Meniu Închide

Elemente esențiale pentru a anula sau modifica un Proces-Verbal ce constată o contravenție la regimul rutier

Situații foarte des întâlnite printre conducătorii auto sunt cele referitoare la aplicarea contravențiilor la regimul rutier. Contestarea unui Proces Verbal prin care ați fost amendat sau/și v-a fost suspendat dreptul de a conduce presupune existența unor motive temeinice pentru a avea câștig de cauză. Deseori nemulțumirile conducătorilor auto sunt strâns legate de realitatea de fapt sau de temeiurile de drept eronat constatate de agenții constatatori.

Voi enumera mai jos câteva 10 puncte esențiale pentru a avea șanse mari de a anula sau modifica un astfel de Proces- verbal prin intermediul instanței.

 1. Trebuie spus de la bun început faptul că doar instanța are facultatea de a anula sau modifica un astfel de document. Cu alte cuvinte plângerea se face întotdeauna la judecătoria care are în circumscripție localitatea pe raza căreia s-a petrecut fapta ce a atras răspunderea contravențională. De regulă acest amănunt se află scris chiar pe Procesul verbal.
 2. Termenul în care un astfel de Proces Verbal poate fi contestat este foarte important. Acesta este de 15 zile și curge de la data primirii Procesului Verbal de la agentul de poliție ori de la data la care documentul este primit prin poștă (atunci când refuzați primirea lui ori când conform legii vi se comunică la domiciliu). Doar dacă depuneți contestația înăuntrul celor 15 zile calendaristice (nu lucrătoare) aceasta este admisibilă. Dacă depuneți contestația după curgerea celor 15 zile sunteți decăzut din termenul legal și cererea dumneavoastră va fi respinsă ca inadmisibilă prin urmare Procesul Verbal va deveni executoriu așa cum este întocmit.
 3. Efectul principal al depunerii unei astfel de contestații este acela al suspendării dispozițiilor executorii din Procesul Verbal. Prin urmare toate sancțiunile ce sunt cuprinse în Procesul Verbal sunt suspendate de drept prin depunerea contestației, suspendare care durează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Atenție la acest aspect deoarece o hotărâre judecătorească în primă instanță, dacă nu este atacată cu apel, devine definitivă la finalul termenului de exercitare a apelului, iar dacă este atacată cu apel devine definitivă la pronunțarea soluției instanței de apel. Acest fapt produce efecte directe în privința Procesului Verbal contestat pentru că dispozițiile instanței devin executorii. Astfel dacă contestația a fost respinsă definitiv Procesul Verbal își reia forța executorie și trebuie pus în executare, contravenientul trebuind să îndeplinească cele dispuse în Procesul Verbal sau în Hotărârea instanței (în măsura în care instanța a modificat sancțiunea aplicată).
 4. Contestația se depune în dublu exemplar, se va plăti taxa de timbru și instanța va cita  contravenientul, organul care a aplicat sancțiunea, martorii indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și alte persoane în măsura să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei. În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției.
 5. Judecata are loc în ședință publică. Argumentele pe care le folosiți în cuprinsul contestației, temeiurile de fapt și de drept precum și probatoriul pe care îl solicitați spre administrare instanței vor conduce spre câștigarea procesului dacă sunt solide și pot convinge instanța că aveți dreptate.
 6. Temeiurile de drept le veți găsi în OUG 195/2002, Regulamentul de punere în aplicare a OUG 195/2002 și în OUG 2/2001 (document ce reglementează regimul juridic al contravențiilor și drepturile contravenientului). Temeiurile de fapt trebuie să proiecteze temeiurile de drept. Temeiurile de drept trebuie să se grefeze pe temeiurile de fapt.
 7. Importanța argumentației din contestația pe care o veți depune va fi direct proporțională cu o soluție favorabilă. O contestație nemotivată sau motivată lacunar va fi cel mai probabil respinsă. Argumentele trebuie să fie și solide și probate. Argumentele trebuie să arate judecătorului că agentul constatator nu a luat în considerare anumite aspecte, a constatat eronat unele fapte/acte ori a sancționat prea dur o situație de fapt. Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ (agentul trebuie ca în Procesul Verbal să indice exact articolul de lege încălcat de contravenient) și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Cu alte cuvinte trebuie să existe un echilibru între gravitatea faptei și sancțiunea aplicată. În momentul în care sancțiunea aplicată este prea dură, puteți solicita instanței restabilirea echilibrului prin modificarea sancțiunii.
 8. Ce puteți cere în contestație? Cele mai dese contestații conțin cererea de a anulare totală sau parțială a Procesului Verbal dar acestea nu sunt singurele cerințe pe care le aveți la îndemână. Anularea se poate cere dacă nu sunt îndeplinite condițiile de valabilitate ale Procesului Verbal (nu se indică numele complet al contravenientului, temeiul contravenției, sancțiunea, lipsește semnătura agentului constatator, etc). Alte cereri pot fi în sensul de modificare a sancțiunii aplicate dintr-o sancțiune mai grea într-una mai ușoară, așadar se poate cere conversiunea unei amenzi în avertisment. Mai puțin cunoscută este cererea privind eliminarea unora dintre sancțiuni. De exemplu dacă prin Procesul Verbal ați fost amendat și totodată vi s-a și suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 3 luni de zile se poate cere eliminarea sancțiunii privind suspendarea dreptului de a conduce rămânând ca sancțiune doar amenda. În acest caz trebuie să argumentați instanței de ce solicitați acest lucru (exemplu recent de astfel de speță).
 9.  Trebuie să cunoașteți de asemeni și faptul că sunt anumite cazuri generale când răspunderea contravențională este înlăturată și vă puteți folosi de ele atunci când contestați o contravenție dacă ele sunt incidente situației în care v-ați aflat dumneavoastră.  Cauzele care activează exonerarea de răspundere contravențională trebuie dovedite temeinic. Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătura cu fapta săvârșită. De asemeni dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenție, ea nu se mai sancționează (este aici vorba de o dezincriminare contravențională), chiar dacă a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ; dacă sancțiunea prevăzută în noul act normativ este mai ușoară se va aplica aceasta (se aplică legea contravențională mai favorabilă). În cazul în care noul act normativ prevede o sancțiune mai gravă, contravenția săvârșită anterior va fi sancționată conform dispozițiilor actului normativ în vigoare la data săvârșirii acesteia (se aplică legea contravențională mai favorabilă).
 10. Prescripția în materie contravențională poate fi și ea o chestiune incidentă în anumite situații.  Legea dispune că aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
  Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii. Prescripția executării sancțiunilor contravenționale poate fi constatată chiar și de instanța învestită cu soluționarea plângerii contravenționale.

În funcție de aspectele de mai sus și de situația de fapt puteți câștiga un proces prin care contestați o contravenție în măsura în care aveți dreptate și demonstrați acest lucru instanței.

 

 

*Poza este proprietatea bugetul.ro

Print Friendly, PDF & Email

386 de comentarii

   • Voicilă Cristian

    Bună ziua.
    Am primit în urma cu 2 zile acasă un proces verbal de contravenție pentru o presupusa depășire efectuata cu nerespectarea prevederilor legale în urma cu 4 luni, mai exact pe 25.09.2020.
    In situația data sancțiunea prevazuta în pv este valabila?

     • Stefan Gheorghe

      Cuantumul sumei amnezii este modificată de agentul conststator față de cea inițială modificând cifrele,acesta e nul de drept?

     • Sarlea Sergi

      Buna ziua. Pe autostrada la limita 100 am fost prins cu radar 160. PROBLEMAA apare ca agentul a gresit procesul verbal. A mentionat in proces: “ s-a depasit viteza legala 130 km/ h pe autostrada. Nu se face referire la limita 100 nici pe proces si nici pe adeverinta. Pot sa redobandesc permisul? Conform ce a scris nu trebuia suspendat. Multumesc.

     • Daniela Radulescu

      Buna seara dnul avocat daca nu am reusit sa fac contestatie in cele 15 zile ptr ca nu am gasit procesul verbal …efectiv nu l am gasit….ce mai pot face ?

     • Avocat ILIE DORIN

      daca l-ati pierdut pur si simplu nu mai puteti face nimic, daca nu v-a fost comunicat corect, puteti cere o repunere in termen daca a inceput sa curga sau puteti intra in termen daca inca nu a fost comunicat.

   • Maria

    Buna seara. Am făcut contestație pentru un proces verbal primit pentru staționare in fata porții mele. Ulterior am constatat că indicatorul oprirea interzisa se afla de fapt pe partea cealaltă a drumului fara nici un semn adițional, iar mașina era parcată pe partea unde nu exista indicatoare, mașina nu era nici parcată cu fata spre indicator și din spusele unui instructor auto nu se aplică sau justifică sancțiunea. Și am mai constatat că agentul nu a descris poziția mașini și nici fapta in detaliu. Decât că mașina cu Nr a staționat neregulamentar in zona indicatorului oprirea interzisa.Strada este aproape necirculata, aproape de camp. Problema este că acum trebuie să răspund la întâmpinare sau să fac cerere de modificare/ completare. Întrebarea mea este pot menționa în răspunsul la intâmpinare pozitia autovehiculului și a indicatorului și lipsa descrierii insuficiente a faptei, potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 in răspunsul la intâmpinare? Sau trebuie făcută neapărat cerere de completare pentru aceasta? Va rog mult daca mă puteți lămuri. Va mulțumesc!

   • Ion robert

    Bună ziua. Am fost surprins de aparatul radar viteza de 131 km la oră în localitate, atât eu cît și un alt conducător. Am fost opriți aducându-ne la cunoștință de către agent că eu am dat cu 117 km , iar el cu 115 km, după cinci minute agentul s-a prezentat la mașină și ne a spus că eu am dat cu 131 iar celălalt conducător doar cu 97 km la oră.
    Am depus contestație în termen de 15 zile pentru a intrat din nou în posesia permisului, Am contactat un avocat după trei luni jumătate care a afirmat faptul că nici până în momentul de față nu s-au depus probele video la dosar, specific ca a aflat despre lipsa lor, de la tribunal. Poliția în cazul ăsta poate să mai vină cu probele din moment ce peste două săptămâni de zile are loc procesul?

   • doru

    buna ziua! va rog f mult sa ma ajutati cu urmatoarea speta. in iulie a venit la adresa de domiciliu un polițist cu o comunicare in care scrie ca pe data de 1 iunie, la km 36 de pe un dj am depasit viteza legala cu 41km/h. la domiciliu nu eram eu, era noul proprietar, care m-a si înștiințat. la urmatorul drum pe care l-am avut in zona, am observat ca la km 36 era in afara localitatii, mai exact in camp, dar in panta, iar mai apoi, nu imediat, venea o curba. întrebarea mea e: ce trebuie sa fac? comunicarea e pv? trebuie sa platesc vreo amenda? in comunicare nu sunt trecute asemenea detalii. Multumesc !

 1. Radu

  Bună!
  Am castigat un asemenea proces..am primit acasă hotărîrea judecătorească în favoarea mea fără să conteste politia rutiera..ptr a se anula punctele și amendă necesita să merg la ei cu hotărîrea?? Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. De principiu nu trebuie mers la ei. Amenda vine pe rolul fiscal al dumneavoastră la direcția de taxe și impozite locale: dacă e înregistrată acolo amenda, prezentați-le hotărârea judecătorească definitiva pt ca ei sa radieze debitul. La fel dacă la Ploitia Rutieră apăreți cu punctele din amenda și nu le-au șters, prezentați-le hotărârea pt a opera ștergerea punctelor.

   • Roxana Mihai

    Buna seara,
    Am avut un accident în care nu sunt vinovată. Intr-o intersectie libera, am trecut pe verde, iar din dreapta am fost lovită de o mașină care a fortat pe rosu.
    După accident nu m-am inteles cu șoferul celeilalte masini care a insist ca si el a trecut tot pe verde.
    La constatarea agentului s-a menționat că ambele masini au trecut pe verde dar ca eu sunt vinovată.
    Va rog sa ma îndrumați ce ar trebui să fac pentru a-mi dovedi nevinovăția.

    Va multumesc
    Roxana Mihai

   • Gabi

    Am fost sancționat cu 6 puncte penalizare și amenda cv in timp ce staționat in parcare, inafara pârtii carosabile, fiind consemnat in pv alt loc decât cel unde era parcata mașina. Sunt in termen de contestare. Cum procedez ? Mm

 2. Andreea

  Buna ziua!

  Tatal meu a fost implicat intr-un accident rutier, in data de 13 aprilie 2020, care a fost concluzionat cu culpa comuna de catre agentul constatator. Tatal meu a primit o contraventie in valoare de 200 Ron, iar cealalta persoana implicata o contraventie in valoare de 700 Ron. Tatal meu nu a fost de acord cu procesul verbal intocmit, iar probabil din cauza socului totusi l-a semnat. Agentul constatator i-a spus foarte clar ca poate sa depuna contestatie, in termen de 15 zile, daca este nemultumit iar el nu reface procesul verbal. Tatal meu sustine ca nu a fost vina lui.

  Problema cea mai mare este faptul ca tatal meu nu s-a mai putut ridica si merge incepand cu seara din ziua accidentului.
  Acesta, in urma impactului, s-a ales cu o fractura la coloana in zona dorsala fiind imobilizat, la pat, pentru cateva luni.

  Din pacate, eu ma aflu in alta tara si avand in vedere situatia actuala cauzata de COVID19, nu pot ajunge acasa ca sa-l pot ajuta. Fiind imobilizat, la pat, el nu poate sa se prezinte sa depuna o contestatie.

  Se mai impun aceleasi cerinte avand in vedere restrictionarile impuse, de catre guvern, din cauza pandemiei?
  Exista o modalitate prin care se poate depune o contestatie online? Ma puteti indruma?

  Va multumesc anticipat!

  Paste fericit!

  Andreea

  • Avocat ILIE DORIN

   Pe perioada pandemiei este suspendat termenul de decădere de 15 zile pentru introducerea plângerii contravenționale/contestatiei. Se poate depune contestație de către un avocat in numele lui dacă poate teimite copia CI di copia/poza după procesul verbal.

   Cât privește problema medicală, vor trebui analize, și dacă se constata ca e din accident, celălat șofer trebuie sa răspunda de acest lucru cu daune civile.

   Paste fericit!

 3. Vasile

  Ma oprit un echipaj de politie si mia întocmit un proces verbal pentru ca nu am avut itp la masina si pentru lumini .mia dat maxim de amenda .dar am refuzat sa semnez procesul verbal .cand mia venit prin plic amenda nu mia trimis si dovada iar in mentiuni a scris ca nu am vr sa iau dovada si amenda ca nu sunt dezinfectate .iar domnul agent nu a pus niciun martor ca eu am refuzat sa semnez .pot sa contest ca nu a pus martor asistent. Si am sanse de castig

  • Avocat ILIE DORIN

   Nesemnarea de către martor este o nulitate relativă, asta se traduce prin aceea că trebuie să dovediți vătămarea adusă de acest fapt. În cazul dvs nu prea sunt șanse de câștig într-un proces contravențional, pentru că fapta este probată de certificatul de înmatriculare pe care era data inspecției tehnice….expirate…

  • Bogdan

   Buna seara domnule avocat..
   Am depus contestație pentru o așa zisa depășire pe linie continua de către poliția rurală..
   Au trimis în instanță fotografii făcute cu camerele de supraveghere ale primăriei.
   Aceste probe video,nefiind omologate,sunt valabile in instanță????
   Va mulțumesc anticipat.

 4. Soare

  Buna ziua,

  Am fost oprit de catre politia rutiera la Arcul de Triumf pe motiv că am trecut pe roșu, nu imi aduc aminte sa fi facut acest lucru! Mi-a fost suspendat permisul 30zile+ dovada 15 zile. La mențiuni am spus că „nu am săvârșit fapta menționată în PV”. Merita sa fac contestație?

  • Avocat ILIE DORIN

   De principiu depinde de faptă, dacă fapta era in zona galbena. Astfel că puteți contesta Procesul verbal de contravenție dacă aveți și probe. Un martor ori o camera de bord. Dacă nu aveți astfel de probe, va trebui poliția sa le pună la dispoziție. Dacă nici ei nu au, atunci puteți aduce fapta in zona de dubiu și puteți câștiga pe acest ăstora. Dubiul profita contravenientului.

 5. Ciprian

  Buna,
  am fost amendat pentru depasirea vitezei in localitate.
  In procesul verbal este trecuta data intocmirii [zi,luna,an] dar in sectiunea unde este descrisa situatia lipseste ziua.
  Acel camp a fost lasat gol, completat fiind : luna, anul, localitatea etc
  Poate fi caonsiderat un proces verbal invalid?

  Multumesc

 6. Ionescu

  Bună seara!

  Am fost amendat și mi-a fost retinut permisul de conducere(90 de zile) pentru depășirea vitezei. Pe procesul verbal și pe dovada de circulație, în dreptul perioadei de valabilitate sunt trecute date gresite(perioada de valabilitate de la 02.05.2020 pana la 18.02.2020 ). Pot cere o audienta la șeful politiei rutiere pentru anularea procesului verbal? Dacă fac contestație aș putea avea câștig de cauza? Mulțumesc anticipat!

 7. Nicoleta

  Buna ziua , am parcat pe un loc nou infiintat de parcare cu plata in sectorul 3 ( am depus in ziua trasarii locurilor si eu cerere , am primit raspuns ca nu sunt locuri libere si momentan nu se aloca ) , locul de parcare fiind doar numerotat , am lasat masina parcata ( noaptea ) fara nr de tel pt prima oara , am gasit o citatie in geam sa ma prezint , Am fost la politia locala le-am lasat documentele , le-am explicat ca nu stiam ca s-au alocat locurile si ca in pv intocmit este gresit scris numarul masini mele ,Adica 2 litere inversate , doamna de la politia locala a spus ca o sa fiu sunata si ca o sa fie avertisment , cu siguranta fiind locurile noi atribuite . Amenda este de 500lei . Are rost sa fac contestatie? Nu era normal ca prima oara sa primesc un avetisment? Multumesc pt un eventual raspuns

  • Avocat ILIE DORIN

   Puteți merge pe o plângere contravențională (contestarea procesului verbal) pe temeiul erorii de fapt. Faptul că erați în eroare cu privire la atribuirea locurilor poate conduce la anularea lui de către instanță, dacă probați eroare cu documente sau martori.

   • Nicoleta

    Multumesc mult ,credeti ca e mai bine sa achit amenda acum ca este in termen de 15 zile , sa nu am surpriza sa o platesc la pretul intreg? Si ulterior sa cer inapoierea banilor?

     • Nicoleta

      Multumesc mult pt tot ajutorul inca ceva nu inteleg fapte incalcate : art 21 lit c
      Se sanctioneaza art 22 Alin 1 lit a , credeti ca sunt sanse sa castigam daca facem contestatie? Eu nu vad logica la articolele scrise de politia locala .

     • Avocat ILIE DORIN

      da, daca temeiul de drept scris in Procesul verbal este altul, atunci se anulează pentru nelegalitate. Fapta din procesul verbal trebuie să aibă corespondent în temeiul legal, care deci va trebui scris corect. Invocați această nelegalitate.

 8. Bogdan

  Buna ziua, in cazul unei amenzi cu privire la ordonanta militara în baza art. 9 din 1/1999.
  Daca am luat o amenda, in cazul in care eu ma deplasam in mod justificat in interes de asistenta medicala si am dovada un bon fiscal emis de farmacie cu 15 minute inainte de ora amenzii? Am sanse sa castig? Am trimis azi prin posta la judecatorie contestatia urmata de dovezi. Ideea e ca n-am trimis contestatia in dublu exemplar, asta mi-a scapat si pe contestatie am aplicat la o data mentionata putina pasta corector pentru a remodifica data, se poate anula din aceste cauze?

  • Avocat ILIE DORIN

   Puteți merge pe o plângere contravențională (contestarea procesului verbal) pe temeiul erorii de fapt. Faptul că erați în eroare cu privire la atribuirea locurilor poate conduce la anularea lui de către instanță, dacă probați eroare cu documente sau martori.

  • Avocat ILIE DORIN

   Am răspuns pentru alt cititor din greșeală. Raportat la situația dvs, da, aveți șanse de câștig în măsura probelor. Bonul de la farmacie ar fi suficient din punctul meu de vedere. Trimiteți din nou o contestație, fără ștersături. Oricum termenul de contestare este suspendat, deci indiferent de data aplicării amenzii încă aveți dreptul de contestație/plângere contravențională.

 9. Filip

  Buna ziua! Am primit amenda pentru depășirea vitezei legale.In procesul verbal agentul a complectat data de 09.05.2020 in loc de data de 10.05.2020 cand sa intamplat fapta, la ambele rubrici.Se poate anula in instanța daca il contest? Multumesc!

 10. Pascariu gina

  Buna ziua!
  Am luat amenda pentru viteza și am rămas fără permis 3 luni.
  Pe procesul verbal lipsește o cifra din numărul de înmatriculare!
  Am șanse la o contestație???
  Mulțumesc frumos

 11. Dragos

  Buna ziua, am fost amendat si mi s-a retinut permisul de conducere pentru 90 zile, pe motivul depasirii vitezei maxime admise cu mai mult de 50 km/h. Fapta mi-a fost adusa la cunostinta de catre un agent, care m-a oprit si m-a informat ca inregistrarea s-a facut cu un aparat radar de tip pistol dintr-o masina neinscriptionata cu insemnele politiei, intr-o localitate alfata la aprox 10 km distanta de locul unde am fost oprit (de unde am mai traversat si alte doua localitati). Ca urmare nu-mi poate face dovada inregistrarii si singura modalitate pentru a afla pozitia radarului este contestarea in instanta a PV-ului. Acum ma gandesc sa contest acest PV, in primul rand sa mi se dovedeasca ca lucrurile s-au petrecut asa cum sustin ei (eu nu am observat niciun echipaj de politie pe raza comunui mentionate in PV), iar in al doila rand pentru ca am fost oprit la o asemnea distanta fata de locul asa zisei inregistrarii, iar PV-ul nu a fost intocmit de agentul constatator, fapt care, daca am inteles bine, conform Ordonantei 2/2001 ar atrage nulitatea PV-ului.
  Astfel, rugamintea mea ar fi sa-mi spuneti, daca intr-adevar in cazul in care sanctiunea este aplicata de catre alt agent, decat cel constatator, PV-ul este nul?
  Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua. Problema de drept indicată de dvs a fost tranșată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 4/2017. Astfel că este legal un proces-verbal întocmit de un alt agent decât cel care constată fapta și care se află în alt loc. Puteți câștiga doar dacă nu au acea înregistrare ori au înregistrarea cu dvs dar dvs vă aflați într-o zonă cu limitare de 60-70 ori înafara localității, deci nu ați încălcat legea.

   • Dragos

    Multumesc pentru promptitudine.
    Cel mai probabil voi contesta acest PV astfel incat sa fiu lamurit pe deplin cu cele intamplate, insa v-as ruga sa ma lamuriti si in urmatorul aspect: in cazul in care voi pierde, voi mai avea posibilitatea sa optez pentru reducerea pedepsei (in baza unei eventuale promovari a examenului de redobandire permis)?

 12. Nistor

  Buna dimineata. Am fost amendat si mi au retinut permisul de conducere pt 30 zile, pt ca am depasit cu fix 2,50 -3 ore termenul legal de 24 ore (stiam de 48 ore) pt a ma prezentarea la biroul accidente usoare sector 1, de la producerea unui accident in care am fost partea lovita/vatamata. Mentionez ca eu am sunat la 112 unde am solicitat/anuntat echipaj de politie si ambulanta. Am in ingrijire 2 batrani la o distanta de 40km de Bucuresti( intracolo ma indreptam), iar la reantoarcerea in Bucuresti, a 2a zi, am transportat la IML pasagerul ce calatorea cu mine dreapta mea, in urma durerilor ce le acuza. In urma investigatiilor i au fos recomandate analize amanuntite la Urgenta. Din aceste motive obiective am intarziat pentru a declara accidentul. Cel ce a fost implicat in accident a fost si a anuntat la timp. Dupa înregistrarea in registru si primirea declaratiei pt completat am fost indrumat sa anunt accidentul la Udriste la biroul cercetari penale, iar cei de acolo dupa înregistrarea la poarta si dupa discutiile cu ei, m au indrumat inapoi la biroul accidente usoare. Dupa alte 2 ore de asteptat la rand, la biroul lor de la etaj unde mi sa intocmit pv am fost acuzat ca m am sustras si ca am intarziat de fapt 6-7 ore pt ca se calculeaza ora intocmirii pv cu data si ora si nu ora când m au trecut in registu. In afara ca nu au raspunsuri coerente si sunt foarte evazivi in detalii sau indrumari mi au comunicat o treaba romaneasca … chiar daca veneam si ma incadram in cele 24 ore cu tot cu înregistrarea in registu … tot nu era bine , ca depaseam cele 24 ore – ora drecuta pe pv. Deci practic eu trebuia sa anticipez cam cat dureaza asteptarea randului minim 2ore si un maxim de 7-8ore pana sa ne bage in seama, plus asteptarea de dupa depunerea actelor si explicarii accidentului, plus cheful si asteptarea primirii si aducerii la cunostinta a sanctiunii, ora pe pv fiind exact cea in care primesti pv.
  Spuneti mi va rog daca am vreo sansa de castig daca contestant sanctiunea / pv-ul pt aceasta intarziere de 3 ore.
  Si doresc sa stiu va rog, daca amenintarile lor sunt fondate, pasagerul din dreapta se va duce la urgenta pt a solicita ingrijiri, eu fiind amenintat de politistii din acel birou in mod direct ca as fi parasit locul accidentului fara acordul celor de la circulatie. Mentionez ca cei ce au venit in urma apelului 112 dupa ce au constatat , au spus ca putem pleca si ulterior daca vreunul dintre noi ne simtim rau sa mergem ori la IML ori la urgenta. Mi au specificat f clar ca pot fi anchetat pentru parasirea locului accidentului, accident vezi Doamne .. cu victima.
  Deci , ce e de facut !?? multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Puteți contesta acel proces verbal prin care v-au reținut permisul pentru 30 de zile. Aveți argumente care pot convinge instanța, mai ales că ați erați la poliție și deci nu vi se poate imputa modul greoi în care persoanele de acolo erau tratate și deci durata din cadrul procedurilor de la poliție nu vă atrage nici o culpa. Dacă sunteți încă în termenul de 15 zile de la comunicarea procesului verbal, faceti plangere contraventionala. Cat despre părăsirea locului accidentului, trebuie să vedeți daca va fi un astfel de dosar penal. Daca va fi, va trebui sa va facei o aparare temeinica acolo. Trebuie vazute rapoartele si procesele verbale de constatare de la fata locului accidentului. Din ele ar trebui să reiasa că ați fost indrumat sa plecati acasa. Oricum, trebuie să va aparati daca veti fi acuzat de ceva.

 13. Chitu Dumitru

  Bună ziua, pe data de 4.06.2020 am fost amendat că am folosit claxonul în localitate, menționez că în localitatea respectivă nu e interzis claxonatu, dar problema e că pe procesul verbal mi-a trecut data de 4.05 2020 și nu 4.06.2020 când am fost oprit, ce e de facut în situația asta?

 14. Cosmin

  Buna ziua. In data de 3 iunie mi-a fost suspendat permisul de conducere pt 30 zile plus amenda pt neacordare prioritate la pieton. Fapta a fost filmata cu o mașină neinscriptionarta. Am șanse daca contest in instanță deoarece: fapta s-,a întâmplat la ora 18:20 iar ei au trecut pe dovada și amendă ora 16:20( ora când eram la serviciu), drumul era cu 3 benzi pe sens și eu am văzut pietonul ca a pus piciorul pe trecere când eu trecusem cu mașina jumătate de zebra desenata. Menționez că amenda am platit-o. Mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da aveți șanse sa Anulați procesul verbal: ora greșita și faptul ca dvs deja erați angajat in trecere înaintea pietonului pot fi motive suficiente de anulare. Mai mult, dacă instanta nu va dispune anulare la procesului verbal de contravenție, pentru ca ați plătit amenda aveți șanse sa va elimine sanctiunea complementara a suspendării dreptului de a conduce, deci puteți rămâne cu amenda plătită și permisul neluat. Asta dacă va faceti un proces corespunzator și bine gestionat.

 15. Karlo

  Buna ziua, in data de 9 iunie anul curent fratele meu a fost implicat intr-un accident rutier: conducea masina cu viteza redusa in zona de curba , avant o problema cu consumul de ulei a pus avariile la masina urmand sa opreasca ulterior ( mentionez nu era oprit, urma sa opreasca ) dar o autoutilitara la lovit in spate, masina fratelui meu este avariata in spate pe parte dreapta ( nu lateral dreapta ) iar autoutilitara este avariata in fata pe partea stanga ( noi presupunem ca incercand sa evite impactul soferul autoutilitarei a virat dreapta ) , pentru ca nu erau victime sau raniti si la instructiunile celor de la 112 fratele meu a impins masina de pe sosea ca sa nu blocheze traficul, politia a ajuns la locul accidentului dupa approximativ o ora au facut cateva poze si a discutat cu fratele meu si soferul utilitarei, iar soferul utilitarei a declarat ca fratele meu conduce in spate in momentul impactului si ca din cauza asta nu a putut evita impactul, ca era in curba si ca nu avea vizibilitate …fratele meu a declarat ce am mentionat mai sus ,,conducea masina cu viteza redusa in zona de curba , avant o problema cu consumul de ulei a pus avariile la masina urmand sa opreasca ulterior moment in care a fost lovit de autoutilitara ,, In procesul verbal politistii au mentionat ca fratele meu a condus in spate in curba cu vizibilitate redusa si fara sa fie ghidat de nimeni , fratele meu a semnat procesul verbal cu mentiunea ,, nu am dat in spate,, Mentionez ca este drum judetean cu o singura banda pe sens si nemarcat… Acum as dori sa stiu daca exista vreo sansa ca in urma contestatiei sa fie anulat PV si daca va fi anulat ce urmeaza dupa.. Va multumesc !

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă realitatea de fapt menționată în procesul Verbal de Contravenție este alta, si anume cea relatată de dvs, trebuie făcută plângere contravențională. Se poate proba cu martori si probe video-foto dacă există, eventual cu o expertiză, daca va fi cazul. Dar 1-2 martori ar fi suficienti in astfe de cazuri. Daca se admite plangerea contraventională si se anulează Procesul Verbal de contraventie prin care s-au aplicat amenzi si s-au luat alte masuri, toate amenzile si masurile dispuse in baza Procesului Verbal de contraventie sunt nule de drept.

 16. Karlo

  Va multumesc, in cateva zile va depune plangerea contraventionala .

  Daca fratele meu plateste amenta contraventionala acum va plati doar jumatate , este recomandat ca plata amenzii sa se faca acum si sa se ceara returnarea ei in plancerea contraventionala ? ( am inteles ca daca procesul verbal nu va fi anulat fratele meu nu va mai putea plati doar jumatate din valoarea amenzii ci va trebui sa plateasca amenda integral )

  In cazul in care procesul verbal este anulat si toate amenzile si masurile dispuse in baza Procesului Verbal de contraventie sunt nule de drept, este indeajuns pentru ca fratele meu sa primeasca despagubiri de la firma de asigurari cu care este asigurata autoutilitara ? mentionez ca asigurarea RCA a masinii fratelui meu in momentul de fata este la soferul autoutilitarei !

  Cu respect.

  Karlo

 17. Mihai

  Mi-a fost taiata calea unde aveam prioritate de doua ori in 3 zile de catre aceeasi persoana, fiind mereu nevoit sa opresc masina in mijlocul intersectiei in a-i acorda o prioritate pe care nu o avea, reactionand si eu la nervi (greseala mea) l-am ajuns, l-am depasit, apoi am mers timp de cateva secunde in fata lui cu 40 km/h (el avea cam 60 km/h cand l-am depasit) reducand apoi pentru a face un viraj la dreapta (mentionez ca fara a frana brusc in vreun moment), el nu si-a continuat drumul si a venit dupa mine, am anticipat ca urmareste un conflict cu mine si cand dadea sa ma depaseasca nu-l lasam accelerand si eu (avand 2 tentative de a ma depasi), am continuat apoi sa merg tot in fata el avand el continuand sa ma urmareasca claxonand si dand flashuri in continuu, timp in care si-a chemat si unii amici, el reusind apoi sa ma depaseasca (era doar o banda de mers in acel moment, nu m-am gandit ca ar avea loc), si s-a intamplat fix ce anticipam, m-a blocat franand brusc in fata mea, si lovind masina in repetate randuri. Totul a aparut pe camerele primariei (daca stiam ca existau ma duceam daca nu prima oara a doua oara sigur sa-l reclam) mie fiindu-mi suspendat permisul ca nu l-am lasat sa ma depaseasca si lui pentru neacordare de prioritate plus amenda 1000 lei pentru tot scandalul (ceea ce mi se pare infim), avand in vedere aceste fapte plus ca, in al meu proces verbal este precizata doar strada pe care am primit amenda ca nu am semnalizat cand am trecut in fata lui, iar fapta ce a dus la suspendarea este pe o strada adiacenta (articolul 16 legat de loc) alaturi de faptul ca in procesul verbal nu este atestata camera prin care s-a facut inregistrarea (articolul 181 (1), in acel model de PV necesar in cazul depistarei unei fapte cu un mijloc tehnic (camera primariei) trebuie si ea mentionata alaturi de datelei ei), tinand cont ca nu am mai avut nici macar un avertisment, ce denota o buna conduita, am sanse sa castig o eventuala contestare a PV-ului in instanta? Daca nu, va rog, daca va permite timpul sa-mi sugerati o alta abordare. Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua. Din pacate, șansele sunt mici în cazul dvs referitor la lipsurile Procesului Verbal de contraventie. Instanța va analiza întreg conflictul iar astfel de altercații în trafic nu sunt pe placul instanței… Părerea ea este că, dacă v-a lovut mașina și v-a îndoit tabla sau v-a facut vreo distugere cât de mică, să faceți plângere penală pentru infracțiunea de distrugere.

 18. Roxana

  Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea speta: am fost amendata contraventional pentru neachitarea parcarii in parcare publica semnalizata cu indicatorul „parcare cu plata”, iar procesul verbal intocmit l-am primit prin posta, fara sa fie insotit de plic, cu data postei, fara sa fi semnat de primire, iar numarul actului de identitate este incomplet. As putea contesta acest proces verbal in instanta si sa beneficiez de anularea contraventiei? Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   depinde de multi factori…daca temeiul este indicat bine, daca fapta este identificata cu loc/oră, etc. Dar daca Procesul Verbal de contraventie este conform, nu sunt șanse de anulare. Verificati temeiul de drept in baza caruia a aplicat sanctiunea amenzii.

 19. Elena

  Bună ziua!
  Va rog frumos să mă ajutați cu o părere, am fost amendata pentru depășirea limitei de viteza în localitate, dar nu sunt sigura dacă pistolul m_a înregistrat după indicatorul de întrare în localitate sau înainte, mașina de polițe era băgată pe o străduță, mi_a fost întocmit PV dar în PV este greșit nr de înmatriculare. Am plătit amenda dar am făcut și contestatie. Credeti ca o sa se poată anula PV?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, se va putea anula procesul verbal de contraventie daca nr de inmatriculare era gresit si daca din inregistrarea video reiese un cu totul alt nr de inmatriculare. Eventual puteti cere in subsidiar, deci pe langa anularea procesului verbal, eliminarea sanctiunii complementare privind suspendarea dreptului de a conduce, daca vi s-a aplicat oa astfel de sanctiune.

 20. Elena

  Va mulțumesc frumos!
  Nu mi s_a suspendat dreptul de a conduce. Dar în cazul în care se va anul procesul verbal, iar eu nu am precizat în contestatie că doresc restituirea banilor, cum o sa recuperez suma plătită?
  Mulțumesc încă o data!

 21. Alin Badea

  Buna ziua,
  Am fost amenda contraventional si mi s-a suspendat dreptul de conducere pentru 30 de zile si mi s-a luat talonul.Deplasandu-ma in localitate am efectuat o manevra de depasire intr-o zona cu linie discontinua,dupa care urma o zona cu linie continua.In fata masinii depasite se deplasa un autorturism neinscriprionat.Politistul si-a sunat colegii sa ma opreasca dupa vre-un kilometru.Politistul din masina neinscripionata mi-a aplicatt amenda si suspendat permisul pentru depasire pe linie continua.La articol prevedere :120/1/h/ la articole sanctionate 100/5/e/ din OUG 95/2002.Talonul mi l-a luat pentru foliile de pe geamurile din fata pe care le-am inlaturat pe loc.La problema cu foliile si talonul nu cred ca e ceva de obiectat.La cealalta problema as putea avea castig de cauza?

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă ati inceput manevra pe linie discontinuă dar ați terminat manevra de depășire pe linie continua puteti invoca eroarea de fapt în sensul că nu aveați cum să vă dați seama că urmează așa de repede o linie continuă…e posibil dar nu pot să intuiesc ce șanse ar fi pentru anularea sancțiunii complementare de suspendare a dreptului de a conduce…eroarea de fapt este o cauza care înlătura caracterul contravențional al faptei.

 22. Radulescu Răducu Auras

  In instanta se poate anula doar măsură complementara dintr-un proces verbal de contravenție .Menționez că măsura principala este 4 puncte amenda iar cea complementara este de reținere a permisului de conducere.? Mulțumesc

 23. Stoica Florin Daniel

  Buna ziua,

  Azi deplasandu-ma spre serviciu am coborat breteaua de la podul Voluntari si m-am deplasat spre centura sa fac stanga spre Pantelimon.
  In dreptul centurii cu aproximativ 20-30 cm de ea m-am oprit sa acord prioritate, in stanga mea se afla alt autoturism care de asemenea facea tot stanga dar era oprit chiar in dreptul centurii.
  Din partea stanga a venit o autoutilitara care dupa ce a trecut de masina din stanga mea a trecut si a tras putin de volan acrosandu-mi putin bara din fata . Acesta mi-a acrosat masina dupa jumatatea din fata a masinii mai exact dupa numar.
  Am discutat cu soferul si acesta a spus ca nu are nici o vina si am mers cu acesta la politia Voluntari. Dupa ce am completat declaratia , cu schite, si tot ce trebuia ,i-am explicat domnului politist ca eu stateam pe loc asteptand sa treaca masinile cand celalalt sofer m-a acrosat. Acesta mi-a suspedat permisul pe o perioada de 60 de zile si amenda contraventionala deoarece nu am acordat prioritate desi eu nu m-am miscat din loc si nici nu eram pe sensul de mers al autoutilitarei deoarece daca eram asa trebuia sa ma acroseze de la inceputul barei si nu mai sus de jumatate.
  Va rog sa imi spuneti daca am vreo sansa si sa fac contestatie.

  Cu multumiri anticipate.

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu stiu ce sa spun, pare destul de complicata scena accidentului. Contează atât pozitia autovehiculului dvs cât și cine avea prioritate. Daca dvs erați oprit în intersecție dar nu erați pe direcția cu prioritate, nu știu daca aveți șanse. Plus că trebuie să probați cu înregistrări video sau cu un martor scena exacta a accidentului.

 24. Stoica Florin Daniel

  Domnul politist a ascultat si martorii care erau in cele 2 masini. Daca cei din autoutilitara erau foarte siguri ca daca se afla pe prioritate pot face orice(,, a tras putin de volan ca altfel lovea masina din fata care facea stanga), martorul care era in masina mea ia spus domnului politist ca noi oprisem si asteptam sa treaca masinile ca sa putem face stanga.
  Domnul politist s-a enervat putin ca nu spunea toata lumea la fel si a spus ca asa hotaraste el fara sa imi dea voie sa ii mai explic ca daca eu as fi fost in miscare masina era lovita de la un capat la altul nu doar zgariata 10 cm dupa numar.
  Masina pe care o conduc are foarte multi senzori care imi opreste brusc daca simte un pericol dar nu are nici-un efect daca stai.

  • Avocat ILIE DORIN

   Puteti invoca o constrangere fizica, ca si cauza care ar inlatura raspunderea contraventionala si deci s-ar anula Procesul verbal. Intr-un astfel de proce vor fi citati: si soferul utilitarei si cei doi martori. Instanta va clarifica situatia. Daca nu aveti nici o vina, nici o culpa, si se demonstrează asta, va fi inlaturata sanctiunea. Dar trebuie sa nu fie nici o culpă in sarcina dvs. Daca e culpa comuna, si a dvs si a soferulul utilitarei, sansele sunt foarte mici.

 25. Badic paul

  Buna ziua. In timpul unui proces verbal pentru suspendaea permisului de conducere pot inregistra o cere de grafa pentru a avea permisul pe tot parcursul procesului.am nevoie de el pentru a putea conduce in strainatate.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da! In mod categoric da! Mai mult decât atat, conform unor modificări recente, nu mai este nevoie de un certificat de grefă ci este suficient un printscreen sau un screenshot de pe pagina procesului de la Judecătoria unde este introdusă plângerea contravenționala.

 26. Damian

  Buna ziua. Tatalui meu i s -a retinut permisul pentru trecerea la nivel cu cale ferata cu semnalele acustice in functiune. Tatal meu sustine contrariul, a refuzat sa semneze si sa primeasca Procesul Verbal. I s-a eliberat o dovada cu 0 zile valabilitate, fara drept de circulatie. S-a intamplat acum 10 zile, si am inteles ca procesul verbal poate veni si in 2 luni. Se poate face contestatie pana la venirea procesului verbal? Multumesc .

  • Avocat ILIE DORIN

   Din pacate nu se poate face plângere decât de la comunicarea procesului verbal de contraventie. Din acest motiv trebuia primit procesul Verbal pentru a face plangere si a solicita restituirea permisului de conducere panla la finalul procesului. Daca Procesul Verbal nu se comunica in 2 luni de la data întocmirii, se prescrie executarea amenzii si executarea sanctiunii complementare de suspendare a dreptului de a conduce…

 27. Mihai

  Buna ziua,
  am fost amendat cu 6×145=870 lei iar la descrierea faptei scrie ca am condus si la intersectie nu m-am incadrat corespunzator directiei de mers efectuind viraj stanga desi eram incadrat pe banda destinata directiei inainte.La articol prevedere este scris 107/1,act normativ RAOUG 195/2002 Rep, la art sanctionare 101/1/18,act normativ OUG 195/2002 Rep.Vreau sa invoc art 17/OG 2/2001 nelegalitatea PV si sa solicit anularea lui pe motiv ca nu exista corespondenta intre asa zisele fapte descrise si normele de stabilire a contraventiei/de sanctionare !Precizez ca asa zisa fapta nu a afectat traficul in niciun fel si ca am scris ca nu sunt de acord la mentiuni! Fapta de a conduce autovehiculul și de a efectua virajul la stânga peste marcajul longitudinal continuu ce separă directiile de delasare nu întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 107/1 din RAOUG195/2002 Rep(deoarece nu exista un act normativ cu acest indicativ!) si sancționate de art. 101 alin. 1 pct. 18 din O.U.G. nr. 195/2002, așa cum s-a reținut prin pv de contravenție, ci ale contravenției prevăzute de art. 108 alin. 1 lit. d pct. 9 din O.U.G. nr. 195/2002 și sancționate de art. 102 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 195/2002, cu privire la „ schimbarea direcției de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de circulație” , fiind realizată o încadrare juridică greșită a faptei reținute în sarcina subsemnatului! Nu exista nici in OUG 195/2002 Rep un art 107/1,exista doar art 107 care se refera la contraventii instructori auto .De asemenea art sanctionator 107/1/18 se refera la contraventia de a nu prezenta documente,adica la altceva!
  Intr-o tara din Scandinavia probabil ca as avea castig de cauza.Sper ca si la noi!Ce ziceti?
  Multumesc.

 28. Marinescu

  Buna ziua ! Am fost sancționat fără sa mi se aducă la cunoștiință acest lucru , am fost oprit pentru verificări la documente , iar la interval de 2 săptămîni am primit plicul acasa , pe procesul verbal este bifat căsuța in lipsa iar la martori nu este trecut nimic , pot avea câștig pe aceste motive in instanța la contestație

  • Avocat ILIE DORIN

   Lipsa indicarii martorului in procesul verbal de contravenție nu este motiv de anulare. Trebuie ca fapta sa nu existe ori Procesul Verbal sa continua descrierea lacunara sau inexacta a faptei, etc. Sunt multe motive pentru anularea procesului verbal dar ele trebuie sa se raporteze la realitatea concretă a faptei și la legea incidenta presupus încălcată.

 29. Silviu

  Buna ziua, am o nelamurire – mi s-a intocmit un pv pentru depasirea vitezei cu 54km/h intre 2 localitati invecinate din doua judete (suspendare permis 90 de zile), dar pv este intocmit faptic chiar la intrare in localitatea Harlesti (jud Bacau) dupa indicatorul de intrare in localitate , dar in pv au trecut localitatea invecinata Secuieni (jud Neamt) de un echipaj de politie IPJ Neamt, total incorect, se poate contesta acest lucru?? Nu stiu daca un echipaj de politie poate intocmi pv pe raza altui judet.
  Multumesc.

 30. Florin

  Buna ziua .am fost amendat de către poliția economică. Cu suma de 2000 lei 1000 ln 15 zile .doamna ln pv nu a specificat ce fel de produse am expus spre vanzare fara a afișa pretul.ln pv nu sa scris sancțiunea și cu litere doar cu cifre plus asta a scris singură ln spațiul ln care era destinat pt obiecțiune, ca nu am.se poate face contestatie

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu va pot spune. Ar trebui sa văd Procesul verbal și sa îl analizez. Dacă nu menționează complet fapta și complet temeiul de drept încălcat, Procesul Verbal se va anula de instanța.

 31. Vasile Ionuț

  Buna ziua, mi.a fost suspendat permisul de conducere, cum ca as fi consumat băuturi alcoolice dupa control cu etilotest. Am cerut sa fiu dus la probe biologice si acuma politia nu vrea sa imi prezintr rezultatele. Ca nu le au, ca nu știu… Etc
  Eu le.am plătit. Alcoolemia a fost de 0,06 mg/l eu nu consum deloc in general băuturi… Mancasem doar un corn cu ciocolata cu esență de rom. Am facut contestatia scrisa de mine, atașat si copie proces verbal, chitanță plata analize, dovada de conducere 15 zile. Ce timbre mai trebuie plătite si unde se plătesc? Cand depun contestatia la judecatoria sibiu… O pot depune personal sau trebuie sa intervină un avocat? Mulțumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   O puteți depune dvs personal, atașați și copie CI. Mai trebuie plătită o taxă judiciară de timbru de 20 de lei (depuneți chitanța în original cu actele la dosar), taxa se plătește la poștă sau taxe locale.

 32. Mihai

  Buna ziua.La un control al Politiei Rutiere,aparatul alcooltest a indicat 0,03.Bausem un energizant cu 15 min înainte de control.Am cerut recoltarea de probe biologice,am depus plângere impotriva procesului verbal,mi-am recuperat permisul.Nu am plătit taxa pentru probele de sange si vreau sa știu dacă asta ma afectează și cât timp pot beneficia de permis.Exista posibilitatea ca pentru neplata analizelor sa pierd procesul?
  Cu deosebita considerație!

  • Avocat ILIE DORIN

   De permis beneficiați până la rămânerea definitivă a procesului contravențional. De la data rămânerii definitive a hotărârii aveți termen de 15 zile să îl predați la poliție. Procesul se pierde dacă nu probați cu expertiza că în sânge aveați 0,00. Acum depinde cine a dispus expertiza. Dacă dvs ați cerut-o trebuie să o și plătiți, iar dacă nu o plătiți și nu se va face un raport de expertiză, vă lipsiți de o probă elementară….

 33. Stancu Marian

  Bună seara astăzi am fost sancționat cu amenda și suspendarea pe 30 de zile a permisului pentru neacordarea de prioritate a pietonilor deși am oprit, observând mai târziu ca au verde am oprit pe trecere după care am plecat pentru a le face loc sa treacă. Politia stand la panda mai în fata mau oprit și am fost sancționat. În PV este data de azi 03.09.20 iar în dovada cea de ieri 02.09.20. Credeți că se poate anula din aceasta cauza? Mulțumesc

 34. pop

  Buna ziua
  O situatie tragic-comic: parintii mei au primit prin posta o instiintare de la politie,ca masina lor a fost implicata intr-un accident de circulatie cu pagube materiale.Acum vine partea comica: parintii mei nu au folsit masina in ultimul timp.eu fiind cel care o folosea.L a care taica-meu s-a panicat ca am facut accident si nu le-am spus,gen. Parca il mai aud:” fiule spune daca ai facut sau nu accident” :)))). M-am deplasat la sectie,iar organele de la camera cu tare mi-a spus sa las un nr de tel ptr a fi contactat in ziua urmatoare de colega care se ocupa de caz.
  A 2a zi primesc tel,dar tipa i-mi spune sa vina si doamna adica mama,care avea permisul expirat si urma sa si-l refaca.Ciudat..
  Ajunsi acolo tipa agent ne-a adus procesul de constatare in care intr-adevar apare nr de inmatriculare al masini,si marca,insa fara indicii suplimentare,gen culoare si model.Am tot incercat sa le explic ca masina nu a fost implicata in accident,trebuie sa fie o greseala.Agenta a facut poze la masina.Dupa ce i-am intrebat de ce nu apar in proces date despe masina,martori etc am fost dat afara di sectie pe motiv ca ei vb doar cu proprietarul.
  Dupa o perioada de asteptare iese mama din sectie si i-mi povesteste ca a fost chemata si reclamanta,Pusa fata in fata reclamanta a negat ca mama a-r fi fost la volan,ci o alta doamna cu un minor in masina. A si declarat ca, culoarea masinii a fost rosie nu gri ca a noastra,deci nu masina noastra desi nu stiu cum i-a venit pe limba nr nostru de inmatriculare.
  Ce este sub semnul intrebarii,este faptul ca agenta si reclamanta se pare ca se cunosteau dupa spusele mamei.Agenta declarand ca i-si cere scuze si v-a rezolva ea.
  Eu va intreb acel dosar poate ramane deschis pot aparea unele surprize si pot actiona in instanta reclamanta si pe agentu constatator?
  multumesc,astep raspuns

  • Avocat ILIE DORIN

   Interesantă situația dvs… Ideea este ca orice proces verbal de acest gen SE POATE ANULA DOAR DE INSTANȚĂ, agenta nu poate ”rezolva” nimic, ci doar p instanță poate clarifica lucrurile. Deci daca v-a dat amendă și v-a comunicat procesul verbal aveți 15 zile la dispoziție să formulați plângere contravențională. Altfel șansele sunt de 99% să rămâneți cu sancțiunea, chiar dacă aveți dreptate. Dacă ați primit doar înștiințare, aveți grijă la ce soluție se dă și contestați-o în termenul legal.

 35. V.. Aurel

  Bună ziua. Am și eu o problema și va rog dacă puteți să-mi dați un răspuns.. Am avut pv de contravenție, am pierdut, nu am ajuns la timp în sala de judecata, apoi am format apel, a fost în defavoarea mea, a copiat textul cuvânt cu cuvânt de la judecătorie. Au menținut procesul verbal de contravenție care era completat cu aceiași ora data comiterii și data întocmirii fără sa treacă ocupația și locul de muncă. Am depus cere ptr recurs în termen, am depus înscrisuri, și am circulat incontinuarie considerând ca am drept de circulație deoarece am un recurs pe rol. Am fost oprit în trafic și miau suspendat permisul și miau făcut dosar,, la doua zile de la incident am primit acasă dea politie ca nu am drept de circulație luând în calcul ei hatararea de la tribunal(apel). Acum întreb, recursul ce rol are, eu aveam drept de circulație, ataca sem hotărârea în termen..

  Va mulțumesc!!!

 36. Ani pop

  Buna ziua,
  Daca data faptei de pe procesul verbal ii trecuta gresit ,in loc de 28.05 ii trecuta data 28.08 ,pot contesta anularea proces verbal?

 37. Iuliana C.

  Buna ziua,
  Ieri pe data de 7 am avut un accident la iesirea din cartierul latin pe prelungirea ghencea. Eu aveam stop, m-am oprit sa ma asigur. In dreapta erau pe contrasens un autobuz oprit in statie fara alveola, in spatele lui o coloana de masini ( masina din spatele autobuzului se afla pe trecerea de pietoni.), m-am asigurat din stanga si am inaintat. intre timp o masina de jandarmi (a 3a masina din spatele autobuzului ) s-a bagat in depasire (peste trecere de pietoni, linie continua inainte si dupa trecere, semnalele acustice si luminoase nu erau pornite si nu avea nici semnal) si am facut accindent frontal, eu tragand de volan sa ma urc pe trotuar pentru a-l putea evita. Am mers la politie, unde politistul i-a zis sa scrie in declaratrie ca era carosabil umed, cand am completat eu la desen jandarmul mi-a pus foaia in fata ca sa vad desenul lui si sa ma iau dupa el (eu fiind foarte bulversata nu m-am prins de schema, ca vor sa dea vina pe mine), fiola nu ne-a pus, avand in vedere ca am ajuns la politie la 1h de la accindent (??). Politistul a inceput sa imi spuna ca eu nu stiu ce inseamna stop/cedeaza ca sa ma bulverseze si mai tare, ca nu stie el cum mi-am luat eu carnetul, de unde au picat acele puncte ca sa obtin carnetul, ca nu stiu legislatia. pana la sfarsit pe pv scrie ca eu nu am respectat semnul stop cand m-am bagat in intersectie, nimic de faptul ca jandarmul a depasit pe linie continua si trecere de pietoni. mi-a luat permisul 60 de zile si mi-a dat amenda, bineinteles jandarmul sa isi faca pe asigurarea mea masina.
  Am filmare de la vulcanizarea de langa cartier in care se vede cum depaseste pe trecere chiar daca masinile din fata lui( autoturismul si autobuzul ) se pun in miscare deja. Credeti ca se poate rezolva ceva in instanta?
  Mentionez ca am aflat de un caz asemanator in care o doamna care iesea din cartier s-a lovit frontal cu o masina care mergea pe contrasens si voia sa intre in cartier, politistul respectiv a zis ca vina este a soferului care mergea pe contrasens avand in vedere ca este linie continua si nu avea ce sa caute acolo.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, aveți șanse să câștigați în instanță dacă aveți proba video în care mașina jandarmeriei depășește pe trecere și dacă se vede că dumneavoastră ați oprit la stop, deci v-ați indeplinit obligația legală de a opri.

 38. Daniela

  Bună, soțului i-a fost luat permisul pe 30 de zile plus amenda și puncte pentru depasire încălcând linia continuă, ar exista vreo sansa în contestarea procesului verbal daca pe procel este trecut doar drumul, fapta întâmplându-se într-un oraș, fără numele străzi nimic?

 39. Bebi Craciun

  Am fost amendat conform legii 55 / 2020 coroborat cu art. 6/1 din hg 826/2020.
  Am constatat ca hg 826 nu are nici o legatura cu fapta consemnata in pv. Trebuia trecuta alta HG XXX/2020.
  Ce sanse am sa contest amenda pentru ca este trecuta eronat HG !!
  Exceptia de nulitate absoluta ?

 40. Adelina T.

  Bună seara, Mi-a fost suspendat permisul pe 30 de zile pt. trecere pe culoarea roșie a semaforului dar știu ca am trecut pe culoarea galbena. Am refuzat semnarea PV, am primit Dovada de circulație și am depus plângere prealabila la Judecatorie, chiar dacă nu am primit PV-ul. 1.Am procedat corect cu plângerea sau m-am grabit? 2.Am solicitat admiterea probei video de la camerele amplasate de Primărie și de la agent. Oare eu trebuie sa cer filmările de la Primarie și Politie sau le solicita instanta? Va mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   camerele video trebuie să le preluati dvs de la operatorii econimici din zona, cat mai urgent. Nu inteleg cum de v-a dat dovada de circulatie dar nu v-au trimis procesul verbal de contraventie. Fara procesul de contraventie nu puteti porni proces de plangere contraventionala. Deci e prematur introdusa plangerea. Cand vă vine acasa procesul verbal atunci trebuie să introduceti in 15 zile contestatie/plangere contraventionala.

 41. Cosmin

  buna ziua! am fost sanctionat cu amenda contraventionala si puncte de penalizare deoarece circulam cu proiectoarele de ceata pe timp favorabil. Motivul pentru care circulam cu proiectoarele este acela ca aveam becul de faza scurta de pe partea stanga ars, nu puteam sa remediez defectiunea in acel moment iar intentia mea a fost aceea de a face masina vizibila pentru a nu pune in pericol ceilalti participanti la trafic. de asemenea, agentul constatator a mentionat in procesul verbal alta culoare decat cea reala a masinii. As vrea sa contest procesul verbal, credeti ca am sanse sa castig?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, aveți șanse sa câștigați dacă faceti contestație/plangere contravenționala. Era suficient un avertisment, e prea mare sancțiunea pt o fapta fără nici un pericol social. Solicitat-o înlocuirea amenzii cu avertismentul.

 42. Sergiu T.

  Buna ziua, acum cateva zile în urma unui incident rutier m-am ales cu o sanctiune contravențională.
  Cand am ajuns acasa, am citit procesul verbal si am constatat ca în descrierea faptei politistul a precizat faptul ca eu nu aveam voie sa fac stânga de pe banda pe care ma aflam în sensul giratoriu, nerespectand marcajele direcționale dar din declaratia mea si a celeilalte persoane implicate în incident reiese faptul ca eu eram pe banda 3 cea din interiorul sensului care îmi permite sa merg înainte sau la stânga. Daca fac contestație si câștig dovedind din declarația mea si a celeilalte persoane implicate ca eu eram bine încadrat pentru manevra pe care intentionam sa o efectuez si ca de fapt cealalta persoana a intrat peste banda mea la iesirea din sens, cum se procedează daca deja i-am dat asigurarea?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, dacă dovediți că elementele de fapt erau altele decât cele reținute în Procesul verbal de contraventie puteti obtine anularea procesului verbal și deci anularea sancțiunii contraventionale.

 43. Cristian

  Buna ziua. Am fost sanctionat (cu suspendarea permisului) pentru depasirea liniei simpla continua in AFARA unei localitati, dupa depasirea unui vehicul care semnaliza dreapta si se deplasa cu viteza foarte redusa, procesul verbal intocmit de catre agentul constatator a precizat ca fapta s-a petrecut IN localitate.
  Exista motiv de anulare a procesului verbal de contraventie?

 44. Ovidiu2283

  Bună dimineața!
  În cazul în care a fost întocmit un proces verbal de constatare și sancționare a contraventiei primit de contravenient, iar în urma transmiterii acestuia în debit s-a constatat că cnp-ul era greșit, mai poate fi întocmit un alt proces verbal? Poate fi anulat primul? Multumesc!

   • Ovidiu2283

    Au trecut mai mult de 15 zile. Întrucât contravenientul nu a făcut dovada achitării amenzii a fost transmis în debit in vederea punerii în executare, însă din cauza cnp ului eronat redactat a fost returnat procesul verbal. Intrebarea era daca mai poate fi întocmit un alt proces verbal pentru aceeași faptă, ținând cont de faptul că unul dintre exemplare se află în posesia contravenientului si nu se cunoaște daca amenda a fost achitată sau nu. Multumesc frumos!

    • Avocat ILIE DORIN

     nu, in aceste conditii – deci daca e returnat la emitent – NU se va intocmi un nou proces verbal. Iar daca, prin absurd s-ar intocmi, noul proces verbal ar trebui comunicat către dvs pentru a-l contesta sau a lua act de el.

 45. Brianna

  Buna ziua!

  La pct. 3 al procesului-verbal de constatare a contraventiei este mentionat temeiul de drept pentru aplicarea sanctiunii si cuantumul sanctiunii (in speta HG69/2012 art.5 pct.27, respectiv art. 8 alin. (6).

  *Ceea ce ma induce, insa, in eroare, este faptul ca in PV scrie ca fapta se sanctioneaza cu „amenda in suma integrala de 1000 de lei sau in termen de 15 zile in suma de 125 de lei”. Acest lucru inseamna ca agentul constatator a aplicat valoarea maxima a amenzii (ea fiind prevazuta intre 250-1000 de lei in Hotararea de Guvern)? Din ce dispozitie legala este extrasa posibilitatea de plata in 15 zile a sumei de 125 de lei?

  La pct. 4 se indica modalitatea de plata dupa cum urmeaza:
  – suma in valoare de 300 lei reprezentand 30% din cuantumul amenzii prevazute, sau in termen de 15 zile suma de 37.5 lei
  – suma in valoare de 700 lei reprezentand 70% din cuantumul amenzii prevzute, sau in termen de 15 zile suma de 87.5 lei

  *Nelamurirea mea legata de pct. 4 consta in faptul ca se indica pentru cele doua procente beneficiari diferiti. Pentru primul procent se indica plata catre Trezoreria Statului Sector 1, befeniciar ISCTR, iar pentru cel de-al doilea procent se indica plata catre casieria „taxe si impozite” a primariei de la domiciliul contravenientului, beneficiar Bugetul Local. Nu am reusit ca gasesc un text de lege care sa reglementeze acest aspect.

  Prin intermediul procesului-verbal s-a constatat faptul ca „dl instructor auto nu respecta traseele pe care sa faca pregatirea practica, trasee stabilite de catre Politia Romana”.
  Mentionez ca nu a existat niciun martor care sa semneze, iar contravenientul a refuzat semnarea PV si nu a solicitat inscrierea obiectiunilor sale.

  In fine, o ultima intrebare este legata de acest ultim aspect. Stiu ca nesemnarea de catre martor este un motiv de nulitate relativa, prin urmare trebuie dovedita vatamarea. Vatamarea ar putea decurge din valoarea probatorie a PV? Este un mijloc de proba suficient? Neexistand un martor care sa ateste sustinerile agentului constatator, oare nu avem doua declaratii cu forta probatorie egala? Faptul ca dl instructor nu a solicitat inscrierea obiectiunilor sale ar putea avea o repercusiune asupra situatiei in drept?

  Ma aflu inca in interiorul termenului de 15 zile pentru contestarea procesului-vebal, insa nu stiu daca o eventuala contestatie ar fi oportuna prin raportare la situatia concreta.

  Va multumesc anticipat!

 46. PRODAN MIHAI

  Proces verbal de contravenţie la regimul circulaţiei greşit întocmit în sensul că numărul de inmatriculare este greşit consemnat.. Cinemometrul nu recepţionează numărul de înmatriculare la viteza consemnată. documentaţia poliţiei menţionează un alt număr de înmatriculare faţă de cel consemnat în p.v.. Planşa fotografică nu evidenţiază nici numărul greşit din pv nici numărul din documentaţie.
  Acelaşi pv atestă în cuprinsul său ştersături,radieri,scrieri suprapuse . Art 291 Cod proc civ este aplicabil în acest caz ?
  poate fi anulat acest p v cu cele redate mai sus ?
  Cu respect deosebit

 47. Andrei

  Buna ziua!

  In data de 28.12.2020 am fost surprins fara masca de protectie in aer liber intr-o zona rurala, politistul s-a enervat cand i-am aratat ca am masca si mi-a luat datele, mi a zis ca imi da amenda maxima de 2500 lei dupa care a plecat, pe data de 14 m-am trezit cu 2 amenzi (2 procese verbale separate de pe aceiasi data, ora) unul pentru nepurtarea mastii in aer liber iar cel de al doilea 3 puncte de amenda pentru ca am fost depistat ca circulam pe partea dreapta a partii carosabile chiar daca am fost oprit fix cand intram pe trotuar dupa ce traversasem nefiind podet de traversare al santului in locul traversarii.Din ambele lipsesc semnaturile mele sau ale unui martor chiar daca la fata mai era cel putin un martor..Rubricile de la Mentiuni au fost completate cu „nu este de fata” la martor „prevenirea raspandirii virusului cov19” si la semnaturi „nu este de fata” Dupa toate acestea am fost si am platit 2 taxe de timbru, am trimis contestatia scrisa de mine care explica cum s-au intamplat lucrurile dar cred ca va fi respinsa deoarece am primit dupa o saptamana o comunicare la adresa de la judecatorie prin care mi s-au solicitat dovezi.Ce dovezi pot oferi avand in vedere ca am spus cum s-au intamplat lucrurile si am mentionat si un martor.Voi fi chemat si eu si martorul la proces? Un sfat va rog..Multumesc anticipat!

 48. Mak

  Bună seara, va rog sa ma ajutați pentru greșeli în procesul verbal de constatare a contravenției, în speță locul nașterii scris eronat, poate fi contestat pentru nulitate relativa sau absoluta.

  Va mulțumesc
  Cu respect

 49. Maria

  Buna ziua,
  Mi-a fost suspendat permisul pentru 90 de zile, cunposibilitate de primire dupa 30 cu examen.
  Am facut contestatie, s-a deschis dosar si am ridicat permisul.
  Dar, cand l-am ridicat am observat ca are o ruptura si am fost sfatuit sa il schimb, pentru ca este deteriorat si pot primi amenda si retinut actul din nou.

  Intrebarea este: daca pierd procesul si trebuie sa depun permisul, cum se procedeaza? Noul permis va avea alta serie decat cea trecuta in procesul verbal la suspendare.
  Permisul vechi va ramane la institutia de permise…
  Astfel, nu voi mai avea ce sa depun…cum fac?

  Multumesc!

 50. Andrei

  Buna ziua!
  Ce se intampla daca intr-un proces verbal de contraventie, la mentiuni, nu se afla semnatura mea, ci alta semnatura?
  Din ce imagini gasesc pe internet, contravenientul semneaza pentru primire, cat si la sectiunea mentiuni

   • Andrei

    Va multumesc,
    Banuiesc ca plangerea este separat de contestarea procesului verbal in instanta.

    Acest lucru, ma poate ajuta si din punctul de vedere al contestatiei?

     • Andrei

      Multumesc!
      O ultima intrebare, procesul penal influenteaza si pe cel cu plangerea contraventionala?
      Inafara de faptul ca il poate suspenda temporar.
      Adica, ma poate ajuta in anularea procesului verbal in procesul respectiv?

    • Frasineanu Dan

     Buna ziua,

     In data de 11.4.2021, ora 1:00, am fost oprit de un echipaj de politie solicitandu-mi declaratia pe propria raspundere si pe care din nefericire nu o detineam.
     Le-am explicat agentilor adresa de unde vin si motivul, deasemenea si adresa de domiciliu.
     Am prezentat la solicitarea agentilor C.I dupa care mi-au comunicat sa ma indrept spre domiciliu cat mai repede.

     Motivul deplasarii mele a fost ca ma intorceam de la domiciliul mamei mele, pentru ca cazuse in apartament si sotul ei (asistent personal) nu s-a descurcat sa o ridice ( mentionez ca mama detine certificat medical cu handicap, grav cu asistent personal).
     Pentru ca a fost o situatie de urgenta pur si simplu nu m-am mai gandit la
     Aceasta declaratie si am uitat complet sa-mi fac o declaratie pe propria raspundere.

     Din pacate, in data de 9.5.2021 am gasit in usa de la intrare a domiciliului P.V cu amenda contraventionala de 2000 lei cu posibilitatea de a achita 1000 lei in termen de 15 zile , nesemnat de catre mine si nici macar nu mi s-a adus la
     cunostinta faptul ca voi fi amendat, ba din potriva chiar am crezut ca am fost pasuit.

     As dori sa achit aceasta amenda ca sa beneficiez de posibilitatea de a achita doar 1000 lei din totalul amenzii dar as dori sa-mi spune-ti daca am sanse sa anulez si sa-mi recuperez banii daca contest aceasta amenda la Judecatoria sectorului 6 (locul unde am fost oprit de catre agenti, apartine de sectorul 6)

     Deasemenea va rog sa ma ajutati cu ce acte doveditoare pot contesta amenda si deasemenea cum ar trebui sa formulez corect plangerea astfel in cat sa fie aprobata.

     Multumesc

     • Avocat ILIE DORIN

      da, puteti face plângere împotriva procesului verbal invocând urgența și iminența situației… Dar soluția depinde de judecător. Ca probe puteti aduce mesaje, martori, etc.

     • Frasineanu

      Va multumesc mult pentru raspuns!
      Totusi as dori sa va intreb ce sanse sunt sa se anuleze amenda, asta ca sa stiu daca merita efortul de a o contesta, imi puteti oferi un procent de reusita?

      Va multumesc in avans si va doresc multa sanatate

  • Andrei

   Cu scuzele de rigoare pentru insistenta, dar se gasesc greu aceste informatii, as mai intreba urmatorul lucru: daca cer suspendarea procesului cu plangerea contraventionala, trebuie sa depun inapoi permisul de conducere? L-am ridicat acum cateva zile dupa ce am depus contestatia la judecatorie.

 51. Adrian

  Buna ziua,
  Am primit acasa un proces verbal pentru o presupusa depasire neregulamentara, dupa 7 luni de zile de la data presupusei fapte.Fapta a fost savarsita in 21 februarie 2020 si procesul verbal l- am primit in 7 septembrie 2020 cu data de intocmire 18 august.In aceasta situatie procesul verbal poate fi anulat in instanta ?Daca da, conform carei legi ?
  Va multumesc ?

  • Avocat ILIE DORIN

   Prescriptia nu a operat, pentru că sanctiunea a fost aplicata in data de 18.08, deci nu vă poate ajuta aceasta institutie. Daca sanctiunea era aplicata pe data de 22.08, da, era prescris si puteati scăpa de sanctiune.

 52. Adrian

  bună ziua!
  am primit ieri o amendă pentru depăşirea vitezei regulamentare in localitate, aflându-mă in depăşire. am fost prins cu 85km/h în zonă de 60. în faţa mea se afla o maşină in urma căreia am mers încă de la plecarea de la locul de muncă, şoferul nu folosea luminile de semnalizare la schimbarea direcţiei de mers, accelera respectiv frana fără motiv (mergea cu 50km/h apoi brusc frâna la 30), ajungea pe contrasens, aproape de şant, cred că folosea telefonul mobil. când am avut posibilitatea l-am depăşit însă domnii poliţişti erau in faţa cu pistolul şi m-au oprit. le-am explicat de ce am depăşit, mi-am simţit viaţa si siguranţa în trafic periclitată din cauza felului cum conucea cel din faţă, nefolosirea semnalizării, frânări bruşte fara motiv (nu avea alt vehicul în faţă). dacă fac contestaţie pe motivul că mi-am simțit viața și siguranţa în trafic periclitate, aş avea şanse de câştig? plănuiesc sa şi plătesc amenda luni nefiind sumă mare, 435RON şi nu vreau să risc să plătesc toata suma, 870, în cazul în care nu voi avea câştig de cauză.
  Vă mulţumesc.

 53. Cătălin

  Buna seara, am un proces verbal pentru viteza 102 km/h in municipiul Bacau, dar este trecut greșit strada pe care ma prins radarul. Mai exact in procesul verbal este trecută str.Calea Marasesti, în Dovada de circulație este trecut faptul că am fost depistat radar pe Calea Republicii, radarul ma prins pe Calea Republicii. Am vreo sansa de contestat si anulat procesul verbal?, multumesc anticipat pentru raspuns.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, teoretic aveti sanse să castigati. Locul faptei trebuie indicat cu exactitate si claritate. Dar trebuie să probati (cu martori sau inregistrări video) că dvs nu vă aflati pe acea stradă la acel moment.

 54. alex

  buna seara,
  am depasit pe coborarea unui pod, o masina ce mergea cu 10-15 km/h crezand ca e defecta, unde marcajul de dunga continua nu era, drumul era refacut recent. Am fost oprit de politie si mi-a suspendat permisul 30 zile cu dovada de 15 zile si avertisment.
  Citind ulterior procesul verbal constat o cifra din cnp-ul meu gresita(2 in loc de 0).
  Am sanse de castig in acest caz?
  Va multumesc

 55. szocs Alexandru

  Buna seara,am si eu un proces verbal cu amenda si suspendarea 3 luni a permisului pentru viteza 107 km in afara localitati in depasire pe zona de restrictie de 70 km la ora si intrare pe bana de mers pe zona inicatorului de 50 km ,am facut contestatie la procesul verbal pentru faptul ca dupa efectuarea depasiri nu puteam frina pentru a ajunge la viteza de 50 km la ora in fata celui pe care l am dapasit ,as dori sa mi spuneti daca am sanse si astazi am avut o ruptura de tendon care m a pus in repaus pentru o luna as dori sa renunt la proces si sa reduc perioada de 3 luni suspendare la o luna dupa dobindirea examenului ,cum pot intrerupe procesul si sa predau permisul pentru a putea da exmenul ? multumesc

 56. mihai

  Buna ziua!
  Daca in dovada de circulatie ( 15 zile , PV cu 90 zile pt viteza) e scris gresit numarul de inmatriculare al masinii conduse, se poate cere cu sanse anularea PV-ului ?

 57. Filip Ozana

  Buna ziua! Am primit suspendarea permisului pentru 30 de zile pentru neacordare prioritate pietoni. Imi asum greseala, doar ca am o nelamurire.
  Am primit 15 zile drept de circulatie incepand cu 29 Martie si pana la data de 13 Aprilie.
  15 zile inseamna 12 Aprilie.
  Suspendarea incepe din data de 14 Aprilie pentru 30 de zile.
  Ce se intampla cu data de 13 Aprilie? Pot conduce sau nu?
  Procesul verbal este gresit si imi pot lua permisul cu o zi inainte de 14 Mai?
  Inca o observatie: la punctul mentiuni contravenient nu mi-a explicat nimic si m-a pus sa semnez, notand el cu”nu am mentiuni”. Tin sa mentionez ca detin permisul de conducere din 2009 si nu am luat vreodata amenda sau puncte si nu am avut permisul suspendat!

  • Avocat ILIE DORIN

   suspendarea incepe pe 13 aprilie dacă pe 12 incetează dovada ce vă dă dreptul de circulație, chiar dacă mențiunile din ea sunt greșite. Nu puteți conduce până nu vă ridicați de la Poliție permisul după cele 30 de zile.

 58. Marin Alexandru Adrian

  Bună seara.. În data de 20.02.2021 am fost înregistrat în trafic cu aparatul radar 142km/h (+52) de auto fără inscripțiile poliție.
  Am depus prin poștă la Judecătoria Alexandria contestație la PV pe motivul că în procesul verbal nu este scris cu ce am fost fost depistat, adică ar fi trebuit să fie specificat faptul că a fost un aparat radar, mai mult de atât nu este nici o serie a acestuia sau model de radar.. Este scris doar ca am fost depistat cu auto nr- cu viteza 142km/h (+52) filmat pe caseta cu numărul – . de la auto cu numărul – .
  Motiv pentru care am solicitat instantei că pv nu este întocmit insuficient descris și lipsesc date esențiale safarsiri contravenției inclusiv seria și marca aparatului radar

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă nu are poliția înregistrare video da, aveți șanse. Dacă are înregistrare clară, nu aveți șanse. Un dosar contravențional cuprinde multe deci n-am de unde sa știu ce ați mai putea completa 🙂

 59. Dan Barcan

  Procesul verbal ( oprire intersisa )a fost intocmit in 12.04.2021 si este datat cu data de miine adica 14.04.2021.
  Poate sa existe asa ceva ?

 60. Daniel

  Buna ziua, va rog ajutor pentru cazul meu: am primit in data de 7.04, prin posta, PV de sanctiune cu amenzi, pentru deplasare in data de 28.03, intre orele restrictionate (23:30) si nepurtare masca protectie. PV contine nume, prenume, adresa, seria si nr. CI personale, dar nu este semnat si nici nu exista martor si obiectiuni. Precizez ca am fot operat la calcai in luna ianuarie, cu interdictie de a calca pe picior timp de 3 luni, ma deplasez cu mare dificultate, doar in carje, si pose dosar medical din care sa reiasa toate acestea. Nu m-am aflat nici un moment la locatia specificata, aflata la o distanta apreciabila de domiciliul meu, cca 2 km, agentul de politie folosindu-se de numele si datele mele. Chiar daca locatia se afla in acelasi sector, datorita situatiei medicale, nu m-as fi putut deplasa la o asa distanta singur, nici macar in carje.
  Presupun ca e nevoie de o plangere contraventionala. Aceasta trebuie redactata neaparat de un avocat? Multumesc anticipat pentru raspuns.

   • Daniel

    Buna ziua, semnatura agentului exista, insa eu nu ma aflam in acel loc, concret, am primit un PV pentru o fapta pe care nu am comis-o. PV a fost intocmit abuziv, agentul folosindu-se de numele si datele mele personale. Nu stiu in ce imprejurari a fost intocmit PV, m-am trezit pur si simplu cu el la posta. Nu exista semnatura contravenient, nu exista semnatura martor, nu exista obiectiuni, doar agentul a specificat ca nu exista martor din cauza orei tarzii si contravenientul a refuzat sa semneze. Insa acel agent nu ar putea afirma ca a intalnit un individ infirm, in carje plimbandu-se singur pe afara la o ora restrictionata, la cca 2 km de casa. Problemele mele medicale reies din documente. Acesta este cazul meu nefericit. Multumesc mult pentru raspuns!

     • Daniel

      Multumesc din nou pentru raspuns. Sotia mea si fiica acesteia pot confirma ca in toata perioada de cand am fost operat si cu aceasta infirmitate temporara, nu m-am deplasat nicaieri de acasa, mai putin vizite la spital, ca urmare nici atunci.

    • Daniel

     Cu respect va intreb, cum ar trebui in drept sa imi intemeiez plangerea, in baza carui articol de lege? ce sanse sunt de anulare a PV?

 61. Sîrbu

  Mi-am fost suspendat permisul pt neacordare de prioritate la semnul cedează trecere. Masina căruia poliția a considerat că nu i-am acordat prioritate a lovit altă mașină
  staționata la aproximativ 20 de metri pe direcția să de mers. Pe mine nu mă atins si nu l-am atins. Era un drum cu limită de 30 km la ora. El a avut 20 de metri de frânare. Poliția nu a făcut măsurători nici declarațiile martorilor. Am câștigat în instanță. Dar sa făcut apel ( recurs) si de către poliție și de către celălat sofer. Ce șanse am si a două oară să câștig. Eu având si doi martori. Mulțumesc frumos.

 62. Sorin

  Buna seara! Am un p. v. in urma caruia mi sa ridicat certificatul de inmatriculare a masini pentru ca aveam itp expirat de cateva ore in care numele meu e trecut greșit adica in loc de Costandache a trecut Constandache credeti ca e de nulitate absoluta?

 63. Căuș Simion Florin

  Buna ziua!
  Am primit un proces verbal de la Politia Locala Galati in care se specifica ca am condus auto cu nr…etc, si ca am parcat ilegal pe trotuar.
  De fapt sotia mea a condus si a parcat acolo, politistii nu au vrut sa stea de vorba cu sotia care a venit la masina in timp ce ei erau acolo, i-a zis sotiei sa plece ca o sa primeasca pv prin posta.
  Nemultumirea mea este ca sunt scrise datele mele in pv, cu specificatia ca am condus si am parcat.Eu ma aflam in timpul acela cu o alta masina in alta parte a orasului Galati.
  Pot contesta acest PV?
  Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   categoric că puteti contesta si sansele sunt foarte mari să fie anulat, luati martoră soția ori pe altcineva care știe că acea masina e condusă de soție, eventual camere dacă sunt in zonă. Este nelegal acel proces verbal.

 64. Holban Mihai

  Buna ziua. Mi-a fost anulat dreptul de a conduce pe 30 zile pebtru depășire linie continua. Menționez ca într-adevăr am depășit linia continua din cauza unei mașini staționate pe carosabil . Poliția ma oprit la aproximativ 500 metri de locul depășirii . Am încercat sa ii spun ca acea mașina era oprită …. Nici o șansa de izbânda . Ce șanse am sa câștig un proces ? Nu am avut martori si mașina poliției nu era dotata cu radar. Pe procesul verbal nu este trecut nici un martor . Va muktumesc !

  • Avocat ILIE DORIN

   teoretic aveti sanse de câștig, problema e că nu aveți probe, pentru că constatările polițistului trebuie demontate doar prin probe. Un martor sau o camereă video din zonă vă trebuie pentru a câștiga.

 65. Vasile Marinescu

  Buna seara.Azi cînd veneam de la serviciu am fost depistat de o mașină de poliție care venea din sens opus,cu viteza de 104 km in localitate (la 150 metri de semnul de restricție viteza.Totodata in spatele meu in aceeasi oprire un alt conducător a fost depistat cu 97 kmh,la 10 metri în urmă mea.Mi-a fost reținut permisul pentru 90 zile plus amenda de 654 lei si au trecut gresit marca auto.opel ,în loc de peugeot.Amenda o plătesc, dar am vreo sansa sa nu raman fara permis?Multumesc anticipat.

 66. STEFAN ANDREI

  Buna ziua! Daca pe un procesul verbal, la rubrica detaliata este specificata incalcarea prevederilor dintr-o anexa a unei HG iar mai jos este specificat un alt articol ce reprezinta cu totul altceva, care dintre faptele savarsite sunt contraventionale?
  Rubrica detaliata – HG 432 din 2021, anexa 3, art.2, pct.1 – referitor la interzicerea desfasurarii de reuniuni etc.
  Rubrica „Fapte savarsite sunt prevazute de:” – art.65 lit.M, Lg 55/2020 – referitor la circulatia persoanelor in intervalul orar interzis – 22-05
  Mentionez ca am fost legitimat la aprox 200-300m de evenimentul respectiv, fara ca organul constator sa comunice de ce sau ca voi fi sanctionat, iar ora de pe PV este 21:40.
  PV-ul a venit prin posta.

  Care dintre cele 2 art. mentionate primeaza?

  Multumesc mult pt raspuns!

   • STEFAN ANDREI

    Sunt 2 art. legate de fapta si unul de sanctiune. Cele pt fapta, unul clar neincalcat, deoarece ora trecuta pe PV este 21:40 iar celalalt articol invocat nu mi se pare intemeiat pentru ca legitimarea a fost facuta la 300m de evenimentul specificat in PV, intr-o statie de tramvai, asteptand taxi-ul. Nelamurirea mea este pt care dintre aceste articole am luat amenda.
    Se poate contesta procesul verbal avand in vedere ca la fapte savarsite este trecut un art. care clar nu este incalcat?

    Mutumesc mult pt raspuns!

 67. Berianu Daniel

  Bună ziua!

  Dacă pe procesul verbal la numele meu(contravenient), agentul constatator a completat Berariu în loc de Berianu există vreo șansă de câștig? Echivalează cumva greșirea numelui cu lipsa acestuia?

  Mulțumesc frumos!

 68. Ion Marin

  Buna ziua ! Mi s-a suspendat carnetul 90 zile pentru nerespectarea regulilor de trecerea peste calea ferata. Aduc in discutie urmatoarele imprejurari. Trecerea este fara bariere ori semibariere, semnalele luminoase m-au prins la limita de trecere, semnalele sonora nu erau active, insa am oprit (in conditii de siguranta) imediat dupa traversare, pentru ca la cca 10 metri de prima cale ferata, urma o a 2-a cumva dezafectata. Intrucat eram prima masina iar strada super-circulata, nu am putut sa dau cu spatele, locul fiind deja ocupat. In acest timp. agentul ascuns in parcarea unui magazin de bricolaje, si-a aratat fata si mi-a facut semn sa ma deplasez la asunzatoarea lui. Nu a functionat nicio motivatie, considerand ca am fortat trecerea peste calea de nivel. Din nefericire, nu am avut montata camera, iar inregistrarea politisutului nu stiu ce ar putea consemna, altfel decat cele relatate de mine. Desigur ca nu am fost de acord cu reclamatia lui si nu am semnat PV. Cu o tinuta neadecvata (fara grade la uniforma, descheiat, etc) si o atitudine aroganta, ironica si sfidatoare, de genul „o zi buna”- repetata frecvent (cum probabil apare si pe inregistrarea discutiei), din suporficialiate nu a observat ca permisul retinut era expirat. Considerati ca din cele relevate, poate fi valorificat ceva in Contestatie ? Multumesc anticipat.

 69. Vali

  Bună ziua,domnu avocat am o problema, am permisul suspendat 90 zile ,nu am semnat procesul verbal ,am recuperat permisul cu dovada. până acum nu mi-a venit procesul verbal acasă de 2 săptămâni .cat pot circula ?

 70. Iulian

  Pot sa fac contestatie daca nu cunosc numele politistului? practic nu inteleg ce scrie, pot sa trec in loc de numele lui agent constatator sau agentul de politie? va multumesc

   • Iulian

    Va multumesc mult pentru raspuns, credeti ca am vreo sansa de castig, am fost amendat ca circulam cu bicicleta pe strada si ca in zona era „pista de biciclete’ doar ca aceea „pista” nu are nici un semn rutier practic sunt 2 dungi trasate pe trotuar, fara semnul de bicicleta fara nici un alt semn rutier…va multumesc, o zi frumoasa in continuare.

    • Avocat ILIE DORIN (Baroul București)

     greu de crezut ca aveti castig….da, pista de biciclete trebuie marcata prin indicatoare – dar acest lucru se face mai ales pentru șoferi, biciclistii care o văd nu pot invoca faptul că nu au văzut indicatoarele ori ca acestea nu exist, devreme ce au văzut pista…

     • Iulian

      Pe lege ma voi baza, practic daca pista nu este marcata corespunzator nu exista, pista de care vorbesc este pe trotuar, deci ar trebuii indicator sa stie si pietonii despre ea,oricum voi face plangere caci chiar sunt curios ce va spune judecatorul despre asta. Va multumesc pentru raspunsuri,voi revenii cu un update la finalul procesului dar cred ca va dura mult 🙂 O zi buna sa aveti!

     • iulian

      Buna ziua, revin cu un raspuns, Dispune înlocuirea sancţiunii amenzii aplicate prin procesul-verbal de contravenţie seria …………./………..2021 cu sancţiunea avertismentului. , asta a fost raspunsul instantei, nu m-am prezentat la proces.
      Deasemenea, politia a emis un punct de vedere inaintea procesului in care au spus doar atata, ca petentul a fost recalcitrant(ceea ce mi s-a parut foarte amuzant, tinand cont ca nu avea legatura cu amenda si cu probele foto depuse de mine la dosar) procesul, nu l-am castigat caci probabil se creea un precedent la fel ca in Bucuresti unde mare parte din pistele de biciclete au fost desfintante fiind neconforme. Va multumesc pentru sfaturi.

 71. Leonte Marian

  Bună seara. Am luat o amenda de circulatie din cauza unui accident minor. As vrea sa fac contestație motivele fiind urmatoarele:
  1. Agentul nu a precizat gradul profesional și functia(Șofer).
  2. Agentul a greșit în PV strada unde a fost accidentul, stada specificata fiind la 3km distanta.
  Care ar fi șansele contestației?

 72. orha dan

  Buna ziua. Mi s-a retinut permisul de conducere pentru depasirea vitezei limita legale cu 59kmh in localitate. Pe procesul verbal intocmit s-a trecut gresit ora. Fapta s-a petrecut la ora 23:23 iar pe pe procesul verbal s-a trecut si la ora incheierii si la descrierea faptei ora 13:30 respectiv 13:23. Exista vreo sansa pentru anularea procesului verbal prin depunerea unei contestatii pe acest motiv. Va multumesc anticipat.

 73. George

  Buna ziua,
  Mi s-a retinut permisul de conducere pentru ca la revenirea pe banda in urma unei depasiri am incalcat marcajul simplu continuu. Pe procesul verbal este mentionat locul faptei ca fiind numele unei localitati, insa fapta s-a intamplat inainte de acea localitate cu aproximativ 2 km. Pe langa acest lucru, pe procesul verbal este mentionat ca permisul este suspendat incepand cu data de 18.06.2021 in conditiitle in care a fost emis pe 03.06.2021. avand in vedere ca pe 18.06 inca aveam dreptul de a conduce pentru ca dovada este valabila 15 zile exista vreo sansa de anulare a procesului verbal pentru acest lucru? Am depus deja plangere contraventionala, dar nu am mentionat nimic legat de o posibila nulitate a procesului verbal. Exista posibilitatea sa o schimb si sa ma leg de acest lucru? Multumesc frumos!

 74. Lolita

  Buna ziua, daca in procesul verbal este trecuta gresit culoarea masinii, pot face contestatie? Am sanse de castig? Multumesc

 75. Iliuta

  Bună ziua,

  În timpul deplasării pe carosabil În Comuna Gorneni,pe partea stânga a sensului de mers lângă un gard al unei proprietăți era un agent de politie lângă pe o motocicleta.La ieșirea din comuna am fost tras pe dreapta aducandu mi la cunoștință ca mi se va suspenda permisul de conducere pt nepurtarea centurii și vorbire la telefon cea ce acest lucru nu era adevărat….în acel moment nu vorbeam la telefon și aveam centura pusa.Tin sa menționez ca agentul de politie se afla lângă un gard și nu pe partea carosabila sau pe marginea acestuia pt o vizionare cât mai buna traficului.Daca depun contestatie trebuie sa am și martor ?

  Mulțumesc.

   • Iliuta

    Mulțumesc frumos,

    Mie prin posta mi a venit o înștiințare și nu procesul verbal…mai pot face contestatie dacă nu am procesul verbal sau măcar dacă nu mai contest procesul verbal ne avându-l mai pot plăti amenda minima?

    Mulțumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     depinde ce v-a venit. Daca v-a venit o instiintare cum că nu mai aveti dreptul de a conduce, fără a vi se comunica un proces verbal de contraventie, inseamna ca aveti dosar penal…trebuie să vă faceti apărări in acel proces penal.

 76. Iliuta

  Permisul mi a fost reținut pe 30 de zile pt vorbire la tel în timp ce conduceam nu am semnat procesul verbal pt ca nu era adevărat,pt asta sa fie proces penal?

  Mulțumesc.

 77. Toma Dorel

  Buna ziua am primit o amenda evident terminata cu încheierea unui proces verbal a cărei data scrisă de agentul constatator este anul 20211 sus iar jos 2021.poate fi acesta motiv de contestație a procesului verbal?Mulțumesc anticipat

 78. Toma ionel

  In procesul verbal unde scrie încheiat azi ,este scris greșit anul in loc de 2021 este 20211.Poate fi acesta un motiv de contestare a contravenției?Mulțumesc anticipat

 79. CRISTI

  Buna ziua. Am fost oprit de politie, retinut permisul 30 de zile + amenda pentru trecerea pe rosu. Eu am trecut pe galben, sau sa fiu mai corect, am fortat galbenul. Vreau sa depun contestatie la Jud Sector 1. Pe procesul verbal, la rubrica Agent constator (si-a trecut numele), dar apoi, la „din….” a trecut doar Brigada rutiera. Nu trebuie sa treaca complet, Brigada rutiera…, care? Se poate contesta ca fiind date incomplete? Multumesc.

 80. Alex

  Buna ziua . Am primit o contravenție + reținerea permisului pe o perioadă de 90 de zile pentru depășirea vitezei (101km/h) pe un drum cu limitare 50 km/h . Se poate contesta , având în vedere că în procesul verbal este precizată marca altui autovehicul și am fost refuzat când am cerut dovada vitezei radar pe motiv că o pot vedea în instanță.. mulțumesc!

 81. Musat Andrei

  Buna ziua,in data de 7 august am fost lovit de un autoturism,eu fiind primul in coloana,am dat semnal stanga si m-am asigura corespunzator,intre mine si cel care m-a lovit se afla o duba,in momentul cand am virat stanga,cel care m-a lovit s-a bagat in depasirea dubei…la fata locului s-a deplasat politia si s-a ajuns la concluzia ca cel care s-a bagat in depasire a fost vinovat,acestuia i s-a retinut permisul si a trebuit sa imi dea asigurarea…cel din urma ne fiind de acord cu asta urmand sa conteste procesul verbal,ce ma sfatuiti sa fac,sa inaintez dosaru’ de dauna sau are sanse de anulare a procesului verbal

 82. Necula Mihai

  Buna ziua! Mi-a fost suspendat permisul de conducere pe motivul ca am depasit pe linie continua. Am fost oprit undeva mai bine de 2 – 3km mai in fata de o masina de politie cu care ma intalnisem venind din sens invers. Ei sustin ca eu am facut aceasta depasire si au oprit si masina respectiva (condusa de un batranel de 73 de ani cu sotia in masina) pe care l-au adus ca martor. Au scris PV mai bine de 20 minute (si sunt doar cateva randuri scrise acolo!) si apoi au venit la mine sa-l semnez. Intre timp am vorbit cu batraneii care mi-au spus ca i-au oprit, le-au luat actele si le-au „sugerat” abaterea savarsita de mine. I-au pus sa semneze PV inainte sa ma opreasca in trafic!! Erau speriati ca actele soferului erau la polististi si cand am vorbit cu ei mi-au spus ca nu aveau ce sa faca din acest motiv (probabil s-au simtit amenintati/fortati cumva). Am semnat PV si la mentiuni am cerut sa se consemneze ca declin fapta. As putea sa contest acest PV si retinerea permisului? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   da, puteti contesta si aveti sanse mari să se anuleze PV dacă ei nu au probă video iar la marturia batrâneilor la instanță ei vor depune mărturie că nu au văzut. Deci procesul va depinde de ce zic bătrâneii ca martori. Ii chemati ca martori in proces, dar pentru asta trebuie să abveti CNP-ul lor pe PV sau adresele lor, ori orice mod de a fi găsiți și citați la proces.

 83. Elena

  Buna ziua, pot contesta un proces verbal (mi a fost ridicata masina, iar in procesul verbal la locul faptei este scrisa o alta strada fata de unde era masina )? Pot primi inapoi si taxa de 500 lei platita pt recuperarea masinii? Multumesc.

 84. Gina

  Buna seara!
  As avea și eu nevoie de un sfat, dacă se poate. In data de 9.08 pe o strada extrem de îngusta din Brașov, am fost lovită de o masina.
  Eu eram in coborâre iar celălalt conducator auto in urcare . La începutul străzii era un indicator de acordare a priorității celor care urca, ceea ce am și făcut. Am oprit masina pe partea dreapta și i-am permis domnului sa treacă . Prin manevra făcută de celălalt conducator auto, am fost acroșata având ca daune aripa spate stânga și bara spate . Domnul și-a continuat drumul , nu a oprit, deci a fugit de la locul accidentului .Eu fiind intr-un oraș străin, care nu îmi este localitate de domiciliu , am considerat ca ar fi bine sa merg la biroul de tamponări sa declar evenimentul. După 10 zile m-au sunat, și am fost informata ca mi se va retine permisul pentru 60 de zile și 870 lei amenda pentru neacordare de prioritate. Totul se bazează pe ceea ce a spus celălalt conducator auto, asta dupa ce a fost chemat la poliție cu citație dupa câteva zile. Nu înțeleg de ce ii acorda crezare unei persoane care a fugit de la locul accidentului, care a spus ca eu eram in mișcare și ca de fapt eu l-am acroșat când de fapt lucrurile nu au fost așa.
  Orice am încercat sa ii spun agentului răspunsul a fost același: din declarațiile celuilalt șofer, dvs nu ați acordat prioritate.
  Ce șanse as avea la o eventuala contestatie?
  Ma simt foarte neîndreptățita.
  Mulțumesc anticipat

   • Gina

    Dar domnul agent cum a probat vina mea? De ce a luat in considerare spusele domnului atâta timp cât nu a binevoit sa oprească sau sa se prezinte in 24 de ore?
    Mi se pare exagerat sa mi se retina permisul 60 de zile. Totodata , nu am martori și nici camera de bord . Însă nici dansul nu are .

 85. Bogdan

  Buna ziua,

  Este legal ca procesul verbal intocmit de agentul rutier, sa fie scris cu creionul? Daca agentul a trecut si martor asistent, dar martorul respectiv nu s-a aflat de fata atunci cand s-a petrecut fapta (in cazul de fata, o depasire a limitei de viteza conform politistului), aceasta nu poate fi incadrata ca marturie mincinoasa?

 86. Bogdan

  Inteleg. Si in legatura cu procesul verbal? Acesta poate fi scris cu orice? Va intreb pentru ca nu am gasit nimic pe tema aceasta. Multumesc !

 87. Popa Codin

  Buna ziua . Am primit un proces verbal de amenda pentru viteza , are numele scris gresit pe el (ex. Sorin inloc de Dorin) are sens sa contest acest poces verbal?

 88. Vatu Bogdan

  Buna ziua,
  In urma cu 5 luni mi s-a suspendat permisul pentru 90 zile deoarece am fost inregistrat cu radarul cu viteza de 103 km /h intr-o zona cu limita de 50 km/h.
  In procesul verbal politia a consemnat un alt tip de aparat radar cu alta serie si amplasat pe alt tip de vehicul decat cel cu care am fost de fapt inregistrat.
  Am depsu plangere contraventionala si politia a depus intampinare recunoscand ca a fost o eroare.
  Ce pot face in continuare si daca am sanse sa castig.
  Va multumesc

 89. Cristi Botezatu

  Buna ziua.

  In cursul zilei de azi am fost oprit in trafic de catre un echipaj al politiei rutiere pe motiv ca aveam aplicate folii pe geamurile fata ale autoturismului pe care il conduceam. La rubrica mentiuni, am specificat faptul ca nu am mentiuni, stiind ca acest lucru nu inseamna automat ca imi asum fapta. Stiu ca agentul este constatator si nu probator. Nedumeririle mele sunt urmatoarele : in PV nu este mentionat cu ce tehnica s-a constatat faptul ca geamurile mele aveau aplicate folie pe ele. Asadar, este cuvantul lui impotriva cuvantului meu. Pot veni cu martori care sa ateste faptul ca nu aveam folie pe geamuri. De asemenea, din PV nu este descifrabil articolul din lege cu care sunt sanctionat. Mai mult de atat, mi s-a retinut si certificatul de inmatriculare. Am vreo sansa sa fac contestatie la PV si sa obtin anularea amenzii in valoare de 1.305 ron si a celor 9 puncte de penalizare?

  Multumesc

 90. Tomescu Ciprian

  Buna ziua,

  Un proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor , daca e complectat numele gresit ( prenumele e Cristian in loc de Ciprian), iar la mentiuni e specificat ca :”Nu sunte de acord cu procesul verbal” se anuleaza in instanta?

  Multumesc

 91. Florea

  Ma aflam in coloana de masini datorita unui semafor care se afla fata de mine la aproximativ 100 m , eu insa nu treabuia sa ajung la intersectia cu semafor ci pe o strada laterala cu mult pana la intersectia cu semafor, in actiunea mea de a vira la stanga a trebuit sa depasesc 3 autoturisme din coloana . Una din cele trei masini depasite era o masina de politie care ma oprit dupa ce am virat la stanga si ma sanctionat o domnisoara agent conform codului rutier art 120 alin 1 lit k. prin avertisment si retinerea permisului pe 30 zile.
  Am sanse de anulare a PV de constatatre a contraventiei prin faptul ca eu nu am depasit coloana pentru a ajunge mai aproape de semafor si nici nu am deranajat ceilalti participanti la trafic din coloana ci doar am virat la stanga dupa ce am depasit cele trei autoturisme.
  Daca da ce ar trebuii sa contina plangerea .

 92. Cosmin

  Buna ziua. Politia rutiera ma scos vinovat la un accident rutier. Am facut contestatie la procesul verbal si am castigat. Celalalt individ a facut apel si tot eu am castigat decizia fiind definitiva. Cum e posibil sa mai deschida acum alt proces tot pe acest accident acest individ pierzand precedentele doua? Multumesc

 93. Marian

  Buna ziua,

  Am fost amendat ieri, 28.10.2021, pentru o presupusa neacordare de prioritate unui pieton aflat pe trecere.
  Nu pot sa spun daca este adevarat sau nu ca exista un pieton pe trecere, nu l-am vazut nici eu nici pasagerul masinii.

  Inteleg ca nu pot sa-l pun ca si martor pe pasagerul care se afla cu mine in masina.

  In schimb, pe procesul verbal, articolul prevedere este 135/H din OUG 195/2021, iar articolele sanctionare sunt 100/3/C si 111/1/C.

  Nu gasesc nicaieri articolul 135/H din OUG195/2021, nu stiu daca exista.
  In schimb articolul 100/3/C spune asa: „c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;”

  Am vreo sansa de castig daca fac contestatie, avand in vedere ca articolul este gresit?

  Multumesc!
  Marian

 94. Constantin Catalin

  Buna seara,

  Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Politia Locala Constanta mi-a intocmit proces verbal pentru parcare neregulamentara pe spatiu verde dar acest spatiu era deja pe jumatate asfaltat si nesemnalizat. Doua dintre rotile masinii se aflau pe spatiul verde si doua pe zona asfaltata. Procesul verbal a fost intocmit in lipsa mea si a unui martor, procesul verbal l-am primit prin posta. Conform HCLM 123/2021 Politia Locala are dreptul sa aplice sanctiuni pentru stationarea pe spatiile verzi neamenajate. Intrebarea este daca am sanse de castig in cazul in care contest procesul verbal emis fara martor. Va multumesc!

 95. Cyoc

  Am primit o amenda pentru viteza.am o întrebare dacă ora este greșită se poate anula procesul verbal? exemplul meu este la încheiat este trecut 0ra 09.02 iar la faptă este ora 09.58.se înțelege că fapta a fost după ce sa încheiat procesul verbal.

 96. Doru

  Buna. Ieri am fost oprit de politia locala pentru ca am fost “reclamat” de un alt participant la trafic ca i-as fi facut semne obscene. In primul rand, nu este adevarat. In al doilea rand, problema a fost semnalata prin 112, iar cand echipajul de politie locala m-a oprit, NU mi s-a spus motivul pentru care am fost oprit, desi am insistat sa mi se spuna. Pentru ca nu mi s-a spus, am considerat abuziva oprirea si am sunat la 112. Problema este ca cei de la 112 au redirectionat apelul exact spre echipajul care m-a oprit, si astfel m-am ales cu 2 amenzi: una pentru ceva ce nu am facut (n-a fost nimeni martor sau sa confirme cineva “reclamatia” lui prin 112) si una pentru ca am sunat pe motive “false” la 112! Citez din PV: “Sus numitul la data si ora mai sus mentionata a alertat fals agentii de politie prin apelul de la ora x la SERVICIUL NATIONAL UNIC de URGENTA sesizand faptul ca a fost oprit in mod abuziv de catre un echipaj al politiei.” Este normal asa ceva? Ce pot face? Reamintesc ca, vazand ca nu-mi raspunde agentul legat de motivul opririi, am considerat ca este abuz, fara sa ma gandesc ca tot spre ei va fi directionat apelul… Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   da, este corectă amenda privind apelarea abuzivă la 112, cu privire la prima, dacă nu au probe, nu pot să vă amendeze, o puteti contesta si aveti sanse să castigati anularea procesului verba cu privire la acea fapta (privind semnele obsecene) daca ei nu le probează.

 97. Liviu

  Buna seara.
  In situatia in care in buletinul de verificare metrologica prezentat in urma plangerii contraventionale se specifica „masoara numai in regim stationar” si „Locul efectuarii verificarii metrologice: teren” iar in Norma de metrologie legala NML 021-05 din 23 noiembrie 2005 la punctele 5.2.1 si 5.2.2 se specifica ca legalitatea cinemometrului este valabila numai daca se menţioneaza marca şi numărul de înmatriculare ale autovehiculului de patrulare pe care este amplasat cinemometrul, respectiv, pentru cinemometrele fixe montate pe un amplasament special amenajat, trebuie să se menţioneze amplasamentul exact al cinemometrului, credeti ca am sanse la un eventual apel de a castiga?
  Va multumesc.

 98. Bogdan

  Buna seara.
  In cazul cînd în PV de contravenție sunt trecute mai mult de 13 cifre la CNP se poate contesta acest PV?Ce șanse am?
  Vă mulțumesc.

 99. Cărăbăț Paul

  Dacă am făcut contestație la un PV unde mi-a fost aplicata o amendă și suspendat permisul pe 30 de zile și după ce am fost la tribunal judecătorul a dispus să admită în parte plângerea și spune că înlocuiește amenda cu un avertisment dar menține în rest dispozițiile PV, să înțeleg că îmi voi recupera banii de pe amenda plătită deja (nu știu cum) dar va trebui să predau carnetul de conducere din nou la Politie?
  Vă mulțumesc anticipat!

 100. Adrian

  Buna ziua. Am fost amendat pentru depasirea limitei de viteza iar in procesul verbal numarul de inmatriculare este trecut gresit (wix in loc de wtx). Va rog sa mi spuneti daca am sanse in cazul in care fac contestatie.

 101. rimbet Paul Adrian

  buna seara!
  am primit amenda pentru viteza
  însă agentul de politie a greșit data întocmirii procesului verbal precum și data când am fost înregistrat de aparatul radar în loc de anul 2022 a scris 2021
  de asemenea în procesul verbal este greșită și marca autoturismului
  care sunt șansele de câștig în instanta pentru anularea procesului verbal?

 102. George Talaba

  Buna seara !

  Credeti ca sunt sanse de castig daca:

  1. PV de contraventie este scris ilizibil (sinonim cu necitet, greu de citit).
  2. Am martor (era in autoturism) care poate confirma faptul ca agentul nu mi-a citit/aratat cele consemnate si nu m-a intrebat daca am obiectiuni (a venit cu pv completat, inclusiv la mentiuni si mi-a zis sa-l semnez in doua locuri – am semnat).
  3. Politia nu a depus planse foto la dosar (ca sa nu existe dubii cu privire la viteza mentionata pe PV si ca sa apara clar nr de inmatriculare in momentul afisarii vitezei mentionate in PV, conform 3.5.1 NML 021-05) .
  4. Cinemometrul nu afisa ID-ul operatorului, deoarece nu era setat anterior utilizarii (pt. a se corela cu atestatul depus la dosar) si nu este mentionat pe PV un alt agent care ar fi operat aparatul radar.

  Stima !

 103. Bogdan

  Dac in procesul verbsl nu am scris mentiunii se poate face contestații in tinpul deplasari mergeam cu o viteza de 87 in localitate si din fata venea masina de politie cu radar in mers si a zis ca am co dus cu viteza si mia luat permisul pe 90 zile

 104. Ionel

  Buna ziua, am primit un PV cu o amenda de 1300 lei (650 lei in 15 zile) pt ca am facut la stanga si am taiat 2 benzi continue, in zona fiind foarte aglomerat pt ca se lucreaza un pasaj rutier.
  PV-ul l-am semnat fara obiectiuni, iar agentii aveau camere audio si video care inregistrau discutiile lor cu mine. In masina era si sotia pe care au mentionat-o in PV.
  Problema e ca in PV este gresita o cifra la CNP-ul meu si voiam sa intreb pentru care din cele 2 variante ma sfatuiti sa optez:
  1. Sa contest PV in instanta, mentionand o vatamare prin faptul ca nu pot plati amenda la jumatate in 15 zile pt ca pe PV este scris CNP eronat (numele si adresa fiind corecte). Judecatoria Brasov a pronuntat o sentinta asemanatoare, detalii aici: http://www.legal-land.ro/cnp-mentionat-gresit-in-procesul-verbal-de-contraventie-consecinte/

  2. Sa astept sa trimita amenda la Directia de Taxe si Impozite si acolo acestia sa constate ca e alt CNP si sa le respinga solicitarea pe motiv de CNP gresit? Oare cei de la taxe pot da curs unei solicitari daca CNP din PV este gresit si nu corespunde cu adresa si numele? Sau cei de la Politie pot modifica/corecta varianta lor de PV astfel incat sa transmita corect catre Taxe si impozite? A mai expus cineva pe aceasta pagina un caz asemanator, dar nu stiu cum s-a finalizat speta.
  Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   cred ca mai degraba incercati intai sa platiti la jumatate la posta, inregistrati video/audio acest fapt, si ulterior faceti, in 15 zile, plangere la instanta pentru anularea acestui proces verbal. Dar daca veti putea plati, nu mai este motiv de anulare a pv.

 105. Eliza Stefania Iordache

  Buna ziua, ma confrunt cu următoarea speță: in data de 21. 05. 2022 am fost opriți din mers de către o mașină de politie aflata in mers dea asemenea pe sensul opus dotata cu radar si amendați cu 1305 lei plătibili la jumătate in 15 zile pt depășirea vitezei in localitate (aveam 92 km/h spun ei) insa in tot cuprinsul procesului verbal este total greșită data si anume 21.06.2022 cât si numărul de înmatriculare al mașinii in loc de IF este IL. Întrebarea mea este următoarea : dacă o contest sunt șanse sigure de câștig prin invocarea nulitatii absolute?este cazul sa mai plătesc amenda la jumătate in termenul de 15 zile întrucât la financiar când am fost croita sa plătesc amenda ne-au spus ca este aberant sa plătim o amenda din viitor 🙂 ?

  • Avocat ILIE DORIN

   este motiv de anulare si aveti sanse sa castigati procesul contravențional de anulare a acestui proces verbal. Ca masura de siguranta puteti plati la jumatate, si ulterior, daca se va anula procesul verbal, banii vi se vor restitui.

 106. Gabriel RUS

  Vă salut!
  Aş dori să ştiu care este opinia dumneavoastră cu privire la validitatea sau invaliditatea următoarei interpretări a normei juridice privind DEPĂŞIREA:

  Potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din OUG nr. 95/2002, „depășirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe același sens de circulație, prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial”. În acest sens, teza a doua a art. 45 alin. (3) din OUG nr. 195/2002 mai prevede obligaţia conducătorului auto, în cazul în care se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie, de a se asigura că dispune de spațiu suficient pentru a reintra pe banda inițială, unde are „obligația să revină DUPĂ efectuarea manevrei de depășire”.
  Prin coroborarea respectivelor prevederi normative, eu înţeleg că rezultă, fără echivoc că se consideră manevră de depăşire STRICT intervalul în care un vehicul începe schimbarea direcţiei de mers prin ieşirea de pe banda de circulaţie, parcurge o anumită distanţă şi ajunge în faţa vehicului depăşit, iar în cazul deplasării în timpul depăşirii peste axul drumului ce separă sensurile de circulaţie, reintrarea pe sensul de mers constituie o obligaţie ULTERIOARĂ depăşirii. În caz contrar, dacă revenirea pe sensul de mers în faţa vehicului depăşit ar fi fost asimilată manevrei de depăşire, legiuitorul putea să prevadă aceasta în cuprinsul art. 45 alin. (3) din OUG nr. 95/2002, ca o obligaţie aferentă pentru încheierea/finalizarea manevrei de depăşire.
  De altfel, raportat la dispoziţiile art. 46 din OUG nr. 95/2002, art. 118 din HG nr. 1391/2006 instituie pentru conducătorul auto al vehiculului ce efectuează depăşirea o serie de obligaţii înaintea [lit. a) şi b)], pe durata [lit. c)] şi DUPĂ manevra de depăşire [lit. d)].
  În concluzie, eu înţeleg astfel că situaţia de revenire pe banda iniţială de mers NU se încadrează în condiţiile de tipicitate ale contravenţiei la regulile porivind depăşirea prevăzute de art. 100 alin. (3) lit. e) din OUG nr. 95/2002 coroborate cu cele ale art. 120 alin. (1) din HG nr. 1391/2006.
  În formularea respectivei concluzii, mă sprijin şi pe prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Atfel, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) al legii invocate, „Actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, […] clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie”, iar conform celor de la alin. (4) al aceluiaşi articol din lege, „Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înţelesul lor curent din limba română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată dezideratului înţelegerii cu uşurinţă a textului de către destinatarii acestuia”.
  Prin urmare, din punctul de vedere al tipicităţii faptei contravenţionale privind depăşirea neregulamentară, aceasta nu poate fi raportată DECÂT STRICT la definiţia manevrei în sine formulată de art. 45 alin. (1) al OUG nr. 195/2002, potrivit căreia aceasta începe o dată cu schimbarea direcției de mers a vehiculului și ieșirea sa de pe banda de circulație sau şirul de vehicule în care s-a aflat iniţial şi se termină în momentul când vehiculul ce efectuează depăşirea trece în faţa vehiculului ori obstacolului depăşit.
  Ca argument în această susţinere este faptul că nerespectarea obligaţiilor privind semnalizarea şi schimbarea direcţiei de mers, deşi sunt asimilate paragrafului privind „Depăşirea”, este constatată şi sancţionată de alte prevederi decât cele ale art. 100 alin. (3) lit. e) din OUG nr. 95/2002 coroborate cu cele ale art. 120 alin. (1) din HG nr. 1391/2006 întrucât acestea constituie manevre ANTERIOARE celei de depăşire propriu-zisă.
  Cumulativ, sensul etimologic de bază al acţiunii de a depăşi se limitează la a întrece pe cineva sau ceva care merge în același sens, a lăsa în urmă. În chip logic, atunci când se trece peste axa ce separă sensurile de circulaţie, obligaţia revenirii pe banda iniţială de mers semnalizată corespunzător (completată de măsura asiguratorie suplimentară a existenţei spaţiului necesar) nu poate fi realizată decât din momentul când vehiculul depăşit a fost întrecut complet, deci când acţiunea de a depăşi şi, în speţă, manevra de depăşire în sensul legii rutiere a fost încheiată. Iar revenirea pe banda iniţială poate fi efectuată doar în aşa fel încât să nu stânjenească conducătorul vehicului depăşit.
  Totodată, revenirea pe banda iniţială de mers nu decurge ca o condiţie sine-qua-non a manevrei de depăşire în sine, ci ca obligaţie ce îşi are izvorul de drept în prevederile art. 41 alin. (1) al OUG nr. 195/2002 („Vehiculele […], atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulație, cât mai aproape de marginea părții carosabile, cu respectarea semnificației semnalizării rutiere și a regulilor de circulație”). Din acest punct de vedere, aşa cum reiese din formularea exprimată de legiuitor în conţinutul alin. (3) al art. 45 din OUG nr. 195/2002, obligaţia respectivă nu poate fi asimilată juridic manevrei de depăşire în sine întrucât sensul „DUPĂ efectuarea manevrei de depășire” implică un raport lingvistic cert, indubitabil de POSTERIORITATE.

  Interpretarea generală a agenţilor de poliţie, inclusiv a instructorilor auto şi a instanţelor este aceea că „manevra de depăşire trebuie să fie regulamentară pe întreaga durată acesteia”, înţelegând prin aceasta manevra efectuată de la momentul ieşirii de pe banda de mers până la revenirea pe sensul iniţial de mers şi asimilând astfel depăşirii şi prevederile tezei a doua ale art. 45 alin. (3) din OUG nr. 195/2002. Finalmente, totuşi, fie interpretarea este validă, iar norma juridică este defectuos formulată, fie are o valenţă cutumiară, sens în care, din punct de vedere juridic, cutuma nu poate acţiona în sens incriminator, ci doar dezincriminator.

 107. Vasiliu vlad

  Buna ziua in data de 10.06.22 am avut un incident rutier am ieșit de pe un drum fără prioritate cu întreaga mașina pe carosabil ,un vehicul din fata sa băgat în depășire pe sensul meu de mers și ne-am lovit frontal,vinovat am fost eu așa sa constatt,a fost întocmit proces verbal cu amendă și reținerea permisului.
  Întrebarea mea este următoare procesul verbal este completat greșit atât articolul cat legea ,așa mi sa.spus (articolul este pe legea veche),dacă fac contestație am castig de cauză pt recuperare de permis și anulare amenda ,,va multumesc

 108. Vasiliu vlad

  Buna ziua evenimentul este încadrată pe articolul 100/3/c evenimentul este descris în comentarii,sancțiunea este suspendarea permisului pe 60 zile și amenda 4 puncte ,am fost am dat examenul de redobândire ,și cei de la ghișeu nu mai găsit în baza de date,nu știu să îmi de-a informații despre durata suspendării permisului ,și nu știu în ce direcție să mă duc

 109. Andrei Catalin

  Buna ziua. Cum pot contesta un P-V de contraventie daca am refuzat semnarea lui si inca nu l-am primit prin posta? Cu siguranta politia il va trimite in termenul de 2 luni si am permisul suspendat?
  Va multumesc.

 110. Sperila Sorin

  Buna ziua . Mi-a fost retinut permisul pentru 60 de zile si 4 puncte de amenda pentru urmatorul lucru . Mergeam in spatele unei masini in localitate cu viteza regulamentara 50km/h , cel din fata mea nu a semnalizat schimbarea directiei de mers catre dreapta + ca a franat brusc in fata mea si pentru a nu nu il lovi in spate l’am ocolit si am calcat cu roata linia continua ( cand am facut ocolirea pentru a evita impactul ma aflam pe trecerea de pietoni ) agentul de politie era la 200 m in fata si in procesul verbal mi’a scris ca am facut depasire pe trecerea de pietoni . Lucru care nu s’a intamplat . In spatele meu mai era o masina iar soferul a fost pus martor la fapta mea . Problema e ca ce am facut eu nu e depasire si i’am explicat politistului asta sinumai avea cum sa modifice procesul verbal iar in pv mi’a trecut ca as fi depasit masina care era in spatele meu – lucru care nu s-a intamplat . I’am zis politistului ca procesul verbal este gresit si nu a trecut ce teebuie si’a dat seama ca intamplarea nu a fost asa si ca nu are cum sa faca alt procesc verbal si sa merg sa fac contestatie cu acesta . Trebuie sa platesc amenda inainte sa ma duc sa depun contestatia ?
  Am scris la menntiuni ca fapta nu s’a intamplat asa si ca nu am depasit masina din spatele meu .
  Multumesc frumos !

 111. Andrei

  Bună seara!
  În urma cu o zi, am făcut depășirea regulamentara pe un segment de drum cu linie discontinua, însă din fata a venit un echipaj de rutiera care in paralel cu mine mi-a făcut semnal luminos.
  Am oprit chiar dacă semnalul nu era făcut legal.
  Mi-a comunicat ca o sa îmi retina permisul pe o perioada de 60 de zile pentru efectuarea depășirii neregulamentare pe linie continua.

  Am avut ca mentiuni: „cele consemnate nu sunt reale, nu am depășit pe linie continua.

  Pe lângă acestea în procesul verbal numele meu conține o litera în plus și nu e trecut în întregime.
  Craioveanu Andrei Mădălin ma numesc iar dl politist a scris Craiovieanu Andrei.

  Ce imi recomandați?

  Mulțumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   daca aveti macar un martor să sustină cele spuse de dvs si ei nu au vreo probă video din care să reiasă fapta dvs de a călca marcajul continuu, avetți toate sansele să câștigați.

 112. Carmen

  Bună ziua!
  Mi-a fost întocmit un proces verbal pe 17.07.2022, ora 8.15, pt insultarea unei vecine, iar în descrierea faptei, ora trecută în procesul verbal este 19.20 a aceleași zile. Poate fi considerat nul, ora intocmirii fiind anterioară?
  Mulțumesc anticipat!

 113. Mihai

  Buna ziua.
  Am primit amenda 6 puncte=870lei si suspendarea permisului pt 60 zile pt neacordare de prioritate pieton,dar, pe procesul verbal este trecut:
  Articol prevedere: 135/H – ceea ce este corect
  Articole sanctionate: 101/3/E si 111/1/C – aici nu este corect!
  art 101 alineat 3 se opreste la litera D, nu exista litera E in acel articol

  Fapta mea se incadreaza la art 100/3/B nu la ce a scris pe PV.
  art 111/1/C face trimitere la art 100/3 , dar el a scris deja 101/3/E
  Pentru 135/H , neacordare prioritate pietoni, se incadreaza la 100/3/B si se incadreaza in clasa II-a (4-5 puncte) si cu 30 zile suspendare permis.
  Eu am fost incadrat la 101/3/A , clasa III- (6-8 puncte) si 60 zile suspendare permis, dar eu NU am produs nici un accident!
  a)nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

  Pentru incadrare gresita se poate contesta? multumesc

 114. Andreas Nadasdy

  Am fost amendat și mi-a fost suspendat dreptul de a conduce un vehicul pe termen de 90 zile pentru de pasirea vitezei în localitate.
  Am fost oprit în afara localității, dar cred ca aparatul radar era undeva chiar înainte de ieșirea din localitate. Agentul constatator mia aratat pe telefon o poza cu fata masini mele si 101 km/ora.Ce ar trebuii sa fac sa reușesc în instanta cu o contestație? Și dacă am vreo șansă.? Mulțumesc anticipat.

 115. Burca Lavinia

  Buna ziua, Va rog frumos sa ma ajutați și pe mine. Am fost oprita de politie ca urmare a unui schimb de replici în contradictoriu, aceștia m-au așteptat la colt și m-au amendat. Am primit în posta doua pv diferite scrise de același agent, însă ambele sunt absolut ilizibile la partea de încadrare și sancționare, nu se poate citi în temeiul cărei legi, articol sunt sancționată, sumele sunt corectate, prenumele meu este incomplet, la fel și al agentului, pe un pv am primit doua sancțiuni diferite cu menționarea unei singure încadrări, și aceea ilizibila. Vreau sa le contest dar nu știu unde am fost încadrată? Sunt nule de drept aceste pv, oare?

  Mulțumesc mult d-le avocat!

 116. Burca Lavinia

  Mulțumesc tare, tare mult pt răspuns!

  Domnule avocat, pv nu sunt pt aceeași fapta, însă voiam sa mai zic și ca pt ambele pv eu am primit ex. 2, nu trebuia sa primesc ex 1? În ideea în care pe unul nu se vede nici măcar ce suma trebuie plătesc intr-atat sunt de ilizibile și sterse?

  Menționez ca le-am primit prin posta și au fost întocmite fără ca eu sa fiu de fata.

  Am șanse de câștig dacă nu pot contesta pv, fiindcă nu se vede unde sunt încadrată, cred ca agentul a scris altceva peste?! Totul e alambicat și ilizibil.

  • Avocat ILIE DORIN

   aveti sanse doar daca faceti contestatie. Pt contestatie este suficient indicarea nr si serii procesului verbal si indicarea faptului că nu cunoastețteti si nu exista fapta pentru care ati fost sanctionată.

 117. Maria

  Buna seara. Am făcut contestație pentru un proces verbal primit pentru staționare in fata porții mele. Ulterior am constatat că indicatorul oprirea interzisa se afla de fapt pe partea cealaltă a drumului fara nici un semn adițional, ar mașina era parcată pe partea unde nu exista indicatoare, mașina nu era nici parcată cu fata spre indicator. Și am mai constatat că agentul nu a descris poziția mașini și nici fapta in detaliu. Decât că mașina cu Nr a staționat neregulamentar in zona indicatorului oprirea interzisa.Strada este aproape necirculata, aproape de camp. Problema este că acum trebuie să răspund la întâmpinare sau să fac cerere de modificare/ completare. Întrebarea mea este pot menționa în răspunsul la intâmpinare pozitia autovehiculului și a indicatorului și lipsa descrierii insuficiente a faptei, potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 in răspunsul la intâmpinare? Sau trebuie făcută neapărat cerere de completare pentru aceasta? Va rog mult daca mă puteți lămuri. Va mulțumesc!

 118. Daniel

  Buna ziua !

  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns. Am fost oprit din mers de un echipaj de politie cu aparat radar, am oprit pe partea dreapta a drumului, iar echipajul s-a intors dupa mine si mi-au spus sa ii urmez pana intr-un loc sigur ( o parcare ). In parcare mi-am dat centura de siguranta jos ca sa imi iau documentele de pe bancheta din spate si m-au amendat si pentru lipsa purtarii centurii de siguranta. Pe procesul verbal au gresit numarul de inmatriculare 23AIM , inloc de 26AIM cum este trecut in certificaul de inmatriculare. Agentul nu mi-a dat procesul verbal sa-l semnez.
  Am sanse de castig daca contest procesul verbal pentru indicarea gresita a numarului de inmatriculare ?
  Multumesc

 119. Cristian

  Bună seara!

  Am fost implicat într-un accident rutier, în care am fost declarat vinovat deși eram nevinovat. Am contestat PV in instanță, unde s-a dovedit ca aveam dreptate eram nevinovat, a fost emisă și hotărârea, însă acolo se specifica doar anularea PV și obligația intimarului (IPJ CT) de a plăti cheltuielile de judecata, nu se specifica nimic de emiterea unui nou PV. În situația data, eu sunt nevinovat dar rămân cu paguba? Va mulțumesc anticipat pentru răspuns!

 120. Liviu

  Buna ziua,

  Mi s-a intocmit proces verbal de contraventie pentru neacordare prioritate la trecere de pietoni, cu amenda si suspendare permis 60 zile. In procesul verbal agentul a inscris un alt numar de inmatriculare decat cel pe care il coduceam (din greseala am dat certificatul altui autoturism ce imi apartine).
  Pot cere anularea?

 121. Virgil Alexandru

  Buna seara !
  In data de 10.2.2023 mi-a fost intocmit un proces verbal de contraventie pentru depasirea vitezei legale (in localitate) cu 57 km/h peste limita legala de 50km/h,adica 107km/h. Mi-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 90 zile.
  Am analizat in detaliu procesul verbal in speranta ca gasesc ceva ce ar putea sa duca la anularea acestuia.
  Am constatat ca am primit o amenda contarventionala a 10 puncte/amenda (145 lei/pct),adica 1450 lei iar in procesul verbal apare ca pot platii jumatate din minimul prevazut de lege.
  Teoretic ar trebuii sa apara suma de 725 lei pe PVC dar apare suma de 625,50 lei
  Este un motiv intemeiat pentru a convinge un judecator sa faca acest lucru sau va fi o pierdere de timp.
  Din surse apropiate am aflat ca daca fac aceasta contestatie si se va respinge imi va fi anulata si posibilitatea de a reduce perioada de suspendare de la 90 zile la 60 zile,prin sustinerea unui examen.
  Ce ma sfatuiti ?
  Multumesc anticipat !

 122. Zsolt

  Buna ziua!

  Am ramas cu permis suspendat pentru ca abia am trecut pe rosu la o trecere de pietoni la ora 1:30 dimineata (nu era nimeni nici in jurul trecerii, bineinteles). Insa in procesul verbal scrie ca am trecut pe rosu intr-o intersectie semaforizata care nu exista pur si simplu, adica intersectia mentionata nu este semaforizata si, repet, era o trecere de pietoni. Si datele mele erau gresit completate, orasul meu de resedinta se afla int-un alt judet. Sunt sanse de anulare a procesului verbal si a amenzii/suspendarii permisului in cazul unei contestatii?

 123. Emilian

  Buna ziua,

  Am primit amenda impreuna cu proces verbal pentru nerespectarea distantei fata de auto din fata rezultand coliziune.

  In procesul verbal primit este gresit nr. meu auto de doua ori + nr. apartamentului din adresa – sectiunea detaliala privind accidentul si sectiunea contravenientul – veh. cu nr.

  Vehiculul cu nr. de inmatriculare trecut in PV nu se afla in acel moment in locul indicat.

  Exista sanse de castig?

 124. Zsombi

  Buna seara,
  Apreciez activitatea D-vs de lămurire in aspecte juridice
  Am citit toate comentariile de la acest articol și nu am găsit răspuns la următoarea problema:
  Prietenul meu a fost prins cu radarul cu 140 km/h in localitate, fapt pentru care a fost sancționat cu suspendarea permisului pe 4 luni + amenda binemeritata.
  Sunt însă câteva amănunte:
  – !a intrarea în localitate nu este indicator de intrare în localitate. In trecut a fost cândva, dar în prezent lipsește. Este un ” monument” cu Primăria va ureaza bun venit de tip Romlux cu tricolorul dar nu unul oficial.
  – sunt trei case pe o parte a drumului după care aprox 800 m numai cămp.,
  – plus drumul este o panta în coborâre
  – In locul unde a fost ascuns radarul sunt câteva case dar numai pe o parte
  Se poate contesta PV pe motiv că nu există indicator? Oricum a depășit viteza, dar nu-i totuna că de la 50 sau de la 90 km/h. (Se suspendă o lună în loc de patru)
  Lipsa indicatorului se poate dovedi cu filmare, dar se vede ei nu
  pe google Street wiev

 125. Lucian

  Bună seara. Acum un an am fost sancționat cu suspendarea dreptului de a conduce 90 de zile si amenda contravenționala de 1305 lei pentru depășirea vitezei în localitate cu peste 62 km în localitate. Vă întreb dacă se ia în considerare faptul că am fost filmat din spate la ieșirea din localitate și în acest caz eu nu apar pe filmare și totodată nu se vede nici un indicator sau vreun imobil.

 126. DRAGHICI ALEXANDRU

  Buna ziua, am calitate de instructor auto si profesor de legislatie rutiera. In data de 27.05.2023 fiind in procesul de instruire cu o eleva, am fost acrosati in partea laterala drapta spate mai precis bandou protectie aripa dreapta spate cu partea stanga fata de un autoturism care avea aceiasi directie de deplasare. La declaratii la politie conducatoarea auto si o pasagera au afirmat ca eu cu eleva nu am respectat prevederile legale privind depasirea fapt pentru care am fost sanctionat pecuniar si suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioada de 90 zile. In legislatie scrie clar conducatorul auto care se face vinovat ori eu nu aveam calitate de conducator auto ci de instructor auto. Ce parere aveti ,ati mai intalnit cazuri?, ce se poate intampla. Bineanteles am facut contestatie.

 127. Laurențiu

  Bună seara! Astăzi trebuia să o preiau pe soția mea de undeva din oraș. Am intrat într-o stație de transport în comun de unde urma să fac dreapta pe o stradă unde se afla o parcare. Pentru a face dreapta treceam peste trecerea pentru pietoni. Am semnalizat și am așteptat să treacă pietonii care se aflau la acel moment acolo. Între timp în spatele meu a venit o mașină de Poliție din care a coborât un agent pentru a merge la un bancomat.
  Celălalt agent care se afla în mașină a pornit semnalele luminoase motiv pentru care m-am oprit. Între timp a venit și soția mea care a urcat în mașină, iar agentul care mai era în mașina de Poliție a tras autospeciala în dreptul nostru și m-a întrebat dacă vreau să îmi ia permisul de conducere. I-am spus ca dacă am încălcat ceva ce impune asta, eu nu mă pot opune. Mi-a comunicat să aștept în mașină. Ulterior a coborât din mașina de Poliție a venit la noi la mașină și mi-a cerut documentele. I-am predat documentele și m-a întrebat dacă am extinctor, trusă medicală și triunghiuri reflectorizante. I-am spus că sunt în portbagaj și l-am întrebat dacă îmi permite să cobor ca să i le arăt. În portbagaj aveam kit-ul de siguranță auto de la Renault (mașina e achiziționată de 2 săptămâni și una din dotări era această gentuță de siguranță). Mi-a spus să deschid kit-ul, lucru pe care l-am făcut după care a plecat și mi-a comunicat să aștept în mașină. Când a venit cu PV mi-a adus la cunoștință că nu aveam triunghiuri reflectorizante (total fals pentru că sunt în geanta kit-ului și i le-am prezentat) și am oprit voluntar în stația de autobuz. I-am spus că există triunghiurile și că i le-am arătat în geanta respectivă și a spus că el nu le-a văzut. I-am solicitat să menționeze că există triunghiurile și că i le-am prezentat și că nu oprisem voluntar ci așteptam să se elibereze trecerea de pietoni pentru a putea vira la dreapta. Mi-a spus că nu este obligat să scrie toate aiurelile mele în PV, moment în care i-am spus ca el este foarte aiurit dacă nu a văzut triunghiurile și pietonii de pe trecere. La acel moment mi-a spus că voi fi sancționat și pe Legea 61, motiv pentru care a plecat să mai scrie un PV. Când s-a întors la noi la mașină a venit și celălalt agent de Poliție și cu greutate am reușit să îl conving să scrie ceva din ce i-am spus eu la rubrica mențiuni, iar la plecare mi-a comunicat zâmbind ”Vă mai aștept și altă dată!” Soția nu poate fi martor. Care sunt șansele să fie admisă contestația având în vedere că triunghiuri reflectorizante am, oprit voluntar nu eram, iar faptul că i-am spus ca este aiurit nu avea a provoca nicio indignare și nici demnitatea a i-o leza.

  • Avocat ILIE DORIN

   sunt sanse mari de castig in procesul contraventional dacă avea bodycam, adică să se fi inregistrat cele spuse de dvs pe camera. Fara alti martori, soția poate fi indicata ca martor, si poate convingeti instanta sa fie audiata.

   • Laurentiu

    Nu avea bodycam, iar pe PV pe care l-a întocmit pe Legea 61 nici nu scrie ce anume am zis/făcut cu exactitate scrie doar ”Aflându-se la volanul auto … a provocat indignare și a lezat demnitatea și onoarea organului de poliție.”

 128. Iulian Savastru

  Buna ziua. Am fost implicat în data de 26.07 intr un accident de circulație soldat cu pagube materiale( 2 mașini , atingerea unui cap de pod care nu a fost avariat și 1 indicator rutier ușor atins) în urma căruia mi s a reținut permisul pentru 90 de zile fără amendă. Conform procesului verbal întocmit de poliție, articolul de prevedere este 102/3/g iar cel de sanctionare 98/4/d din OUG 195/2002. Fapta însă nu se încadrează în acest articol, având alcoolemie de 0 fără a depăși viteza legală. Din punctul meu de vedere fapta se încadrează la art. 101. Pot câștiga anularea procesului verbal pe motiv că articolul folosit este incorect sau reducerea suspendării? De asemenea județul menționat la datele personale este incorect. Mulțumesc

 129. Andrea Foca

  Bună , am fost implicată într-un accident cu avarierea mașinilor . Într-un sens giratoriu am fost lovită de o mașină eu fiind in sens deja nici un echipaj nu sa prezentat la fata locului , camerele de supraveghere din zona domnul Ag nu a vrut să le iei am avut martor că eu deja eram in sens dar nu a vrut să accepte . Domnul Ag mi-a suspendat permisul pe 90 de zile numai după spusele părți celelalte fara sa se intereseze de caz am șanse să recuperez permisul daca fac contestație? Mulțumesc frumos.

 130. 1qlee

  Măsurarea cu aparatul radar se poate face cu geamul închis, geamurile fiind cu folie? Se poate contesta asta in instanță?
  Posed filmarea din mașina mea unde se vede cum trec pe lângă mașina staționată , neinscripționata.

 131. Tutui Sandu

  Buna ziua d-le avocat,
  Am si eu o speță despre intenția de a formula apel împotriva unei sentințe civile referitoare la respingerea plângerii contravenționale cu privire la suspendarea permisului pe 90 zile pentru încălcarea prevederilor art. 102 alin.3), lit.(e) din OUG nr.195/2002. Am fost înregistrat de radar tip pistol, cu viteza de 103 km/h la Moacșa/Covasna.
  Am făcut plângere contravențională deoarece, eu am convingerea ca aveam sub 100 km/h, ptr. că așa îmi apărea mie în bord. Acum aș vrea sa fac apel pe motiv ca nu am primit acasă, înregistrarea și nu știu pe ce articol de lege concret, sa-mi întemeiez formularea apelului. Mă puteți îndruma? Credeți că ar fi întemeiat apelul?
  Mulțumesc mult !

  Mă puteți îndruma? cre

 132. Corina

  Bunaziua.
  Am vandut masina in 08.08.2022 si s-a scos de la impozit in data de 09.08.2022, iar in 25.01.2023 s-a primit o amenda de parcare pe care nu am primit-o desi primaria spune ca mi s-a comunicat prin posta la data de 03.02.2023. In luna iulie am fost somata si executata silit pentru neplata amenzii de parcare, pe care am si fost sa o platesc. ulterior, in termenul de 15 zile am contestat somatia si titlul executoriu cu solicitarea anularii procesului verbal de amenda, a somatiei si a titlului executoriu si restituirea amenzii. Instanta a respins cererea cu motivarea ca trebuia sa contest procesul verbal de amenda care sustine ca mi-a fost comunicat prin posta in 03.02.2023 si a dat drept de apel. Va rog sa ma indrumati ce argumente mai pot aduce. Va multumesc anticipat.

 133. Ion

  Bună ziua, am și eu o nelămurire cu privire la o depășire, am depasit in raza indicatorului sfirsitul depasiri interzisă si sfirsit de localitate , și mia suspendat permisul pe 60 de zile precum ca am depasit in raza indicatorului depășirea interzisă și ca nu se terminase linia continua, ca am călcat-o 2-3 metri. Ce șanse am daca fac contestație?

 134. Georgiana

  Bună seara.Sotului meu i s-a reținut permisul pentru viteza(130 km în localitate),120 zile .Pe procesul verbal este scris 120 zile începând cu data.(ziua în care i-a fost retinut)..,dar nu a primit nici un fel de dovada în urma retinerii permisului.Este normal sa nu primească dovada?Ce poate face acum?

 135. Liviu

  Bună seara,

  În cazul unei amenzi de circulație, cînd pe PV scrisul este greu lizibil și dacă a fost indicat greșit articolul în baza căruia se sancționează fapta, există șanse de cîștig la o eventuală contestație?
  Mulțumesc mult!

 136. Mihai

  Buna seara! Am fost sanctionat cu 9 puncte de amenda pe un sector de drum pe care zic ei ca limita era de 50.In procesul verbal mi s-a gresit numele.Pot face contestatie si sa cer anularea PV-ului din aacest motiv si a faptului ca nu mi s-a aratat viteza pe aparatul radar la solicitarea mea ? Va multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente