Meniu Închide

Ce posibilități juridice există când o persoană nu ne restituie banii pe care i-am dat împrumut? Caracterul executoriu al unui contract de împrumut încheiat la avocat

O situație foarte des întâlnită în România este cea a împrumuturilor în bani între cunoscuți, prieteni, rude, împrumuturi care deseori nu mai sunt respectate și creează mari probleme de ordin juridic celui care rămâne cu paguba, adică cu suma împrumutată nerestituită.

Împrumutul este definit ca fiind contractul prin care o persoană dă unei alte persoane o sumă de bani pentru o perioadă de timp, iar la termenul respectiv persoana împrumutată este obligată să restituie suma de bani. De obicei aceste împrumuturi au loc între cunoscuți, prieteni, rude. Acest fapt conduce deseori la imposibilitatea morală de a se face un contract scris la momentul încheierii contractului (contractul se încheie verbal), fapt care va avea repercursiuni mai târziu, în cazul în care împrumutatul nu își respectă obligația de a da banii înapoi. Imposibilitatea morală de a redacta un act scris este definită de jurisprudență ca fiind situația în care rude, soți sau afini, în baza raporturilor lor de încredere și apropiere, încheie doar verbal un contract, negăsind necesară redactarea și semnarea unui act scris. Împrumutul este considerat valabil încheiat prin simplul acord de voințe între cel care împrumută și cel împrumutat urmat de darea efectivă a banilor.

Termenul de rambursare

Referitor la astfel de împrumuturi o problemă des întâlnită este cea a termenului de rambursare. Cu alte cuvinte, uneori părțile stabilesc sau nu un termen cert, uneori stabilesc o perioadă aproximativă: la sfârșitul anului, la vară, până vin în țară, etc. În această problemă, termenul nu este cert la început, dar el își conturează o certitudine a momentul în care cel care a împrumutat o sumă de bani ii cere împrumutatului suma de bani înapoi (termenul cert este stabilit ulterior). Chiar și o perioadă poate fi considerată un termen valabil din punct de vedere legal, având în vedere că în aceste situații termenul legal va fi ziua de la sfârșitul perioadei și anume: sfârșitul anului va echivala cu data de 31.12, sfârșitul verii va echivala cu 31.08, revenirea în țară va fi ziua în care persoana respectivă ajunge în România etc. Astfel, chiar dacă părțile au convenit o perioadă, termenul maxim de restituire va fi sfârșitul acelei perioade. Dacă s-a încheiat un împrumut fără să se convină o perioadă de rambursare, adică fără termen, dacă părțile nu se vor înțelege privind termenul, instanța va putea fixa ea un termen de restituire ținând seama de: scopul împrumutului, natura obligației și a bunurilor împrumutate, de situația părților și orice alte aspecte relevante ale cazului. Instanța se pronunță prin ordonanță președințială, dar cererea pentru fixarea termenului de restituire a împrumutului trebuie să fie făcută în termen, adică nu trebuie să se fi prescris dreptul material la acțiune, drept care se prescrie în aceste cazuri în termen de 3 ani de la data încheierii contractului de împrumut. Trebuie verificate condițiile de suspendare sau întrerupere a prescripției dacă s-au scurs mai mult de 3 ani de la data împrumutării, pentru a vedea ce posibilitate mai există pentru fixarea termenului de către instanță și deci ce șanse mai sunt pentru rambursarea împrumutului.

Caracterul executoriu al unui contract de împrumut

Cea mai spinoasă problemă a unui contract de împrumut este problema referitoare la modul de punere în executare silită a unui astfel de contract, atunci când obligația de restituire nu este respectată. Lipsa unui înscris, sau uneori existența unui simplu înscris sub semnătura privată, sunt realități care fac dificilă problema executării silite a patrimoniului persoanei împrumutate. Este de la sine înțeles că situația survine atunci când împrumutatul nu mai răspunde la telefon, nu mai dorește să plătească, se scuză că momentan nu are din ce plăti, ori alte și alte motivații. Astfel de situații devin frustrante pentru cel care a dat suma de bani, și cu cât suma de bani este mai mare cu atât problema este mai gravă. Referitor la caracterul executoriu al contractului de împrumut sunt câteva situații întâlnite în practică:
1. Contractul de împrumut este încheiat la un notar. În această situație cel care a împrumutat suma de bani are în mână un titlu executoriu, iar la finalul termenului, dacă împrumutatul nu restituie suma împrumutată, contractul redactat și autentificat de notar poate fi pus în executare silită (având caracter executoriu  dacă menționează clar suma datorată și termenul de plată).
2. Contractul de împrumut este încheiat la un avocat. În această situație cel care a împrumutat suma de bani are în mână un titlu executoriu, și poate fi pus în executare silită dacă împrumutatul nu restituie suma de bani la termenul convenit. Acest lucru deoarece contractul de împrumut încheiat la un avocat este considerat un înscris sub semnătură privată iar avocatul îi va da dată certă, conform atribuțiilor sale legale. Darea de dată certă înscrisurilor sub semnătura privată este permisă avocatului de art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat, care menționează că activitatea avocatului se realizează prin redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare, coroborat cu art. 278 alin. (1) pct. 1 NCPC : înscrisurile dobândesc dată certă din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul public, executorul judecătoresc sau alt funcționar competent în această privință. Avocatul este un funcționar în sensul enunțat și este deci asimilat funcționarului public strict în ceea ce privește posibilitatea de a da dată certă înscrisurilor. El poate da dată certă atât documentelor pe care le încheie/le redactează în cabinetul său cât și celor care i se prezintă în mod special pentru dare de dată certă. Caracterul executoriu al unui contract de împrumut încheiat la avocat (înscris sub semnătura privată cu dată certă) este dat de dispozițiile art. 2165 raportat la art. 2157 alin 1. Cod Civil.
3. Contractul de împrumut este încheiat în scris de către părți, fără intervenția unui notar sau avocat. În această situație contractul scris și semnat de părți poate fi titlu executoriu doar dacă este prezentat unui notar spre autentificare ori unui avocat spre dare de dată certă. După autentificare ori dare de dată certă (proceduri în care este necesară prezența tuturor părților contractante) acest contract dobândește caracter de titlu executoriu, cu mențiunile de la punctul 1 și 2 de mai sus. Dacă una din părți refuză să vină la notar pentru procedura de autentificare ori la avocat pentru procedura de dare de dată certă, persoana cealaltă nu are decât o acțiune judiciară de răspundere contractuală și deci va trebui să intenteze un proces civil pentru ca instanța să de o hotărâre prin care să oblige împrumutatul să restituie suma de bani.
4. Contractul de împrumut este încheiat verbal între părți, fără a exista un înscris, cel mult există cateva mesaje pe telefon ori pe e-mail.
A. În această situație părțile au posibilitatea de a întocmi un înscris care să constate contractul de împrumut încheiat anterior în mod verbal, menționând expres termenii și condițiile convenite. Ideal ar fi redactarea unui contract de împrumut (confirmativ sau de reînnoire, care să confirme sau să specifice că se înnoiește contractul anterior), la un notar sau avocat, pentru ca împrumutul să capete astfel putere executorie, conform celor arătate la punctul 1 și 2 de mai sus.
B. Problema ar subzista dacă împrumutatul nu dă curs unui contract confirmativ sau de reînnoire în sensul de mai sus, în atare situații el nu numai că nu mai restituie banii, dar de obicei nici nu mai răspunde la telefon ori nu vrea să semneze vreun document scris. O mediere în aceste situații este rar acceptată și rar se poate ajunge la o soluție amiabilă în aceste situații. În aceste situații singura posibilitate pentru a mobiliza împrumutatul să plătească este inițierea unui proces cu o acțiune în pretenții pe temeiul răspunderii contractuale. Împrumutatul are posibilitatea de a plăti împrumutul pe parcursul procesului, ori dacă nu plătește pe parcursul procesului (împrumutul+ cheltuielile judiciare), și se va dovedi existența contractului de împrumut, hotărârea definitivă a instanței va fi titlu executoriu și împrumutatul va putea fi executat la finalul procesului, suportând plata împrumutului precum și plata cheltuielilor judiciare și de executare, plus dobânzile aferente acestor sume indexate la ziua executării. Probele într-un astfel de proces pot fi înscrisuri (documente bancare, mesaje, mailuri prin care împrumutatul recunoaște împrumutul) ori chiar proba cu martori permisă de imposibilitatea morală de încheia un act scris datorată gradului de rudenie, afinitate, prietenie. Proba cu martori este admisă și atunci când există un început de dovadă scrisă, de exemplu există dovada unor chitanțe din partea unor servicii de transfer de bani privind livrarea și ridicarea banilor către/de către împrumutat.  Pentru inițierea unui astfel de proces trebuie avută în vedere incidența prescripției dreptului material la acțiune.

În cele din urmă raporturile juridice referitoare la situațiile de împrumut trebuie să se sprijine pe buna credință a celor care încheie astfel de contracte; în special se cere buna credință a împrumutatului. Oamenii se ajută reciproc, dar trebuie ca orice ajutor, mai ales dacă este bănesc și conține sume importante, să fie consemnat în scris pentru a crea garanții pentru situații viitoare imprevizibile. Dacă înscrisul/contractul este întocmit de un notar sau de un avocat, garanțiile sunt solide și pot fi instrumente juridice suficiente prin care un refuz la restituire al împrumutatului poate fi urmat de o procedură silita de restituire, fără a mai fi nevoie de un proces judiciar.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Drept Civil, Mediere, Conciliere și Negociere

33 Comments

 1. Ioana

  Bună seara! Am împrumutat și eu un prieten cu o suma de bani iar acum ma tot amână, practic nu mai vrea sa mi dea înapoi. Am mesaje cu suma exacta pe care mi o datorează și în care ma amână și îmi zice ca dacă vreau sa îl aștept bine dacă nu asta e. Cum credeți ca as putea sa procedez ca să îmi recuperez banii?? Va mulțumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Se poate sa faceți, cum am scris în articol, un act recofirmativ al datoriei, dacă în cele din urmă va vrea. Dacă nu vrea, aveți acțiune în pretenții, adică îi cereți banii în proces și așa va fi obligat de instanță să vi-i returneze, plătind și cheltuielile aferente procesului. Pentru mai multe detalii putem vorbi pe mail. Cu bine.

 2. Mireanu Daniel

  Buna ziua…am împrumutat o nepoată acum aproape 3 ani cu o suma considerabilă.. am avut o intelegere verbală ca imi înapoiază banii într-un an.au mai trecut încă 2 ani si nu mai raspunde la telefon…am depus o plângere la Poliție și ia fost luată o declarație în care recunoaște suma pe care i-am imprumutat-o dar spune că suma a fost un ajutor/cadou din partea mea…ce pot face?? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. Dacă nu s-au scurs mai mult de 3 ani de la data când trebuia să vă returneze banii puteți face acțiune în instanță pentru recuperarea lor în baza contractului de împrumut, chiar și verbal. Cu un minim probatoriu, inclusiv declarațiile de la poliție, aveți șanse să câștigați procesul. Instanța va da o hotărâre și va fi obligată să vă plătească, în caz contrar o veți putea executa silit în baza hotărârii instanței. Trimiteți-mi un mail dacă doriți mai multe detalii.

 3. Simona

  Buna ziua , am dat un avans la un apartament in 2008, in 2010, pentru nerespecatrea antecontractului, am dat constructorul in judecata , am castigat procesul, am facut si plangere civila, am fost si la executor pentru recuperarea banilor, insa nimic, pentru ca erau si alte institurii ale statului in fata mea , pentru recuperare de bani. In 2016, am fost convocata de un mediator ,bineinteles din partea construcorlui si am raspuns invitariei,si in care am incheiat aceasta mediere prin care am convenit la anumite termene sa-mi restituie banii , respectivul, insa nici pana in ziua de astazi nu am primit banii. Mai pot sa fac ceva in acesta sens?
  Va multumesc, anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   De. Puteți pune in executare silită acordul de mediere, dacă a fost autentificat la notar sau consfințit la instanță. Dacă nu, trebuie analizate alte posibilități, de exemplu o acțiune privind o ordonanța de plată. Dați un mail și vorbim.

 4. MIHAI

  buna ziua am imprutat un vecin cu o suma de bani.Am facut un act de mana ca mii inapoiaza peste 3 luni A TRECUT CELE 3 LUNI SI NU MI-A MAI INAPOIAT AM SEMNATURA LUI CE POT SA FAC MULTUMESC

 5. Sandu Mandiuc

  Am împrumutat o persoană printrun act notariat TERMENUL se expiră în cîteva zile,iar persoana respectivă a avut grijă să-și expropieze toate bunurile pe alte persoane cu act la notar iar autoturismul de 40.000de EURO la luat pe lizing. Mai execută dacă ai pe cine iar dupa 3 ani se prescrie DATORIA. Iar în cazul asta mai pierd bani si la executor ca așa-i în ROMINIA suntem lipsiți de aparare

  • Avocat ILIE DORIN

   Puneți-l în executare silită și va vedea executorul dacă are sau nu are bani în conturi ori bunuri mobile sau imobile pe numele lui. Poate are părți sociale la societăți comerciale ori poate e co-proprietar la unele bunuri. Doar executorul poate afla acest lucru de la instituțiile abilitate. Datoria nu se prescrie daca este în executare silită. Dacă începeți executarea silită prescripția nu curge pentru că o întrerupeți prin actele de executare.

 6. Izabela Elena Purcarescu

  Buna ziua! As avea si eu nevoie de o informatie !
  Am discutat cumpararea unei case, pentru care trebuia să așteptăm scoaterea titlului de proprietate si a cadastrului, acte care lipseau vânzătorului . A trecut un an și nimic . Imi spune ( vanzatorul- vecina pe care o cunosc de cand era copilă) ca nu ar avea banii sa continue prin judecata la obținerea actelor si imi spune sa ii dau 500 € in schimbul lucrurilor pe care le lasa in casa: hidrofor , boiler , mobila bucătărie ( mai vechi de 5 ani ) . Eu am dat suma 500 €, dar fara un act .
  Am asteptat alți 2 ani si încă nu avea acte . Mentionez ca in acest timp a cerut o altă sumă de bani , jumătate din valoarea casei . Banii pe care eu nu am avut curajul sa ii dau pentru că erau semne ca nu se va putea vinde din moment ce nu avea , nici după 2 ani de judecata , actele in mâna.
  Nu am mai vrut să cumpăr, pentru că am așteptat mai bine de 2 ani.
  Acei 500€ nu am reusit sa ii mai recuperez. Nu am intrat nici in posesia obiectelor din casă. Ba mai mult părinții mei , au îngrijit in tot acest timp terenul cu gândul că voi intra eu in posesia terenului si casei.
  Mentionez ca as avea conversații pe messenger din care reiese acest împrumut.

  Voiam să știu, daca imi pot recupera banii dati si daca se merita sa merg pe cale juridică?
  Vă mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   În acest caz trebuie văzut dacă vi se aplică regimul juridic de la împrumut sau regimul juridic de la avans/arvună pentru achiziția imobilului. Este destul de dificilă situația, dar v-ați putea recupera banii pe cale judiciară. Un proces în această situație este destul de anevoios (durează, costă), dar aveți șanse mari de câștig dacă probați că i-ați dat banii e clar că vi-i datorează.

 7. Mihaela

  Buna ziua dc puteti sa ma ajutati cu un raspuns. Am trimis bani din Spania ín Italia prin Manygram la o persoana, de 5 luni de zile ma amana cu bani, daca íl dau ín judecata an Romania am vreo sansa sa recupar bani mentionez ca am toate chitantele care am trimis bani am si ínregistrarile prin care recunoaste ca are sa ími dea bani, persoana este de nationalitate romana dar munceste an Italia, Va multumesc

 8. Loredana

  Buna seara! Incepand cu lana august 2018 si pana in iulie 2019, am imprumtat o persoana cu 87 mii lei, bani proveniti din contracte CAR incheiate pe numele meu si pentru care platesc lunar rate. Peroana respectiva are o societate comerciala unde este admistrator cu minim pe economie. Desi are apartament, casa, masini, nimic nu este proprietatea lui, totul fiind pe numele parintilor. Am imprumutat intrucat firma respectivei persoane avea probleme. Am convenit de comun acord ca lunar sa-mi dea c/v ratelor care mi se retin din salariu. Banii dati de catre mine au fost depusi in cont bancar persoana fizica(cea mai mare parte) si cont bancar societate comerciala(diferenta). Nu s-a tinut de cuvant, spunandu-mi ca nu are bani si dandu-mi cu taraita odata la cateva luni 500 sau 1000 lei/luna. Intentionez zilele acestea sa inchei un contract de imprumut semnat de ambele parti. Intrebarea mea este urmatoarea: Persoana respectiva fiind administrator de firma, as putea sa ma indrept asupra societatii???? Nu stiu de ce, insa cred ca doar ma duce cu vorba si trage de timp…Ce si cum ma sfatuiti sa procedez. Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Încheiați un contract de împrumut legal eventual la avocat sau notar și menționați in el exact suma și data limita sau eșalonările când va trebui făcută plata. Faceti contractul in așa fel încât de la momentul executarii sa fie titlu executoriu. Dacă nu va plăti, mergeți la executor. Executorul, la momentul inițierii executarii silite, va vedea ce are și ce nu are pe numelelui. Mai inteligent ar fi sa faceti acel contract de împrumut de mai sus (care sa reconfirme vechiul împrumut) și cu el sicu persoana juridica, ca in caz de neexecutare sa încercați executarea și pe firma lui. Aveți astfel o dublă garanție,

 9. ILEANA

  Buna seara dl.avocat,
  Am o problema destul de neplăcută cu sora mea. Nici nu mai știu câți ani sunt de când am împrumutat-o cu 4500 € și 4000 ron. Banii (€) i-am făcut transfer internațional și cei 4000 Ron erau o garanție a unui autoturism închiriat care mi.au fost returnați și nu am mai avut timp sa.i depun la banca. Având atâta încredere în ea i.am lăsat la ea să-i depună. Banii i-a depus într-un cont și când a avut nevoie mi ia cerut cu împrumut. Toți banii care i-au împrumutat a plătit datorii după fiul său. Am aflat foarte târziu despre ceea ce se întâmplă. Când am încercat să-mi recuperez banii de la fiul sau telefonic m-a amenințat cu moartea atât pe mine cât și pe soțul meu și fiica mea. Ea îmi tot zice că o să ne de-a banii dar nu face nici un efort. Ea așteaptă să recupereze banii de la fiul său care lucrează mai mult de un an și jumătate în străinătate și nu i-a trimis nici măcar 5 € . Nu știu cum am mai putea sa ne recuperăm baguba Nu vreau sa-i fac rău surorii mele pentru că are o gravă problema de sănătate.
  Menționez că am toate chitanțele de transfer international.
  Dvs.ce mă sfătuiți?
  Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat.
  Va doresc o seara frumoasa și un an nou cu sanatate, bucurii și realizări.

  • Avocat ILIE DORIN

   Având în vedere faptul că este sora dvs, situația este delicată.
   1. Putem să o notificăm că doriți banii înapoi, și că doriți să discutați despre o soluție amiabilă privind returnarea lor.
   2. Putem să inițiem un proces prin care să fie chemată în instanță și instanța să o oblige să vă dea banii, dacă avem suficiente probe. Chitanța de transfer și o recunoașrere din partea ei a datoriei ar fi suficiente pentru a proba împrumutul și a avea o Hotărâre judecătorească. Dacă ea nu va plăti după hotărârea judecătoreasca atunci se poate trece la executarea silită a ei, hotărârea instanței fiind titlu executoriu. Repet, având în vedere rudenia cu ea, este o situație delicată și aș merge mai mult pe notificări și chestiuni amiabile de returnare a împumutului, evitând (pe cât și dacă este posibil) procesul și executarea silită. 

 10. Cami

  Buna ziua. Am si eu o nelamurire. Urmeaza sa fac o tranzactie intr-un proces de partaj. Tranzactia presupune ca eu sa primesc o suma de bani si fostul sot sa ramana cu bunuri imobile. As vrea sa ma asigur ca respecta termenul pe care il punem in tranzactie. Stiu ce aceasta tranzactie are caracter de titlu executoriu, ma intereseaza sa stiu ca in cazul neplatii la termen executarea silita se face pe bunuri ( apartamentul care ii ramene) si nu ca poprire pe salariu. Se poate pune o clauza in tranzactie ca daca nu respecta termenul stabilit sa raman eu apartamentul sau sa imi plateasca dublul sumei stabilite in tranzactie?
  In cat timp se solutioneaza executarea silita?

  Va multumesc frumos!
  O zi buna!

  • Avocat ILIE DORIN

   Executarea silită în cazul neplății se va putea face pe orice bunuri imobile și mobile disponibile la acel moment. Dacă suma depășește 10.000 de lei se vor putea pune in executare silită bunurile imobile atribuite lui prin acordul de partaj. Se poate pune o sancțiune civilă ca dacă nu respectă termenul și condiția plății să vă plătească dublul sumei sau, invers, să deveniți dumneavoastră proprietar cu obligația către dvs de a plăti lui o sumă de bani (sultă). Ar fi indicat ca un astfel de acord de partaj să fie făcut de un avocat sau mediator specializat, pentru ca obligațiile, condițiile și termenele să fie clare și explicite.

 11. Alin

  Bună seara,

  Am o curiozitate legată de împrumutul de la prieteni, rude etc.

  Eu am un credit ipotecar. Banca știe veniturile mele. Dacă eu mă împrumut la un prieten de o sumă mai mare de bani fără dobândă (să zicem 10000 lei) și fac o rambursare anticipată, pot avea probleme de ordin legal? Adică mă pot trezi cu ANAF-ul la ușă pentru a le justifica de unde am banii aceia?

  Mulțumesc!

 12. Stefanescu Cristian

  Am imprumutat-o pe prietenă mea cu suma de 10.000 robi pentru a-și achita un teren nu am nici un act pentru asta iar ea acum recunoaște telefonic că i-am dat banii și că o să mi dea când are ce pot face
  Eu locuind în U.K

  • Avocat ILIE DORIN

   Bine ar fi sa aveți o recunoaștere scrisă pe mail din partea ei cu privire la suma și data când o va returna. De obicei amânările telefonice se termina fără o plata efectivă… Chiar dacă sunteți in UK puteți deschide aici proces in pretenții pt a avea un act cu valoare de titlu executoriu – o hotărâre judecătorească, ca mai apoi, dacă refuza plata, sa puteți sa va recuperați banii prin constrângerea executorului judecătoresc/executare silită.

 13. ploesteanu iuliea

  Buna ziua! In anul 2017 am incheiat un precontract pentru achizitionarea unei locuinte intr-un ansamblu nou. dupa o perioada de cateva luni am primit un mail (28.09.2017)prin care am fopst informata ca avem posibilitatea sa optam pentru degivrarea electrica a terasei in supraf. de 50 mp. parte a apartamentului contractat, iar plata lucrarii de degivrare se va plati direct catre firma executanta. la data de 09.10.2017 am achitat suma de 2500 euro ceruta de executant cu factura. In luna ianuarie 2018 cand ne-am mutat in apartament fiind zapda si gheata pe terasa am cerut reprezentantului firmei de degivrare sa vina sa o puna in functiune si atunci ni sa comunicat ca de fapt nu au efectuat lucrarea de degivrare , si o sa ne dea banii inapoi. de atunci ne tot amana cu inapoierea sumei de bani si nu stim cum sa procedam.va rugam sa ne ajutati.

  • Avocat ILIE DORIN

   În cazul dvs nu este vorba de un împrumut ci se pune problema unei răspunderi contractuale. Trebuie văzut contractul și dacă este executoriu să îl puneți în executare silită să vă luați înapoi banii, dacă nu este executoriu trebuie făcut proces pentru restituirea banilor, eventual printr-o ordonanță de plată, fiind o procedură mai facilă. Totul depinde de conținutul contractului. De principiu banii vi se datorează și trebuie solicitați.

 14. ploesteanu iuliea

  Nu am incheiat nici un contract cu firma de degivrare deoarece firma a fost prezentata de directorul de vanzari al firmei de la care am achizitionat locuinta,inteleg ca firma care se ocupa cu degivrarea avea contract de colaborare cu firma dezvoltatorului dar nu cunosc in amanunt ce si cum . stiu ca in momentul de fata nu ar mai colabora din n motive stiute de ei. noi avem doar factura ca dovada ca am platit. si nu stim cui sa ne adresam mai departe. multumim.

   • Mircea B

    Buna ziua,
    Credeti ca se mai poate recupera ceva in cazul unui contract de imprumut facut in august 2016 cu termen de restituire octombrie 2016 ?
    Multumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     Dacă între timp, după oct 2016 au mai fost discuții privind restituirea, și aceste discuții sunt scrise pe un mail, pe un sms, pe vreun înscris sub semnătură privată ori reies din orice îmrejurare, da, se mai poate face ceva.

 15. Laurentiu

  Buna ziua,

  Anul trecut in aprilie am imprumutat o prietena cu suma de 3700-4000 lei ,urma sa imi returneze aceasta datorie in decembrie 2019 dar a invocat motive personale si sa o aman pana in februarie si am acceptat ….am inteles ca s-a mutat si in alt oras,luna aceasta mi -a blocat numarul de telefon precum m-a blocat si pe restul retelelor sociale…..mentionez ca exista in conversatie atat pe facebook cat si watap detalii legate de suma care trebuie restituita ……Ce as putea face in situatia data? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Din atitudinea ei reiese că nu vă va da banii. Nu aveți decât o posibilitate: inițiați un proces împotriva ei pt restituirea împrumutului, și, dacă nu vă dă banii pe parcursul procesului, la final, in baza hotărârii judecătorești o executați silit (prin executarea silită i se blochează conturile și eventual i se pune sechestru pe bunuri). Toate cheltuielile făcute de dvs in avans (cu procesul) i se vor imputa ei la final. Deci va plăti, pe langa împrumut, toate sumele cheltuite de dvs pt recuperarea împrumutului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *