Meniu Închide

Norme noi privind autoritatea părintească și protecția copilului

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a fost modificată prin promulgarea de către președinte, în data de 28.06.2022, a unui proiect de lege recent adoptat de Parlament.

Legea nr. 191/2022 conține modificări importante, printre care amintim:

  1. Autoritatea părintească va fi stabilită în funcție de opțiunea copilului de peste 14 ani de zile. Legea nouă menționează că programul de relaţii personale pentru copilul care a împlinit vârsta de 14 ani se stabileşte numai cu consimţământul acestuia. În situaţia în care copilul refuză să îşi dea consimţământul, programul de relaţii personale se stabileşte de către instanţa judecătorească. Cererile privind programul de relaţii personale aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se soluţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare la data introducerii acestor cereri.
  2. Interesul superior al minorului în ceea ce privește locuința sa se va putea analiza și prin prisma istoricului violenței domestice al părinților asupra copilului sau altor persoane. Acest istoric poate fi probat prin certificate medico-legale, rapoarte de evaluare realizate de către asistentul social sau rapoarte de expertiză psihologică a minorului, ascultarea minorului în camera de consiliu, coroborate cu orice alte mijloace de probă prevăzute de lege
  3. Se extinde libertatea copilului în alegerile sale. Astfel se legiferează că libertatea copilului de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii de orice natură, inclusiv în mediul on-line, care vizează promovarea bunăstării sale sociale, spirituale şi morale, sănătatea sa fizică şi mentală, sub orice formă şi prin orice mijloace la alegerea sa, este inviolabilă.
  4. Se introduce un termen de 24 de ore în care asistentul social este obligat să sesizeze Direcția de Protecție a copilului pentru a se lua măsurile necesare. Astfel, dacă, în urma vizitelor efectuate la locuința minorului se constată că dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului este primejduită, serviciul public de asistenţă socială este obligat să sesizeze în termen de 24 de ore, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea luării măsurilor prevăzute de lege
  5. Educație sexuală în școli cu acordul scris – deci expres – al părinților ori reprezentanților începând cu clasa a VIII-a sub formă de programe de educație pentru sănătate, în vederea prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. Nu se menționează cine va întocmi și cine va autoriza aceste programe.
  6. Unitățile de învățământ, inspectoratele și Ministerul Educației sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru prevenirea și combaterea comportamentelor agresive, de excludere, de luare în derâdere, umilitoare, și a oricărei alte forme de violență psihologică – bullying, astfel cum este definită în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, îndreptate împotriva copiilor, în unitățile de învățământ și pentru prevenirea abandonului școlar la nivelul comunității, din motive precum mariajul timpuriu, respectiv sarcina la minore.
  7. Prevenirea și combaterea oricărei forme de violență psihologică – bullying – în școli se va realiza cu respectarea principiului primordialității măsurilor nepunitive bazate pe mediere și dialog și al participării copiilor și părinților în acțiunile și campaniile derulate în acest sens.”
  8. Pe toată durata plasamentului în regim de urgență se suspendă de drept exercițiul drepturilor părintești, până când instanța judecătorească va decide cu privire la înlocuirea sau încetarea acestei măsuri și cu privire la exercitarea drepturilor părintești. Pe perioada suspendării, drepturile și obligațiile părintești privitoare la persoana copilului sunt exercitate și, respectiv, îndeplinite de către persoana, familia, asistentul maternal sau șeful serviciului de tip rezidențial care a primit copilul în plasament în regim de urgență, iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate și, respectiv, îndeplinite, de către directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului. În situaţia plasamentului în regim de urgenţă dispus de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, acesta este obligat să sesizeze instanţa judecătorească în termen de 5 zile de la data la care a dispus această măsură
  9. Se instituie măsuri și condiții noi pentru cazurile în care se impun măsuri de protecție specială.

Modificările le puteți găsi în acest Fișier.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente