Meniu Închide

Speță admitere contestație la executare și reducere onorariu avocat și executor judecătoresc

Speță admitere contestație la executare și reducere cheltuieli de executare: onorariu avocat și executor judecătoresc

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

SECȚIA A II -A CIVILĂ

 

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX                                                                                                cod operator 2881

SENTINTA CIVILA NR.2994

Ședința publică din 10.03.2015

Completul compus din:

P_________: C______ G_____

GREFIER: A______ A__________

 

 

Pe rol fiind solutionarea cererii formulata de contestatoarea S.C. P________ A_____ S.R.L. in contradictoriu cu intimata S.C. T__________ E_____ SRL, având ca obiect contestație la executare.

La apelul nominal făcut în ședința publică , lipsa partile.

Procedura este legal îndeplinită. Data fara citarea partilor.

Mersul dezbaterilor a avut loc in sedinta publica din 24.02.2015, fiind consem nat in incheierea de sedinta din acea data, parte integranta din prezenta cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de astazi, cand:

 

INSTANȚA

 

 

Deliberand, constata urmatoarele:

Prin contestatia la executare, inr egistrata la Judecatoria Timisoara sub nr. XXXXXXXXXXXXXX,  contestatoarea S.C. P________ A_____ S.R.L. in contradictoriu cu intimata S.C. T__________ E_____ SRL a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna anularea incheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silita si a debitului total intocmita de SCPEJ C______ C_______ & C____ M_____ la data de 09.12.2014, prin care au fost stabilite cheltuielile de executare silita in suma totala de 11.201,50 lei; anularea somatiei  emisa de SCPEJ C______ C_______ & C____ M_____ la data de 09.12.2014 vizabd somarea  sa la a achita suma totala de 61.201,50 lei.

In motivare se arata ca prin incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silita si a debitului total intocmita de SCPEJ C______ C_______ & C____ M_____ la data de 09.12.2014,  s-au fost stabilite cheltuielile de executare silita in suma totala de 11.201,50 lei;.

Contestatoarea arata ca nu contesta debitul de 50.000 lei, ci doar sma de 11.201,50 lei stabilita cu titlu de cheltuieli de executare silita, pe care o considera excesiv de mare.

In drept, se invoca disp.art.711-719 NCPC, art.115 OUG 92/2003.

In Probatiune a fost administrata proba cu inscrisurile de la dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

In temeiul titlului executoriu-Bilet la ordin CECE3AD xxxxxxx,investit cu formula executorie prin incheierea civila  nr.xxxxx pronuntata la data de 25.11.2014 de Judecatoria Timisoara in dosar nr.xxxxx/325/2014- pentru recuperarea creantei in cuantum de 50.000 lei, creditoarea _________________________ a demarat executarea silita la SCPEJ C______ C_______ & C____ M_____ in dosarul executional nr.241/2014.

La data de 09,12,2014 s-a emis somația pentru suma de 61.201,50 lei reprezentand crean ta (50.000 lei) si cheltuieli de executare silita (11.201,50 lei).

Prin cererea de chemare in judecata  debitoare contesta doar cuantumul cheltuielilor de executare silita, constand in onorariu avocatial in faza executarii silite si onorariu executorului judecatoresc, pe care le considera excesiv de mari.

In ceea ce priveste cererea de diminuare onorariu de avocat in faza de executare silita,  instanta apreciaza ca onorariu de avocat din faza executarii silite in cuantum de 4500 lei este nepotrivit de mare fata de munca indeplinita de avocatul intimatei in aceasta faza a procesului civil limitata doar la redactarea cererii de executare silita, iar in faza de executare silita, executorul judecatoresc  este cel ca re depune  cel mai semnificativ  volum de munca.

Prin urmare instanta conchide ca se impune a fi facuta aplicarea dispozitiilor art.451 N.c.pr.civ. si, in consecinta, va reduce astfel onorariu de avocat de  la 4500 lei la 500 lei, cu sublinierea ca prin aceasta nu se intervine in relatia client-avocat, care este ocrotita de dispozitiile art.30 din Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, ci priveste strict debitul contestatoarei, redus astfel in ceea ce priveste cheltuielile de executare silita cu privire la onorariu de avocat.

Re feritor la cheltuielile de executare constand in onorariu executor judecatoresc in cuantum de 6200 lei (5000 lei +24% TVA) stabilite potrivit incheierii emise la data de 09.12.2014 , instanța constată că aceste cheltuieli de executare  nu au fost calculate în conformitate cu Anexa 1, la Ordinul Ministrului Justiției nr.2550/C/2006, republicat.

În consecință, activitatea prestată de executor se încadrează la pct.3 din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Justiției nr.2550/C/2006,  privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești,  pentru sumele ce depasesc 1.000 lei, dar pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul este 75 lei plus un procent de 2% din suma ce depaseste 1000 lei din valoarea creantei ce face obiect ul executarii silite.

Având în vedere că instanța poate cenzura onorariul executorului judecătoresc stabilit prin Incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silita si a debitului total ce constituie titlu executoriu, în temeiul art.711 si urm N. C.pr.civ., instanța va reduce onorariul executorului judecătoresc de la suma de 6200 lei suma de 1308,20 lei  ( 1055 +24%TVA) .

Pentru considerentele si temeiurile aratate mai sus mai sus, in baza dispoz. art. 711, 719 al. 1 si  669 al. 4 C .pr.civ. instan ta va admite contestatia la executare si va dispune anularea partiala a încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silita si a debitului total, respectiv a somatiei, ambele emise la data de 09.12.2014 in dosarul executional nr.241/EX/2014 al SCPEJ C______ C_______ & C____ M_____,prin executor C____ M_____, in ceea ce priveste cheltuielile de executare silita, in sensul reducerii acestor cheltuieli la suma de 2009,70 lei, prin diminuarea onorariului avocatial de la suma de 4500 lei la suma de 500 lei, respectiv diminuarea  onorariului de executare silita de la suma de 6200 lei la suma de 1308,20 lei  ( 1055 +24%TVA).

În ceea ce privește cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată, se reține, că în materia contestației la executare, sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petiționarului conform art.45 al.1 lit.f  coroborat cu al 2 din OUG NR.80/2013 după rămânerea definitiva a hotărârii pronunțate, proporțional cu admiterea contestației, astfel că nu se justifică recuperarea acestei sume de la intimată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

 

Admite contestatia la executare formulata de contestatoarea _____________________.R.RL, cu sediul procesual ales la avocat B_____ L______ A______ in Timisoara, ____________________.6, _______________ in contradictoriu cu intimata _______________________.R.RL, cu sediul in Resita, Calea Caransebesului nr.18, _______________-S______.

   Dispune anularea partiala a încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silita si a debitului total, respectiv a somatiei, ambele emise la data de 09.12.2014 in dosarul executional nr.241/EX/2014 al SCPEJ C______ C_______ & C____ M_____,prin executor C____ M_____, in ceea ce priveste cheltuielile de executare silita, in sensul reducerii acestor cheltuieli la suma de 2009,70 lei, prin diminuarea onorariului avocatial de la suma de 4500 lei la suma de 500 lei, respectiv diminuarea  onorariului de executare silita de la suma de 6200 lei la suma de 1308,20 lei  ( 1055 +24%TVA).

F___ cheltuieli de judecata.

Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, apel care se va depune la Judecatoria Timisoara.

      Pronuntata in sedinta publica, azi, 10.03.2015.

 

 

P_________                                                                 GREFIER

C______ G_____                                 A______ A__________

 

 

 

 

Sursa www.rolii.ro

Print Friendly, PDF & Email

4 comentarii

 1. Mirce

  Ciudat!
  În care act normativ este prevăzut ca Onorariile MAXIMALE ale executorilor judecătoreşti stabilite prin lege (Legea nr.188/2000, cu modificări şi completări) se majorează prin aplicarea cotei TVA?

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu stiu sa existe un astfel de temei decât acela de principiu – onorariul este contravaloarea serviciilor prestate de executor la care se adauga tva-ul, asa cum la cotravaloarea oricarui produs sau serviciu de pe piata exista pretul de baza si tva-ul, astfel că onorariul este pretul de baza la care se adauga taxa pe valoarea adaugata ce se datoreaza statului. Altfel spus, executorul nu imparte onorariul cu statul, platind din onorariul tva-ul (partea statului), ci acest tva se adauga la onorariul de baza.

 2. Marinescu Lucian

  Buna ziua,
  Am si eu un astfel de caz. Avocatul a acceptat sa-mi restituie diferenta de onorariu dar executorul nu vrea sa-mi restituie nimic ca nu prevede in hotarare si ca el a virat la stat 50%???. Ce este de facut?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente