, se prescrie, sau pot apela la serviciile unui executor judecatoresc.
  Vă mulțumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă acel contract este făcut la notar sau avocat și e titlu executoriu, puteti sa începeți executarea silită la executor. In acest caz datornicul poate face contestație la executare, iar dacă o face și o face bine, poate paraliza executarea silită…

 50. Laura

  Buna ziua! am imprumutat nasii de cununie esalonat prima data cu suma de 1000 de euro apoi inca 3000 de lei cu promisiunea ca imi vor fi inapoiati. Acum ma tot amana de 1 an de zile si stiu ca nu ii mai vad :am dovada ca banii au fost scosi de pe cardul personal de la bancomat cu acordul meu;exista martori in familia mea si a sotului ;cum trebuie sa procedez sa ii chem in instanta?

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie făcut proces/acțiune în pretenții cu capăt de cerere obligarea lor la restituirea sumelor. Dar trebuie să cereți și să administrați un probatoriu solid, altfel vi se respinge acțiunea.

 51. Geta

  Bună ziua! In luna mai am imprumutat unei persoane suma de 5500€ și mi-a promis că mi dă în 3 zile.A trecut de atunci 3 luni jumate și nu mă conectează deloc,doar eu mai trimit mesaje sau sun să întreb de bani,dar nimic. Nu am făcut nici un contract,dar am mesaje pe wattap și înregistrări telefonice. Ce pot face inaceastă situație și dacă mai pot recupera cumva banii! Mulțumesc!

 52. Geta

  Am dat banii in vreo 3 tranșe. Cui i-am împrumutat banii este verișoara soțului.Problema este ca ea a împrumutat bani de la mai multe persoane. De la o mătușe dea dansezi și de la mai mulți colegi de la serviciu.

 53. Laurentiu

  Buna ziua. La inceputul anului am avut o dauna auto, eu lucrand intru-un service auto. Cat am fost angajat l-am tot ajutat cu bani sa platesca diferite chestii, pe aceia mi ia returnat. Eu am plecat de acolo.Mi-am platit toata reparatia din banii mei. Aveam casco la masina, urmand sa recuperez banii de la proprietarul service-ului cand se deconteaza dosarul de dauna. Dosarul de dauna s-a decontat in contul firmei, numai ca acesta nu mi-a returnat banii pe reparatie si de atunci ma tot amana cum ca nu are bani. Cum as putea recupera banii de la el? Exista vreo posibilitate? Eu cataloghez ca un imprumut.

 54. Angelo

  Bună ziua. Am făcut un act la notar pt un împrumut, iar respectivul ce îmi datorează banii nu respecta termenul.
  Ca persoana fizica îl pot executa sau e nevoie de un avocat executor?
  E vreo limita de timp după ce scade termenul în care îl pot executa?

 55. Udubescu

  Am imprumutat o persoana in ultimii 3ani jumate cu suma 10000 de euro. Am decat cateva mesaje si dovada ca banii au fost trimisi din contul meu in contul persoanei respective. Persoana respectiva tot spune ca mii va da. S- a prescris? Mai pot face ceva? Am mesaje in care scrie ca imi va inapoia datoria

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu s-a prescris, puteti face proces prin care sa o obligati sa vi-i restituie. Sunt bune ca probe si mesajele prin care spune ca va restituie suma. Cu toate actele si toate mesajele si cu ordinul de plata, luati-va un avocat si dati drumu la un proces impotriva acelei persoane.

 56. Udubescu

  Tin sa mentionez ca mesajele sunt pe Facebook si nu stiu daca se iau in considerare, nu stiu adresa persoanei respective…. si au trecut si mai mult de 3 ani. Mai pot face ceva doar cu mesajele in care imi apune ca imi va restitui suma?

 57. Daniela

  Buna ziua. In urma cu 7 ani am incheiat in fata unui notar un contract prin care o cunosti ta imi va da, intermen de max 5 ani, o anumita suma de bani. Dar a trecut termenul iar persoana respectiva refuza sa imi dea banii. Intre timp s-a mutat din tara iar apartamentul pe care il detinea aici l-a trecut pe numele fiicei ei pentru a nu avea nimic pe numele ei, in cazul in care recurg la executare silita. Precizez ca instrainarea apartamentului a fost efectuata dupa semnarea contractului cu mine. Exista vreun mod de a recupera banii de la ea in situatia in care am dovezi( mesaje dintre mine si ea in care imi declara ca nu are nici o intentie de a plati suma de bani). Eu nu sunt in romania, m-am mutat in alta tara din UE si as vrea sa stiu cum pot proceda. Va multumesc

 58. CR

  Am imprumutat un „prieten” in urma cu 4-5 ani de zile prin transfer bancar.
  Am extrasul de cont doar. Nu au fost martori. Nu am mesaj prin care recunoaste datoria.
  Ce se poate face?

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă aveți sau puteți face ros de datele lui, i se poate face proces pentru recuperarea banilor. Este suficient extrasul. Problema e ca el ar putea invoca prescripția și ar putea paraliza procesul. În toți acești ani nu ați mai discutat nimic cu el?

  • Costin

   Buna ziua am inprumutat o persoana cu 10000 de euro prin virament bancar si inca nu mia dat banii inapoi si imi da mesaje ca mia dat toata datoria inapoi dar nu este adevarat,ce pot face ca e cuvintul meu impotriva cuvintului lui

   • Avocat ILIE DORIN

    Chemați-o în proces pentru restituirea sumei. Ordinul de plată – virament este o probă suficientă la care adăugați interogatoriul. Dacă interogatoriul este făcut bine, aveți șanse mari să câștigați un astfel de proces de restituire a împrumutului.

 59. CR

  As putea sa fac o sesizare ca este pensionar (fost miner) care munceste la negru in constructii pe la cunoscuti, isi ridica o casa mare 200 mp cu etaj…veniturile stiu sigur ca nu acopera cheltuielile, nu plateste impozite pentru veniturile realizate pe langa pensie.
  Sunt cam de 2-3 ori mai mari decat pensia

 60. CR

  Care este limita de timp de la care se poate invoca prescriptia pentru imprumutul la care nu exista contract de imprumut dar exista extrasul bancar?
  Va multumesc mult de tot pentru ajutor!!! si mult si frumos!!!!

 61. Geta

  Bună ziua! I-am împrumutat unei persoane o sumă de bani și mă tot amână de pe o zi pe alta.Dacă am rapisă îmi este de folos la ceva?Mulțumesc!

 62. Alina Daniela

  Buna seara. Ajutați ma cu un sfat va rog. Acum 2 luni am împrumutat pe cineva cu 3,500lei.
  Verbal, fără conversații telefonice sau mesaje mi-a spus ca mii va da înapoi intr-o luna. Problema e ca nu i am primit și nici nu are de gând sa mii de a.. ce îmi sugerați sa fac ? Sa mi iau gândul? Multumesc .

  • Avocat ILIE DORIN

   daca nu aveti probe si nici o recunoastere a datoriei din partea lui, pe un mesaj, pe un e-amil ceva, si nici un martor nu aveti care sa stie de imprumut…e complicat, nu aveti sanse in instanta.

 63. Sandra Brasoveanu

  Buna seara domnule avocat ,
  In data de 17/05/2017 am cumpărat o mașina din Belgia mai exact Anvers … după aproximativ 2 luni am încredințat-o unei cunoștințe pentru a o aduce in țara … țin sa specific nu am reușit sa o înmatriculeze pe numele meu tot ce mi-a mai rămas de la mașina este factura de la garaj și o cheie … din câte am înțeles mașina a fost înscrisă in Franța și după o perioada scurta de timp a fost vândută in România … nu am fost la vremea respectiva la poliție deoarece am fost amenințat și mi-a fost frica … totuși credeți ca pot sa mai fac ceva după 3 ani este vorba de 18500 euro valoarea mașini la vremea respectiva .Multumesc anticipata

 64. Cucos Liliana

  Buna seara, ajutati-ma, va rog, cu un raspuns legat de urmatoarea situatie: fiul meu impreuna cu prietena lui cu care urmeaza sa se casatoreasca, isi achizitioneaza un apartament pe care il achita printr-un credit imobiliar. Creditul este contractat doar de prietena lui, el fiind considerat de catre banca neeligibil (din cauza starii de urgenta a avut contractul de munca suspendat si trebuie sa treaca un an de cand a reinceput activitatea). Prin urmare, el nu figureaza in niciun document in ceea ce priveste imobilul respectiv. El participa cu suma de 10.000 euro, reprezentand avansul la creditul respectiv. Ce act notarial se poate incheia, astfel incat sa-si poata recupera aceasta suma in cazul in care se vor desparti? Va multumesc, seara frumoasa!

 65. Ana-Maria

  Buna seara. O verisoara imi cere cu imprumut o suma importanta de bani, pentru un termen scurt, ca sa isi poata termina casa pana obtine diferenta de bani necesara de la banca.Eu vreau sa o ajut dar nu sunt in tara si as vrea sa existe un act notarial care sa ateste acest imprumut, ma refere ca vreau sa aibe titlui executoriu imediat, in cazul in care nu imi returneaza la timp banii, se poate face asa ceva si in lipsa mea? Ma puteti sfatuii, va rog, ce alternative am ca sa o pot ajuta si pe ea dar in acelasi timp sa imi protejez si eu banii. Multumesc!

 66. Valentina

  Buna seara, as avea o problema și nu stiu cum sa o rezolv. Sunt în Spania și sunt la a doua casatori, soțul are doi copii în România cărora din anul 2009 le-am trimis bani lunar. In doar 3 ani sau adunat vrea 17 mii euro, bani pe care fosta soție ar fi trebuit sai justifice . Nu sa întâmplat, credeți ca am putea actiona in instanta sa cerem socoteala banilor?!?!

 67. Nica

  Buna seara! Am construit împreună cu concubinul meu o casă. Sursa banilor a fost un apartament pe care l-am vândut ( al meu ), motiv pentru care am cumparat terenul si am construit ca fiind proprietate a părinților mei. Ulterior, după moartea tatălui meu, am devenit eu proprietara, prin succesiune si mama mi-a donat partea ei. Acum ne despartim. Cred ca el a contribuit cu bani la casa 20% dar vrea mult mai mult. A amenintat ca ma da in judecata pentru ca sunt facturi pe numele lui…a cumparat diverse la construirea casei. El a fost cel care s-a ocupat. Parintii mei i-au facut o procura sa se ocupe de tot. Sincera sa fiu nu i-as da bani pentru ca avem 3 copii minori iar el nu-mi va plati pensie alimentara pentru ca nu lucrează cu contract de munca. Ce credeti? Are șanse să câștige în instanță? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   depinde când ați achizitionat terenul si cand s-a început casa, dar de principiu el nu are drepturi la casa si teren dacă banii au provenit de la dumneavoastră. El are dreptul doar la ceea ce s-a investit acolo cu titlu de renovări, finisări, mobilări. Deci într-un proces nu prea ar avea șanse mari. Dar totul depinde și de apărarea dumneavoastră. Luați un avocat imediat ce el va ridica pretenții sau va iniția vreun proces.

 68. Cazacu Ionut

  Buna ziua! Am lucrat pentru o persoana fara a fi platit la final asa cum promisese, asa ca m-am gandit sa ma plang si sa-i cer suma de 1000 RON imprumut, discutia a avut loc pe messenger, nu am facut contract de imprumut nicaieri, nici la notar, nici la avocat, nici de mana.
  Acum, mi-a venit o foaie de la avocatura in care mi se spune sa inapoiez banii respectivi sau voi plati si dobanda si cheltuieli de judecata.
  Asta s-a intamplat in vara.
  Trebuie obligatoriu sa platesc cei 1000 lei, ma poate executa silit cu o conversatie pe messenger daca nu avem nimic semnat?

  • Avocat ILIE DORIN

   momentan nu va poate executa silit, va trebui să va faca proces, să va cheme in proces si doar dupa finalul procesului, daca va castiga va poate executa silit. In eventualul proces va puteti apara cum ca nu v-a platit samd.

   • Cazacu Ionut

    Dar la proces ce sanse de castig are avand doar o conversatie pe messenger?
    Am scris ca ii dau banii inapoi in data de x, y. Doar ca pot sa ma apar sa spun ca desi am scris ca ii dau banii inapoi, nu am ce bani sa dau fiindca nu am primit niciodata niciun ban sau nu a fost specificata suma?

 69. Vioricaf

  Bună ziua! Am dat un avans de 2800ron unei persoane să-mi facă mobilă de bucătărie. Mi-a făcut un proces verbal precum că a luat banii și se obligă să facă mobila intr-o lună și i-am făcut și poză după buletin. Termenul s-a scurs iar el mă tot amână. Cum îmi pot recupera banii în cazul în care mă conving că e o mare țeapă? Care sunt pașii de urmat? Mulțumesc anticipat!

 70. Deaconu Cati

  Bună ziua! Am împrumutat bani unei cunoștințe. I-am. Dat banii prin virament bancar, deci am ordinul de plata. Nu vrea sa îmi înapoieze banii. Cum procedez? Mulțumesc!

 71. Cristina

  Buna ziua domnule avocat,

  Desigur, va scriu in legatura cu articolul publicat. Am citit cu atentie si ma inscriu in categoria celor care au imprumutat bani unor prieteni fara contract. Prietenul imprumutat este avocat, are o prietena grefiera, l-am imprumutat cu buna credinta sa isi poata achizituona o masina. Termenul a fost de 6 luni, a returnat o parte din bani dupa 6 luni si stabilind ca diferenta sa o rambyrseze peste inca 6 luni. Acum nu mai raspunde telefonic, nu ne mai intalnim, nu ne mai vizitam, ne ocoleste iar pe scarile tribunalului la o intalnire face to face tipa ca nu avem ce discuta, nu ne datoreaza nimic, este o poveste inventata. Banii au fost imprumutati cash, nu exista nicio dovada , si rambursul partial a fost tot cash. Avem vreo sansa in instanta? El este avocat. Ce inseamna „Pentru inițierea unui astfel de proces trebuie avută în vedere incidența prescripției dreptului material la acțiune.”?

  Multumesc mult.

  • Avocat ILIE DORIN

   inseamnă că nu trebuie să fi trecut 3 ani de la data când trebuia să vi-i returneze. Dar dacă nu aveți probe, martori, nimic, nici o tranzacție bancară, greo de dovedit împrumutul…și faptul că s-au dat niște bani…

 72. Coco

  Buna ziua domn Avocat, sper sa ma ajutați cu o lămurire in cazul meu.Fosta mea prietena cu care am locuit timp de 4 ani împreuna si avem si un băiețel .a făcut o notificare precum dorește o anumită suma de bani restituita de la Mătușa mea.precum ia a făcut un transfer bancar matusi mele la cererea mea cu aproximativ 1 an jumate in urma .Precizez ca ia din cei 4 ani petrecuți împreuna a lucrat doar un 1 an …. și noi am făcut o înțelegere verbala ca bani ce ii câștiga din munca sa ii economisim și sa ii folosim doar când avem nevoie.Sper ca înțelegeți ca toți accesti ani împreuna eu am întreținuto și am plătit toate cheltuielile necesare chirie,facturi pentru amândoi + cadouri, vacante etc.și desigur pot dovedi toate astea. Ea face lucrul acesta din răzbunare deoarece eu am început sa îmi refac viața cu altcineva acum recent.Vroiam sa știu ce risca Mătușa mea in lucrul acesta ea find prinsă la mijloc …. in notificare e scris clar ca transferul sa făcut la cererea mea. Dar ia dorește bani sa fie restituiți de Mătușa mea pentru ca clar bani au fost trimiși in contul Mătuși mele .astept un răspuns 😊

 73. Ionescu Elena-Andreea

  Buna ziua,

  Am imprimutat o prietena cu suma de 600 de lei la. începutul anului prin martie, ulterior. peste cateva zile mi a mai cerut 100 de lei. Am imprumutat o cu un total de 700 de lei. I am cerut banii inapoi si m a tot amanat. Împrumutul a fost facut verbal, i am dat banii in mâna. Doar cu o dovada scrisa a celor 700 de lei pot face ceva in instanta?

  Mulţumesc anticipat.
  O zi buna.

 74. Mazarache Constantin Aurelian

  Domnule avocat
  Am împrumutat cu suma de 4600 lei pe un fost vecin căruia i.am vândut apartamentul în 2018, pentru a.si cumpăra mașină.Mi.a dat din bani înapoi câte 200, câte 200, îl puneam să semneze pentru fiecare rată achitată către mine.Anul trecut mi.a fost amputat piciorul.Tatal lui mi.a dat 600 de lei.Au rămas de plată 1700 de lei.M.a blocat toată familia,nu.i mai pot suna.Ce pot face ca să recuperez toată suma?

  • Avocat ILIE DORIN

   pai suma e prea mică pentru a face un proces, dar daca veti face un proces veti castiga, doar că presupune costuri mari raportat la suma. De principiu o notificare prin avocat sau o somatie de plata prin avocat e posibil sa-i mobilizeze să vă plătească.

 75. Andreea

  Buna seara,

  V am găsit întâmplător pe internet cautand soluții pt problema mea, va rog din suflet puteți sa .mi spuneti ce pot sa mai fac in cazul acesta:
  Am împrumutat o pe prietena mea cu 5000 de lire cu contract la notar, nu a putut sa .mi dea datoria si am apelat la un executor.
  Dna executoare a cercetat si a gasit o fara venituri dar venind din UK s a angajat în tara. Mi-a dat o suma mica pe 3 luni (iunie, iulie, august) dar de atunci nimic. Am sunat la executoare si mi-a spus ca nu s bani la dosar.
  Tot o sun, tot ii zic sa si dea datoria dar îmi spune ca ea plateste din august chiar mi a dat si dovada opririlor din salariu (fluturasii) dar eu nu am primit banii.
  Am trimis email la dna executoare cu dovezile de propriri dar de o luna nu m-a contactat nimeni.
  Acum prietena mea este insarcinata si o sa nască.
  Ce pot sa fac?efectiv m am saturat sa o sun și sa ma milogesc de ea cu toate ca am apelat la un executor dar daca nu are venituri, munceste cu acte si eu nu primesc banii??cum pot sa mi recuperez banii?pot sa merg de la un executor in instanta?
  Ce pot face daca ea sta in cresterea copilului timp de 2 ani?se prescrie executarea?trebuie sa o sun pe executoare din 6 in in 6 luni sa fiu sigura ca nu se prescrie? O pot actiona in instanta daca executoarea nu a putut sa ma ajute și ea nu are venituri?
  Va mulțumesc și va doresc un an nou fericit si împlinit.

 76. elena

  buna ziua..si la multi ani!!si eu am imprumutat o prietena cu 4500$..,a avut si un an prelungire pentru ca am fost inimoasa…dar in vara anului 2020 m am hotarat sa i cer,normal ca s a suparat ,a spus ca eu nu am nevoie,dar ca ,totusi,o sa mi dea la sfarsitul anului ,daca ii are….ieri,1 ian,i am verificat profilul….se pare ca a avut,pentru ca vad o pereche de sani,noi…soo…ce pot face….singura mea dovada e o convorbire in whats app..va multumesc de ajutor

 77. Ioan Catalin Barabula

  Buna seara am o intrebare. Am facut un imprumut de nevoi personale in octombrie 2008 iar din martie 2009 nu am mai reusit sa platesc rate le. In anul 2010 un unchi mi-a facut acte de vanzare-cumparare pe un teren de 630 mp trecanduse si unchiul ca uzufruct-viager . De când am incetat sa platesc ratele si pina in martie 2014 nu mi-a venite nimic. In martie 2014 mi-a venit hartia de executare silita. IN ANUL 2015 am cerut cartea funciara si este scris a si societatea kruk srl. Intrebarea mea este se poate la ora actuala sa se mai prescrie datoria tinid cont ca au trecut aproape 5 ani de la incetarea platilor ratelor si pana la venire instiintarii de executare silita sau pot sa imi ia terenul? De când mi-a venit instiintarea deci din 2014 si pana la ora actuala (2021)KRUK nu mi-a vandut inca nimic.
  Va mulțumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   teoretic da, dar trebuie văzut dacă mai sunteti in termen. Când ati primit ultimul act de executare silita? Scrieti-mi pe e-mail și vă dau acolo îndrumările necesare. Daca 3 ani nu s-a facut nimic in dosarul de executare silita datoria este stinsă și executarea silită trebuie anulată/incetată.

 78. Adelina

  Buna seara! As avea și eu o întrebare, dacă am deschis o firma(magazin) din proprii bani dar pe numele iubitului, acum ca ne am despartit îmi pot recupera investiția? ținând cont ca am dovezile transferurilor bancare către acesta și ca el nu are alte venituri cu care sa justifice investiția

 79. Cristian

  Buna ziua, o intrebare daca nu va deranjez. De peste 15 ani am un teren agricol dat in arenda. Pana acum doi ani am primit cota parte din vanzarile de cereale, in numerar, anual. Banii imi erau trimisi in contul meu bancar. In fiecare an, avocata mea trebuia sa le reaminteasca sa-mi trimita banii. Nu vreau sa spun ca sunt rau platnici, dar de fiecare data gaseau o scuza, gen „am uitat, va rog sa ne scuzati, etc”. De doi ani, nu-mi mai raspund la telefon, nici banii nu-i trimit, in schimb, ei,  platesc impozitul pe teren asa cum este stipulat in contractul incheiat. Avocata mea i-a contactat de nenumarate ori pe e-mail inclusiv le-au trimis si doua notificari. Nici un raspuns.  Avocata mea refuza sa-i dea in judecata tot spunandu-mi sa mai asteptam putin. Sunt totusi doi ani de cand se incalca acest contract. Ce ma sfatuiti sa fac? Va multumesc anticipat!!

 80. kat

  Dupa parerea mea justitia din Romania este oarba cred ca toti oamenii ar trebui sa fie mai egoisti si sa se gandeasca ca banii se castiga foarte greu si nu merita imprumutati astfel fiecare se va invata singur pe pielea lui ca rar sint persoane care merita ajutate mai ales in lumea nebuna in care traim si mai ales in Romania

 81. DANA

  Buna seara, in decembrie 2016 am luat cu imprumut suma de 4000 e de la o cunostiinta,cu termen de restituire in 6 luni.la notar s-a trecut in contract ea, dar banii i-am primit de la concubinul acesteia. In urma unui accident survenit in familie am fost in imposibilitate sa respect termenul de restituire. Concubinul mi-a solicitat o garantie/ ca doar banii au fost dati de el, respectiv sa-i fac contract de vanz/cump pe autoturismul meu/Nissan.,cu specificatia ca in momentul cand achit datoria, imi va returna acest auto. in urmatoarea perioada am achitat suma de 30000 lei, si am luat auto de la el….In 2019 mi s-au facut acte de executare silita de catre concubina/cea cu care am facut actul de imprumut la notar. Am facut contestatie la executare, iar avocata a facut act de novatie…trecandu-l pe concubin in proces. Aceasta cerere de completare/precizatoare a fost depusa peste termenul de 15 zile,iar ptr asta instanta a anulat contestatia la exec/cerere modificatoare ca tardiv introdusa. Pe data de 20 ian am avut apelul ,solicitand rejudecarea ,insa si acesta a fost respins ca nefondat…rog daca se poate sa ma ajutati cu un sfat, eventual ce as mai putea sa fac,deoarece executoarea a pus sechestru pe auto si probabil ca mi-l va scoate la vazare. Atuci cand am facut contestatia la ex. am deschis dosar penal ptr inselaciune pe numele celor doi,insa de un an si 1/2 nu am primit nici o solutie. va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   S-au facut prost actele de dupa imprumut… Puteti face un proces civil privind imogatirea fara justa cauza impotriva amandorura. Nu se poate să platiti de 2 ori imprumutul, ca practic asa se ajunge….

 82. DANA

  Buna ziua, va multumesc pentru sfatul acordat. As dori ,daca se poate sa preluati dvs aceasta speta, sa ma ajutati cu demersul pentru efectuarea acestei cereri de chemare in judecata privind imbogatirea fara justa cauza impotriva celor doua persoane. Precizez ca nu mi s-a prezentat aceasta posibilitate de catre avocatul care m-a reprezentat in acest proces.
  Inca o data va multumesc pentru solutia prezentata de dvs. Rog o adresa de e-mail unde as putea sa va transmit documente.

 83. Maria-Ioana

  Buna ziua, am si eu o problema legata de un imprumut mai vechi. M-am aflat intr-o perioada foarte grea si am imprumutat bani de la prietenul meu cel mai bun. Nu avem un contract semnat, nu avem martori, eram doar noi doi atunci. El mi-a spus ca nu isi face griji ca nu i-as da banii si ca poate astepta. Nu am stabilit clar niciun termen. Dupa o vreme, nu ne-am inteles din cauza unor probleme si nu mai pastram legatura, dar am convenit ca banii sa ii restitui in trei rate cand o sa am posibilitatea. Dupa un timp a inceput sa ma sune si sa ma ameninte sa ii dau toti banii de-odata. I-am cerut contul unde as putea sa ii depun suma, dar a refuzat si cu un ton foarte agresiv mi-a cerut sa ne intalnim sa ii restitui banii. Eu am o retinere in acest sens avand in vedere ca stiu ca este un om agresiv. Cu el nu se poate discuta normal, am incercat sa ii spun ca nu doresc sa ma intalnesc, dar doresc sa terminam toata situatia si fiecare sa isi vada de probleme. Am primit refuz de fiecare data. Ce as putea sa fac? Mentionez ca imi trimite mereu mesaje de amenintare de pe diferite conturi false si imi deranjeaza familia, iar mai mult de atat nu recunoaste ca mi-ar fi spus sa ii dau banii cand am eu posibilitatea aceasta. De asemenea, vorbeste extrem de urat despre mine, iar imaginea mea e compromisa, ceea ce pe mine m-a afectat foarte mult din punct de vedere psihic. Am tulburari de panica si sunt sub tratament medicamentos de un an. Va multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă nu vrea sa ii depuneți in cont, puteți sa ii dați Cash dar doar in prezenta a 2 martori și doar intr un spațiu unde sa va simțiți in siguranța. Eventual aveți și posibilitatea de a merge și a face plata in fata unui notar sau avocat.

 84. Gavanescu Luminita

  Buna ziua

  In 7 decembrie 2019 am imprumutat un prieten de-al sotului suma de 12.000 lei, insa imprumutul a fost facut prin TRANSFER BANCAR. Cu acel op, scos din platforma bancii emitatoare, pot merge la judecatorie pentru a-mi recupera banii? Imprumutatul nu mai raspunde la telefon si mentionez ca nu exista contract de imprumut intre noi si niciun alt document.

  Multumesc

 85. Iulian

  Buna seara,

  In 2017 bunicul mi-a transferat 2 sume de bani (in detaliile platilor, pe OP-uri a mentionat „donatie nepot”). In 2018, din sumele donate de el (2/3 din sumele donate in 2017), i-am cumparat partea lui din apart. (5/8), el rezervandu-si dreptul de habitatie viagera, conform contractului de vanzare-cumparare, fara nicio clauza de ingrijire stipulata. Tot in 2018, in aceeasi zi, dupa ce am semnat contractul la apart., mi-a virat inapoi banii cu care i-am platit apart (la detaliile transferului nu mai stiu daca a trecut tot „donatie”). In 2020, dupa ce mare parte din bani i-am folosit pentru avansul la alt apart.(credit ipotecar in 2018) s-a trezit ca vrea ce mai ramasese in contul meu (20000 lei-pe care i-am virat inapoi anul trecut). Acum, in 2021, zice ca m-a imprumutat de fapt, si vrea banii inapoi (banii platiti pe apart. lui sau ameninta cu proces). Nu exista niciun contract de imprumut, doar tranzactii la banca in care scrie la detaliile op-urilor din 2017 „donatie nepot”. Ce solutii sunt? Cum ma pot apara in caz de proces? Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu are nici o șansa in proces dacă e donație. Împrumut trebuie sa fie la momentul virării banilor. Ori in cazul dumneavoastră nu s a pus problema unui împrumut atunci. Luați avocat dacă va deschide proces și va apărați cu martori și cu interogatoriu.

 86. Alin

  Bună ziua.Am și eu o problemă acum 8-9 anii am dat o sumă mai mare la un cunoscut pentru a incepe o afacere in tara,și nu a făcut nimic cum pot recupera suma,menționez nu am făcut nici un act scris dar am acte prin care am trimis suma pe numele lui.Ce pot face

  • Avocat ILIE DORIN

   Se poate face proces de recuperare a banilor, dar exista riscul sa invoce in proces prescripția și așa ar paraliza acțiunea Dvs judiciara… Dacă a recunoscut datoria recent, sau dacă a discutat de datorie cu Dvs recent, e posibil sa fie nula prescripția. Dacă va asumați riscul prescriptiei, puteți sa îl chemați in instanța.

 87. Achim Alin

  una ziua, In 2010 parintii mei au cumparat un apartament pe care l-au trecut direct pe numele meu.Apartamentul a fost cumparat de la un constructor si a fost achitat integral de catre parinti,au dovada transferului de bani din contul lor in contul constructorului. Problema este ca anul acesta relatiile intre mine si ei s-au racit astfel incat acum ma ameninta ca imi ia apartamentul in Instanta pt ca au dovada ca ei l-au achitat.De asemenea antecontractul a fost facut pe numele parintilor,doar contractul final a fost facut pe numele meu. Au dreptate in ceea ce spun parintii?

  • Avocat ILIE DORIN

   da, au oarecare dreptate. Pot face in instanță o actiune in simulatie prin care să demonstreze că realmente acolo ei au plătit prețul. Dar vă puteți apăra că a fost o donație deghizată și astfel nu vor câștiga. Daca vor intenta proces, luați avocat și aveți șanse să rămâneți cu apartamentul.

 88. Raluca Dobre

  Ma regăsesc intr-o situație neplăcuta. Anul trecut la sfârșit de Ianuarie, am semnat un contract de imprumut pentru o societate comercială, in vederea asocierii mele in aceasta firma. Contractul a fost făcut pentru suma de 60000 euro. Pana in luna Iulie am creditat/împrumutat societatea cu aprox 42000 euro. Însă, nu s au depus actele la registrul comerțului pentru modificarea actului constitutiv și a intra in firma.
  Menționez ca acest contract a fost semnat între mine pers fizica și societate, semnat fiind de unul dintre cei doi asociați, nu la notariat sau avocat.
  Acum, eu vreau sa îmi recuperez suma deoarece nu s au ținut de promisiune.
  Ce este de făcut? O notificare prin executor? Plângere?

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua. Da, in primă fază ar trebui făcută o notificare prin executor sau avocat pentru PUNERE ÎN ÎNTÂRZIERE ȘI SOMAȚIE DE PLATĂ. Ulterior, dacă nu dau curs notificării și nu vă transferă banii, trebuie făcut proces civil de restituire a banilor. Trebuie analizat și contractul ce termene si clauze are.

 89. Luci

  Buna ziua,
  Am imprumutat pe cineva (o prietena pe atuci) cu o suma de peste 10000 RONI, in septembrie cu promisiunea ca imi va returna banii in zilele urmatoare. Au trecut de atunci aproape 6 luni si in fiecare saptamana ma amana cu scuze de genul “am facut transferul insa nu au trimis cei de la banca, trebuie sa intre in 2-3 zile lucratoare, o sa ti’i scot si ti dau cash” si alte scuze jalnice. Mentionez faptul ca i’am dat posibilitatea sa mi dea si in cateva transe inapoi, insa nu am vazut primit niciun ban inca. Banii i’au fost livrati in cont bancar. Am dovada. Si am o tona de mesaje din conversatii zilnice in care ma rog de ea sa imi innapoieze banii, ea spunand ca maine sau la sfarsit de saptamana. Se poate face ceva legal in cazul asta? O plangere la organele competente?
  Multumesc anticipat

 90. Georgiana Dumitru

  Buna ziua! In urma cu un an(sept 2019) am imprumutat fostul prieten cu suma de 2000 de lei, intre timp suma a ajuns la valoarea de 6000€. Mare parte din bani au fost dati in mana, alta parte(mai mica) prin transfer bancar. Practic, de cele mai multe ori, ridicam sumele de la atm si ii le inmanam. Imprumutatul nu bine voieste a restitui(tot invoaca pretexte). Am mesaje scrise in care nu neaga suma de platit si ca imi datoreaza banii. Cum ar trebui sa procedez din miment ce nu vrea sa semneze niciun contract la notar/avocat. Cred ca incearca sa treaca timpul(3 ani) si sa se anuleze fapta. Unde as putea actiona in instanta ? Daca reusesc sa il conving sa semneze un contract de imprumut fara notar/avocat, cum ar trebui formular astfel incat acesta sa fie valabil in instanta?
  Multumesc anticipat! Chiar am nevoie de un sfat deoarce doresc sa recapt increderea parintilor si sa inchei cu bine acest capitol nefericit al tineretii mele.

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă nu vrea sa semneze un contract reconfirmativ, trebuie chemat in instanța. Trebuie sa face proces civil împotriva lui. Cu mesajele prin care recunoaște , cu interogatoriul lui și eventual un martor, aveți șanse mari sa câștigați. Va trebuie avocat care sa gestioneze eficient dosarul/procesul.

 91. George

  Buna ziua.
  As avea nevoie de ajutor intr-o problema cu care ma confrunt de ceva vreme. Tatal meu a incheiat un ante-contract de vanzare a unui imobil in care locuia, cu o persoana. Sunt semnaturi de cele doua parti(cumparator-vanzator) si ale celor doi martori. Ulterior, tatal meu a decedat, iar cumparatorul a depus in instanta o cerere prin care ante-contractul de vanzare sa tina loc de act de proprietate. Instanta a respins aceasta cerere, m-a pus pe mine in dreptul de a obtine titlul de proprietate dupa ce se executa succesiunea , dar acum ne confruntam cu urmatoarea situatie: cumparatorul ne-a actionat in instanta pe noi, mostenitorii imobilului, pt suma de bani inscrisa in acest contract cu semnatura(de mana) incheiat in prezenta a doi martori. Care sunt sansele ca acesta sa castige? Mentionez ca este foarte posibil ca semnatura de pe acel ante-contract sa fie a tatalui meu, nu sunt sigur.. Tocmai de aceea, ma gandeam la o expertiza grafologica daca instanta hotaraste ca trebuie sa ii restitui reclamantului aceasta suma.. Ce ma sfatuiti? La ce sa ma astept in continuare?

 92. Alina

  Buna ziua!
  S-a efectuat un imprumut intre 2 frati, in valoare de aprox 20 000 euro, echivalentul in lei, prin virament bancar cu descrierea ” ajutor familiar”. Jumatate din suma a fost restituita cash, urmand ca restul sumei sa fie achitata lunar, sub forma unor „rate”. Nu s-a efectuat un contract de imprumut intre cei doi frati pentru suma de 20 000 euro si nici la rambursarea sumei de 40 000 lei. Ce documente ar trebui sa completam (de mana), astfel incat sa nu avem surpriza neplacuta ca dupa decesul persoanei imprumutate, fratele acestuia sa nu mai recunosca sumele primite cash?
  Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   va trebui făcut la avocat sau notar un contract de confirmare a contractului de împrumut inițial, datat, semnat și autentificat (la notar) sau atestat (la avocat). Vă stau la dispoziție pe e-mail pentru alte detalii.

 93. Ioana

  Buna seara de Av
  Vreau să vă expun și eu o speță.
  In 2006 am făcut un împrumut de nevoi personale cu garanție pe 25 ani .Bani din credit i-am dat unor prieteni că aveau nevoie și ei au girat cu proprietatea creditul.Am făcut act în notariat unde ei recunosc că au folosit in totalitate suma că vor plăti ratele și îl vor achita anticipat până în sep 2016. De atunci nu au achitat și tot ne-au promis verbal că o vor face.Acum mai pot sa ii acționez in judecată sau sa prescris , pentru că nu au de gând să plateasca anticipat .Ei vor să plătească ratele in continuare pe numele nostru Ce ne sfătuiți să facem ?

  • Avocat ILIE DORIN

   Complicat de zis ce ar fi de făcut. Nu ii puteți obligat sa plătească anticipat dacă nu au cum. Mi-ar trebui actul de la notar pentru a vedea ce se poate face. Reveniti pe e-mail și analizez.

 94. Andrei Clara

  Buna ziua,
  Am si eu o speta si anume, am imprumutat un domn in feb 2021 cu suma de 5100, apoi in martie cu 20000 , bani pe care i am luat cu credit de la ing, pt cateva zile, fara dobanda si nu pot recupera banii. L am inregistrat cum recunoaste datoria, se poate verifica la ing cum este in banca cu mine la data la care am facut creditul.
  Inregistrarea audio este suficienta pt o plangere penala sau.. ce ma sfatuiti ca trebuie sa fac efectiv?
  Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie analizată înțelegerea dinainte de a da banii…puteți merge și la politie sa depuneți plangere. Dar cred ca cel mai degrabă un proces civil sinulterior o executare silită sunt variantele Dvs de lucru.

 95. MAXX

  Bună ziua
  Un prieten din UK vrea să-mi dea împrumut 1300 euro pentru un an de zile (300 euro dobănda) .
  Eu vreau să fac un act întrucât iau această sumă pentru credibilitate și pentru faptul că aceasta sumă o folosesc la o consolidare construcție la o altă proprietate care o am în administrare legal.
  Notarul vrea ca ambele părti să fie prezente .Adică să vină din UK să platească 1000 euro biletul de avion dus intoes pentru 2 minute .
  Care este altă formă legală
  Cu respect

 96. Stefan Ilie

  Sunt divorțat de 20 de ani dar acțiunea de partaj nu a fost deschisă. La câțiva ani după căsătorie am cumpărat impreuna cu fosta soție un apartament prin act de vânzare-cumpărare încheiat la notar. După divorț, apartamentul a rămas rămas in posesia fostei soții care intre timp a decedat. Moștenitorii fostei soții vor sa deschidă acțiune in instanța pentru apartamentul in cauza spunând ca apartamentul a fost cumpărat cu bani din donație de la foști socrii și socrii vor fi citați ca martori in legătura cu donatia de bani (ei zic ca donatia – deși eu nu știu sa existe nici un act de donație de bani – a fost făcută numai in numele fostei soții. Ce ma sfatuiti sa fac?

 97. Marinela

  Bunà ziua domnul avocat!Am o problemà cu CAR-ul (casa de ajutor reciproc),practic sunt 9 luni de cànd am fâcut cerere pentru retragerea banilor si tot má amànâ.Folosesc ca scuzâ situazia actualâ si faptul câ nu au ajuns la numârul cererii mele.Cum pot face ca sâ am baniiii?
  Multumesc!

 98. Maria

  Buna ziua, cineva mi a mprumutat o suma de bani cu contract facut la notar și cu ipoteca. Acea persoana imi cere o dobanda lunara pentru aceasta suma, nespecificata în contract. Practic, cumulul dobânzilor depășește suma datorata. Pot dovedi ca am restituit împrumutul? Nu mai am bani sa plătesc suma împrumutată. Termenul de restituit a expirat. Am martori ca am achitat dobanda lunar. Legal exista vreo sansa de stingere a datoriei?
  Mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu trebuia sa ii plătiți acea dobânda nespecificată in contract. Da, puteți considera ca ați plătit împrumutul dar nu e așa simplu… Va trebui sa ii faceți plangere penală pentru camătă. Depinde și Cum i-ați dat banii pe dobânda. Dacă i-ați dat prin banca e bine, dacă i-ați dat Cash e greu de probat. E destul de delicata problema, mai ales dacă acea persoana se ocupa cu cămătărie … Dați-mi e-mail dacă doriți sa discutam mai multe – dorin@avocatu.Ro

 99. Cristian Drajneanu

  Buna seara.
  I-am trimis mamei mele si tatalui meu vitreg o suma de 25000£ pt a-si putea construi casa iar cand totul a fost aproape gata au primit un plic de la in executor judecatoresc pe numele tatalui vitreg precum ca ar avea de plata o banca mai veche.
  Am fost rugat de ei ca daca ii voi ajuta ajuta cu plata aceea imi vor lasa mie casa decat sa o piarda.Dupa ce am mai trimis mamei mele alti 8500£ pt a platii acea datorie si pt Ce mai era de facut la casa tata nu mai vrea.Am toate foile de la WesternUnion cu cei 33500£ trimisi cu specificatia “AJUTOR LA DOMICILIU”Dar nu am un contract semnat.Doresc sa-mi recuperez banii daca se poate face ceva…

  • Avocat ILIE DORIN

   da, se poate face proces impotriva lui dacă nu au trecut mai bine de 3 ani de la data efectuării plății. Se face proces civil si e obligat să vă dea suma de bani, dacă nu va vrea benenvol, i se va scoate casa la executare silită.

 100. Cristian Drajneanu

  Buna ziua!
  Va multumesc pentru raspuns dar pe foile respective scrie “Family maintenance “ ci nu ajutor la domiciliu.
  Se mai poate face ceva in cazul acesta?
  Va multumesc!

 101. Iancu Ioana

  Buna ziua,
  Am vandut recent o casa si cumparatorii nu au avut intreaga suma. Casa a fost 75000 euro si ei prin 2 credite simultan, au avut doar 66000 euro. Restul de 9000 de euro nu au vrut sa ii treaca in contract, pentru a nu plati mult la grila si la notar si am facut separat, un contract de imprumut scris doar de mana, cu rate egale pe un an jumate.
  A venit scadenta primei rate si eu facut plata partial, din 2437 lei au platit 1937 lei, restul au zis ca nu platesc ca ei au mai avut de facut cate ceva la casa.
  Casa era locuita cand au fost eu la vizionare, plus inca 3 vizite.
  Acum incearca sa nu plateasca tot, invocand tot felul de scuze, cu privire la casa.
  Am vorbit sa legalizam actul la notar si refuza sau doar daca le scad din suma.
  Cum imi pot recupera banii?
  Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   dacă nu vă vor da benevol banii, trebuie chemati in instanță ca sa aveti un titlu executoriu împotriva lor – hotararea judecătorească. Dacă după proces nu vor plăti, îi puteti executa silit. Ca proba este bun acel încsris de mână, eventual mai chemati un martor care stie despre situatie. Este indicat să faceti procesul prin avocat, ca sa il gestioneze eficient.

 102. Luci

  Bună seara Dl Dorin.
  În urma cu ceva timp a apărut pe internet o companie care pretindea ca tranzacționează la bursa in locul tău cu zero la suta șanse sa pierzi banii.
  Eu și mulți alții am fost foarte entuziasmați de acest fapt mai ales ca au fost recomandati de anumiți cântăreți „‘VEDETE”.
  Prima luna a fost totul OK , am primit profitul promis chiar la timp, dar următoarele tranzactii majoritatea au prins încredere în ei asa ca au investit zeci de mii de euro.
  Bineînțeles, după ce am investit „COMPANIA” a anunțat ca trece printr-o perioada mai grea și ca au ieșit în pierdere 43 la suta din capital și nu mai accepta investiții deocamdată.
  Problema este următoarea a venit ziua sa ne recuperam banii, le-am trimis mesaj, nimeni, nimic ca și cum au luat banii și au fugit cu ei.
  Toți am trimis banii prin transfer bancar, și am primit înapoi un contract realizat de ei.
  Menționez ca pana acum suntem aproximativ 32 de persoane care am reușit sa ne găsim și o pierdere de peste 100.000 euro.
  Ce ar fii de facut în acest caz?
  Mulțumesc Frumos!

  Tipul de contract:

  Nume –
  Prenume –
  NR. telefon –
  E-mail –
  IBAN –
  tipul depozitului –
  suma depozitului –
  data înregistrării/depozitării –

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua,

   Trebuie analizat contractul. Trebuie făcută o plângere penală comună – de toți cei implicați, plângere pentru înșelăciune și evetual alte fapte penale ce se vor descoperi.

   E o situatie destul de delicată, dar care trebuie cercetată în amănunt de poliție și parchet. Îmi sună a fraudă/înșelăciune dar trebuie analizată în detaliu toată situația.

 103. Marius

  Buna ziua.
  Anul trecut in noiembrie, am imprumutat o cunostinta cu suma de 2500 de lei, spunandu-mi ca mi returneaza in cateva zile, dar de atunci ma tot amana cu tot felul de minciuni. Am conversatiile pe Whattsapp cu suma imprumutata si imprumutul a fost facut prin transfer bancar. Intrebarea mea ii: se poate sa imi recuperez banii cu ajutorul unui avocat si daca se merita efortul raportat la suma de recuperat? Multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua, da, se pot recupera banii cu aceste probe. De principiu pentru proces este bine să luați un avocat, chiar dacă suma este mică, costurile se vor recupera la finalul sau in cursul procesului. Pentru proces trebuie să aveți datele de identificare/contact ale celui împrumutat.

 104. Florentina

  Buna ziua,
  Am facut un imprumut in UK, unde fostul meu iubit era garantor..
  Eu am platit si platesc in continuare, insa el nu m-a ajutat deloc banii fiind pentru amandoi. Mi-a trimis timp de 4 luni cate £200 sau £300 pe luna cum avea posibilitate, dupa spusele lui. Insa a incetat sa mai contribuie.
  Exista vreo posibilitate sa il fac sa contribuie la plata datoriei, avand in vedere ca imprumutul a fost pentru amandoi?

  Multumesc anticipat!

 105. Robert

  Buna ziua,
  As dori sa imprumut o ruda apropiata cu suma de 10000 de lei, pentru care voi face un imprumut de nevoi personale.
  Vreau sa facem un contract scris la notar, dar suma imprumutata de mine va genera dobanda.
  Cum ma asigur sau ce trebuie specificat la notar ca sa nu para ca fac camatarie, sa ma asigur ca mi voi recupera si aceste dobanzi pe care trebuie sa le platesc in termen de 4,, 5 luni?

 106. Mira

  Buna ziua,

  dl.avocat, faceti o treaba foarte buna raspunzand fiecarei persoane.
  Am si eu un caz mai special, voi aprecia daca iau si eu un raspuns/feedback.
  Am imprumutat pe cineva in strainatate (UE), toate intelegerile s-au facut verbal. Cand am simtit ca „o voi pati” cu respectivul baiat, am reusit sa-l conving sa faca o declaratie la notar (in strainatate, UE) unde isi confirma datoria. Declaratia are atat termenii de predare a datoriei cat si penalizari (10% din suma datorata) in cazul omiterii tetmenului.
  1. pot obtine un titlu executoriu pe aceasta declaratie fara a initia un proces civil? (imprumutatul are domiciliu in Ro)
  2. e penalizarea legala in a fi aplicata?

  Cu respect

 107. Apalaghiei Viorel

  Bună ziua !
  Un vecin vrea să îmi dea în plată un teren agricol extravilan, care are o latură comună cu curtea mea, în contul unei datorii. Problema e că avem doar o hârtie de mână referitoare la această datorie. Omul este de bună credință și nu ar avea nici o problemă să mergem să facem un contract nou de împrumut la notar. Întrebarea este, cât timp ar trebui sa treacă de la încheierea acestui nou contract de împrumut până la începerea procedurii de dare în plată a terenului?

   • Viorel

    Mulțumesc pentru răspuns.
    Am apelat la dvs pentru că am fost la un notar și mi-a spus că nu are nici o valoare actul făcut de mână și neînregistrat la avocat sau notar și că perioada de timp dintre împrumut și darea în plată trebuie să fie de cel puțin un an pentru că dacă nu, se vede că împrumutul a fost făcut cu scopul de a obține terenul – a cărui procedură de vânzare este destul de greoaie datorită legii înstrăinării terenurilor agricole din extravilan. Într-adevăr împrumutul este de acum 1 lună.
    MUlțumesc mult !

    • Avocat ILIE DORIN (Baroul București)

     oricum darea in plata trebuie făcută cu tot cu respectarea normelor privind vanzarea terenurilor agricole extravilane, deci oricum trebuie să faca oferta de vanzare la primarie etc, ca mai apoi să poată face actul de dispozitie privind darea in plată, dacă va avea adeverință de liberă vanzare. Mergeti la alt notar.

 108. Viorel

  Mulțumesc! Daca trebuie urmata toata procedura cf legii mai am garantia că voi lua eu terenul sau ceilalti preemptori de prim rang daca apar? Mulțumesc mult!!

 109. Ramona

  Buna seara..Am împrumutat suma de 8500 de euro unui prieten ..cu un contract de împrumut intre părți ..pentru ca la notar ne.a zis ca nu se mai face ..decat noi intre noi cu semnătura..a avut un termen pe 1 noiembrie 2020 nu l.a respectat ..acum in noiembrie ar fi iara dar se pare na nu prea are de gand sa mi dea ..problema este ca nici daca il dau in judecata nu are ce sa.i ia ca sta la taicasu ca este divorțat..ce posibilitate ar fi.multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN (Baroul București)

   daca se face proces si aveti o hotarare definitivă atunci il putetu oricand executa silit pentru bani, peste 1 an, peste 2, peste 4, etc. Asta e avantajul că la un moment dat se poate executa silit (va mosteni ceva, va lucra undeva, etc). Daca nu faceti proces și nu vă asigurati o hotarare care sa vă fie titlu executoriu, datoria se prescrie si ulterior nu mai recuperati banii si nici nu mai aveti posibilitatea de a-i recupera in vreun fel (îi pierdeti definitiv).

 110. Auras

  Buna ziua,
  Va rog sa-mi raspundeti ce pot face in cazul unui ,,Contract de imprumut cu garantie imobiliara,, facut de catre parinti care au murit . In 2004 trebuiau sa restituie toti banii 6800 dolari SUA. Altfel scrie ca ,, Imprumutul se face in conditiile art.1587 si urmatoarele Cod Civil , cu dobanda moratorie legala anuala majorata cu 50% pe an si calculata potrivit art.3 din Legea nr 356/2002 , dobanda care curge de la data scadentei si pana la data ultimului act de executare silita.
  Urmasii cum pot rezolva amiabil aceasta problema cu cel care a dat banii imprumut ?
  Multumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   Imprumutul este luat de la bănci/ifn uri sau de la o persoană fizică? Daca e luat de la bănci trebuie făcut proces de anulare a clauzelor abuzive. Chiar si daca e făcut de la o persoană fizică se pot anula anumite clauze. Totusi, intai si intai trebuie vazut daca nu cumva s-a prescris datoria astfeș că nimeni nu va poate executa silit. Trebuie o analiza detaliata a cazului la un avocat, ca să vedeti ce e de făcut.

 111. Constantin

  Buna seara,
  Ma puteti ajuta cu o informatie, referitor la:

  – am imprumutat cu contract semnat la Notariat, o suma de bani unei rude. Pot primi in schimbul sumei un teren ?

  Multumesc!

 112. Mircea

  Buna ziua. In anul 2020 o cunostinta (iubitul fiicei mele pe atunci) m-a rugat sa il ajut cu un credit (pentru ca acesta, la acel moment nu avea 3 luni vechime la locul de munca si nu putea aplica pt un credit) sa isi cumpere niste calculatoare (unul pt el, unul pentru fiica mea). Mi-a spus ca va achita el lunar ratele intrucat fiica mea nu avea servici. Dupa cateva luni (in care a platit partial ratele), a plecat in Germania la niste rude, la munca, sub pretextul ca in tara nu mai poate lucra (era angajat in domeniul HoReCa), plecand si cu calculatorul lui. De atunci nu a mai raspuns la mesaje, desi i-am trimis toate notificarile de plata in speranta ca va raspunde. De atunci eu am achitat ratele in continuare + resturile pe care el nu le-a achitat. Nu am niciun inscris care sa dovedeasca intelegerea noastra. Totul a fost verbal. Am conversatii legat de acest subiect si notificarea (pe numele lui) de la banca creditoare la care a aplicat pentru imprumut. Ce pot sa fac pentru a-l face sa plateasca creditul, inclusiv sa imi recuperez banii pe care i-am platit eu pentru achitarea ratelor?

  • Avocat ILIE DORIN

   trebuie să faceti dovada ca atui luat imprumutul si i-ati dat lui banii, asta printr-un proces impotriva LUI. Pentru a iniția un proces, trebuie să cunoasteti datele lui de contact de acolo sau domiciliul din Romania.

 113. Elena

  Bună ziua,

  Tatăl meu a decedat în luna decembrie 2020. Avea în contul bancar o anumită sumă ca urmare a vânzări unor terenuri. Știu că trebuia să îmi dea o parte pt. avans apartament. După deces mama s-a dus la bancă și i s-a comunicat că tata a transferat jumătate de bani unei persoane și cealaltă jumătate alteia. A închis contul pe baza actului de deces. S-a deschis succesiunea (eu mama și sora) fără a se considera acel cont. Se mai pot recupera banii? Fiind vorba de o sumă considerabilă?
  Mulțumesc.

 114. georgiana

  Buna seara! L-am imprumutat pe fostul iubit cu o suma considerabila, mai bine de 7.000 lei la ultima discutie verbala la care am cazut de acord ca aceasta ar fi suma pe care mi-o datoreaza, desi imprumutul a continuat si ulterior…ne-am despartit, moment in care nu mai raspunde la telefon pentru a-mi restitui banii cat si lucruri personale (bijuterii de aur, obiecte personale etc). Am vreo sansa de a recupera ceva avand in vedere ca imprumutul a fost verbal si nu am probe puternice care sa dovedeasca acest lucru, cel mult chitante online ale unor tranzactii? O plangere la politie are vreo utilitate in acest sens? Multumesc

 115. Donca Maria

  Am împrumutat pe cineva cu o sumă mare de euro. Am făcut act la notar.Nu a garantat cu nimic, că nu avea pe numele lui nimic. A expirat termenul când trebuia să-i restituie. Am fost la executor judecătoresc, a pornit toate acțiunile. Menționez că locuiește cu familia la socrii unde a investit foarte mult că socri nu au din ce. Are firmă și oameni angajați dar ii plătește la negru ca să nu-i banca banii deoarece are conturile blocate Timp de un an s-au recuperat doar 1500 de lei, deoarece lucrează fără bancă. Ce putem face, cum îl putem face sa ne plătească împrumutul. A avut mașini pe numele lui și pe firma, dar le-a vândut. Ac circulă cu mașini ne înmatriculate pe el. Mă scuzatică v-am scris atât de mult. Vă mulțumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   ar trebui cerut ca executorul să meargă la locuinta lui si sa faca un inventar cu bunurile lui, poate va gasi ceva care sa se vanda (televizoare, telefoane, bunuri electrocasnice, sau poate chiar bani). Acestea se vor valorifica. Daca nu i se gaseste nimic, nu prea aveti ce face decat sa asteptati poate mosteneste ceva sau poate va incasa ceva de undeva, candva. Practic e insolvabil si nu aveti cum recupera mare lucru.

 116. alexandra

  Buna ziua
  In anul 2018 am împrumutat suma de 4500$,fara acte ,fără martori.Am indraznit sa i deranjez(este vorba despre o *prietena* si iubitul ei) in vara anului 2020,mi au spus ca nu au, sa i mai astept 1 an.Suntem in vara anului 2021,povestea se repeta,nu au.Ce pot face in situatia aceasta?singurele mele dovezi sunt convorbiri pe whats app si o înregistrare ,nici macar un buletin ,un cnp…Pot initia un proces?care sunt pasii?Banii i am dat fizic,nu exista martori.multumesc frumos pentru un eventual raspuns.

 117. ANDREEA

  Buna ziua! Un fost amic de al meu a spus ca vrea sa ma ajute cu bani si ca nu ii vrea inapoi(acum un an). Recent,de la o cearta,mi-a zis ca isi vrea banii inapoi si ca a investit banii in persoana gresita (adica in mine). A depus plangere la politie dar aceasta nu a putut face nimic. Daca se ajunge sa fiu chemata la judecatorie, cu dovada ca mi-a zis ca a investit in mine judecatorul va decide ca nu va trebui sa ii inapoiez niciun ban?

 118. John

  Bună ziua, v-aș fi recunoacator dacă ați putea să mă ajutați cu un sfat. Am împrumutat o persoana cu 50000 de lei în aprilie 2017, încheind un contract de împrumut la notar cu termen de restituire aprilie 2018. Mi-a restituit după multe tergiversări doar 20000 de lei în 2019, promițându-mi ca în curând voi primi și restul sumei, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat nici pana astăzi. As putea sa rezolv ceva prin acționarea în instanță?

 119. Valentina

  Buna ziua,
  In urma cu ceva vreme am luat un credit de nevoi personale pt a cumpara o masina impreuna cu prietenul meu de la vremea aceea. Creditul este exclusiv pe numele meu, dupa ceva vreme ne-am despartit si am convenit ca el sa pastraze masina si sa continue sa plateasca rata lunara.Lucrurile au fost relativ ok pana acum cateva luni de cand a ramas fara loc de munca si nu a mai platit rata, nu raspunde la telefon, mesaje. Am extrase de cont si mesaje care atesta ceea ce zic. Ce pot face in situatia asta ? Multumesc frumos

 120. Iordache

  Am împrumutat pe fostul socru la notar cu 113000 lei pentru cumpărarea unui apartament cu termen până în 2043 și m-a dat afara din locuință pot cere restituire mai devreme

 121. Ioana

  Bună ziua, eu ma aflu în UK iar în urma cu 8 luni am împrumutat o colega de munca cu 1000 de lire, apoi cu încă 500 lire. M-a tot amânat ca îmi da banii dar ea s-a întors în România și m-a blocat peste tot. Nu exista niciun document notarial dar dețin dovezi ale transferurilor bancare și conversație în care ea recunoaște ca are sa-mi dea 1500£. Întrebarea mea este dacă am șanse de recuperare a banilor? Împrumutul a avut loc în UK.

  Mulțumesc!

 122. Bujoreanu petrica

  Buna seara,am amprumutat si eu pe cineva cu o suma de bani cu contract la notariat,trebuie sa mi ramburseze bani an decembrie,vreau sa mentionez ca amprumutul la facut an scopul terminari actelor la casa ca sa mi o poata vinde dupa acea,prb este ca daca nu ami restituie bani la timp acel document mai poate fi valabil ma gandesc ca persoana nefiind an tara nu va putea face personal un alt act,va multumesc

 123. Elena

  Bună seara. O prietenă de a mea trebuie sa îmi dea 800 RON, de o lună dar se face ca plouă, trecut 2 luni și ma tot amână cu bani ,minte foarte mult. Nu am făcut contract de mâna, dar în schimb am mesaje pe watap cum recunoaște ca trebuie sa îmi dei bani și mesaje cum ma tot amână și ma minte. Nu este o persoane de încredere după cum am aflat mai are de dat bani și la alte persoane dar în fine pe mine ma interesează cum scot banii de la ea, având în vedere ca am mesaje pe watap. Mulțumesc!

 124. Ionut

  Va salut. Am și eu o mica problema. Am un apartament de izolat și am găsit un băiat care îmi face lucrarea pentru suma de 6000 de lei, însă la început am stabilit verbal ca ii dau o parte din bani pentru materiale și la sfârșitul lucrării diferența. I-am dat la început 3000 de lei și următoare zi încă 1000 la insistentele sale. Am facut o hârtie de mana în care am menționat numele noastre și suma acordata cu mențiunea avans. Am poza cu buletinul și semnătura cu mențiunea sa precum ca a primit suma respectiva. Însă lucrarea nu este finalizata și el îmi cere restul de bani ca are nevoie și îmi este teama ca nu o sa finalizeze lucrarea dacă ii dau banii, și ca pierd cei 4000 de lei pentru nimica toată ce a făcut pana acuma.

 125. Ionut

  Adică dacă ii dau banii diferența pana la 6000, risc sa nu mai vina sa termine lucrarea. Sau dacă nu ii dau banii sa pierd cei 4000 de lei și sa rămân cu doar 30% din lucrare făcută.
  Îmi pare rău că m-am băgat în asta și nu am contractat o firma serioasa.

 126. Petrică. Valeriu

  Bună ziua!
  Am fost înscris pe lista de consilier la alegerile locale din 2020.Conform legii partidelor, am depus o sumă de bani. În urma alegerilor nu am ocupat un loc eligibil. Banii au fost returnați de trezorierul partidului pe lista căruia am candidat, vicepreședintelui (președintelui) partidului pe listele căruia am candidat. Menționez ca am fost mai mulți candidați care nu am prins un loc eligibil pe listă. Doi dintre colegii mei au primit banii înapoi, eu nici până la această dată nu am primit banii, primarul care a câștigat alegerile motivând că a cheltuit banii, ca săai aștept și tot asa lună de lună și peste puțin timp se va împlini un an decand eu nu am primit banii. Cum.trebuie sa procedez pentru a mi recupera banii?
  Mantionez că doi dintre colegii mei au primit banii, eu nu i am primit. Trezorierul organizației județene a returnat toți banii pentru cei care nu am prins un loc eligibil.
  Mulțumesc anticipat pentru răspunsul primit!

  • Avocat ILIE DORIN

   faceti notificări scrise si cereti banii, dând ca exemplu colegii, altfel va trebui să chemati Partidul in judecată pentru returnarea sumelor, dacă exista in lege dispozitie de returnare a sumelor (nu stiu excact dacă este o astfel de dispozitie).

 127. Steliana

  Buna seara. Sotul meu a castigat un proces penal cu o persoana de alta etnie.(rroma), proces in urma caruia trebuie sa plateasca sotului meu suma de 41.000 ron daune materiale si 20.000 ron daune morale . Inculpatul nu are bunuri pe numele lui. Mai pot fi recuperati banii pe care ii datoreaza sotului prin executare?

  • Avocat ILIE DORIN

   da, prin executor judecatoresc, si va vedea executorul ce are si ce nu are pe numele lui. Poate avea venituri periodice si i se vor retine sume din acele venituri. Doar un executor poate verifica ce bunuri mobile si imobile are o persoană.

 128. Cristi

  Bună seara și La Mulți Ani!

  Sunt în situația în care am făcut un împrumut cu plata în 5 ani, iar toți banii împrumutați i-am dat cash, eu ca persoană fizica la o persoană juridică pe baza unui contract de împrumut semnat și ștampilat, prin care se obligă să plătească ratele lunare până la epuizarea împrumutului. La insistență, am vrut să ajut.
  Menționez că acel contract nu este notarial, ci doar între părți.
  Sunt aproape doi ani de rambursare în care P.J. a plătit doar primele două rate, care de fapt le-a lăsat în cont ca și rate.
  De atunci am fost nevoit să plătesc eu ratele și dețin documentele de plată.
  Persoana recunoaște, dar răspunde foarte rar la telefon și nu dă nici o soluție.
  Cum aș putea proceda?
  Vă mulțumesc anticipat.

 129. Daniela Popa

  Buna ziua !
  Am incheiat in scris un contract de imprumut cu martori
  In contract e mentionat ca acesta este titlul executoriu
  Pot merge direct la executor sau e nevoie sa ma adresez instantei ?

 130. Tincuta

  Buna seara! Am inprumutat fratelui si cumnatei mele suma de 10.000€. Am facut un contrat de inprumut prin notariat doar cu cumnata mia. Sa imi restitue bani timp de 3 ani, in august se implinesc 3 ani. Si nu am primit nici un ban inapoi?

 131. Tincuta

  Am luat legatura cu un avocat si mea spus ca daca cumnata mea nu are bunuri pe numele ei nu pot sa imi recuperez banuti, fratele este casatorit cu cumnata mai bine de 14 ani, eu am crezut ca daca sunt legali casatoriti au aceleas responsabilitati amandoi,
  Si in contract scrie ca soti, trebuie sa imi resitue suma de bani.
  Cum a-si putea proceda?
  Va multumesc!

 132. Ciprian11

  Buna seara,
  In data de 19.06.21 am incheiat un contract pentru executia mobilei de bucatarie + un dressing la apartamentul sotiei mele. Am dat un avans de 70% din lucrare deoarece cu acelasi executant imi facusem eu mobila la bucatarie in apartamentul meu de aceea am mers si pe incredere. Executantul trebuia sa onoreze montajul pana la data de 10.08.21. Nici in ziua de azi nu a montat nimic, pana luna trecuta ma tot amana ca vine saptamana viitoare si tot asa cand se apropia saptamana amana pe cealalta si povestea a continuat cu minciuna din partea lui. Acum nu mai raspunde nici la mesaje si nici la telefon. Am verificat firma lui pe internet sa vad daca nu e in faliment, se pare ca inca functioneaza. Va rog sa ma sfatuiti ce sa fac in continuare. Sa fac plangere la politie pentru inselaciune? Sa il dau in judecata pe baza contractului?
  Multumesc! O seara buna!

 133. Bogdan

  Buna ziua !
  Am depus la parchet o cerere privind incheierea unui acord de recunoastere a faptei in cazul unui dosar penal ( conducere sub influenta bauturilor alcoolice , alcoolemie 1,28 in sange ) . Mentionez ca la prima declaratie nu am declarat nimic , iar la a doua declaratie nu am fost chemat desi au trecut mai bine de 2 luni de la prima . Pentru ca au trecut aproape 2 luni si de la cererea depusa la parchet privind incheierea acordului de recunoastere si nu am primit niciun raspuns , va rog sa ma sfatuiti ce pot face pt urgentarea procedurilor
  Multumesc !

 134. Ramona

  Buna ziua
  Am luat un imprumut de la Credius de 2200 de lei si mi se cere o suma aproape dubla dar de vreo 3 luni nu am reusit sa le platesc rata cat ar trebui,mentionez ca am platit catre ei in loc de 369 de lei rata cate 300 de lei si 100 de lei rata dar firma de recuperi catre care m au dat ei ma suna zilnic insistent si ma ameninta ca mi pun proprire pe salar plus ca suna pe toata lumea pentru a ma face de rusine ca sa recupereze banii.I am sunat si le am spus sa ma inteleaga pana in luna mai a acestui an dar imi spun sa le platesc cand vor ei.Chiar nu se poate face nimic catre ei?

 135. Marian

  Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema: o prietena a girat o persoana care dupa ceva timp persoana respectiva nu si a mai platit ratele. Acum prietena mea este nevoita sa plateasca ratele in locul ei. Exista vre o cale legala de recuperare a sumelor platite? Persoana care a luat creditul nu mai raspunde la telefon si nu putem da de ea pt ca si a schimbat inclusiv adresa.

  Multumesc!

 136. Pingback:Chitanta De Mana Imprumut Bani - imprumut-rapid.online

 137. Pingback:Imprumut De Bani Prin Notariat - imprumut-rapid.online

 138. Pingback:Am Dat Bani Imprumut Si Nu Ii Mai Primesc - imprumut-rapid.online

 139. Pingback:Contract De Imprumut La Notar - imprumut-rapid.online

 140. Pingback:Bani Dati Imprumut Fara Acte - imprumut-rapid.online

 141. Pingback:Declaratie Notariala Imprumut Bani - imprumut-rapid.online

 142. Pingback:Contract Imprumut Notar - imprumut-rapid.online

 143. Alex

  Buna ziua,

  In vara acestui an un cunoscut mi-a cerut niste bani pt ca a pretins ca pierde casa. După ce i-am dat banii, cu titlul de imprumut, prin virament bancar, a continuat sa-mi ceara, pana când s-a ajuns la 2000 euro. A spus ca-mi restituie banii la finalul lunii, apoi luna următoare si tot asa. De fiecare data a inventat ceva. Totul este consemnat in mesaje. Intr-un final i-am spus ca-l voi actiona in instanta. A continuat sa tragi de timp pana când am semnat între noi un acord de restituire, in 2 transe, fix cu sumele si datele propuse de el. Nu a achitat prima transa sustinand ca nu poate plati pt ca are contul poprit. Acum spune periodic ca va plati si ca la final de luna va achita tot. Logic, ca nu cred.

  As dori sa stiu daca-l pot actiona in instanta pt inselaciune in forma continua, pt nerespectarea acordului de restituire si daca-l pot obliga sa achite atat taxele de judecata, cât și onorariul avocatului meu? Si cat ar dura un astfel de proces pe penal si civil?

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua, da, puteti sa il dati in judecata pe civil nu pe penal. Pe langa suma efectiv dată, puteti sa ii cereti dobânda legala de la data la care trebuie să va dea banii – data scadenta. De asemeni i se vor imputa toate costurile procesuale – taxă de timbru, onorariu avocat, etc. Ulterior dacă nu plăteste benevol il executati silit pe bunurile mobile si imobile si pe tot ce se va gasi pe numele lui disponibil. Un astfel de proces ar putea dura 1 an, sau poate mai mult. Va pot da detalii daca imi scrieti pe e mail dorin@avocatu.ro

 144. Gentiana

  Buna ziua!
  Am avut o relatie cu o persoana (nu am fost casatoriti) timp de 11 ani. M-am despartit de el de 4 ani de zile, mai exact din 2019). Zilele trecute mi-a trimis o somatie prin care ma someaza ca imi face proces daca nu ii restitui o suma mare de bani…9000 de lei 9la care ataseaza o factura si chitanta din anul 2016 care sunt pe numele meu. Este posibil sa castige un proces ? Nu are nici un contract cu mine. Aceasta factura si chitanta sunt pe numele meu din 2016…dar nu vad relevanta unui imprumut? Astept un mesaj si va multumesc!

 145. Idita Elena

  Buna ziua! Am fost inselata de o persoana necunoscut pe facebook cu bani i am trimis anumite sume de bani zicand ca mi returneaza inapoi este din alta tara si mi a dat 2 conturi din Romania de anul trecut din Decembrie am depus plangere de atunci si nu mi s a rezolvat nimic mai am sanse sa recuperez banii?

 146. Alina

  Buna ziua,

  O persoana caruia i-am imprumutat bani nu doreste sa imi restituie banii inapoi. Eu locuiesc in Suedia, iar acea persoana in Romania. Pot face o procura pentru a-l imputernici pe tatal meu, pentru a se duce cu acea persoana la notar sa incheie un contract de imprumut cu titlu executoresc?

 147. Albu Gigi

  Buna ziua,

  Suntem un CAR infiintat conform legii 122 a asociatiilor si suntem inregistrati in registrul de evidneta a BNR. Am avut de-a lungul timpului membri care i-am executat silit, contractul de imprumut fiind cu titlu executoriu. In ultimul timp ne confruntam cu situatia in care chiar daca executam silit prin executor judecatoresc nu reusim sa recuperam acele sume imprumutate din motivul ca acele persoane nu mai au venituri declarate si nici conturi in banci. Intrebare: ce alta cale juridica putem folosi pentru a-i obliga pe imprumutati sa-si achite datoriile. Nu este cumva si caz penal-inselaciune? Multumim pentru un eventual raspuns!

  • Avocat ILIE DORIN

   pentru insolvabili nu aveti ce face…nu este inselaciune si nici abuz de incredere decat daca au folosit acte, date sau informatii false pentru a obtine credtitul de la dvs. Daca au fost corecti pana la acordarea banilor, dar dupa au fost neglijenți si nu si-au mai onorat contractul, nu raspund penal. Ar fi indicat sa studiati si sa analizati mai bine profilul persoanelor carora le oferiti credtitul, ori să cereti garantii (chiar si personale – adică un prieten o ruda de a lor, de ex fidejusori) pentru a va indrepta impotriva acestor persoane cand debitorul nu plateste.

 148. Roxana Nagy

  Buna ziua , as dori o informație si eu dacă se poate . Am împrumutat un prieten cu 20 000 euro , am făcut contract la notar , acesta însă nu s-a ținut de termen si eu am început executarea silită . Ținând cont ca nu are nimic pe numele lui , ce as putea face in continuare ? Sau singura soluție e ca tot la 3 ani sa fac aceste demersuri ? Exista posibilitatea de a-l da in judecată civil sau ce altceva este de făcut ? Va mulțumesc anticipat

 149. İrina

  Buna seara am luat un ımprumut şi nam putut sal achit tot maı am de achıtat doamna ma dat ın jüdecata cum pot sa ma apar cu atıt ca nu neg sunt datoare dar nu pot sa restıtuı suma coplet si repede este vreo esıre don sıtuatıe

 150. Mariana Acatrinei

  Buna seara , mama mea a lucrat pt aceasta firma timp de 25 de ani de 4 ani era la pensie anticipata dar cum nu reușea sa se descurce cu pensia sa întors la munca dar la negru cu condiția patronului sa ia societatea pe numele ei pt un an de zile . Ieri a ajuns acasă la mama o scrisoare de la uniunea europeană precum trebuie sa dea o suma f mare . Patronul a sfătuit-o pe mama sași treacă tot pe numele nostru . Dumneavoastră ce ma sfătuiți sa facem ? Multimesc

  • Avocat ILIE DORIN

   o să iau intrebarea dvs ca pe o glumă…dacă nu constientizati că e o situatie foarte gravă… Mergeti cu toate actele si situatia la un avocat si CONSULTATI-VA, faceti o STRATEGIE, analizati de unde vine datoria, ce si cine a facut matrapazlâcurile…

 151. Andreea

  Buna ziua , am o întrebare , dacă îmi puteți Răspunde . Am lucrat de curând intr-o agenție de pariuri soprtive , care deținea desigur și o sala cu jorcuri mecanice , eu Find dependentă de ele , am început sa ma joc , șeful care deținea localul ma văzut jucând și a acceptat , văzând ca pierd bani și nu scot , dar într-un final am ajuns sa bag încasările datorându-i o suma de bani , ca pana la urma sa ajung sa lucrez pe gratis , dar degeaba ca nu ma puteam abținea si el nu voia sa ma deie afara , amenitanduma ca ma da pe mâna autorităților ! pana la urma am hotărât sa mergem sa facem un contract notarial De împrumut , dar el voia ceva Bani pe plus , deoarece zise el “îmi ți bani blocați “ voia o suma de 6000 de lei pe 6 luni ,plus bani ce ii datoram eu , contractul este făcut dar eu nu am de unde sa ii dau o asemena suma , ce se poate întâmpla dacă nu-i înapoiez suma scris in contract ???

  • Avocat ILIE DORIN

   vă poate executa silit, si daca nu aveti bunuri mobile sau imobile sau bani ori salarii si deci sunteti insolvabil…nu vă va putea face nimic. Dar cand veti dobandi bunuri sau bani ori salarii va poate popri acele sume.

 152. Andreea

  Am înțeles , dar daca datoria este mult mai mica , nu este cea de pe contract , eu am sa ii dau o suma de 6400 de lei , si pe contract scrie 13800 de lei ,si am sa contest executarea silită , as putea sa gastig in instanța , (am dovezi ca eu nu am acei bani sa ii dau , si ca ma forțat într-un anume fel sa semnez acel contract notarial )

 153. Raluca

  Bună seara! Pe 15 octombrie am dat avans 50% pentru executarea unei mobile de bucătărie.
  În contract exista un termen de 40 zile calendaristice pentru a termina mobila. După 2 săptămâni au venit și au pus parțial mobila, mașina de spălat vase nu se poate deschide de tot, zgârieturi, defecte…le-am comunicat acest aspect, au spus ca se reface fără probleme dar de atunci ne tot amâna de pe o zi pe alta găsind diferite motive. A trecut și termenul de executare și ei nu au mai venit deloc. Ideea este ca noi trebuie sa ne mutam în apartament, fiind unul nou și nu avem unde găti, spala vase etc.. ținând cont ca avem copil este mai grea situația. Nu as fi vrut sa fac reclamații dar nepăsarea și nesimțirea lor au cam depășit orice limită. Vă rog să mă îndrumați, unde as putea sa fac reclamație.

 154. Marian

  Buna ziua,i-am dat lui taica-miu o imputernicire pentru un teren pe care il aveam mostenire de la mama,cand am venit in tara am aflat ca terenul s-a vandut iar taica-miu mi-a spus ca nu imi va da nici un ban.

  • Avocat ILIE DORIN

   daca nu au trecut mai bine de 3 ani de la incasarea banilor de catre tatal dvs, il puteti chema in judecata sa va remită sumele ce au fost incasate in baza acelui maandat pe care i l-ati dat prin procura.

 155. Teodor

  Buna ziua,am dat avans pentru mobila 8500 lei,am făcut contract de mana + copie buletin cu un martor ,dar sa dovedit a fi o țeapă.ce aș putea face ? Mulțumesc

 156. MAria

  Buna seara,

  Am o intrebare, Am împrumutat pe cineva cu o suma de bani, am doar mesajele cu acea persoana și transferurile bancare. Și câteva discuții pe whatsapp și mesaje,
  Cu aceste dovezi îl pot da în judecata?Mulțumesc

 157. Spalnacan Dragoș

  Dacă un ordin de executor silit cai datorez 1000 de euro de ceva vreme la un băiat și mi-o pus sechestru pe mașină și e o datorie mai veche

 158. Dragomir Mihail

  Buna Ziua!

  Am si eu nevoie de ajutor legat de o problema ca sa stiu cum sa actionez!
  1 Am imprumutat un prieten la locul de munca cu suma de 1050lei mia zis ca imi va returna bani peste 2-3 saptamani,dar dupa ce iam imprumutat bani peste 5 zile isi da demisia de la locul de munca, isi va cauta alt loc de munca si imi va returna banii dupa o luna sau doua dupa ce se angajeaza.
  2 Deja nu mi-a returnat nici macar un leu vine cu scuze din luna in luna si nu vrea sa imi returneze banii, am asteptat pana sa angajat… tot degeaba uneori nici nu raspunde telefonic.(Bani au fost transferati prin banca UnitCredit) iar conversatia este pe Whatsapp pana azi,el zice ca tot nu poate returna bani)!
  3 Ce imi recomandati sa fac (Nu am experienta cu judecatoria,cum ar trebui sa procedez pentru recuperarea lor)!
  4 Ar trebui sa fac plangere la politie prima data,sa vorbesc un un avocat,sa il chem in civil,….
  5 Momentan a trecut un an,vad ca o tot lungeste fara nimic concret! Ce imi sugerati sa fac mai intai,cum ar trebui sa actionez.

  Informare daca se poate sa ma lamuriti!
  Stiu denumirea/numele persoanei care am imprumutato dar nu stiu absolut deloc CNP,Seria….. ,ce stiu este obligatoriu sa trec astea chiar si la proces,sau politie aceste date habar nu am cum sa fac!?!

 159. Adrian

  Bună ziua. L-am împrumutat pe socrul meu cu o sumă mare 150.000 euro pentru a cumpăra o casă nouă, print-un contract de împrumut scris de mână, urmând să vinda casa în care locuiește acum și să-mi înapoieze banii. Problema este ca nu mai vrea să se mute în casa nouă , care este pe numele lui, si eu am rămas cu banii dati și casa pe numele lui. Ce pot sa fac?

  • Avocat ILIE DORIN

   trebuie facut proces impotriva lui, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data la care trebuie sa va dea banii, altfel poate invoca prescriptia…si pierdeti orice sansa de recuperare a banilor. Trebuie initiat cat mai repede proces civil impotriva lui.

 160. Adrian

  Mulțumesc pentru răspuns. Banii înapoi nu mai are de unde să mi-i dea. Mă gândesc ca instanța , ar dispune să-mi dea casa care este pe numele lui, în urma procesului. Cat ar dura un asemenea proces civil?

 161. Pop maria

  Bună ziua perioada 12.2022-02.2023 am împrumutat iubitului meu o suma de banii care urma sa mi-o inapoieze la salariu si tot asa am fost amânată pana cand in luna 05.2023 m-am dus la audienta la comandantul lui si a doua zi am mers la notar, termenul restituiri la ales el 31.12.2024 , inca de la finele lui 2023 imi tot promite ca va incepe sa restuie deja sunt la a 3-a , in acest interval si el si actuala lui iubită mi-au adrest diverse injurii, amenintari si bineinteles “am un termen “ , ce pot face in privinta aceasta deoarece am indoieli ca nu are de gand sa-si plateasca datoria fata de mine

 162. Parvu Susana Georgeta

  Deoaree sunteti o persoana deosebita va rog sa imi spuneti si mie, daca fiica mea si=a LUAT INGAJAMENT IN SCRIS LA NOTAR CA IMI DA LUNAR 200 de lei si am semnat amindoua actul si martorii, acum ea poate cere in instanta anularea acelui act ?

  Va multumesc

 163. Parvu Susana Georgeta

  Va rog sa ma iertati ca mai revin cu o intrebare.Ea imi cere mie 200.000 euro, daca va cistiga in Instanta, poate 50.000 euro, si eu am un contract de intretinere cu drept de folosinta asupra apartamentului cit traiesc, adica titlu viager parca. ce pot pati ? ea poate vinde si sa ma scoata afara in baza acelei creante pe care o va avea asupra mea _?

  Cu multe plecaciuni si multumiri

 164. Parvu Susana Georgeta

  Stimate Domnule Avocat
  va mai scriu odata ca sa fiu sigura ca ati primit intrebarea mea
  Fiica mea imi cere 200.000 euro despre care spune ea ca sunt ai ei.
  Daca cistiga o suma X din ei, iar apartamentul in care stau, adica eu am contract de intretinere cu o pesoana Y cu drept de folosinta pentru mine cit traiesc, acel apartament care ar trebui sa revina persoanei Y poate fi executat silit de fiica mea in baza creantei ? si urmeaza sa ies in strada?

  Plecaciuni si multumiri pentru dumneavoastra

 165. Parvu Susana Georgeta

  Sunt intr=o situatie dificila si as vrea sa fac un contract de intretinere cu uzufruct viager pe viata, sa nu pot fi scoasa afara din casa. Care sunt capcanele unui astfel de contract, daca e sigura folosinta apartamentului de catre mine pina mor, ce pot pati in sens negativ. Am 72 de ani si am cancer. Va rog frumos sa ma ajutati cu niste sfaturi. Fiica mea vrea sa il ia prin instanta, si iar raman pe drumuri. Contractul de intretinere cu uzufruct cu o persoana X m=ar pune la adapost de intentiile fiicei mele ?

 166. Laura

  Buna ziua,

  am un contract notarial pentru o suma de bani imprumutata unei persoane fizice. Contractul a fost scadent in sept.2023 ,iar in luna noiembrie 2023 am luat legatura cu executor judecatoresc. Am executat persoana prin executor judecatoresc,dar asa cum era de asteptat, persoana nu are bunuri pe numele dansei nici in conturile poprite. A facut si face in continuare totul premeditat. Nici contract de munca de aproape 1 an de zile. Ce pot sa fac in aceste conditii in afara de faptul ca voi astepta la infinit o farama de bani? Un proces penal m-ar ajuta oarecum sa o fortez sa achite datoria?

  • Avocat ILIE DORIN

   NU, nu este cazul de dosar penal. Va trebui sa il tineti in executare silita ani de zile pana va dobandi ceva pe numele lui: salariu, venituri, mosteniri, etc….Daca nu, va fi insolvabil si nu aveti ce sa ii faceti…

 167. Parvu Susana Georgeta

  nu vreau sa par in vreun fel dar va rog sa ma lamuriti daca fac donatie cu uzufruct viager pe viata la nepoti minori, sunt in siguranta ? daca PARINTII LOR NU VOR SA ACCEPTE DONATIA atunci ce trebuie sa fac ? pentru a face donatia impotriva vointei lor la copiii minori

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente