Meniu Închide

Ce posibilități juridice există când o persoană nu ne restituie banii pe care i-am dat împrumut? Caracterul executoriu al unui contract de împrumut încheiat la avocat

O situație foarte des întâlnită în România este cea a împrumuturilor în bani între cunoscuți, prieteni, rude, împrumuturi care deseori nu mai sunt respectate și creează mari probleme de ordin juridic celui care rămâne cu paguba, adică cu suma împrumutată nerestituită.

Împrumutul este definit ca fiind contractul prin care o persoană dă unei alte persoane o sumă de bani pentru o perioadă de timp, iar la termenul respectiv persoana împrumutată este obligată să restituie suma de bani. De obicei aceste împrumuturi au loc între cunoscuți, prieteni, rude. Acest fapt conduce deseori la imposibilitatea morală de a se face un contract scris la momentul încheierii contractului (contractul se încheie verbal), fapt care va avea repercursiuni mai târziu, în cazul în care împrumutatul nu își respectă obligația de a da banii înapoi. Imposibilitatea morală de a redacta un act scris este definită de jurisprudență ca fiind situația în care rude, soți sau afini, în baza raporturilor lor de încredere și apropiere, încheie doar verbal un contract, negăsind necesară redactarea și semnarea unui act scris. Împrumutul este considerat valabil încheiat prin simplul acord de voințe între cel care împrumută și cel împrumutat urmat de darea efectivă a banilor.

Termenul de rambursare

Referitor la astfel de împrumuturi o problemă des întâlnită este cea a termenului de rambursare. Cu alte cuvinte, uneori părțile stabilesc sau nu un termen cert, uneori stabilesc o perioadă aproximativă: la sfârșitul anului, la vară, până vin în țară, etc. În această problemă, termenul nu este cert la început, dar el își conturează o certitudine a momentul în care cel care a împrumutat o sumă de bani ii cere împrumutatului suma de bani înapoi (termenul cert este stabilit ulterior). Chiar și o perioadă poate fi considerată un termen valabil din punct de vedere legal, având în vedere că în aceste situații termenul legal va fi ziua de la sfârșitul perioadei și anume: sfârșitul anului va echivala cu data de 31.12, sfârșitul verii va echivala cu 31.08, revenirea în țară va fi ziua în care persoana respectivă ajunge în România etc. Astfel, chiar dacă părțile au convenit o perioadă, termenul maxim de restituire va fi sfârșitul acelei perioade. Dacă s-a încheiat un împrumut fără să se convină o perioadă de rambursare, adică fără termen, dacă părțile nu se vor înțelege privind termenul, instanța va putea fixa ea un termen de restituire ținând seama de: scopul împrumutului, natura obligației și a bunurilor împrumutate, de situația părților și orice alte aspecte relevante ale cazului. Instanța se pronunță prin ordonanță președințială, dar cererea pentru fixarea termenului de restituire a împrumutului trebuie să fie făcută în termen, adică nu trebuie să se fi prescris dreptul material la acțiune, drept care se prescrie în aceste cazuri în termen de 3 ani de la data încheierii contractului de împrumut. Trebuie verificate condițiile de suspendare sau întrerupere a prescripției dacă s-au scurs mai mult de 3 ani de la data împrumutării, pentru a vedea ce posibilitate mai există pentru fixarea termenului de către instanță și deci ce șanse mai sunt pentru rambursarea împrumutului.

Caracterul executoriu al unui contract de împrumut

Cea mai spinoasă problemă a unui contract de împrumut este problema referitoare la modul de punere în executare silită a unui astfel de contract, atunci când obligația de restituire nu este respectată. Lipsa unui înscris, sau uneori existența unui simplu înscris sub semnătura privată, sunt realități care fac dificilă problema executării silite a patrimoniului persoanei împrumutate. Este de la sine înțeles că situația survine atunci când împrumutatul nu mai răspunde la telefon, nu mai dorește să plătească, se scuză că momentan nu are din ce plăti, ori alte și alte motivații. Astfel de situații devin frustrante pentru cel care a dat suma de bani, și cu cât suma de bani este mai mare cu atât problema este mai gravă. Referitor la caracterul executoriu al contractului de împrumut sunt câteva situații întâlnite în practică:
1. Contractul de împrumut este încheiat la un notar. În această situație cel care a împrumutat suma de bani are în mână un titlu executoriu, iar la finalul termenului, dacă împrumutatul nu restituie suma împrumutată, contractul redactat și autentificat de notar poate fi pus în executare silită (având caracter executoriu  dacă menționează clar suma datorată și termenul de plată).
2. Contractul de împrumut este încheiat la un avocat. În această situație cel care a împrumutat suma de bani are în mână un titlu executoriu, și poate fi pus în executare silită dacă împrumutatul nu restituie suma de bani la termenul convenit. Acest lucru deoarece contractul de împrumut încheiat la un avocat este considerat un înscris sub semnătură privată iar avocatul îi va da dată certă, conform atribuțiilor sale legale. Darea de dată certă înscrisurilor sub semnătura privată este permisă avocatului de art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat, care menționează că activitatea avocatului se realizează prin redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare, coroborat cu art. 278 alin. (1) pct. 1 NCPC : înscrisurile dobândesc dată certă din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul public, executorul judecătoresc sau alt funcționar competent în această privință. Avocatul este un funcționar în sensul enunțat și este deci asimilat funcționarului public strict în ceea ce privește posibilitatea de a da dată certă înscrisurilor. El poate da dată certă atât documentelor pe care le încheie/le redactează în cabinetul său cât și celor care i se prezintă în mod special pentru dare de dată certă. Caracterul executoriu al unui contract de împrumut încheiat la avocat (înscris sub semnătura privată cu dată certă) este dat de dispozițiile art. 2165 raportat la art. 2157 alin 1. Cod Civil.
3. Contractul de împrumut este încheiat în scris de către părți, fără intervenția unui notar sau avocat. În această situație contractul scris și semnat de părți poate fi titlu executoriu doar dacă este prezentat unui notar spre autentificare ori unui avocat spre dare de dată certă. După autentificare ori dare de dată certă (proceduri în care este necesară prezența tuturor părților contractante) acest contract dobândește caracter de titlu executoriu, cu mențiunile de la punctul 1 și 2 de mai sus. Dacă una din părți refuză să vină la notar pentru procedura de autentificare ori la avocat pentru procedura de dare de dată certă, persoana cealaltă nu are decât o acțiune judiciară de răspundere contractuală și deci va trebui să intenteze un proces civil pentru ca instanța să de o hotărâre prin care să oblige împrumutatul să restituie suma de bani.
4. Contractul de împrumut este încheiat verbal între părți, fără a exista un înscris, cel mult există cateva mesaje pe telefon ori pe e-mail.
A. În această situație părțile au posibilitatea de a întocmi un înscris care să constate contractul de împrumut încheiat anterior în mod verbal, menționând expres termenii și condițiile convenite. Ideal ar fi redactarea unui contract de împrumut (confirmativ sau de reînnoire, care să confirme sau să specifice că se înnoiește contractul anterior), la un notar sau avocat, pentru ca împrumutul să capete astfel putere executorie, conform celor arătate la punctul 1 și 2 de mai sus.
B. Problema ar subzista dacă împrumutatul nu dă curs unui contract confirmativ sau de reînnoire în sensul de mai sus, în atare situații el nu numai că nu mai restituie banii, dar de obicei nici nu mai răspunde la telefon ori nu vrea să semneze vreun document scris. O mediere în aceste situații este rar acceptată și rar se poate ajunge la o soluție amiabilă în aceste situații. În aceste situații singura posibilitate pentru a mobiliza împrumutatul să plătească este inițierea unui proces cu o acțiune în pretenții pe temeiul răspunderii contractuale. Împrumutatul are posibilitatea de a plăti împrumutul pe parcursul procesului, ori dacă nu plătește pe parcursul procesului (împrumutul+ cheltuielile judiciare), și se va dovedi existența contractului de împrumut, hotărârea definitivă a instanței va fi titlu executoriu și împrumutatul va putea fi executat la finalul procesului, suportând plata împrumutului precum și plata cheltuielilor judiciare și de executare, plus dobânzile aferente acestor sume indexate la ziua executării. Probele într-un astfel de proces pot fi înscrisuri (documente bancare, mesaje, mailuri prin care împrumutatul recunoaște împrumutul) ori chiar proba cu martori permisă de imposibilitatea morală de încheia un act scris datorată gradului de rudenie, afinitate, prietenie. Proba cu martori este admisă și atunci când există un început de dovadă scrisă, de exemplu există dovada unor chitanțe din partea unor servicii de transfer de bani privind livrarea și ridicarea banilor către/de către împrumutat.  Pentru inițierea unui astfel de proces trebuie avută în vedere incidența prescripției dreptului material la acțiune.

În cele din urmă raporturile juridice referitoare la situațiile de împrumut trebuie să se sprijine pe buna credință a celor care încheie astfel de contracte; în special se cere buna credință a împrumutatului. Oamenii se ajută reciproc, dar trebuie ca orice ajutor, mai ales dacă este bănesc și conține sume importante, să fie consemnat în scris pentru a crea garanții pentru situații viitoare imprevizibile. Dacă înscrisul/contractul este întocmit de un notar sau de un avocat, garanțiile sunt solide și pot fi instrumente juridice suficiente prin care un refuz la restituire al împrumutatului poate fi urmat de o procedură silita de restituire, fără a mai fi nevoie de un proces judiciar.

Print Friendly, PDF & Email

157 Comments

 1. Ioana

  Bună seara! Am împrumutat și eu un prieten cu o suma de bani iar acum ma tot amână, practic nu mai vrea sa mi dea înapoi. Am mesaje cu suma exacta pe care mi o datorează și în care ma amână și îmi zice ca dacă vreau sa îl aștept bine dacă nu asta e. Cum credeți ca as putea sa procedez ca să îmi recuperez banii?? Va mulțumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Se poate sa faceți, cum am scris în articol, un act recofirmativ al datoriei, dacă în cele din urmă va vrea. Dacă nu vrea, aveți acțiune în pretenții, adică îi cereți banii în proces și așa va fi obligat de instanță să vi-i returneze, plătind și cheltuielile aferente procesului. Pentru mai multe detalii putem vorbi pe mail. Cu bine.

 2. Mireanu Daniel

  Buna ziua…am împrumutat o nepoată acum aproape 3 ani cu o suma considerabilă.. am avut o intelegere verbală ca imi înapoiază banii într-un an.au mai trecut încă 2 ani si nu mai raspunde la telefon…am depus o plângere la Poliție și ia fost luată o declarație în care recunoaște suma pe care i-am imprumutat-o dar spune că suma a fost un ajutor/cadou din partea mea…ce pot face?? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. Dacă nu s-au scurs mai mult de 3 ani de la data când trebuia să vă returneze banii puteți face acțiune în instanță pentru recuperarea lor în baza contractului de împrumut, chiar și verbal. Cu un minim probatoriu, inclusiv declarațiile de la poliție, aveți șanse să câștigați procesul. Instanța va da o hotărâre și va fi obligată să vă plătească, în caz contrar o veți putea executa silit în baza hotărârii instanței. Trimiteți-mi un mail dacă doriți mai multe detalii.

 3. Simona

  Buna ziua , am dat un avans la un apartament in 2008, in 2010, pentru nerespecatrea antecontractului, am dat constructorul in judecata , am castigat procesul, am facut si plangere civila, am fost si la executor pentru recuperarea banilor, insa nimic, pentru ca erau si alte institurii ale statului in fata mea , pentru recuperare de bani. In 2016, am fost convocata de un mediator ,bineinteles din partea construcorlui si am raspuns invitariei,si in care am incheiat aceasta mediere prin care am convenit la anumite termene sa-mi restituie banii , respectivul, insa nici pana in ziua de astazi nu am primit banii. Mai pot sa fac ceva in acesta sens?
  Va multumesc, anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   De. Puteți pune in executare silită acordul de mediere, dacă a fost autentificat la notar sau consfințit la instanță. Dacă nu, trebuie analizate alte posibilități, de exemplu o acțiune privind o ordonanța de plată. Dați un mail și vorbim.

 4. MIHAI

  buna ziua am imprutat un vecin cu o suma de bani.Am facut un act de mana ca mii inapoiaza peste 3 luni A TRECUT CELE 3 LUNI SI NU MI-A MAI INAPOIAT AM SEMNATURA LUI CE POT SA FAC MULTUMESC

  • Constandachi Gheorghe.

   Am cumparat un autoturism,la rar mi s-a spus ca nu poate fi inmateiculat deoarece in Germania a fost dat la casare.aAm cistigat definitiv procesul de anulare a vinzarii.Reclamatul nu a facut apel.Instanta il obliga la restituirea banilor si sa-si ia inapoi masina.Cum procedez daca nu este intelegator.

 5. Sandu Mandiuc

  Am împrumutat o persoană printrun act notariat TERMENUL se expiră în cîteva zile,iar persoana respectivă a avut grijă să-și expropieze toate bunurile pe alte persoane cu act la notar iar autoturismul de 40.000de EURO la luat pe lizing. Mai execută dacă ai pe cine iar dupa 3 ani se prescrie DATORIA. Iar în cazul asta mai pierd bani si la executor ca așa-i în ROMINIA suntem lipsiți de aparare

  • Avocat ILIE DORIN

   Puneți-l în executare silită și va vedea executorul dacă are sau nu are bani în conturi ori bunuri mobile sau imobile pe numele lui. Poate are părți sociale la societăți comerciale ori poate e co-proprietar la unele bunuri. Doar executorul poate afla acest lucru de la instituțiile abilitate. Datoria nu se prescrie daca este în executare silită. Dacă începeți executarea silită prescripția nu curge pentru că o întrerupeți prin actele de executare.

 6. Izabela Elena Purcarescu

  Buna ziua! As avea si eu nevoie de o informatie !
  Am discutat cumpararea unei case, pentru care trebuia să așteptăm scoaterea titlului de proprietate si a cadastrului, acte care lipseau vânzătorului . A trecut un an și nimic . Imi spune ( vanzatorul- vecina pe care o cunosc de cand era copilă) ca nu ar avea banii sa continue prin judecata la obținerea actelor si imi spune sa ii dau 500 € in schimbul lucrurilor pe care le lasa in casa: hidrofor , boiler , mobila bucătărie ( mai vechi de 5 ani ) . Eu am dat suma 500 €, dar fara un act .
  Am asteptat alți 2 ani si încă nu avea acte . Mentionez ca in acest timp a cerut o altă sumă de bani , jumătate din valoarea casei . Banii pe care eu nu am avut curajul sa ii dau pentru că erau semne ca nu se va putea vinde din moment ce nu avea , nici după 2 ani de judecata , actele in mâna.
  Nu am mai vrut să cumpăr, pentru că am așteptat mai bine de 2 ani.
  Acei 500€ nu am reusit sa ii mai recuperez. Nu am intrat nici in posesia obiectelor din casă. Ba mai mult părinții mei , au îngrijit in tot acest timp terenul cu gândul că voi intra eu in posesia terenului si casei.
  Mentionez ca as avea conversații pe messenger din care reiese acest împrumut.

  Voiam să știu, daca imi pot recupera banii dati si daca se merita sa merg pe cale juridică?
  Vă mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   În acest caz trebuie văzut dacă vi se aplică regimul juridic de la împrumut sau regimul juridic de la avans/arvună pentru achiziția imobilului. Este destul de dificilă situația, dar v-ați putea recupera banii pe cale judiciară. Un proces în această situație este destul de anevoios (durează, costă), dar aveți șanse mari de câștig dacă probați că i-ați dat banii e clar că vi-i datorează.

 7. Mihaela

  Buna ziua dc puteti sa ma ajutati cu un raspuns. Am trimis bani din Spania ín Italia prin Manygram la o persoana, de 5 luni de zile ma amana cu bani, daca íl dau ín judecata an Romania am vreo sansa sa recupar bani mentionez ca am toate chitantele care am trimis bani am si ínregistrarile prin care recunoaste ca are sa ími dea bani, persoana este de nationalitate romana dar munceste an Italia, Va multumesc

 8. Loredana

  Buna seara! Incepand cu lana august 2018 si pana in iulie 2019, am imprumtat o persoana cu 87 mii lei, bani proveniti din contracte CAR incheiate pe numele meu si pentru care platesc lunar rate. Peroana respectiva are o societate comerciala unde este admistrator cu minim pe economie. Desi are apartament, casa, masini, nimic nu este proprietatea lui, totul fiind pe numele parintilor. Am imprumutat intrucat firma respectivei persoane avea probleme. Am convenit de comun acord ca lunar sa-mi dea c/v ratelor care mi se retin din salariu. Banii dati de catre mine au fost depusi in cont bancar persoana fizica(cea mai mare parte) si cont bancar societate comerciala(diferenta). Nu s-a tinut de cuvant, spunandu-mi ca nu are bani si dandu-mi cu taraita odata la cateva luni 500 sau 1000 lei/luna. Intentionez zilele acestea sa inchei un contract de imprumut semnat de ambele parti. Intrebarea mea este urmatoarea: Persoana respectiva fiind administrator de firma, as putea sa ma indrept asupra societatii???? Nu stiu de ce, insa cred ca doar ma duce cu vorba si trage de timp…Ce si cum ma sfatuiti sa procedez. Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Încheiați un contract de împrumut legal eventual la avocat sau notar și menționați in el exact suma și data limita sau eșalonările când va trebui făcută plata. Faceti contractul in așa fel încât de la momentul executarii sa fie titlu executoriu. Dacă nu va plăti, mergeți la executor. Executorul, la momentul inițierii executarii silite, va vedea ce are și ce nu are pe numelelui. Mai inteligent ar fi sa faceti acel contract de împrumut de mai sus (care sa reconfirme vechiul împrumut) și cu el sicu persoana juridica, ca in caz de neexecutare sa încercați executarea și pe firma lui. Aveți astfel o dublă garanție,

 9. ILEANA

  Buna seara dl.avocat,
  Am o problema destul de neplăcută cu sora mea. Nici nu mai știu câți ani sunt de când am împrumutat-o cu 4500 € și 4000 ron. Banii (€) i-am făcut transfer internațional și cei 4000 Ron erau o garanție a unui autoturism închiriat care mi.au fost returnați și nu am mai avut timp sa.i depun la banca. Având atâta încredere în ea i.am lăsat la ea să-i depună. Banii i-a depus într-un cont și când a avut nevoie mi ia cerut cu împrumut. Toți banii care i-au împrumutat a plătit datorii după fiul său. Am aflat foarte târziu despre ceea ce se întâmplă. Când am încercat să-mi recuperez banii de la fiul sau telefonic m-a amenințat cu moartea atât pe mine cât și pe soțul meu și fiica mea. Ea îmi tot zice că o să ne de-a banii dar nu face nici un efort. Ea așteaptă să recupereze banii de la fiul său care lucrează mai mult de un an și jumătate în străinătate și nu i-a trimis nici măcar 5 € . Nu știu cum am mai putea sa ne recuperăm baguba Nu vreau sa-i fac rău surorii mele pentru că are o gravă problema de sănătate.
  Menționez că am toate chitanțele de transfer international.
  Dvs.ce mă sfătuiți?
  Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat.
  Va doresc o seara frumoasa și un an nou cu sanatate, bucurii și realizări.

  • Avocat ILIE DORIN

   Având în vedere faptul că este sora dvs, situația este delicată.
   1. Putem să o notificăm că doriți banii înapoi, și că doriți să discutați despre o soluție amiabilă privind returnarea lor.
   2. Putem să inițiem un proces prin care să fie chemată în instanță și instanța să o oblige să vă dea banii, dacă avem suficiente probe. Chitanța de transfer și o recunoașrere din partea ei a datoriei ar fi suficiente pentru a proba împrumutul și a avea o Hotărâre judecătorească. Dacă ea nu va plăti după hotărârea judecătoreasca atunci se poate trece la executarea silită a ei, hotărârea instanței fiind titlu executoriu. Repet, având în vedere rudenia cu ea, este o situație delicată și aș merge mai mult pe notificări și chestiuni amiabile de returnare a împumutului, evitând (pe cât și dacă este posibil) procesul și executarea silită. 

 10. Cami

  Buna ziua. Am si eu o nelamurire. Urmeaza sa fac o tranzactie intr-un proces de partaj. Tranzactia presupune ca eu sa primesc o suma de bani si fostul sot sa ramana cu bunuri imobile. As vrea sa ma asigur ca respecta termenul pe care il punem in tranzactie. Stiu ce aceasta tranzactie are caracter de titlu executoriu, ma intereseaza sa stiu ca in cazul neplatii la termen executarea silita se face pe bunuri ( apartamentul care ii ramene) si nu ca poprire pe salariu. Se poate pune o clauza in tranzactie ca daca nu respecta termenul stabilit sa raman eu apartamentul sau sa imi plateasca dublul sumei stabilite in tranzactie?
  In cat timp se solutioneaza executarea silita?

  Va multumesc frumos!
  O zi buna!

  • Avocat ILIE DORIN

   Executarea silită în cazul neplății se va putea face pe orice bunuri imobile și mobile disponibile la acel moment. Dacă suma depășește 10.000 de lei se vor putea pune in executare silită bunurile imobile atribuite lui prin acordul de partaj. Se poate pune o sancțiune civilă ca dacă nu respectă termenul și condiția plății să vă plătească dublul sumei sau, invers, să deveniți dumneavoastră proprietar cu obligația către dvs de a plăti lui o sumă de bani (sultă). Ar fi indicat ca un astfel de acord de partaj să fie făcut de un avocat sau mediator specializat, pentru ca obligațiile, condițiile și termenele să fie clare și explicite.

 11. Alin

  Bună seara,

  Am o curiozitate legată de împrumutul de la prieteni, rude etc.

  Eu am un credit ipotecar. Banca știe veniturile mele. Dacă eu mă împrumut la un prieten de o sumă mai mare de bani fără dobândă (să zicem 10000 lei) și fac o rambursare anticipată, pot avea probleme de ordin legal? Adică mă pot trezi cu ANAF-ul la ușă pentru a le justifica de unde am banii aceia?

  Mulțumesc!

 12. Stefanescu Cristian

  Am imprumutat-o pe prietenă mea cu suma de 10.000 robi pentru a-și achita un teren nu am nici un act pentru asta iar ea acum recunoaște telefonic că i-am dat banii și că o să mi dea când are ce pot face
  Eu locuind în U.K

  • Avocat ILIE DORIN

   Bine ar fi sa aveți o recunoaștere scrisă pe mail din partea ei cu privire la suma și data când o va returna. De obicei amânările telefonice se termina fără o plata efectivă… Chiar dacă sunteți in UK puteți deschide aici proces in pretenții pt a avea un act cu valoare de titlu executoriu – o hotărâre judecătorească, ca mai apoi, dacă refuza plata, sa puteți sa va recuperați banii prin constrângerea executorului judecătoresc/executare silită.

 13. ploesteanu iuliea

  Buna ziua! In anul 2017 am incheiat un precontract pentru achizitionarea unei locuinte intr-un ansamblu nou. dupa o perioada de cateva luni am primit un mail (28.09.2017)prin care am fopst informata ca avem posibilitatea sa optam pentru degivrarea electrica a terasei in supraf. de 50 mp. parte a apartamentului contractat, iar plata lucrarii de degivrare se va plati direct catre firma executanta. la data de 09.10.2017 am achitat suma de 2500 euro ceruta de executant cu factura. In luna ianuarie 2018 cand ne-am mutat in apartament fiind zapda si gheata pe terasa am cerut reprezentantului firmei de degivrare sa vina sa o puna in functiune si atunci ni sa comunicat ca de fapt nu au efectuat lucrarea de degivrare , si o sa ne dea banii inapoi. de atunci ne tot amana cu inapoierea sumei de bani si nu stim cum sa procedam.va rugam sa ne ajutati.

  • Avocat ILIE DORIN

   În cazul dvs nu este vorba de un împrumut ci se pune problema unei răspunderi contractuale. Trebuie văzut contractul și dacă este executoriu să îl puneți în executare silită să vă luați înapoi banii, dacă nu este executoriu trebuie făcut proces pentru restituirea banilor, eventual printr-o ordonanță de plată, fiind o procedură mai facilă. Totul depinde de conținutul contractului. De principiu banii vi se datorează și trebuie solicitați.

 14. ploesteanu iuliea

  Nu am incheiat nici un contract cu firma de degivrare deoarece firma a fost prezentata de directorul de vanzari al firmei de la care am achizitionat locuinta,inteleg ca firma care se ocupa cu degivrarea avea contract de colaborare cu firma dezvoltatorului dar nu cunosc in amanunt ce si cum . stiu ca in momentul de fata nu ar mai colabora din n motive stiute de ei. noi avem doar factura ca dovada ca am platit. si nu stim cui sa ne adresam mai departe. multumim.

   • Mircea B

    Buna ziua,
    Credeti ca se mai poate recupera ceva in cazul unui contract de imprumut facut in august 2016 cu termen de restituire octombrie 2016 ?
    Multumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     Dacă între timp, după oct 2016 au mai fost discuții privind restituirea, și aceste discuții sunt scrise pe un mail, pe un sms, pe vreun înscris sub semnătură privată ori reies din orice îmrejurare, da, se mai poate face ceva.

 15. Laurentiu

  Buna ziua,

  Anul trecut in aprilie am imprumutat o prietena cu suma de 3700-4000 lei ,urma sa imi returneze aceasta datorie in decembrie 2019 dar a invocat motive personale si sa o aman pana in februarie si am acceptat ….am inteles ca s-a mutat si in alt oras,luna aceasta mi -a blocat numarul de telefon precum m-a blocat si pe restul retelelor sociale…..mentionez ca exista in conversatie atat pe facebook cat si watap detalii legate de suma care trebuie restituita ……Ce as putea face in situatia data? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Din atitudinea ei reiese că nu vă va da banii. Nu aveți decât o posibilitate: inițiați un proces împotriva ei pt restituirea împrumutului, și, dacă nu vă dă banii pe parcursul procesului, la final, in baza hotărârii judecătorești o executați silit (prin executarea silită i se blochează conturile și eventual i se pune sechestru pe bunuri). Toate cheltuielile făcute de dvs in avans (cu procesul) i se vor imputa ei la final. Deci va plăti, pe langa împrumut, toate sumele cheltuite de dvs pt recuperarea împrumutului.

   • Abrudan Alina Delia

    Buna ziua. Am imprumutat, acum un an si ceva, un barbat, pe atunci fiind iubitul meu, cu suma de 3400€. Banii i-au fost dati in mai multe transe, in sume mai mici sau mai mari, insumand in final aceasta suma. Nu am facut niciun act, nici nu am chitante sau ceva act ca sa demonstrez imprumutul. 1500€ i-am trimis prin MoneyGram in Spania, dar nu mai am chitanta. Ca dovada am doar o poza de ecran de pe messenger in care el ii recunoaste surorii mele suma pe care mi-o datoreaza, si cateva mesaje in care ma ameninta ca imi va face rau legal ca razbunare. Eu lucrand atunci ca manichiurista la negru acasa. Nu mai recunoaste ca trebuie sa-mi dea banii, m-a blocat peste tot si pe mine si pe mama mea care incerca sa-l convinga ca nu e posibil sa nu mai recunoasca asa ceva, el locuind cu noi in casa o perioada de trei luni cat a durat relatia. Am vorbit cu un avocat care mi-a spus ca daca nu am nimic la mana si el nu are bunuri pe numele lui nu pot sa fac nimic. Dumneavoastra ce parere aveti, as putea sa-i mai recuperez ?

    • Avocat ILIE DORIN

     Ați putea deschide un proces civil împotriva lui, cu putinele documente pe care le aveți. Eventual puteți caută un martor care sa știe ca l-ai împrumutat (a fost de fata sau știe de darea de bani). Evident de va chema și el la interogatoriu. Cu aceste probe puteți câștiga și, ulterior l, dacă nu va plăti benevol îl puteți executa silit. Trebuie însă sa știți toate datele lui de contact (nume complet, adresa, telefon), eventual sa aveți o copie după cartea lui de identitate.

 16. Gabriel

  Buna ziua,

  In decurs de cateva luni am imprumutat un coleg de munca cu ~50000 RON. El a schimbat locul de munca, dar am incheiat un contract de imprumut la un notar pe aceasta suma pana la sfarsitul anului. Intre timp am aflat ca este datornic si la alti colegi si acestia vor sa initieze un proces impotriva lui pt recuperarea datoriei.

  Problema mea este: eu trebuie sa astept pana la sfarsitul anului ca sa-l pot executa sau pot sa ma alatur lor (eu nestiind ca el este dator si altora la semnarea contractului) ?, iar daca el isi muta toate bunurile pana la sfarsitul anului de pe numele lui, mai pot recupera ceva? Multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca aveti contract ce devine exigibil la sfarsitul anului, deci el trebuie să plătească datoria abia la sfarșitul anului, nu puteți face procs. Abia dupa implinirea termenului din contract puteți să începeți executarea silită. Acum puteți totusi, pentru a vă proteja drepturile, să inițiați demersurile în vederea unui sechestru asigurator, motivat de procesele/datoriile către colegi. Sechestrul ar însemna un proces prin care instanța îi sechestrează bunurile temporar, pentru ca dvs să aveți de unde să vă îndestulați la finalul anului când datoria lui va trebui plătită.

 17. Oprea Adrian

  Buna ziua , am si eu o nelămurire Mi s-a oferit de la firma unde lucrez un împrumut de 170000 lei , fiind angajat acolo pentru a închide un credit la banca si a scăpa de dobânzi , muncind foarte mult pentru favoarea asta timp de 4 ani. Am făcut intre noi o convenție eu si cu firma ca o sa mi se oprească din salariu rate fixe de 1000 lei pe lună până la achitare și in cazul încetării C.I.M. de munca indiferent de motiv o sa virez eu in continuare suma. nu am facut nimic la notar sau la avocat. Acum ca nu mai lucrez la ei vor toți banii odată și ma amenința că vinde împrumutul la o firmă de recuperare întrucât este o societate comercială srl si poate sa faca asta . Intrebarea mea este se poate vinde si la ce sa ma astept de la ei ? multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai dacă nu aveți contract de împrumut cu ei ce să vândă? Ați recunoscut împrumutul prin vreun document? apare acest împrumut ca recunoscut de dumneavoastră în vreun act? scrieți-mi vă rog pe e-mailpentru a nu da date publice aici. Cu bine, avocat DORIN ILIE.

 18. Andreea

  Am dat suma de 6000 lei unei vecine imprumut din banii de handicap ai nepoatei mele fara a face vreun act sau a stabili cand ii va restitui, nu am nici o dovada decat intelegerea noastra verbala si cateva discutii pe messenger prin care dansa nu recunoaste ca are datorii la noi dar se vaita ca are necazuri si ca daca ar putea sa ne ajute ar face o . PESTE TOT SPUNE CA VREA SA NE AJUTE .Si spune ca daca ar avea unde sa se imprumute ar face o ca sa ne ajute SI IAR IN ALT MESAJ SPUNE CA PESTE 5 ANI ABIA O SA NE POATA AJUTA CA ATUNCI SPERA SA SCAPE DE PROBLEME . Imprumutul a fost dat in 2016 si nu stiu ce sa fac , mai am vreo sansa sa recuperez ceva sau sa o las in plata domnului?

  • Avocat ILIE DORIN

   încercati sa îi luati o declaratie prin care recunoaste acel imprumut: de exemplu printr-un act prin care se obligă să vă dea banii chiar și peste 2-3-5 ani. Și după acel termen puteți să vi-i recuperați. Fără o recunoaștere a datoriei, împrumutul de 6.000 este prescris.

 19. Andreea

  Multumesc pentru raspuns, nu am nici o dovada scrisa inafara mesajelor pe messenger in care se vaita ca o duce greu si in care spune ca vrea sa ma ajute dar nu poate . Martori nu exista , am scos banii de la cec si i am dat pur si simplu .
  La politie mi au spus ca nu pot dovedi nimic si pierd timp si bani … dvs ce ma sfatuiti ,sunt om de 73 ani nu stie nimeni de situatie decat nepoata din banii careia am dat acel imprumut dar nu a fost martora .

  Am pus un bilet in scara blocului in care ii cer sa imi restituie banii sa vada toti vecinii ce fel de om este si m a sunat amenintand ca ma da in judecata pentru calomnie si imi cere daune .

  Poate sa mi faca plangere ? M am semnat “o vecina” doar ea stie ca este vb despre mine.. poate sa imi faca plangere ?

 20. Grecu Maria

  Buna ziua am fost dată in judecata pentru un imprumut pe care nu l-am mai putut plăti și mi s-a spus că se aplica executarea silita dar nu am niciun venit și nici locuință pe numele meu ce se va întâmpla?va mulțumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Depinde de împrumut. Dacă e credit bancar începe imediat executarea silită, veți primi somații de la executor judecătoresc. Dacă e alt tip de împrumut, se va face un proces. Dacă nu găsește bunuri sau bani, va piperate salariul. Dacă nu aveți salariu se închide dosarul de executare silită și secredeschide după 1-2-3 ani. Și tot așa pana or găsi sau nu ceva.

 21. Dan francu

  Buna seara am si eu o problema , un chiriaș imi datorează suma de 500 de lei și nu mai vrea sa mi i dea din diferite motive ca nu are ca nu ii intra salariu ca nu munceste si mi a zis ca daca l dau in judecata pentru suma asta nici nu se uita la mine judecătorul. Ce ziceți dumneavoastra sa fac ?

  • Avocat ILIE DORIN

   E in eroare chiriașul dumneavoastră. Dacă exista un litigiu instanța e obligată sa se pronunțe indiferent de suma. Dacă aveți un contract in baza căruia va datorează banii, aveți șanse de câștigi in zona de 100%. Dacă veți câștiga va plăti și cheltuielile cu procesul, pe langa cei 500. Trebuie ca dvs sa vedeți dacă se justifica un demers judiciar, adică un proces, luând in considerare banii și timpul.

 22. Ionescu

  Buna ziua! Am o intrebare
  Ce act trebuie sa întocmesc eu fata de sora mea care trebuie sa i dai 7000 euro în schimbul despăgubirii casei părintești,menționez că părinții noștri vor sa mi de-a mie casa deoarece i am ajutat la cumpărarea ei cu 14000 euro iar părinții restul la a la 40000 euro,dar mai exact vreau un act,o declarație sau ce o fi din care să reiasă că acești bani îi voi da după 3 ani când o să termin rata la.casă eu vrând să fac actul de vânzare cumpărare cu părinții anul acesta.va mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai e complicat. Dacă casa e pe numele părintilor, ea nu are nici un drept cat ei sunt in viata. Deci orice contract sau act privitor la sucesiunea sau la dreptul ei asupra casei este nul daca se face cat ei sunt in viata. Puteti face eventual un contract la avocat prin are instituiti o obligatie de a dvs catre ea de plata, cu termenul de plata indicat de dvs, dar fara referire la mostenire.

 23. Pingback:Împrumutul verbal - ce faci când ai dat bani fără un act scris - Avocați București

 24. Viorel

  Am împrumutat pe cineva cu 500 euro acum 7 ani in baza unui angajament scris de mana. Nu ii pot recupera pt ca nu vrea sa mi-i dea. Mai pot recupera această sumă?

 25. Molnar Elisabeta

  Buna seara fiul meu a cumparat o casa in rosu dela un constructor in2019 februarie s-au inteles ca-ltermina in octombrie dar nici acum nu e gata.Suma este in euro,au facut actul de vinzare-cumparare dar banca socotit euro mai putin decit era ziua respectiva fiul meu a platit din imprumut de la banca si constructorul a semnat,iar acum cere diferenta si ameninta.Fiul meu i-a spus ca nu mai trebuie sa termine lucrarile care acopera banii respectivadica diferenta,el nu accepta si ameninta,azi la ora19ma duc la ei pentru sa-l sustin ca vine constructorul ori sa se certe ori sa se bata,ce putem face nu,pot sa ma culc mi-e frica va multumasc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Luați-va măsuri de precauție când va veni. Dacă este prea nervos nu discutati in contradictoriu. De principiu dacă s-a semnat contractul pe o sumă, ăla e prețul final. Dacă mai vrea bani, după semnarea contractului, nu i se mai cuvin. Înregistrați audio video orice discuție.

 26. Ilie rodica

  Bună ziua domnule avocat
  Luna viitoare se face un an de zile decand am împrumutat un vecin cu 5000 RON.. prin act notarial asta este un mic noroc ca nu mai umblu sa demonstrez fapta.
  Am început procedura la un executor judecătoresc, dar a venit pandemia alt ghinion.
  Întrebare…. Banii trebuia sai primesc în dec. 2019…….daca a trecut atâtea luni peste pot cere DOBÂNDA?
  MULTUMESC

  • Avocat ILIE DORIN

   Teoretic Da, puteți cere dobânda legala de la data la care trebuia sa va restituie suma împrumutată. Depinde și de ce clauze sunt in contractul de împrumut. Vorbiți cu executorul judecătoresc care a început executarea silită si va spune el ce se poate face.

 27. Dragos Constantin

  Bună ziua, eu si un prieten am girat o persoană pentru un credit de nevoi personale. Între timp persoana respectivă nu a mai plătit acel credit si a plecat de la firmă în altă parte a țării iar ca urmare a acestui lucru mie mi-a venit oprire pe salariu pentru creditul neplătit + cheltuielile de executare pentru persoana respectivă. Care sunt pașii și ce trebuie să fac să îmi pot recupera banii de la acel individ? Mulțumesc pentru ajutor!

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă ați plătit sau plătiți pt el trebuie sa faceti proces împotriva lui – acțiune in regres- pentru a va recupera banii. Procesul se face la Judecătoria de la locul unde locuiește el acum.

 28. Ioana Gosav

  Buna ziua .Acum doi ani am luat cu imprumut o suma mare de bani cu ipoteca pe una din cele doua proprietati ,ipoteca fiind pe un an de zile .Proprietatea ipotecata fiind de valoare mare nu am reusit sa o vindem dupa cum ne doream si sa i inapoiem banii si am picat de comun acord sa mai amanam cu un an si am mers la notar unde am facut o declaratie de imprumut notarial pe asa zis imprumut (dobanda)Am fost nevoiti sa vindem a doua proprietate care nu acopera din pacate decat imprumutul cu ipoteca si rugandu l cu restul pe care il datorez cel de la notariat sa aiba rabdare sa vindem imobilul actual ipotecat .Ma ameninta ca va refuza sa mi ridice ipoteca si ca ma va baga la executare daca in momentul in care voi inapoia banii nu i voi datoata datoria si ca v a refuza sa primeasca doar suma din contractul de ipoteca .Va rog ajutati ma cu un sfat ce pot face ? Eu chiar doresc sa platesc dar sunt nevoita sa vand si cel de al doilea imobil .

 29. Alina

  Buna ziua! As dori un sfat dacă sunteți amabil. Dacă un stomatolog nu finalizeaza lucrările protetice și nici nu restituie banii ce e de făcut? Proba e ca nu exista lucrarea dentară și faptul ca au fost achitati banii, dar e suficient? Dacă nu sunt probe suficiente ce se întâmpla? Cine suporta cheltuielile judiciare? Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Im acest caz ar fi vorba de o răspundere contractuala și deci Stomatologul trebuie sa returneze banii dați dacă nu și-a mai executat prestațiile l-a care s-a obligat. Trebuie văzut de ce nu a mai respectat contractul. Cheltuielile judiciare in procesul civil le plătește culcare pierde procesul (cel care e in culpa procesuala ori are vina determinării procesului).

 30. Aelxandra

  Buna ziua am si eu o nelamurire am facut o intelegere verbala cu un om, i-am dat suma de 3400 ron pentru a ne face mobila de bucatarie si doua kadre de pat, am asteptat 3 luni si dupa 3 luni a venit cu un sfert de mobila ( de la bucatarie ). Ce pot face daca nu finalizeaza lucrarea?
  P.S suma de bani a ajuns la domnul printr-un intermediar

  • Avocat ILIE DORIN

   Puteți sa l trageți la răspundere contractuala in sensul ca nu a respectat contractul de Prestați servicii. Ar fi trebuit sa aveți ceva scris, chiar pe e-mail. Eventual puteți sa ii faceti și o plangere la OPC. Trebuia sa va emită și factura…

 31. Avocat ILIE DORIN

  Prescripția curge 3 ani și începe de la data scadentei. Deci dacă Octombrie 2018 era data la care trebuia sa va restituie suma, din octombrie 2018 vor curge 3 ani, astfel ca in Octombrie 2021 ar fi împlinita. Inițierea unui executări silite întrerupe prescripția; de la intrerupere încep din nou sa curgă alți 3 ani. Așa ca bine ar fi sa puneți contractul in executare silită.

 32. Georgel

  Buna ziua,

  Un prieten de-al meu a avut nevoie de o suma de bani sa isi cumpere o masina banii au fost trimisi in contul nevestei sale 3000E cu mentiunea “imprumut” si alti 1000E i-am dat lui cash in mana am discutii de pe messenger despre suma totala si data scrisa de el cand mi-i returneaza a trecut un an de zile de atunci si am primit doar 500E in mana? Daca spune ca mi i-a dat pe toti va fi cuvantul meu contra al lui ce sanse am in instant?

  • Avocat ILIE DORIN

   Pe ambii ii dați in judecata. Probati și împrumutul și fracții restituita prin martori, mesaje, interogatoriul lui. Cuvântul lui sau cuvântul dvs trebuie dovedit/probat temeinic. Probele înclină realitatea in favoarea unuia sau altuia.

 33. Teona

  Buna ziua,
  va rog respectuos sa ma ajutati cu un sfat.

  In urma insistentelor pe parcursul a 1,5 ani, a unei rude/ (matusa, 73 ani)- singure din București, care a solicitat sa o primim in curtea noastra, plangand de faptul ca “nu doreste sa moara sigura si sa o manance cainii in casa”, parintii mei au acceptat, in baza unei conventii familiale, sa o primeasca in curtea lor, pe proprietatea lor.
  “Convenția”, conform solicitarii doamnei, a fost ca ea sa trimita bani pentru a construi o casa pe terenul noastru, iar eu, fiica parintilor mentionati si nepoata a dansei sa vin sa locuiesc cu ea, intr-un imobil construit pe proprietatea parintilor, faca ca vreuna din noi sa aiba pretentii la teren, sau acte de proprietate.
  Pentru construirea imobilului, aceasta a trimis suma de 1600 euro, bani din vanzarea garsonierei in care locuia in capitala.
  Pe langa suma aceasta, a trimis 1500 euro , cu insistenta de a cumpara o masina cu care sa transmportam materiale de constructie si sa o aducem pe dansa la noul loc de trai.
  Banii trimisi de dumneaiei au fost folositi exact pentru ce a solicitat ea, nicidecum in scopuri personale, s-a construit o casa, tip duplex, cu masina cumparata am folosit pentru transport de materiale cat si transportul ei.
  In plus, la construirea imobilului am participat si eu, nepoata sa, investind bani personali in partea mea de locuinta.
  Apoi conventia la care a aderat de buna voie si prin multe insistente facute catre parintii mei, nu i- mai platuc, cand a vazut ca noi suntem linistiti si nu cautam sa purtam grija altora precum facea dansa, cand a vazut ca nu are cu sa isi fructfice astfel de comoatamente malitioase.
  Dupa o perioada de jumatate de an, aceasta, aceasta sa dovedit a fi altfel de om decât am cunoscut pana atunci, fiind rea, mincionasa si cu intentii de a crea discordie in familia care a primit-o cu bunavointa, plus ca am constatat ca bea in exces si cauta scandal. jigneste fara, insitga si provoaca inten’ionat, motiv si tot ea cheama politia.

  Este felul de om care, daca nu esti de partea ei in minciuna si complot, atunci esti inamicul nr. 1.
  Dupa 2 ani de locuit conform conventiei, pe langa toate scandalurile si comploturile dumneaiei, a hotarat sa ne dea in instanta cu solicitarea banilor inapoi, spunând ca nu ma doreste sa stea cu noi si vrea banii inapoi.
  Bani pe care, amintesc, i-a trimis de bunavoie si constienta pentru ce ii trimite, locuind actual in casa construita insa acum se dezice de tot, spune ca a dat banii imprumut desi nu este asa.
  Nu a existat nici un act prin notar sau avocat sau instanta legiuitoare care sa ateste conditiile vreunui imprumut. totul s-a facut in bunavointa si comun acord familiar.
  Nimeni din familie nu neaga faptul ca a trimis banii respectivi, insa nu sub forma de imprumut asa cum minte dumneaiei fara o dovada legala.
  In plus, banii nu s-au folosit in scopuri personale,ci experess pentru ce s-a convenit.
  Pe principiul nu ma lasa sa mor ca nu o sa te las sa traiesti, aceasta femeie, cauta sa nenoroceasca o familie care nu ia vrut decat binele, practic a primit-o din mila si din prea marea sa insistenta.
  Consider ca odata ce nu vorbim de o cutie de conserva, sau o hain,, un obiect pe care sa il muti de colo colo, ceea ce sa facut e bun facut si a convenit constienta, b chair cu rugaminti din partea dansei, nu e ceva de la care te poti suci peste noapte, ca deodata nu iti mai place, dupa 2 ani inca..
  Noi nu am mai trecut prin asa situatii si nu stim cum sa actionam pentru a remedia situatia. Politia ne-a specificat ca e mai bine sa o evitam cand face scandal ba chiar tot timpul. asa si procedam, pentru ca ea este un om cu care sa poti vorbi decat printr-un mediator sa avocat.
  Suntem in momenul in care ne documentam cu privire la modul de acțiune pe care trebuie sa il urmam.
  Scriu aceste lucruri in speranta ca oameni care au mai trecut prin situații similare sau cunosc contextul din cadrul legii ne pot ajuta.
  Cum credeti ca trebuie de acționat in instanta, cu atare acuzatii nedrepte?

  Va multumesc !

   • Teona

    Mulțumesc pentru îndurmare.
    dar, daca dumneaei a depus dosar la judeatorie, lucru vizibil pe portal jus.ro, însa noi nu am primit inca înstiintare, trebuie sa asteptam instiintarea si apoi avem termen de 25 zile pentru a întâmpina?
    sau avand cunostiinta de depunerea dosarului, se poate proba intampinarea inainte de instiintare?

    Cu siguranța, vom proceda dupa cum ati mentionat dumneavoastra, pentru că un a existat nici un acord, act de împrumut semnat sub o autoritate legiuitoare, care sa stabilesca creiterii clare, semnaturi si conditii de împrumut. in plus, constructia exista, locuieste in ea, are conditii foarte bune de trai, utilitati si accesibilitati, cainii mari cu care locuia in garsoniera, acum au curte, insa ea considera ca sunt mai asupriti decat inainte, ii tine inchisi in casa si ii scoate la plimbare cu lesa, spune ca tata a taiat coada cainelui, desi acesta umbla fluturand coada in continuare ..si alte nenumarate absurditati irelevante.
    Doamna, de prea mult bine, consider că ii s-a urât, nerecunoscand acum ceea ce a cerut și ce a primit întocmai ca nu a gasit în noi oamenii comentatori, rai și discordia pe care o cauta, ba chiar mai mult, consideram cu totii faptul ca dumneaiei are si un viciu ascuns – al înșelăciunii.
    Noi locuiam acolo foarte linistiti, (parintii fiind proprietari prin act de vanzare cumparare, de la persoane straine, înca din 2004), iar acum, ni-i s-a dovedit faptul că mila și facerea de bine nu aduc câștig omului care a facut binele.
    Părinții mei sunt foarte dezamagiți si marcati de aceasta situație, fara precedent.

    Va multumesc înca o data!
    Cu stima.

    • Avocat ILIE DORIN

     Trebuie sa asteptați comunicarea de la instanță pentru a face întâmpinarea. Pentru ca instanța vă v-a comunica cererea de chemare în judecată și acolo vedeți exact ce vrea, ce motive/argumente are și ce dovezi aduce. După ce analizați cererea ei, atunci vă faceți o strategie e apărare, în funcție de cererea de chemare în judecată.

  • A.

   Buna ziua! Am si eu o problema mai delicata. Logodnicul meu a decedat, lasand in urma un testament prin care si-a exprimat dorinta ca toate bunurile lui mobile si imobile sa imi revina mie. In urma cu cateva luni, ne-am luat o locuinta prin credit ipotecar, pentru partea lui de avans parintii lui imprumutandu-l cu o suma de bani. Am deschis succesiunea, cu mentiunea ca am convenit din start sa le restitui parintilor banii achitati de catre el pentru avans, respectiv toti banii din conturile lui, dorinta mea fiind sa preiau creditul. S-a incheiat succesiunea, dar de la momentul respectiv sunt bombardata cu tot felul de asa-zise mesaje si ordine de plata cu sume imprumutate lui pentru nunta/locuinta de diverse neamuri. Eu nu am vazut niciun ban din imprumuturile respective si nu stiu nimic despre intelegerile lor. Care este raspunderea mea in aceasta situatie?

   • Avocat ILIE DORIN

    Dacă s-a dezbătut și încheiat dezbaterea succesiunii atunci calculele sunt închise. Tot activul și pasivul (adica bunurile și datoriile) pe care le avea el trebuiau discutate la notar la momentul dezbaterii succesiunii. Dumnevoastră nu aveți nimic de dat devreme ce nici o autoritate a statului nu vă obligă să le dați, mai cu seamă că sunt pretenții survenite după dezbaterea la notar de care habar nu aveați. Dacă vă simțiți hărțuită/amenințată/tracasată faceți plângere la poliție împotriva lor. Ei au doar căi legale notariale sau judiciare să își valorifice pretențiile, pe care mai întâi trebuie să le dovedeacă notarului sau eventual instanței. Dacă continuă, repet faceți plângere la poliție, ori angajați-vă un avocat să va ajute.

 34. M.

  Buna ziua , am imprumutat o fosta iubita din bucuresti , in conditiile precizate de ea (tatal ei muribund de cancer la pat) imi cerea bani imprumut cu tot show-ul si teatrul pentru medicamente si tratamente , iar mai apoi pentru cavou ca avea nevoie urgent , in schimb banii ia cheltuit pe iesiri la terase la snagov , banii iam transferat atat pe numele ei cat si in contul tatalui ei , ultima oara pentru ca ea avea contul blocat sau urmarit de anaf (face trafic de caini cu o retea cunoscuta din constanta) , imprumutul i lam acordat dat fiind ‘situatia’ si sub promisiunea ca mi returneaza imediat ce isi vinde cainii (cel mai ieftin caine il vinde cu 500 euro acesta fiind cumparat de la ferme ilegale cu nici 100) mie datorandumi aproximativ 3 caini , au trecut 2 luni de la decesul tatalui ei si 1 and de la imprumut , aceasta din urma a tot vandut caini si se tot afiseaza pe retele docisle in locuri scumpe continuand sa refuze sa returneze banii, in cele din urma de la vorma buna ineficienta trecand la injurii si amenintari verbale am reusit sa o conving sa vina la constanta sa stam macar de vorba , insa aceasta a venit mia lovit masina in lipsa mea si a fugit , intrun tarziu am identificato pe camerele de supraveghere cu mult dupa cele 24 ore in care trebuie declarat incidentul ( este foarte dificil de gasit un incident de cateva secunde pe camere intr-un interval de 24 ore sau chiar cateva zile) eu folosiind masina foarte rar o data pe saptamana doar pentru cumparaturi , m-am gandit daca exista vreo solutie sa ii se puna poprire pe conturi sau sa ii se blocheze succesiunea la apartamentul care era detinut de catre catal ei in bucuresti ori pe masina care este tot pe numele defunctului care este inca in leasing , precizez ca am declarat incidentul la politie imediat ce am gasit masina lovita dar abea dupa inca cateva zile am reusit sa gasesc pe camere , desi suna a telenovela , imprumutul acordat de mine de buna crediinta ficei unui muribund care mai tarziu s-a dovedit a fi doar o escroaca care din asta traieste nu il mai pot recupera sub nici o forma amiabil , precizez ca detin extrasele tranzactiilor de la banca si mesajele din perioada aceea , va multumesc pentru timpul acordat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Speta dvs este mai mt in zona penală decât in zona civilă. Distrugerea mașinii, indiferent de gravitatea distrugerii, e infracțiune, faceti plangere penală. Și banii împrumutați ar fi in zona penală a înșelăciunii, dar destule dificil de probat, faceti plangere și vedeți cum se termina dosarul penal, ulterior puteți merge pe civil in solicitarea banilor.

   • M.

    Va multumesc de raspuns , nu am intentia sa ma razbun , incidentu se pare ca din cauza ca a pornit cu masina in viteza , din cauza ca vorbea la telefon si tocurile pantofiilor nu a oprito la timp , am inteles asta , am venit cu solutia amiabila de a imi vopsi doar partea avariata la un service care repara complet in cazul de fata bara plus accesoriile pentru o suma modica 600 lei , inlocuirea completa a barii fisurate plus accesorii si revopsirea ar costa peste 5000 lei folosiind piese originale , cu toate acestea refuza sa isi asume responsabilitatea faptelor va multumesc inca odata pentru atentia acordata!

 35. Cristina Ciucan

  Buna ziua,situatia este urmatoarea:Am un imobil de vanzare,persoana care vrea sa cumpere nu are toti banii,dar este interesata sa cumpere,in cazul.acesta mi s-a oferit un avans de 5000 de euro in contul meu bancar pentru a bloca acest imobil.Mentiunea este ca in momentul de fata nu pot ajunge in tara pentru a face un antecontract deoarece nu reusesc sa vin in tara.Ce se poate intampla in cazul.in care se razgandeste sa cumpre ?Totul fiind doar verbal ,termenul definitiv de a cumpara,poate sa ceara suma de 5000 de euro inapoi?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, poate sa ceara cei 5.000 euro inapoi pentru ca nu aveți contract cu el. Dacă ați avea antecontract sau promisiune de vanzare unde sa se stipuleze ca dacă se răzgândește pierde banii, atunci nu va putea sa ii ceara. Dați procura cuiva și faceti promisiune de vanzare-cumpărare cu el.

 36. Jumara Cristiana

  Buna ziua.Sotul meu a împrumutat o suma de bani de la o persoana.El nu este in tara, iar termenul sa ii dam inapoi se apropie.Pot sa returnez eu suma de bani, ca sotie a lui?Incheierea contractului de imprumut se poate face la un alt notar fata de cel la care s.a facut deschiderea acestui contract de imprumut, sau trebuie sa ne prezentam la acelasi notar?

  • Avocat ILIE DORIN

   Încetarea contractului de împrumut prin plata banilor se poate face de dvs in numele lui, la orice notar sau avocat. Se va menționa ca dvs ii dați banii pentru a acoperi/plăti acel debit/împrumut.

   • Jumara Cristiana

    Multumesc pentru raspuns.Am lamurit problema asa se intampla cand cetateanul de rand nu isi cunoaste drepturile.Intri intr.un alt birou notarial si te ia la ture si te trimite acolo unde ai deschis contractul.Nici macar detalii nu stiu sa ofere multi dintre notari.
    O seara placuta

 37. Alexandra

  Buna ziua!
  Prietenul meu a imprumutat o fosta colega de munca cu suma de 400 roni, urmand ca aceasta sa ii returneze in decurs de o saptamana. Cand a venit termenul , i-a spus ca i-a transferat, asta s-a intamplat intr-o vineri, dar nici pana miercuri banii nu au ajuns in cont. A sunat-o si i-a lasat mesaje pe watsapp, dar aceasta nu mai raspunde. Clar, banii nu au fost transferati si nu stim cum ii putem recupera.
  Contract nu avem, doar cateva schimburi de mesaje pe watsapp.
  Cum ar trebui sa procedam?
  Multumesc

 38. Ana

  Bună ziua, am făcut și eu un virament bancar către o firma de haine online, a trecut o luna de zile nu am promit nici coletul dar nici bani înapoi, mă tot amână de pe o zi pe altă. Cum aș putea proceda din punct de vedere legal?
  Mulțumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Eu zic sa mai așteptați și sa mai discutati cu ei. Deseori comenzile întârzie. Dacă totusi nu vor trimite comanda, și nici banii nu ii vor returna, faceti Plangere la politie pentru inselaciune și plangere la protecția consumatorului.

 39. Narcis Emanuel

  Bună ziua. As dori un sfat de la dvs. Locuiesc in Irlanda și l-am imprumutat pe un cunoscut din Romania cu suma de 6000€.Va pot atașa o poză cu un act de mână (mai trebuie să îl semnez eu)…Credeți că are vreo valoare acest act dacă el nu imi restituie suma respectiva? Menționez că toate discuțiile sunt pe whatsup .Va multumesc

 40. Mihai Liviu

  Am împrumutat o persoană de 2 ori cu 50.000 lei ,pe termen de 1 an,în total 100.000 RON
  Aceste împrumuturi sunt făcute la Notar( 2 la număr) cu caracter executoriu ,pe persoană sau urmașii lui.
  Până acum nu mi sa restituit suma împrumutată.
  Mă gândesc să trec la acțiune.
  Cum procedez?
  Și cum se face dovada plății împrumutului…tot notarial?

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă este contract notarial înseamnă ca este executoriu dacă este scandent. Inițiați executarea silită și veți vedea ce are pe numele lui de valorificat. Executarea silită se declanșează in baza titlului executoriu – contractul notarial. Dacă bunul mai aveți mergeți la notar și cereți un duplicat.

   • Mihai Liviu

    Nu trebuie să merg la notar pentru DUPLICAT,le am originale (ați înțeles dvs.greșit).
    Mă refeream DACĂ el plătește împrumutul ,se face act notarial ,ca dovadă,ca la sulte?
    Trebuie să apelez la un executor sau merge și cu un avocat și cam care ar fi costurile la 100.000 RON si procentul de recuperare a sumei respective?
    Se pune propiere pe conturile persoanei sau și a membrilor familiei(se specifică in act că el sau urmași lui vor plăti împrumutul) se merge și pe propire/blocarea conturilor fimei/firmelor pe care le deține sau este un “proces” de durata ,el poate să renunțe să mai scoată bani pe numele lui din firme.

    • Avocat ILIE DORIN

     Așa e, am înțeles gresit. Dacă el va plătește este suficientă o chitanța de mână (eventual semnată cu martori sau in fata unui avocat). Executarea silită presupune doar urmărirea bunurilor lui, urmașii lui vor fi urmăriți doar dacă el decedează. Deci doar el va fi executat silit. Executarea înseamnă ca i se popresc conturile și i se identifica (de către executor) orice alte bunuri imobile ori mobile (aici pot fi identificate și urmărite/executate acțiunile sociale la diverse firme). Costurile diferă de la executor la executor.

     • Mihai Liviu

      Vă deranjez cu o ultima întrebare:
      Contractul notarial executoriu (care este scandent deja) își pierde vreodată valabilitatea,se prescrie?
      Mulțumesc!

     • Avocat ILIE DORIN

      Da, se prescrie în termen de 3 ani de la data scadenței. Dar prescripța se poate întrerupe prin începerea executării la un excutor judecătoresc competent, de la data cererii de executare înregistrată la executor mai curg din nou 3 ani, de asemeni de la fiecare act de executare curg 3 ani. Deci dacă inițiați executarea silită paralizați practic prescripția și puteți să urmăriți bunurile lui indiferent că trec 3 ani de la data scadenței.

 41. Cosmin

  Buna seara!
  Am si eu o nelamurire daca ma puteti indruma. Am imprumutat in perioada pandemiei o persoana cunoscuta pe internet, incercand sa ajut la nevoie, am discutat o buna perioada de timp si se tot plangea ca are nevoie urgenta de bani ca sa isi plateasca chiria (in cazul in care a fost adevarat acest aspect, nu stiu sigur), pana la urma m-a impresionat si am ajutat-o din putinul meu. I-am imprumutat suma de 1000 lei, care ar fi trebuit sa mi-o returneze pana in mai-iunie, fara un contract sau garantie, sunt constient ca a fost o imprudenta. Am dovada transferurilor facute in contul bancar si discutiile de pe whatsapp. Sunt suficiente ca probe? Exista vreo sansa sa imi recuperez acei bani? Cum ar trebui sa procedez? Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Exista șanse minime de recuperare a banilor. Depinde ce ați discutat… Dacă ați discutat de ajutor…nu se vor restitui, fiind considerați donație. Dacă ați discutat de restituire ori împrumut, se pot restitui dar destul de complicat. Trebuie sa aveți numele și adresa completa a persoanei, și ar merge restituirea mai mult pe îmbogățirea fără justa cauza decât pe împrumut.

 42. ionela

  Buna ziua am si eu o intrebare .In urma cu o luna am incheiat in cabinetul unui avocat o tranzactie prin care un domn de la firma unde lucra tatal meu si care adecedat in urma unui accident de munca se obliga ca termen de 10 luni de acum inainte la sf. fiecarei luni sa achite valoarea de 3000 de lei insa acest lucru nu s-a intamplat ce se poate face in acest caz?Va multumesc.

 43. Alex

  Buna ziua, am imprumutat un prieten cu suma de 4000 Ron pt a-si achizitiona o masina,in aceeasi zi a cumparato si a facut contract de vanzare- cumparare,am chitanta de la bancomat, un mesaj pe whatsap,plus ca stie si baiatul de la care a cumparat masina de existenta banilor, dar acum nu stiu daca ar vrea sa se puna martor in cazul in care el nu ar mai dorii sa mi restituie banii, urmand sa mi restituie banii in doua transee a cate 2000 lei.

  • Avocat ILIE DORIN

   Fie ca vrea fie ca nu vrea, dacă îl veți indica drept martor in cererea de chemare in judecata, instanța îl va cita, va fi obligat sa vina. Dacă nu va veni, instanța poate emite un mandat de aducere pe numele lui și poate fi amendat de instanța cu o amenda de pana la 1.000 lei.

 44. ALEX

  Am inteles, dar in cazul in care acest prieten pe care l am imprumutat nu mi-ar mai raspunde deloc sunt de folos la ceva si probele cu chitanta de la bancomat si un mesaj pe whatsap in care el imi multumeste ca l-am ajutat, ca i-am indeplinit visul,ca nu o sa ma uite pt gestul facut.,multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, sunt oarecum suficiente dacă adăugați și proba interogatoriului lui iar interogatoriul este bine gestionat (modul de concepere a lui trebuie sa scoată in evidentă fapta împrumutului).

 45. Mari

  buna seara, i-am imprumutat fostului meu iubit o suma foarte mare de bani, am facut un contract la notar in care am mentionat suma si data pana la care ii poate inapoia. Din cauza datoriilor pe care le avea(joaca la pariuri) ne-am desparit, imi tot cerea bani iar eu nu am mai dorit sa il ajut. Drept razbunare, mi-a spus ca nu o sa imi mai dea banii si ca daca il dau in judecata nu o sa se prezinte la proces si ca o sa faca in asa fel incat sa intarzie judecata pana la prescriere. De asemenea mi-a spus ca o sa isi dea demisia astfel incat sa nu imi poata platii banii si ca o sa ii cedeze unchiului sau o parte de pamant pe care urma sa o mosteneasca de la mama lui care a decedat. Ce pot face eu in aceasta situatie? Daca nu are nimic pe numele lui si nici venit, cum ma poate ajuta instanta?
  Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă aveți contract notarial nu mai trebuie sa mergeți la instanța ci DIRECT la executor. Termenul de prescriptie este de 3 ani de la data ka care datoria devine scadentă. După inițierea executarii executorul caută toate bunurile și conturile pe care le deține. Dacă are bunuri Moștenite ori bunuri in co-proprietate se poate face partajul in cursul executarii silite și partea lui se vinde iar din bani vi se plătește dvs creanța.

 46. Radu

  Buna dimineata!
  Am si eu o situatie de genul: am imprumutat acum un an jumate pe cineva cu niste sume de bani (in 3 etepe), stabilind un termen de returnare (cam 6 luni). Persoana avea nevoie de ajutpr, iar la acea data aveam disponibil acele sume. am sus ca nu e o problema din moment ce o cunosteam de multa vreme si o stiam ca e o persoana integra si de incredere, cu atat mai mult cu cat mai avusesem astfel de relatii cu cu ea si nu au fost prbleme cu returnarea.
  Eu fiind inafara tarii, nu aveam cum sa ma intalnesc fata in fata cu persoana in cauza pentru ai inmana banii (in primele doua faze), astfel am facut cateva viramente si am stabilit prin mesaje termenul de returnare.
  La a treia suma ne-am intalnit personal si am facut un inscris semnat de ambele parti insa nu in fata notarului sau a unui avocat….
  Termenul de restituire a trecut de aproape un an si din suma totala de restituit, am primit doar 300 de euro. De 3 luni nu mai pot lua legatura cu acea persoana, nu raspunde la mesaje sau la telefon.
  Precizez ca nu au trecut inca 3 ani.
  Ce anume ma sfatuiti sa fac?

 47. Petru

  Am imprumutat un prieten cu bani acum un an si nici pana azi nu am mai putut recupera imprumutul.Ce ma sfatuiti sa fac in mod legal pentru recuperarea imprumutului? Dovada am pe WhatsApp ce am vorbit cu el. I-am întrebat când primesc 289de euro și el a început să râdă ca nu stie și nu cred ca îl mai primesc. …

 48. Petru

  Cheltuieli de judecată va plăti el. Eram coleg de cameră la muncă si ma stresa săi dau împrumut până la salariu ca nu avea ce mânca . Eu nu vroiam săi dau nimic

  • Avocat ILIE DORIN

   da, la finalul procesului el va plăti orice cheltuieli ocazionate de restituirea împrumutului…dar aceste cheltuieli le avansați dvs, adică trebuie să scoateți bani din buzunar, iar la finalul procesului el este obligat prin hotărâre să vi le dea, iar dacă nu vă dă împrumutul și cheltuielile în mod benevol, trebuie să mergeți la executor și să începeți faza de executare silită…deci o să avansați bani…

 49. Varga Mihai

  Buna ziua
  Am imprumutat o cunostunta , s-a incheiat un contract de imprumut cu garantie mobiliara, care dupa intelegerea dintre noi mentionata in contract, trebuia restituita cel tarziu pana la data de 20.03.2017
  Cei trei ani au trecut, se prescrie, sau pot apela la serviciile unui executor judecatoresc.
  Vă mulțumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă acel contract este făcut la notar sau avocat și e titlu executoriu, puteti sa începeți executarea silită la executor. In acest caz datornicul poate face contestație la executare, iar dacă o face și o face bine, poate paraliza executarea silită…

 50. Laura

  Buna ziua! am imprumutat nasii de cununie esalonat prima data cu suma de 1000 de euro apoi inca 3000 de lei cu promisiunea ca imi vor fi inapoiati. Acum ma tot amana de 1 an de zile si stiu ca nu ii mai vad :am dovada ca banii au fost scosi de pe cardul personal de la bancomat cu acordul meu;exista martori in familia mea si a sotului ;cum trebuie sa procedez sa ii chem in instanta?

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie făcut proces/acțiune în pretenții cu capăt de cerere obligarea lor la restituirea sumelor. Dar trebuie să cereți și să administrați un probatoriu solid, altfel vi se respinge acțiunea.

 51. Geta

  Bună ziua! In luna mai am imprumutat unei persoane suma de 5500€ și mi-a promis că mi dă în 3 zile.A trecut de atunci 3 luni jumate și nu mă conectează deloc,doar eu mai trimit mesaje sau sun să întreb de bani,dar nimic. Nu am făcut nici un contract,dar am mesaje pe wattap și înregistrări telefonice. Ce pot face inaceastă situație și dacă mai pot recupera cumva banii! Mulțumesc!

 52. Geta

  Am dat banii in vreo 3 tranșe. Cui i-am împrumutat banii este verișoara soțului.Problema este ca ea a împrumutat bani de la mai multe persoane. De la o mătușe dea dansezi și de la mai mulți colegi de la serviciu.

 53. Laurentiu

  Buna ziua. La inceputul anului am avut o dauna auto, eu lucrand intru-un service auto. Cat am fost angajat l-am tot ajutat cu bani sa platesca diferite chestii, pe aceia mi ia returnat. Eu am plecat de acolo.Mi-am platit toata reparatia din banii mei. Aveam casco la masina, urmand sa recuperez banii de la proprietarul service-ului cand se deconteaza dosarul de dauna. Dosarul de dauna s-a decontat in contul firmei, numai ca acesta nu mi-a returnat banii pe reparatie si de atunci ma tot amana cum ca nu are bani. Cum as putea recupera banii de la el? Exista vreo posibilitate? Eu cataloghez ca un imprumut.

 54. Angelo

  Bună ziua. Am făcut un act la notar pt un împrumut, iar respectivul ce îmi datorează banii nu respecta termenul.
  Ca persoana fizica îl pot executa sau e nevoie de un avocat executor?
  E vreo limita de timp după ce scade termenul în care îl pot executa?

 55. Udubescu

  Am imprumutat o persoana in ultimii 3ani jumate cu suma 10000 de euro. Am decat cateva mesaje si dovada ca banii au fost trimisi din contul meu in contul persoanei respective. Persoana respectiva tot spune ca mii va da. S- a prescris? Mai pot face ceva? Am mesaje in care scrie ca imi va inapoia datoria

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu s-a prescris, puteti face proces prin care sa o obligati sa vi-i restituie. Sunt bune ca probe si mesajele prin care spune ca va restituie suma. Cu toate actele si toate mesajele si cu ordinul de plata, luati-va un avocat si dati drumu la un proces impotriva acelei persoane.

 56. Udubescu

  Tin sa mentionez ca mesajele sunt pe Facebook si nu stiu daca se iau in considerare, nu stiu adresa persoanei respective…. si au trecut si mai mult de 3 ani. Mai pot face ceva doar cu mesajele in care imi apune ca imi va restitui suma?

 57. Daniela

  Buna ziua. In urma cu 7 ani am incheiat in fata unui notar un contract prin care o cunosti ta imi va da, intermen de max 5 ani, o anumita suma de bani. Dar a trecut termenul iar persoana respectiva refuza sa imi dea banii. Intre timp s-a mutat din tara iar apartamentul pe care il detinea aici l-a trecut pe numele fiicei ei pentru a nu avea nimic pe numele ei, in cazul in care recurg la executare silita. Precizez ca instrainarea apartamentului a fost efectuata dupa semnarea contractului cu mine. Exista vreun mod de a recupera banii de la ea in situatia in care am dovezi( mesaje dintre mine si ea in care imi declara ca nu are nici o intentie de a plati suma de bani). Eu nu sunt in romania, m-am mutat in alta tara din UE si as vrea sa stiu cum pot proceda. Va multumesc

 58. CR

  Am imprumutat un “prieten” in urma cu 4-5 ani de zile prin transfer bancar.
  Am extrasul de cont doar. Nu au fost martori. Nu am mesaj prin care recunoaste datoria.
  Ce se poate face?

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă aveți sau puteți face ros de datele lui, i se poate face proces pentru recuperarea banilor. Este suficient extrasul. Problema e ca el ar putea invoca prescripția și ar putea paraliza procesul. În toți acești ani nu ați mai discutat nimic cu el?

  • Costin

   Buna ziua am inprumutat o persoana cu 10000 de euro prin virament bancar si inca nu mia dat banii inapoi si imi da mesaje ca mia dat toata datoria inapoi dar nu este adevarat,ce pot face ca e cuvintul meu impotriva cuvintului lui

   • Avocat ILIE DORIN

    Chemați-o în proces pentru restituirea sumei. Ordinul de plată – virament este o probă suficientă la care adăugați interogatoriul. Dacă interogatoriul este făcut bine, aveți șanse mari să câștigați un astfel de proces de restituire a împrumutului.

 59. CR

  As putea sa fac o sesizare ca este pensionar (fost miner) care munceste la negru in constructii pe la cunoscuti, isi ridica o casa mare 200 mp cu etaj…veniturile stiu sigur ca nu acopera cheltuielile, nu plateste impozite pentru veniturile realizate pe langa pensie.
  Sunt cam de 2-3 ori mai mari decat pensia

 60. CR

  Care este limita de timp de la care se poate invoca prescriptia pentru imprumutul la care nu exista contract de imprumut dar exista extrasul bancar?
  Va multumesc mult de tot pentru ajutor!!! si mult si frumos!!!!

 61. Geta

  Bună ziua! I-am împrumutat unei persoane o sumă de bani și mă tot amână de pe o zi pe alta.Dacă am rapisă îmi este de folos la ceva?Mulțumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente