Meniu Închide

Propunere legislativă privind aplicarea marjei de eroare a radarelor în favoarea contravenienților

În luna decembrie 2023 a fost inițiată o propunere legislativă privind aplicarea marjei de eroare a radarelor în favoarea contravenienților. Propunerea se află pe rolul Senatului, în fază de comisii, camera decizională fiind Camera Deputaților.

Propunerea se întemeiază pe prezumția de nevinovăție a contravenienților atunci când se încalcă regimul de viteză pe anumite segmente de drum prin raportare la aparatul radar.

Astfel inițiatorul pleacă de la ideea că fiecare aparat radar, fie că e mobil, fix sau tip pistol, are o marjă de eroare din fabricație, marjă ce apare în specificațiile sale tehnice, marjă care se traduce în regimul contravențional ca o eroare. Orice cinemometru (aparat radar) are această marjă, nefiind nici un aparat în dotarea poliției fără marjă de eroare, nefiind deci nici un cinemometru cu o precizie de 100%. Este important de reținut că marja de eroare e dată și de modul de fabricație a aparatului dar și de modalitatea de utilizare a acestuia.

Această eroare momentan nu are nici o semnificație juridică, neavând relevanță contravențională. Astfel că viteza cu care este înregistrat un autovehicul este viteza contravențională afișată de aparatul radar, necontând acea marjă de eroare a aparatului, marjă care uneori face o diferență notabilă între sancțiuni contravenționale, principale sau complementare.

Dacă fapta contravențională atrage și o răspundere delictuală, este cu atât mai importantă stabilirea vitezei reale, luându-se în calcul și coeficientul de eroare a aparatului radar.

Inițiatorul spune că neaplicarea acestei marje de eroare la stabilirea vitezei reale de circulație a autovehiculului afectează prezumția de nevinovăție a contravenientului, acesta putând circula cu o viteză mai mică în fapt decât cea afișată poate eronat pe aparatul radar, dar neavând instrumente juridice să își probeze acest element. În acest context poate fi acuzat de o faptă pe care nu a comis-o în condițiile reținute de agentul de poliție, deci poate fi acuzat pe nedrept de o faptă și poate suferi sancțiuni grave, deși este nevinovat.

Tot inițiatorul mai spune că această marjă este luată în considerare în unele state europene și ea se aplică în favoarea contravenientului, având în vedere că o contravenție este o acuzație în materie penală și orice dubiu profită contravenientului. Spre exemplu, în Slovenia, Spania, Austria, această marjă de eroare aplicată în favoarea contravenientului este de 7 km/h, iar în Croația 10 km/h, menționează inițiatorul în expunerea de motive. Inițiatorul propune așadar alinierea legislației la standardele și rigorile europene.

Dubiul reflectat de marja de eroare a aparatelor radar trebuie să profite contravenientului, pentru ca acesta să nu răspundă pentru o faptă pe care nu a comis-o, el trebuind să răspundă doar pentru faptele real comise, fapte stabilite cu precizie.

În atare context se restructurează prezumția legală din legislația contravențională actuală relativă la faptul că viteza de deplasare a unui autovehicul este cea afișată pe ecranul aparatului radar, fără a se lua în calcul marja de eroare a aparatului, și fără a se ține cont de posibiltatea sporită ca această valoare să nu fie una reală.

Dacă norma va fi adoptată, în noua configurație viteza legală ce atrage răspunderea contravențională va fi viteza afișată de aparatul radar din care se va scădea marja de eroare a aparatului radar, marjă redată de actele sale de omologare/verificare metrologică. Aceasta marja poate fi de 3, 4, 5 km/h în funcție de tipul de cinemometru.

Totodată, dacă norma se va adopta, ea va fi considerată normă contravențională mai favorabilă și va profita tuturor contravenienților ce au procese contravenționale pe rolul instanțelor, aplicându-se prevederile noii norme, vădit mai favorabile.

Urmărim procesul legislativ, vom vedea și vom scrie aici în ce formă și în ce măsură se va adopta acest proiect de lege.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente