Meniu Închide

ICCJ: după 3 ani de la finalizarea fizică a clădirii nu se mai poate aplica o amendă pentru construire fără autorizație

În data de 20.07.2020 ICCCJ s-a pronunțat cu privire la sesizarea din 20.05.2020 prin care Ministerul Public a formulat o cerere de clarificare a situațiilor privind prescripția în materie contravențională la regimul construcțiilor. Recursul în interesul legii viza situațiile în care persoanele fizice sau juridice execută sau au executat orice tip de lucrări de construcție/renovare ori desființare/demolare fără autorizație și termenul maxim la care pot fi sancționate aceste persoane. Decizia are un impact major pentru situațiile construcțiilor ridicate fără autorizație.

Executarea unor astfel de lucrări fără autorizație constituie contravenție, fapta putând fi sancționată cu amenzi între 1.000 lei și 100.000 lei. Problema incidentă se referea la momentul sau perioada în care contravenientul persoană fizică sau juridică poate fi amendat prin raportare la prescripția contravențională.

Amintim că prescripția contravențională este instituția conform căreia o persoană nu mai poate fi amendată/sancționată după trecerea unui anumit timp de la săvârșirea faptei contravenționale. Deși termenul general de prescripție în materie contravențională este de 6 luni, în materia contravențiilor la regimul construcțiilor legea prevede un termen mai mare de prescripție și anume 3 ani. După trecerea acestor termene o faptă nu mai poate atrage sancțiuni contravenționale, răspunderea contravențională fiind înlăturată. Aceste termene curg de la data săvârșirii faptei. Problema incidentă în sesizarea analizată de ICCJ este momentul de la care curge termenul de prescripție de 3 ani în materia contravențională la regimul construcțiilor, având în vedere caracterul continuu al acestor fapte, continuitatea fiind cuprinsă între începerea lucrărilor fără autorizație și până la finalizarea construcției.

Astfel că în materia lucrărilor efectuate fără autorizație contravenția se consideră săvârșită pe tot parcursul edificării construcției/efectuării lucrărilor. În acest sens pot fi constatate contravenții și aplicate sancțiuni de la începutul lucrărilor și până la finalul acestora. În materia contravențiilor continue există un termen de consumare, în domeniul de care facem vorbire fiind termenul la care începe executarea de lucrări fără autorizație (deci se poate vorbi de o contravenție din prima zi în care se efectuează primele lucrări fără autorizație ca moment de consumare a contravenției), și un termen de epuizare, data la care lucrările fără autorizație au fost finalizate/încetate (deci se poate vorbi de ultima zi a efectuării lucrărilor fără autorizație ca moment de epuizare a contravenției). Data exactă a comiterii contravenției este un element esențial al Procesului Verbal și lipsa ei din cuprinsul Procesului Verbal atrage anularea acestuia. Totodată, această dată este importantă pentru calcularea termenului de prescripție de 3 ani. În acest sens e nelegal întocmit un Proces Verbal în care se menționează o perioadă în loc de o dată anume.

Cu privire la problemele de mai sus, în practică au existat două soluții jurisprudențiale cu privire la momentul maxim în care începe să curgă termenul de prescripție:
1. O soluție era în sensul că acest termen curge de la data finalizării lucrării/construcției în sens material, fizic, astfel că lucrarea este considerată finalizată din punct de vedere structural și tehnic în momentul în care este aptă pentru a îndeplini scopul pentru care a fost edificată (de ex. gata de locui sau gata pentru a fi sediul unei societăți ori gata pentru a se depozita marfă în cazul depozitelor, etc). În acest context organul de constatare a contravenției va trebui să facă cercetări și să stabilească cu exactitate ziua în care lucrările de construcție s-au finalizat.
2. O a doua soluție în practică se referea la finalizarea lucrării/construcției în sens juridic, neavând importanță finalizarea în sens material. Finalizarea lucrării/construcției în sens juridic însemna constatarea de către autorități a finalizării lucrării și efectuarea recepției în acest sens, indiferent de data la care construirea/edificarea s-a terminat. În cazurile în care construcția este finalizată material dar nu este recepționată de autorități, ea nu este finalizată în sens juridic, astfel că cel care a construit ar săvârși în continuare contravenția de executare de lucrări fără autorizare, deși el le-a finalizat fizic.

Decizia ICC nr.16  în dosarul nr.1134/1/2020 a clarificat problema în acord cu prima soluție din practica instanțelor (amintită mai sus). Astfel că decizia ICCJ este în sensul că admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, constând în executarea, fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată la data constatării contravenției, curge de la data terminării în fapt a construcției.

În concluzie, pentru lucrările/construcțiile/demolările efectuate fără autorizație de către persoanele fizice sau juridice, termenul de prescripție de 3 ani curge de la data finalizării în fapt a acestor lucrări/construcții/demolări. Dacă de la data finalizării lucrării/construcției/demolării s-au scurs peste 3 ani de zile, fapta nu mai atrage răspunderea contravențională. Un Proces Verbal prin care se constată o contravenție și se aplică o sancțiune în materie de construcții poate fi anulat de instanțele de judecată dacă constatarea și aplicarea sancțiunii s-a făcut dincolo de termenul de 3 ani de zile, un astfel de Proces Verbal fiind nelegal întocmit. Pentru a fi anulat un astfel de Proces Verbal nelegal întocmit, contravenientul trebuie să formuleze în termen plângere contravențională la instanță.

Cum în materie contravențională este aplicabil principiul legii mai favorabile, de această Decizie pot beneficia toți contravenienții care au pe rolul instanțelor astfel de plângeri contravenționale, beneficiind de această interpretare dacă constatarea și aplicarea sancțiunii în cazul lor s-a făcut la peste 3 ani de când au terminat lucrările efectiv, putând folosi orice probe în acest sens.

Print Friendly, PDF & Email

5 Comments

 1. Pingback:Certificatele de stare civilă și cazierul judiciar vor putea fi eliberate direct avocaților. Specimenul de semnătură se va putea da în fața avocatului

 2. MANEA ANICA

  BUNA ZIUA,,,

  UN AN CU SANATATE ..VA INTREB CONF ACESTEI LEGI DACA SE PRESCRIE AMENDA…MENTIONEZ CA VARUL
  A AVUT PROCES PT DEMOLARE CARE SA FINALIZAT FARA DEMOLARE SI AMENDA A RAMAS S-AU SE PRESCRIE …MULTUMESC DOAMNE AJUTA

  MANEA ANICA

  • Avocat ILIE DORIN

   de la sine nici o amendă nu se prescrie. Daca a fost dată o amendă, se poate contesta in 15 zile de la primirea ei, și se poate castiga acest proces dacă amenda a fost data desi s-au scurs peste 3 ani de la finalizarea constructiei si puteti dovedi acest lucru.

   • Viorel

    Buna ziua, cum trebuie sa procedez pentru a intra in ilegalitate cu casa de locuit, pe care am construito si finalizato in anul 2002-2003 si pentru care nu am avut autorizatie de construire. Multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente