Meniu Închide

Uzucapiune tabulară – sentință dobândire drept de proprietate prin notarea posesiei

Uzucapiune tabulară – Sentință dobândire drept de proprietate prin notarea posesiei –  Judecatoria Tecuci

 

 

Cod ECLI ECLI:RO:JDTEC:2021:002.______

DOSAR NR._____________

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA T_____ ; JUDEȚUL G_____

SENTINȚA CIVILĂ NR.777

Ședința publică din 14.04.2020

Instanța constituită din :

Președinte – Judecător – D_____ M____ M_______

Grefier – C________ L_____ D______

Pentru astăzi este pronunțarea asupra cauzei civile cu obiect uzucapiune formulată de reclamanta A______ A__________, , cu domiciliul în jud. G_____, T_____, ________________ bis, în contradictoriu cu pârâta UAT mun T_____ jud G_____, prin primar, cu sediul în jud. G_____, T_____, _____________________ nr. 66.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în ședința publică din data de 17.03.2021, susținerile celor prezente fiind consemnate în încheierea de ședință de la această dată când instanța, având nevoie de mai mult timp pentru deliberare, a amânat pronunțarea cauzei la data de 31.03.2021 și apoi pentru astăzi, când a pronunțarea hotărârea de față.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria T_____ sub nr._____________ din 19.06.2019, reclamanta A______ A__________ a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B_______ B____________ B__________ B_____, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se constatate dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune tabulara asupra suprafetei de 799 mp, situată în intravilanul municipiului T_____, jud Galati, __________________.

În fapt, reclamanta a arătat că: este posesoarea suprafetei mentionate înregistrată în cartea funciară nr _____/13.03.2014 a Municipiului T_____, pe care se afla situată o casa de locuit. A folosit suprafața de teren cu bună credință atât în momentul înregistrării cererii de înscriere cât și în momentul intrarii în posesie și până în prezent, posesia fiind neviciata.

În drept, reclamanta a invocat disp. art. 931 Cod Civil, art.1890 c.civ.

În dovedirea susținerilor sale, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, sens în care, anexat cererii de chemare în judecată, a depus la dosar, extras carte funciara, adeverință de rol. A mai solicitat administrarea probei cu expertiză și martori.

Cererea a fost scutită de la plata taxei judiciare de timbru, reclamanta formulând cerere de ajutor public judiciar.

Pârâta nu a depus întâmpinare.

Instanța a încuviințat proba cu înscrisurile depuse la dosar, proba cu expertiză și proba cu martori.

Analizând ansamblul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, instanța reține că suprafața de 799 mp figurează înscrisă în cartea funciară nr. ______ a Mun. T_____, în favoarea proprietarului Mun. T_____, făcând parte din domeniul privat, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară depus la dosar (f. 5).

Din extrasul de carte funciară a mai rezultat că din data de 13.03.2014 a fost notată și posesia reclamantei asupra suprafeței de 799 mp, teren situat în loc. T_____, __________________ bis, jud. G_____.

Din adeverința nr. _____ din 05.07.2019 (f. 16), rezultă că pe terenul arătat mai sus se află o casă de locuit ce aparține reclamantei.

Potrivit certificatului de atestare fiscală (f. 17), reclamanta plătește impozitul fiscal pentru terenul arătat.

Din raportul de expertiză efectuat în cauză (f. 37) a rezultat că terenul arătat de reclamanta are o suprafață de 799 mp, este împrejmuit pe toate laturile, pe care se află amplasată o locuință.

Din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat că reclamanta stăpânește suprafața de teren arătată în cerere din anul 2014, reclamanta achiziționând casa construită pe acest teren.

În drept, instanța reține că potrivit art. 13 alin. 6 și 7 din Legea nr. 7/1996, „Ultimul posesor notat în cartea funciară va beneficia de intabularea dreptului său de proprietate, din oficiu, la împlinirea termenului de 3 ani, în condițiile prevăzute la alin. (7), ca efect al joncțiunii posesiilor anterioare cu posesia sa.(7) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în următoarele condiții:

 1. a) din oficiu, la împlinirea unui termen de 3 ani de la momentul notării în cartea funciară, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă înscrierile din cartea funciară. În acest caz, prin derogare de la reglementările referitoare la uzucapiune, dreptul de proprietate se consideră dobândit prin efectul legii și de la data împlinirii acestui termen, fără nicio altă justificare sau procedură;
 2. b) la cererea posesorului prevăzut la alin. (1) sau a succesorilor acestuia, în baza actului de proprietate, ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege.”

Totodată, potrivit art. 41 alin. 9 din Legea nr. 7/1996, „În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară potrivit prezentului articol, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în condițiile art. 13 alin. (7).”

Astfel, având în vedere dispozițiile legale arătate, reținând că reclamanta și-a notat posesia în cartea funciară din data de 13.03.2014 și că de la această dată nu a fost notat niciun litigiu prin care să se conteste înscrierea, fiind împlinit termenul prevăzut de lege, instanța urmează a admite cererea și va constata că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate cu privire la suprafața de 799 mp teren intravilan, situat în T_____, __________________ bis, jud. G_____, potrivit raportului de expertiză efectuat de expert Căulea Noni M______, prin efectul notării posesiei în cartea funciară.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A______ A__________, cu domiciliul în jud. G_____, T_____, ________________ bis, în contradictoriu cu pârâtul B_______ B____________ B__________ B_________ B_____ -PRIN PRIMAR, cu sediul în jud. G_____, T_____, _____________________ nr. 66, având ca obiect „ uzucapiune”.

Constată că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate cu privire la suprafața de 799 mp teren intravilan, situat în T_____, __________________ bis, jud. G_____, potrivit raportului de expertiză efectuat de expert Căulea Noni M______, prin efectul notării posesiei în cartea funciară.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria T_____, sub sancțiunea nulității.

Pronunțată astăzi, 14.04.2021. Soluția se va pune la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

PREȘEDINTE, GREFIER,

JUDECĂTOR D_____ M____ M_______ C________ L_____ D______

Pentru grefier aflat în C.O.,

semnează grefierul șef,

conf.art. 426 C.P.C.

Exp.4

RED.DMM

TEHN.CLD

07.07.2021

__________________>

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

 • ANPC
 • COPYRIGHT © 2021 ROLII

 

Print Friendly, PDF & Email

4 comentarii

 1. Mariana

  Buna ziua. As vrea sa cumpar un teren intravilan dar proprietarul nu a intabulat acest teren. Terenul l-a cumparat acum 35 ani cu o hartie de mana. Ce sanse am sa imi fac o casa pe acest teren in urmatorii 2-3 ani? Pot beneficia de uzucapuine sau ar trebui sa inceapa el demersurile si eu sa il cumpar doar dupa ce rezolva situatia cu intabularea? As prefera un raspuns pe email, daca se poate. Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   daca imi scriati pe e-mail, va raspundeam pe e-mail. Ori mi-ati scris aici, aici va raspund. Nu va poate vinde daca nu are carte funciară și dreptul intabulat. Riscati să nu dobânditi proprietatea. Cel mai bine e sa faca el uzucapiune si daca va castiga si isi va face carte funciară în care va fi trecut el, atunci il puteti cumpara fara riscuri. Un proces de uzucapiune e complex si riscant.

 2. Silvia Tanase

  Buna seara!!!Domnul avocat va sunt recunoscatoare daca ma puteti indruma in urmatoarea speta:vecinul din spatele imobilului a imprejmuit curtea fara a ne consulta in vederea stabilirii hotarului legal.Intre timp a facut iesire din indiviziune in anul 2016,ulterior carte funciara…In 2019 a dorit amplasarea unui gard de ciment fara autorizatie de constructie…Am deschis proces de granituire(mentionez caci am schite de amplasament ,autorizatie de constructie imobil din anul 2001 dar faptul ca in actul de mostenitor apar 1470 msi in realitate sunt 973 m in 2001nu am putut face CF)In anul 2018 dupa decesul sorului am facut taxa de succesiune si am facut cartea funciara din care reiese ca vecinul nu a respectat linia de hotar (intre imobil si linia de hotar trebuiau sa se respecte 1,50 mfapt care reiese ca sunt 0,98m in partea din fata a imobilului iara in spate se termina cu 1,50m)Sunt din 2019 in proces de granituire apoi el m_a chemat in instanta ca nu il lasa sa faca gard din beton, acum a venit expertiza si binenteles a luat in calcul CF care a fost facuta dupa ce el a pus gardul nerespectand hotarul…Ce ma sfatuiti sa fac ??Mentionez ca sunt in Spania si sunt reprezentata de doamna avocat ,dar schitele si tot ceea ce am depus la dosar nu mi-au fost luate in seama….Urmatorul termen este pe 2 022022 ce ma sfatuiti sa fac:sa contest expertiza ??atasand ceea ce am ulterior realizarii CF….a vecinuli??In asteptarea raspunsului ,va multumesc pentru atentia acordata!!!O nopte buna!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente