Meniu Închide

Elemente esențiale pentru a anula sau modifica un Proces-Verbal ce constată o contravenție la regimul rutier

Situații foarte des întâlnite printre conducătorii auto sunt cele referitoare la aplicarea contravențiilor la regimul rutier. Contestarea unui Proces Verbal prin care ați fost amendat sau/și v-a fost suspendat dreptul de a conduce presupune existența unor motive temeinice pentru a avea câștig de cauză. Deseori nemulțumirile conducătorilor auto sunt strâns legate de realitatea de fapt sau de temeiurile de drept eronat constatate de agenții constatatori.

Voi enumera mai jos câteva 10 puncte esențiale pentru a avea șanse mari de a anula sau modifica un astfel de Proces- verbal prin intermediul instanței.

 1. Trebuie spus de la bun început faptul că doar instanța are facultatea de a anula sau modifica un astfel de document. Cu alte cuvinte plângerea se face întotdeauna la judecătoria care are în circumscripție localitatea pe raza căreia s-a petrecut fapta ce a atras răspunderea contravențională. De regulă acest amănunt se află scris chiar pe Procesul verbal.
 2. Termenul în care un astfel de Proces Verbal poate fi contestat este foarte important. Acesta este de 15 zile și curge de la data primirii Procesului Verbal de la agentul de poliție ori de la data la care documentul este primit prin poștă (atunci când refuzați primirea lui ori când conform legii vi se comunică la domiciliu). Doar dacă depuneți contestația înăuntrul celor 15 zile calendaristice (nu lucrătoare) aceasta este admisibilă. Dacă depuneți contestația după curgerea celor 15 zile sunteți decăzut din termenul legal și cererea dumneavoastră va fi respinsă ca inadmisibilă prin urmare Procesul Verbal va deveni executoriu așa cum este întocmit.
 3. Efectul principal al depunerii unei astfel de contestații este acela al suspendării dispozițiilor executorii din Procesul Verbal. Prin urmare toate sancțiunile ce sunt cuprinse în Procesul Verbal sunt suspendate de drept prin depunerea contestației, suspendare care durează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Atenție la acest aspect deoarece o hotărâre judecătorească în primă instanță, dacă nu este atacată cu apel, devine definitivă la finalul termenului de exercitare a apelului, iar dacă este atacată cu apel devine definitivă la pronunțarea soluției instanței de apel. Acest fapt produce efecte directe în privința Procesului Verbal contestat pentru că dispozițiile instanței devin executorii. Astfel dacă contestația a fost respinsă definitiv Procesul Verbal își reia forța executorie și trebuie pus în executare, contravenientul trebuind să îndeplinească cele dispuse în Procesul Verbal sau în Hotărârea instanței (în măsura în care instanța a modificat sancțiunea aplicată).
 4. Contestația se depune în dublu exemplar, se va plăti taxa de timbru și instanța va cita  contravenientul, organul care a aplicat sancțiunea, martorii indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și alte persoane în măsura să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei. În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției.
 5. Judecata are loc în ședință publică. Argumentele pe care le folosiți în cuprinsul contestației, temeiurile de fapt și de drept precum și probatoriul pe care îl solicitați spre administrare instanței vor conduce spre câștigarea procesului dacă sunt solide și pot convinge instanța că aveți dreptate.
 6. Temeiurile de drept le veți găsi în OUG 195/2002, Regulamentul de punere în aplicare a OUG 195/2002 și în OUG 2/2001 (document ce reglementează regimul juridic al contravențiilor și drepturile contravenientului). Temeiurile de fapt trebuie să proiecteze temeiurile de drept. Temeiurile de drept trebuie să se grefeze pe temeiurile de fapt.
 7. Importanța argumentației din contestația pe care o veți depune va fi direct proporțională cu o soluție favorabilă. O contestație nemotivată sau motivată lacunar va fi cel mai probabil respinsă. Argumentele trebuie să fie și solide și probate. Argumentele trebuie să arate judecătorului că agentul constatator nu a luat în considerare anumite aspecte, a constatat eronat unele fapte/acte ori a sancționat prea dur o situație de fapt. Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ (agentul trebuie ca în Procesul Verbal să indice exact articolul de lege încălcat de contravenient) și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Cu alte cuvinte trebuie să existe un echilibru între gravitatea faptei și sancțiunea aplicată. În momentul în care sancțiunea aplicată este prea dură, puteți solicita instanței restabilirea echilibrului prin modificarea sancțiunii.
 8. Ce puteți cere în contestație? Cele mai dese contestații conțin cererea de a anulare totală sau parțială a Procesului Verbal dar acestea nu sunt singurele cerințe pe care le aveți la îndemână. Anularea se poate cere dacă nu sunt îndeplinite condițiile de valabilitate ale Procesului Verbal (nu se indică numele complet al contravenientului, temeiul contravenției, sancțiunea, lipsește semnătura agentului constatator, etc). Alte cereri pot fi în sensul de modificare a sancțiunii aplicate dintr-o sancțiune mai grea într-una mai ușoară, așadar se poate cere conversiunea unei amenzi în avertisment. Mai puțin cunoscută este cererea privind eliminarea unora dintre sancțiuni. De exemplu dacă prin Procesul Verbal ați fost amendat și totodată vi s-a și suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 3 luni de zile se poate cere eliminarea sancțiunii privind suspendarea dreptului de a conduce rămânând ca sancțiune doar amenda. În acest caz trebuie să argumentați instanței de ce solicitați acest lucru (exemplu recent de astfel de speță).
 9.  Trebuie să cunoașteți de asemeni și faptul că sunt anumite cazuri generale când răspunderea contravențională este înlăturată și vă puteți folosi de ele atunci când contestați o contravenție dacă ele sunt incidente situației în care v-ați aflat dumneavoastră.  Cauzele care activează exonerarea de răspundere contravențională trebuie dovedite temeinic. Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătura cu fapta săvârșită. De asemeni dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenție, ea nu se mai sancționează (este aici vorba de o dezincriminare contravențională), chiar dacă a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ; dacă sancțiunea prevăzută în noul act normativ este mai ușoară se va aplica aceasta (se aplică legea contravențională mai favorabilă). În cazul în care noul act normativ prevede o sancțiune mai gravă, contravenția săvârșită anterior va fi sancționată conform dispozițiilor actului normativ în vigoare la data săvârșirii acesteia (se aplică legea contravențională mai favorabilă).
 10. Prescripția în materie contravențională poate fi și ea o chestiune incidentă în anumite situații.  Legea dispune că aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
  Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii. Prescripția executării sancțiunilor contravenționale poate fi constatată chiar și de instanța învestită cu soluționarea plângerii contravenționale.

În funcție de aspectele de mai sus și de situația de fapt puteți câștiga un proces prin care contestați o contravenție în măsura în care aveți dreptate și demonstrați acest lucru instanței.

 

 

*Poza este proprietatea bugetul.ro

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Drept Contravențional

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *