Meniu Închide

În ce condiții este posibilă împăcarea după citirea actului de sesizare

Împăcarea înlătură răspunderea penală doar dacă este făcută în condițiile legii. Împăcarea între suspect sau inculpat și persoana vătămată trebuie să fie un act voluntar al acestora, act ce trebuie să ia forma unei declarații formulate în fața organului de urmărire penală ori în fața instanței, sau forma unei declarații notariale.

Codul penal mai stabilește o condiție temporală privind împăcarea. Ca regulă, aceasta poate interveni între părțile din proces doar până la citirea actului de sesizare a instanței, primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită. După acest moment ea nu mai poate avea efectul de înlăturare a răspunderii penale, decât în mod exepțional, așa cum vom vedea în cele de mai jos. Noul context este dat de o Decizie recentă a Curții Constituționale, publicată sub formă de comunicat în data de 20.04.2023.

Sunt situații când, după citirea actului de sesizare, în faza de judecată la fond sau în apel, împăcarea poate interveni, fiind un drept al părților. Sunt situațiile în care inculpații au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni unde nu este permisă împăcarea, de exemplu infracțiunea de tâlhărie, dar în cursul judecății instanța a schimbat încadrarea juridică din tâlhărie în furt simplu, având în vedere situația de fapt raportată la probele și piesele dosarului. În nou context juridic, inculpații sunt trimiși în judecată pentru infracțiunea de furt simplu, furt unde Codul Penal prevede dreptul la împăcare, deci unde împăcarea, dacă ar avea loc, ar conduce la exonerarea de răspundere penală.

În noul context, survenit deci după citirea actului de sesizare a instanței, inculpații trebuie să își reconfigureze apărarea conform noii încadrări juridice. În exemplu de mai sus, o strategie de apărare ar fi încercarea împăcării cu persoana vătămată, împăcare ce trebuie discutată și negociată de inculpat sau de avocatul acestuia cu persoana vătămată sau cu avocatul acesteia. Împăcarea la un furt simplu ar fi cea mai bună apărare pentru inculpat.

Pentru a avea loc o negociere sau o discuție privind împăcarea, este nevoie de timp. În acest sens, instanța de judecată, după ce a recalificat fapta și a stabilit prin Încheiere că este vorba de infracțiunea de furt, la cererea inculpatului, va amâna cauza și va da un nou termen pentru exercitarea acestui drept la împăcare. În această perioadă inculpatul, direct sau prin avocat, va purta discuții cu persoana vătămată în vederea recuperării prejudiciilor și împăcării.

La termenul nou, dacă împăcarea a avut loc și s-a materializat printr-o declarație notarială, se va depune acea declarație notarială, iar dacă nu s-a încheiat o declarație notarială, se va da de către inculpat și persoana vătămată o declarație verbală în fața instanței de judecată, care va lua act de această împăcare și va dispune încetarea procesului penal.

Dacă împăcarea nu a avut loc până la termenul nou, considerăm că instanța poate proceda la judecarea cauzei. Totuși, în acest nou context, legislația nu mai impune o nouă limită temporal-procesuală pentru împăcare, astfel că și după acest termen nou dat în vederea împăcării, părțile care nu s-au împăcat pot încerca, până la soluționarea definitivă a cauzei, o împăcare. Aceasta este interpretarea adusă de Decizia CCR din data de 20.04.2023. Situația necesită o nouă reglementare expresă, în acord cu motivele și argumentele ce vor susține aceasta Decizie de mai sus.

Până la o nouă reglementare, în situația în care în cursul judecății, după citirea actului de sesizare, se va schimba încadrarea juridică și noua infracțiune reținută va fi una unde este permisă împăcarea, pentru aceasta împăcare nu va exista un termen procesual limită până la care se va putea efectua/desfășura, legea neprevăzând un astfel de termen, astfel că se va putea face o împăcare până la pronunțarea unei hotărâri definitive, deci inclusiv în faza de apel.

Cu privire la medierea penală în aceste situații, ea nu se poate desfășura sub nici o formă. Acest lucru deoarece legislația specială interzice orice mediere după citirea actului de sesizare a instanței, indiferent de natura infracțiunii și de noile calificări din aceste dosare. După citirea actului de sesizare nu se poate face un acord de mediere la aceste infracțiuni unde are loc recalificarea sau reîncadrarea juridică.  Art. 67 aliniat 2 indice 2 din Legea Medierii dispune că încheierea unui acord de mediere în latura penală, în condițiile prezentei legi, poate interveni până la citirea actului de sesizare a instanței. Interdicția de a desfășura medieri penale după citirea actului de sesizare se aplică și infracțiunilor pretabile împăcării – în contextul celor de mai sus, dar și infracțiunilor unde retragerea plângerii este posibilă. Considerăm că o intervenție legislativă este necesară și aici, fiind lezat dreptul la un mediator autorizat și fiind afectată posibilitatea de a desfășura o negociere asistată, transparentă și autorizată.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente