Meniu Închide

Infracțiunile comise prin violențe sunt mai sever pedepsite începând de astăzi

Infracțiunile comise prin violențe sunt mai sever pedepsite în Codul Penal începând de astăzi. De asemeni sunt sancționate mai sever și infracțiunile de hărțuire a minorilor în orice mod, tulburarea liniștii publice și încăierarea. Faptele săvârșite în public sunt și ele considerate mai grave și vor atrage pedepse mai mari. Totodată noua lege prevede că faptele de ultraj și ultraj judiciar vor fi sancționate cu o pedeapsă privativă de libertate.

Redăm mai jos noile modificări cuprinse în Legea 248/2023, lege ce a intrat în vigoare astăzi 24.07.2023:

  • Omorul va fi calificat dacă fapta a fost săvârșită profitând de starea de vulnerabilitate a persoanei decedate, datorită vârstei, stării de sănătate, infirmității ori altor cauze, introducându-se o nouă literă la articolul 189 Cod Penal. Considerăm că sintagma ”persoană vătămată” stipulată de legiuitor  în norma de incriminare nu este una corectă, în cazul omorului persoana fiind decedată, nu vătămată. Persoana vătămată este persoana rămasă în viață după o infracțiune, persoană care prezintă vătămări de diferite grade sau intensități, atestate sau nu printr-un certificat medico-legal. În sens procesual penal persoana vătămată este cea care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală, având un complex de drepturi procesuale. Persoana decedată nu poate fi persoană vătămată în sens procesual penal, neamaiavând nici un drept procesual
  • Se incriminează o infracțiune agravată de loviri și alte violențe cu limite de pedeapsă majorate cu 1/3 atunci când victima se află în îngrijirea, ocrotirea, paza sau tratamentul făptuitorului, este un minor sau atunci când fapta este săvârșită în public ori făptuitorul avea asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor. La aceste fapte penale acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu nu doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În aceste situații, dacă acțiunea penală a fost pusă în mișcare din oficiu, cum legea nu prevede împăcarea, părțile nu se pot împăca, nu se poate retrage plângerea prealabilă și nu poate fi încheiat nici un acord de mediere. Trebuie să se diferențieze însă sesizarea organelor de poliție – din oficiu sau la denunțul, plângerea, apelul unei persoane, de momentul procesual penal al punerii în mișcare a acțiunii penale de către procuror – din oficiu sau la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Ceea ce este important pentru a vedea dacă părțile se pot împăca, pot încheia un acord de mediere ori persoana vătămată își poate retrage plângerea prealabilă nu este modalitatea de seziare a organelor de poliție, ci modalitatea de inculpare. Mai concret, trebuie să se analizeze în faza de urmărire penală dacă procurorul a pus în mișcare acțiunea penală în baza plângerii prealabile a persoanei vătămate ori din oficiu
  • Se incriminează o formă agravată a infracțiunii de vătămare corporală iar limitele de pedeapsă se majorează cu 1/3 atunci când victima se află în îngrijirea, ocrotirea, paza sau tratamentul făptuitorului, este un minor sau atunci când fapta este săvârșită în public ori făptuitorul avea asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.
  • Infracțiunea de încăierare este mai aspru pedepsită, astfel noile limite de pedeapsă sunt de la 6 luni la 3 ani, păstrându-se și posibilitatea sancțiunii cu amenda penală
  • Hărțuirea în orice mod a unui minor va fi sancționată mai sever, limitele de pedeapsă majorându-se cu 1/3
  • Tâlhăria va fi calificată, deci sancționată mai sever ca tâlhăria simplă, dacă a fost săvârșită profitând de starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze
  • O modificare importantă a fost operată la infracțiunea de ultraj. În noul context, infracțiunea de ultraj comis asupra unui polițist, militar ori personal silvic va fi sancționată doar cu o pedeapsă privativă de libertate prevăzută de legea pentru infracțiunea săvârșită asupra lor, ale cărei limite se majorează cu ½. Astfel că la aceste infracțiuni de ultraj, dacă pentru infracțiunea componentă a ultrajului legea dă posibilitatea amenzii, la ultraj amenda nu va putea fi aplicată, aplicându-se doar pedeapsa cu închisoarea, limitele majorându-se cu ½. Tot în aceeași paradigmă va fi sancționat și ultrajul judiciar. Astfel că la aceste infracțiuni de ultraj judiciar comise împotriva unui judecător, procuror sau avocat, ori dacă privesc un membru de familie al acestora, dacă pentru infracțiunea componentă a ultrajului judiciar legea dă posibilitatea amenzii, la ultrajul judiciar amenda nu va putea fi aplicată, aplicându-se doar pedeapsa cu închisoarea, limitele majorându-se cu ½. Din analiza textului legal nu reiese cu claritate dacă sintagma ”pedeapsă privativă de libertate” conduce la ideea că în aceste situații este anulat dreptul instanței de a stabili o pedeapsă cu închisoarea dar cu aplicarea beneficiului suspendării executării ori instanța este obligată să stabilească o pedeapsă cu închisoarea doar cu executare în regim penitenciar. Dacă textul legal ar fi menționat ”pedeapsă cu închisoarea” atunci s-ar fi eliminat doar amenda din spectrul sancționator, dar s-ar fi păstrat beneficiul suspendării atunci când se aplică o pedeapsă cu închisoarea. Cum textul legal menționează ”pedeapsă privativă de libertate” reiese că intenția legiuitorului a fost ca toate aceste fapte să fie pedepsite cu închisoare cu executare. Menționăm că noțiunea de ”pedeapsă privativă de libertate” nu este definită în Codul penal, ci doar noțiunea de ”pedeapsă prevăzută de lege” este clar definită la articolul 187 Cod penal.
  • Se reconfigurează infracțiunea de tulburare a liniștii publice prin diferențierea acelor materiale ce o compun, cu pedepse mai severe în anumite cazuri. Astfel fapta persoanei care, în public, prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor tulbură ordinea și liniștea publică se pedepsește cu amendă sau închisoare de la 3 luni la 2 ani. O formă agravată a infracțiunii de tulburare a liniștii publice și cu pedepse mai aspre va fi fapta comisă prin violențe împotriva persoanelor și bunurilor, faptă pentru care se va aplica o pedeapsă cu închisoarea între 1 și 5 ani. Dacă aceste fapte de violențe sunt comise de o persoană care are asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv o substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor, limitele (1-5 ani) se majorează cu 1/3
Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente