Meniu Închide

Tot ce trebuie să știi despre divorț în 2020: modalități, durată, costuri. Metoda cea mai simplă

În societatea modernă divorțul a devenit o metodă la modă pentru soții care nu se mai înțeleg. Conflictele conjugale culminează uneori cu discuții despre divorț, despărțire, uneori terminându-se cu separarea în fapt în aceeași casă sau în case diferite… Ruptura aceasta aduce momente tensionate și destul de greu de gestionat pentru fiecare din cei doi. Greutatea este și mai apăsătoare cu cât există și un copil sau copii minori. Situația este și mai chinuitoare dacă pe deasupra sunt și ani buni de conviețuire, ani în care s-au acumulat bunuri și datorii comune. Împărțirea datoriilor și a bunurilor, sau gândul la împărțirea lor, atrage neliniști și sentimente de lipsă de control a situației, fapt ce agravează situația și divorțul în sine. Gândul la lipsa unei locuințe după divorț sau la lipsurile materiale pentru sine sau pentru copil/copii, pot fi factori care efectiv blochează comunicarea dintre cei implicați, producând în final adevărate traume.

Cert este că divorțul nu este o crimă, și, în cele din urmă, cu toată greutatea cu care vine, trebuie acceptat. Acceptarea divorțului trebuie să survină unor discuții prealabile privind continuarea căsătoriei, dacă există iertare, înțelegere, cooperare și dacă cei doi sunt apți să regenereze o relație bazată pe respect și încredere. Trebuie încercată o împăcare între soți, acolo unde se vrea de către unul din ei și acolo unde este posibilă. Acolo unde nu se vrea și nu este posibilă o împăcare, lucrurile trebuiesc clarificate și soluționate cu tact pentru ca fiecare să plece pe drumul lui cât de cât împăcat. Pentru împăcare sunt recomandate proceduri ca medierea conflictelor de familie, terapia de cuplu, discuții cu duhovnici, psihologi, psihoterapeuți, proceduri care pot conduce la împăcare, ori, dacă nu conduc acolo, măcar mai clarifică lucrurile dintre soți, dezamorsând oarecum conflictele dintre ei.

Dacă decizia de divorț este fermă, atunci rămâne să se stabilească procedura de ales. Chiar și pe parcursul procedurilor de divorț soții ar trebui să coopereze pentru a evita consumul de energie, bani și timp, calea notarială și calea administrativă la starea civilă fiind opțiunile cele mai rapide. Atunci când sunt copii minori implicați, divorțul se va pronunța doar dacă se vor stabili (amiabil sau judiciar) problemele referitoare la autoritatea părintească. Deci divorțul implică în mod obligatoriu/necesar discutarea autorității părintești privind copilul/copiii. Delicatețea raporturilor și conflictelor de familie trebuie să se raporteze mereu și mereu la copii, la sănătatea lor fizică și psiho-emoțională, juridic vorbind la interesul superior al minorilor. Orice conflicte de acest tip comportă modificări în mintea și comportamentul copilului, iar părinții tind să neglijeze aceste aspect, deși, în antiteză cu culpa privind desfacerea căsătoriei și certurile privind comunitatea de bunuri și datorii, va fi singurul punct care va avea cele mai lungi efecte și cele mai mari amprente. Efecte și amprente ce vor configura mintal și comportamental copilul ce va deveni adult și  părinte la rându-i….

Partajul bunurilor ori datoriilor comune nu este obligatoriu de făcut odată cu divorțul. Datorită costurilor mari și procedurilor îndelungate, partajul ar putea îngreuna procesul de divorț. Negocierea cu privire la bunuri implică deseori resurse financiare și emoționale foarte mari, astfel că divorțul și partajul în același timp este destul de greoi. Uneori instanțele chiar disjung astfel de acțiuni, soluționând pe rând divorțul iar ulterior, în alt dosar nou format prin disjungere, partajul. Partajul este cerut uneori de soți pentru a negocia unele drepturi nepatrimoniale  în schimbul unor drepturi patrimoniale. Împărțirea bunurilor poate fi făcută oricând după divorț, chiar și după ani de zile, amiabil ori prin instanță, dacă cei doi, la momentul la care se va discuta o modalitate de partaj, nu se vor înțelege.

Mai jos se găsesc cele 3 proceduri legale prin care se poate divorța:

 1. Procedura administrativă de divorț prin acord la oficiul de stare civilă. Este competent ofițerul de stare civilă din cadrul Primăriei de la locul unde s-a oficiat căsătoria ori din cadrul Primăriei localității unde soții au avut ultima locuință comună (este suficientă o declarație comună a lor în acest sens). Procedura poate fi aplicabilă doar dacă soții se înțeleg asupra divorțului (deci există acordul de a divorța), asupra numelui ce îl vor purta și nu sunt copii minori rezultați în urma căsătoriei. Cele 3 condiții sunt cumulativ necesare pentru ca un astfel de divorț să poată fi declarat. Soții merg la starea civilă și declară intenția de a divorța, depun o cerere de divorț iar ofițerul de stare civilă le acordă un termen de reflecție de 30 de zile. După 30 de zile de la data depunerii cererii, sunt întrebați de ofițer dacă stăruie și doresc în continuare divorțul, iar în caz afirmativ li se eliberează certificatul de divorț. Actele necesare acestei proceduri sunt afișate pe site-urile primăriilor. Cererea de divorț nu poate fi depusă prin mandatar în cadrul acestei proceduri ci este absolut necesară prezența personală a soților atât la depunerea cererii de divorț cât și peste 30 de zile la eliberarea certificatului de divorț.  O astfel de procedură durează aproximativ 35 de zile de la data depunerii cererii de divorț. Taxa pentru o astfel de procedură este de aproximativ 500 de lei.
 2. Procedura notarială de divorț prin acord la un birou de notar public. Este competent notarul public din circumscripția UAT/localității unde s-a încheiat/oficiat căsătoria ori din cadrul UAT/localității unde se află ultima locuință comună a soților (este suficientă o declarație comună a lor în acest sens). Procedura poate fi aplicabilă doar dacă există un acord asupra divorțului în sine dar și raportat la toate aspectele conexe divorțului. În acest nu trebuie să existe conflicte/neînțelegeri cu privire la decizia de divorț, la numele ce va fi purtat după divorț și nici referitoare la autoritatea părintească, atunci când există copii minori. Divorțul cu copii minori va trebui să fie gestionat astfel încât să reglementeze modalitățile de exercitare a autorității părintești, locuința copilului, programul de legături personale cu copilul, participația financiară la creșterea și educarea lui (pensia de întreținere). Dacă există un acord pe aceste aspecte, este posibil divorțul la notar. Dacă sunt conflicte ori neînțelegeri, notarul îndrumă părțile spre un mediator sau spre instanță, soții fiind cei care vor decide ce procedură vor alege pentru soluționarea diferendelor referitoare la copil. Medierea are beneficiul echilibrării situației, dar pentru mediere este nevoie de participarea activă și voluntară a ambilor părinți. Dacă există un acord pe toate aspectele ce țin de divorț, soții depun cererea de divorț la notar odată cu înțelegerea/tranzacția scrisă referitoare la aspectele accesorii divorțului expuse mai sus, și revin pete 30 de zile pentru a li se elibera certificatul de divorț, dacă la acest moment (după 30 de zile de la depunerea cererii) stăruie, doresc în continuare divorțul. La notar, cererea de divorț se poate depune și prin mandatar cu procură autentică (notarială ori consulară). Cererea se poate depune prin mandatar avocat doar dacă acestuia i se dă un mandat special prin procură autentică la un notar sau la consulat, nefiind suficientă împuternicirea avocațială (considerăm că este oportună modificarea legii în sensul considerării mandatului avocațial probat prin Împuternicirea Avocațială ca fiind suficient în astfel de proceduri, mai ales că după termenul de 30 de zile soții oricum se prezintă în mod obligatoriu personal în fața notarului). Chiar dacă cererea se depune personal ori prin mandatar, după termenul de 30 de zile, părțile se prezintă personal la notar pentru a le lua consimțământul privitor la divorț și cererile conexe, și, dacă soții stăruie în divorț și există un acord cu privire la aspectele conexe, notarul eliberează certificatul de divorț. Acest document va conține și înțelegerea soților cu privire la copii. Un act necesar pe parcursul acestor proceduri, dacă există minori, este Raportul de Anchetă Socială ce va fi solicitat de notar Autorității tutelare de la domiciliul minorului, pentru a se vedea dacă este respectat interesul superior al copilului prin prisma înțelegerii dintre soți. Divorțul pe cale notarială durează aproximativ 35 de zile de la data depunerii cererii de divorț. Onorariul pentru o astfel de procedură poate pleca de la 500 lei și poate ajunge chiar la peste 1500 de lei, dacă sunt copii minori.
 3. Procedura judiciară de divorț. Important de știut este faptul că divorțul prin hotărârea instanței poate fi aplicat și în cazul în care există un acord al părților de a divorța, nu doar în cazul în care acestea nu se înțeleg. Există așadar un divorț judiciar prin acord și un divorț judiciar prin decizia instanței după administrarea probelor și dezbateri. Dacă pe parcursul procedurilor la instanță soții se împacă și nu mai doresc să divorțeze instanța ia act de împăcarea lor și dispune închiderea închiderea dosarului de divorț și restituirea taxei de timbru. Pe lângă normele legislative interne, divorțul judiciar are ca temei și Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești. Conform unei decizii adoptate în 25.06.2019, acest Regulament va fi înlocuit din data de 01.08.2022 cu Regulamentul (UE) 2019/1111 privind executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii. Hotărârea primei instanțe este de drept executorie cu privire la stabilirea modului de exercitare a autorității părintești, locuința minorului, programul de legături personale a copilului cu părinții și obligația (pensia) de întreținere. Deci chiar dacă se face apel, hotărârea trebuie executată astfel cum a fost pronunțată de către judecătorie/instanța de fond.
  a. Divorțul judiciar prin acordul soților este oportun datorită competenței generale a instanțelor. Astfel că dacă prin procedura adminstrativă ori notarială sunt competente organele doar de la locul încheierii căsătoriei ori de la locul unde este sau a fost ultima locuință comună a soților, în procedura judiciară pot fi competente diverse instanțe. Astfel, cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului București. Părțile pot fi reprezentate de avocat prin împuternicire avocațială dacă nu se află în țară ori dacă sunt în situații excepționale ce nu le permit prezența la judecată. Dacă există acordul de a divorța dar există un dezacord pe aspectele accesorii divorțului, instanța va încuviința și va administra probe privind aceste aspecte aflate în litigiu, soluționându-le conform legii. Spre deosebire de procedura notarială sau administrativă unde se cere acordul părților simultan la depunerea cererii și totodată la finalul termenului de 30 de zile, acordul soților pe cale judiciară poate surveni și în doi timpi, pe parcursul procedurilor/termenelor judiciare, și deci nu există condiția simultaneității de acorduri privind divorțul. Astfel că un soț poate introduce cerere de divorț, iar dacă soțul pârât recunoaște faptele care au dus la imposibilitatea continuării căsătoriei, și soțul reclamant este de acord cu această recunoaștere, instanța va pronunța divorțul fără a mai intra în cercetarea judecătorească privind temeinicia motivelor de divorț; în această situație instanța nu va menționa în hotărâre culpa vreunuia din soți referitoare la desfacerea căsătoriei, ci va emite o simplă hotărâre de divorț. Divorțul judiciar prin acord  durează aproximativ 90 de zile, de la data depunerii cererii de divorț la instanță, dacă există un acord pe toate aspectele ce țin de divorț. Dacă există copii minori și soții locuiesc cu ei în străinătate, procedura durează mai mult pentru că este nevoie de o Anchetă socială internațională ce va fi dispusă de instanță și efectuată prin comisie rogatorie internațională- acest lucru face ca procesul să dureze mai mult. Durata se referă la divorțul fără partajul bunurilor comune. Taxa de timbru aferentă divorțului prin acord este de 200 de lei.
  b. Divorțul judiciar (în lipsa acordului soților) poate fi pronunțat dacă se probează motive de sănătate ce duc la imposibilitatea continuării căsătoriei, dacă se probează culpa exclusivă a pârâtului ori culpa comună a soților, ori dacă se probează o separare în fapt de cel puțin 2 ani. Astfel că cererea de divorț va fi respinsă dacă nu se probează motive temeinice de sănătate, dacă se probează exclusiv vina reclamantului în desfacerea căsătoriei ori o separare în fapt mai mică de 2 ani. În toate cazurile de divorț judiciar soții pot cere expres  instanței să nu motiveze hotărârea de divorț. Procedura judiciară a divorțului necesită încuviințare și administrare de probe în dovedirea culpei privind destrămarea căsătoriei. Probele pot fi obținute prin înscrisuri, martori, interogatorii, rapoarte de expertiză (de ex când se invocă motive de sănătate fizică sau psihică) etc. O astfel de procedură poate dura aproximativ 3-6  luni de la data depunerii cererii de divorț la instanță de către parte sau avocatul acesteia. Dacă există copii minori și/ori soții locuiesc în străinătate, procedura durează mai mult pentru că este nevoie de o Anchetă socială internațională ce va fi dispusă de instanță și efectuată prin comisie rogatorie internațională – acest lucru face ca un astfel de proces să dureze mai mult. Durata se referă la divorțul fără partajul bunurilor comune. Taxa de timbru aferentă divorțului din motive de sănătate este de 50 de lei, iar când se întemeiază pe culpa soțului pârât este de 100 de lei.

Metoda cea mai simplă este metoda acordului sau calea păcii. Dacă soții se înțeleg în cele din urmă și le este accesibil să meargă la ofițerul de stare civilă ori la notarul competent, aceste organe sunt indicate.

Dacă însă soții nu ajung la un acord, ori chiar dacă ajung la un acord nu le este accesibil ofițerul de stare civilă și notarul competent, pot introduce cererea de divorț judiciar la instanța competentă. Trebuie știut că nu orice instanță este competentă, ci competențele instanțelor sunt gradual limitate de normele procesuale. De asemeni un proces de divorț este greu de gestionat din toate punctele de vedere și este recomandabilă alegerea unui avocat pentru a gestiona procedurile și documentele necesare unui astfel de proces. Pentru a avea dreptate și în instanță nu numai în realitate, este nevoie de un probatoriu solid și temeinic, legal propus și legal administrat. Pentru românii din străinătate care vor să divorțeze alegerea unui avocat este considerată o necesitate. Onorariul unui avocat pentru divorț diferă în funcție de complexitatea cazului și va trebui discutat în momentul alegerii lui, după o prealabilă diagnoză a situației.

Cu un avocat și calea judiciară devine mai ușoară, dar nu atât de ușoară pe cât este calea păcii. Avocatul este necesar pentru a ajuta și a ușura ieșirea din această perioadă grea pentru persoana aflată în astfel de situații.

Print Friendly, PDF & Email

84 Comments

 1. Maria

  Buna ziua! Intentionez sa depun actele de divort, avem un copil minor, iar apartamentul este achizitionat de mine inainte de casatorie. Sotul nu doreste sa paraseasca domiciliul pana la finalizarea divortului. Care sunt demersurile pentru a parasi domiciliul odata cu depunerea actelor? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Atat timp cat este inca locuinta comuna, nu poate fi dat afara decât printr-un ordin de evacuare. Astfel că trebuie făcută o procedură de notificare privind evacuarea. Notificarea se poate face prin avocat sau executor. Dacă nici în urma notificării nu părăsește imobilul, va trebui să vă adresați instanței cu o acțiune separată de evacuare, proces ce se judecă în regim de urgență. În baza hotărârii instanței el este obligat să părăsească imobilul, iar dacă nu o face, îl puteți scoate afară cu executorul judecătoresc. Deci divorțul și copilul sunt separate procesual de evacuare.

 2. Pingback:Pandemia - motiv de alienare parentală și de îngrădire a drepturilor copilului - Avocați București

 3. Miki

  Buna ziua!Fostul sot a depus actele de divort (nu m ai suntem impreuna de 15 ani) eu sunt de acord cu divortul.Poate face divortul in lipsa mea?Va multumesc!

  • Andreea

   Buna ziua. La un an de la căsătoria din care rezulta un copil minor, dorim sa divorțăm. El ma amenință cu împărțirea copilului in condiția in care eu sunt salariata din 2015, având domiciliul la părinți. El neavând vreodată contract de munca. Ce șanse are sa îmi ia copilul?
   Mulțumesc!

   • Avocat ILIE DORIN

    Bună ziua. NIMENI nu poate poate lua copilul nimănui! Conform reglementărilor actuale copilul VA APARȚINE și după divorț amândurora. Instanta de divort va stabilit un plan parental adica un plan de legaturi personale al fiecarui parinte cu copilul. Copilul va fi dat parintelui care are un spatiu locativ mai stabil si poate sa îi ofere mai multa atentie. Va fi dat parintelui care poate avea grija mai bine de el. Va trebuie avocat ca sa castigati drepturi cat mai multe. Pensie de intretinere va plati parintele care nu sta zilnic cu copilul.

 4. Liliana

  Buna seara!Care este procedura dupa depunerea dosarului de divort,care este timpul legal in care va fi instintat paratul si cand se va da primul termen?Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă cererea de divort are toate documentele necesare anexate plus taxa de timbru plătită, pârâtul e înștiințat (ii este trimisa cererea de divort cu actele pentru a face întâmpinare) in 5-10 zile. Poate mai mult in funcție de încărcătura judecătorului.

 5. Ana Maria

  Soțul meu a băgat actele de divorț,avem 16 ani de căsătorie și 4 copii, el de un 1 de zile pleacă de acasă și se întoarce și acum a băgat actele de divorț, am fost cu el anul trecut la psiholog și ia reconandat să meargă mai departe la psiatru și el nu vrea.Eu îl mai vreau lângă mine dacă ar merge la un tratament, se poate să fie obligat să meargă la un control? Și de la câți ani sunt intrabati copii cu cine vor să stea. Eu în caz că divorțam vreau toți copii că sunt minori 14, 12 și 8 ani gemeni.

  • Avocat ILIE DORIN

   Pentru divort nu poate fi obligat nimeni la un “control”. Legea e permisiva când e vorba de divort… Dacă el nu mai dorește sub nici o forma întoarcerea acasă…e greu sa îl întoarceți… Copiii se asculta/se audiază de instanța obligatoriu dacă au peste 10 ani. Cei sub 10 ani doar dacă instanța dorește. De principiu copiii rămân împreuna la parintele care are/poate avea grija de ei. Apărați-va in divort cât mai bine, luați-va un avocat.

   • Lia keskin

    Buna ziua.numele meu este Lia Keskin.sunt casatorita de 12 ani,sotul meu este cetatean turc.desi suntem despartiti de 6 luni el nu doreste divortul.de 6 luni este plecat in turcia,pt ingreuna divortul.noi avem o fetia de 11 ani.de cand a plecat nu a tinut legatura cu copilul.acumvrea sa ia fata in turcia.ce pot face,pt ca dupa divort,(cand se va termina deorece nici nu am inceput)el sa nu poate lua fata in vacanta in turcia? Cu siguranta nu o va aduce inapoi,nu din iubire pt fata,,doar din razbunare si sa ne faca rau.va multumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     Buna ziua. La divort trebuie sa aduceți probe prin care sa învederați instanței ca sunteți singura care puteți avea grija de copil. Faptul ca el după ce a plecat in Turcia nu a mai menținut legăturile cu copilul este un avantaj (un Argument) in favoarea dumneavoastră. In divort trebuie sa câștigați o custodie cât mai in favoarea dumneavoastră . Pt deplasările cu fetita in străinătate el ca avea nevoie de acordul dvs dat in fata unui notar. Dacă nu veți dori sa ii dați acordul, nu va putea părăsi țara cu fetita. Dacă aveți temeri ca el va retine fetița acolo (in eventualitatea ca va pleca cu fetița ca așa decide instanța), trebuie probate aceste temeri prin: mesaje, mailuri, înregistrări audio-video din care sa reiasă “amenințări” de acest fel. Odată probate, instanța poate interzice deplasarea fetiței la el, și îl poate obliga pe el sa mențină legături cu fata doar pe teritoriul României. Trebuie sa va apărați bine interesele, fiind un proces foarte complex in speța dumneavoastră. Fata va fi in mod obligatoriu audiată de instanța. Puteți cere custodia exclusiva la modul cum mi-ați prezentat situația, dacă și probati temeinic aceasta solicitare.

 6. Corina

  Buna ziua ..am si eu o intrebare ..am avut o garsioniera mostenire sa vandut si din ea am cumparat o casa la tara .in acte este si sotul meu insa el nu a contribuit cu nici un ban la cumpăraee ei.de 2 ani ma chinui in chirie pt ca ma ameninta daca vin acolo ma bate .el stind acolo cu amanta si familia ei.noi ne fiind divortati..ce pot face? Nu imi pot permite un avocat ce ma sfatuiti ca nu stiu imcontro sa.p iau

 7. Baciu

  Bună seara!
  După 23 de ani ,am hotarat sa divortez.Am 2 copii ( 20 respectiv 14 ani).
  Am plecat si cu fetele din casa(proprietate comuna)
  de doua luni de zile (cu chirie) ,nu am mai rezista fiind violent verbal si pur si simplu nu ne mai intelegeam.Devenisem persoane cu principii diferite ,vorbea foarte urat si cu fetele.I-am spus ca vreau sa ne despartim ,si ca ne vom muta si a fost înțelegător.
  El spune ca nu va fi nciidata deacord cu divortul.E posibil sa am probleme la tribunal ca am plecat de acasa?

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu, nu veți avea probleme la divorțul judiciar, mai ales ca ati plecat din cauza violentelor! Bine ar fi sa faceti un divort amiabil! La fel și ulterior partajul, amiabil e cel mai avantajos. Dar depinde și de poziția lui in conflict… Pt fata de 14 ani se va discuta in mod obligatoriu custodia – autoritatea părintească.

 8. Georgeta

  Buna seara!
  Am 21 de ani de casnicie si doi copii minunati,un baiat in varsta de 20 de ani si o fetita de 17 ani. De un an de zile m-am separat de sot si locuiesc cu copiii in chirie.
  Intrebarea mea este daca dupa divort si partaj le ramane ceva copiilor?
  Casa pe care am renovat-o si i-am mai ridicat un etaj este pe numele socrului!
  Am pierdut 20 de ani sperand ca se va schimba,dar nimeni nu se schimba.
  Acum suntem linistiti eu si copiii, dar imi e foarte greu cu chiria,utilități si toate cheltuielile…sotul nu-i suna niciodată sa-i intrebe daca au nevoie de ceva, le spune doar ca intalnirea mea cu el e fatala. Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. După divort și partaj nu le rămâne nimic copiilor. Bunurile aparțin exclusiv soților după partaj. Exista însă o posibilitate ca simultan cu partajul sa faceti ambii coproprietari (foști soti) o donație către copii. Nu faceti partaj fără sa va luați un avocat sa va apere drepturile, pentru ca e o situație juridica foarte complexa.

 9. Ivașcu Lucica

  Bună seara!o întrebare vă rog, nepoata mea este în Galați în prezent soțul a rămas blocat în Italia cu covid 19 și a găsit altă persoană,cum nepoata mea,nu mai are servici lucra și ea prin Italia,a prinși covid in Romania,ea are bunuri luate numai de ea ,poate să ia lucrurile ei să le ducă la mama ei la țară apoi să plece la munca că nu mai are nicio situație, mulțumesc mult

 10. Roxana Marin

  Bună seara am o întrebare sunt căsătorită avem un băiețel de un an și aș dori să divortez deoarece nu ne m-ai înțelegeam problema e că el nu vrea și eu chiar nu mai pot continua așa ce mă sfătuiți mulțumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă el nu accepta divorțul amiabil la notar sau la instanța, singura varianta este divorțul contencios la instanța. Dar divorțul la instanța se acorda doar dacă exista motive temeinice de divort și căsătoria nu mai poate continua. Motive temeinice sunt: infidelitate, lipsa de la domiciliu conjugal, violenta domestică de orice fel (fizica, psihologică, financiară, etc). Trebuie sa inițiați proces de divort. Este indicat sa va luați un avocat care sa va ajute, mai ales ca in divorț trebuie ca instanța sa stabilească și condițiile Autorității parintesti privind copilul (custodia) și pensia de întreținere.

 11. Caciulatu Valentina

  Buna ziua. Divortata in Australia acum 35 de ani verisoara mea are nevoie de recunoasterea divortului de catre statul roman pentru pasaport roman. Cat dureaza un astfel de proces civil, daca nu se cunoaste adresa paratului. De cate ori trebuie citat? Eu sunt cea care o reprezint in proces.

 12. Angela Birgau

  Buna,daca vreau sa părăsesc domiciliu ,sa locuiesc singură in alta parte până intentez divorțul, mă poate afecta cu ceva( gen părăsire de domiciliu) mentionez ca sunt căsătorită de 36 de ani,nu mai am copii minori, dar nu mai functioneaza nimic intre noi,suntem singuri în doi.Dar soțul nu vrea divorțul lui ii convine situația.

  • Avocat ILIE DORIN

   Părăsirea domiciliului conjugal nu va poate afecta personal ci calmul procesual. Asta înseamnă ca părăsirea dom ar putea fi un motiv întemeiat de divort. Dacă aveați copii minori va putea afecta la momentul discutării autoritatii parintesti. Deci nu, nu riscați nimic.

 13. Maria

  Buna ziua ! Va rog sa ma ajutati si pe mine ! Sunt despartita de 15 ani .De cand m am despartit ,locuiesc in Spania . Vreau sa divortez si foatul sot nu vrea sa imi dea divortul ! Acum 5 ani am cumparat un teren si am construit o casa , pe bani mei ! El are vr un drept la casa , daca nu eram divortati ? Ce pot sa fac . Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Legal și teoretic vorbind da, are drepturi pe teren si pe casa. Asta deoarce legea prezuma ca bunurile dobândite in timpul căsătoriei sunt bunuri comune ale ambilor soti. Dacă nu vrea sa divorțeze, soțul se va pronunța indiferent de voința lui. Trebuie făcut divort judiciar. Ulterior sau concomitent trebuie făcut partajul. La procesul de partaj trebuie dovedit ca dvs nu mai locuiați de ani buni cu el și el nu a participat cu nimic la achiziția terenului și construcția casei. Doar prin partaj puteți dobandi proprietatea exclusiva a acestor bunuri. Vedeți la proces dacă va trebui sa-i dați și lui vreo sulta. Trimiteti-mi un e-mail dacă doriți mai multe clarificări.

 14. Mary

  Bună ziua! O persoană care locuiește în străinătate, dar are buletin făcut în România, pe care este trecut domociliul în România poate depune cerere de divorț prin intermediul unui avocat. Precizez că, fiind angajată, nu va putea fi prezentă la procese. Dacă este posibil, este nevoie de împuternicire pentru avocat ca să se ocupe de divorț în numele ei ?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, o persoana care lucrează ori are reședința/domiciliul in străinătate poate face cerere de divort prin avocat. In aceste cazuri avocatul gestionează întregul proces de divort, inclusi domiciliere procesuala (toate actele procesului vin la cabinetul de avocat). Pentru divort avocatul trebuie împuternicit prin procura notariala specială la un notar din țara respectiva, la ambasada sau consulatul României. Pentru alte detalii puteți cere lămuriri pe e-mail.

 15. Anonima

  Buna seara. Sunt o fata destul de tanara, căsătorită puțin cam devreme și cu un copil făcut. Problema mea este următoarea : soțul meu este violent, in toate felurile. Nu tine cont de nimeni și nimic. Acum in sfârșit, m-am hotărât să plec.. el îmi spune că voi regreta mult nebunia asta de moment. Ideea este că el nu vrea să îmi de-a copilul. Spune că aici unde locuim acum este casa ei. Este o fire foarte vulcanică și îmi este cam teama de el …de ce ar putea face. Divorțul nu vrea să mi l acorde, zice că sunt eu nebuna, că de ce vreau sa divorțăm .. că doar eu vreau sa divortez..
  Daca părăsesc domiciliul, fara copil , sau cu copil , ce îmi poate face ? In ambele situații.
  Mulțumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă părăsiți domiciliul nu vă poate face nimic, decât dacă depășește limitele legii… Divorțul îl va pronunța instanța daca el nu este de acord: nu puteți rămâne într-o căsnicie care nu numai că nu vă mai face fericită dar sunteți și abuzată. Mai aveți opțiunea să mergeți la poliție să cereți un ordin de protecție pentru că sunteți victima unei violențe domestice și legea vă protejează. Raportat la copil el are deopotrivă drepturi de tată, deci chiar dacă veți pleca cu copilul din casă, va trebui să știe unde este copilul, va trebui să poată lua legătura co copilul, va trebui să aibă legături personale cu copilul, pentru că de regulă autoritatea părintească se exercită în comun de ambii părinți. Instanța de divorț va stabili și modul de exercitare a acestei autorități părintești – custodia și pensia de întreținere. Dacă el are un comportament abuziv și față de copil, atunci puteți cere custodia exclusivă. Dar e bine să vă luați un avocat, pentru că situația dvs este complexă și trebuie bine gestionată în fața instanței.

 16. Ionela

  Sunt căsătorită legal cu o alta persoana și de 8 ani trăiesc cu un alt bărbat cu care am și o fetita de 4 anișori. Am făcut proces de paternitate ptr recunoașterea fetitei ptr a o putea trece pe numele tatălui. Problema este ca soțul meu legal nu vrea sa divorțeze și nu mai locuim în aceleași localități. As vrea sa știu dacă pot sa intentez eu divorțul din județul unde am acum mutație și dacă se poate fără prezenta lui. Menționez că la procesul de paternitate nu sa prezentat niciodată, fetiță a fost pe numele lui.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, puteți intenta dumneavoastră procesul de divort. Va trebui sa fiți prezenta la fiecare termen. Procesul se tine și dacă el nu vine. Hotărâre de divort se da in lipsa lui. Trebuie sa stabiliți instanța de divort competenta și sa faceti o acțiune temeinica de divort.

 17. Raluca

  Buna seara,
  Sunt casatorita de 20 de ani, dar acum 3 ani sotul meu a parasit domiciliul conjugal, si astfel in ultimii 3 ani am locuit doar eu cu fiul nostru in apartamentul comun, baiatul implinind luna trecuta 18 ani deci acum e major. In ultimii 3 ani sotul a mai venit din cand in cand sa vada copilul si sa ii mai dea niste bani, dar pe mine nu m a mai ajutat cu nimic, eu ducand tot greul gospodariei, toate cheltuielile cu casa si copilul. In afara de acest apartament, noi mai avem un apartament contractat prin credit ipotecar care se plateste singur fiind inchiriat. Sotul meu efectiv nu stiu unde a locuit in acesti 3 ani pt ca nu am mai comunicat deloc, dar atunci cand a plecat eu am avut niste semnale ca este cu o alta femeie. Acum i am propus sa mergem la un notar sa divortam amiabil pt ca e clar ca nu mai e nimic intre noi si nu are rost sa mai stam asa. Si i am propus ca partajul sa il facem anul viitor dupa ce fiul nostru va intra la facultate pt ca sa actionam in functie de orasul unde va vrea el sa devina student (in acelasi oras sau in altul). Si i am propus ca atunci cand vom face partajul dupa ce va intra copilul la facultate sa vindem apartamentul in care am locuit dat fiind ca baiatul mi a zis ca va dori sa locuiasca singur si eu consider ca este o solutie buna pt ca nu ar fi normal ca la varsta studentiei sa mai locuiasca cu parintii trebuie sa isi dezvolte independenta mai ales ca e si baiat. Si sa ii luam o garsoniera. Sotul meu mi a raspuns dupa cateva zile ca nu e de acord cu acestea ca daca vreau sa divortez el imi va da banii "care mi se cuvin" din cele 2 apartamente (cel in care am locuit si cel ipotecat)-nu neaparat 50% pt ca el spune ca atunci la inceput cand l am cumparat parintii lui au dat mai multi bani la cumpararea lui in comparatie cu parintii mei-,  si eu sa plec ca se va muta el cu băiatul in locul meu (daca baiatul da la facultatea de aici din oras ceea ce e f posibil). Si in plus m a amenintat ca o data pronuntat partajul eu nu o sa mai am ce cauta in acest apartament, deci nu ma va lasa sa imi vizitez baiatul, acesta fiind repet major deja in momentul de fata (la anul va avea 19 ani). Eu as vrea sa vindem acest apartament, sa il ajutam pe fiul nostru sa isi ia o garsoniera si sa pot sa imi iau si eu o garsoniera in care sa locuiesc dupa divort. Nu stiu cum sa fac pt ca am crezut ca ne vom intelege, dar vad ca nu…. Daca el nu vrea sa ne intelegem amiabil, pot sa introduc eu divortul si sa spun ca el a abandonat domiciliul conjugal acum 3 ani?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, categoric puteți introduce si câștiga divorțul. Separarea in fapt pentru 2 ani este motiv suficient de divort. Totusi este bine sa separați și sa luați pe rand lucrurile: divorțul și partajul. Divorțul se obține msi ușor, partajul mai greu. La partaj trebuie discutate și negociate mai multe variante/soluții amiabile, dar după divort, așa este cel mai productiv.

 18. Raluca

  Va multumesc pt raspuns. Am cautat pe net modelul de cerere pt acest tip de divort (separare in fapt pt mai mult de 2 ani). Si am gasit in ea un lucru pe care nu l inteleg. Scrie acolo ca trebuie sa spun “din culpa mea exclusiva”. Adica eu reclamantul trebuie sa imi asum culpa exclusiva a divortului??!! Adica sotul a parasit domiciliul si eu sa imi asum culpa exclusiva?? Nu inteleg…

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua din nou. Teoretic trebuie făcută cerere de divort prin acord ori din culpa exclusiva a paratului, și ulterior, dacă soțul in timpul procesului nu accepta divorțul prin acord, ori dacă nu sunt probe sa dovediți culpa lui, puteți cere divort pe baza despărțiri in fapt, aici însemnând ca va asumați divorțul. Luați-va avocat in procesul de divort, in orice forma cereți divorțul.

  • Tudurache Ramona

   Bună seara ! Am și eu o întrebare am depus actele pt a divorțaul de soțul meu .Eu având un apartament înainte de căsătorie aș dori să știu dacă are și el dreptul la acest apartament după divorț dacă suntem căsătoriți de 13 ani .Mulțumesc!

   • Avocat ILIE DORIN

    Nu are nici un drept la apartament atat timp cât este bun achiziționat înainte căsătoriei și deci este un bun propriu al dvs, in mod categoric. Cu privire la îmbunătățiri însă, poate ridica pretenții dacă s-au făcut îmbunătățiri pe parcursul căsniciei.

 19. Simona Lupașcu

  Bună ziua,sunt despărțită de 21 de ani și nu am divorțat până acum, copii sunt mari la casele lor și de împărțit nu avem nimic.De soț nu mai știu nimic, cum trebuie să procedez să bag actele de divorț.multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie făcută cerere de divort la Judecătoria de la locul ultimului domiciliu conjugal. Indicați probe și martori. Cel mai bine este sa va luați avocat sa va gestioneze procesul, cererile, probele.

 20. Raluca

  Buna ziua stau cu sotul meu de 6 ani si casatorita de 2 ani si 3 luni .Avem doua fetite una de 2 ani si 6 luni iar mezina de 1 an si 3 luni .Mentionez ca eu am un baiat de 14 ani dintr-o altă relație. Sotul meu mai are 2 copii din alte 2 relati .Dar sunt la mamele lor .Sotul meu este violent verbal si au mai fost si cazuri de violenta fizica cu mine chiar in perioada cand am fost insarcinata cu mezina familiei .Mentionez ca locuim in casa lui si tot ma ameninta ca sa plec ca nu imi da fetele ca imi voi piede fetele ca el are o casa eu nu am nimica .Sotul nu lucreaza cu carte de munca lucreaza cu ziua in constructi deci nu are un venit stabil. In afara ca are o casa .Eu Am lucrat in Germania dar nu mai lucrez ca trebuie sa stau cu fetele .Si tot vrea sa ma scoată din casă lui afara .Descoperind ca sotul meu cu verișoara mea isi fac ochii dulci si tot vorbesc la telefon cum il învață verișoara mea sa ma faca sa plec din casă. Nu am băgat inca divorț.

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă problemele și conflictele nu se vor remedia, trebuie să vă căutați o locuință…Nu veți pierde fetițele, sunt destul de mici și au nevoie de mamă. Nu mai luați în considerare amenințările lui. Luați-vă avocat la divorț să vă ajute cu autoritatea părinteasca (custodia) și pensia de întreținere.

 21. Elena Claudia

  Sunt o mama cu 2 copii minori și am plecat din casa comuna pt că nu mai suportam violență și vorbele urate ,vreau sa inaintez divorțul dar el nu vrea ,ce mă puteți sfătui și ce mi se poate întâmpla pt că nu vreau să știe unde stau cu copii ,pt că este foarte violent

 22. Elena Claudia

  Sunt o mama cu 2 copii minori ,am plecat din locuința soțului meu împreună cu copii din cauza vorbelor urate și violenței ,el nu știe unde stau acum pt că îmi este frica sa nu îmi facă ceva și să îmi ia copii,aș vrea să depun plângere la politie dar nu am probe decât pe o vecina care știe ce mi sa întâmplat și mama mea .Vreau de asemenea să bag divorț cu care el nu este de acord ,ce mă sfătuiți să fac și ce mi se poate intampla

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu vi se poate întâmpla nimic devreme ce el este violent. Puteți cere ordin de protecție. Nu conteaza ca el nu este de acord cu divorțul; divorțul se va pronunța din cauza violentelor și a comportamentului lui. Faceti plangere la politie și cereți ordin de protecție. Pentru divort va trebuie copie după certificatul de căsătorie și după certificatele de naștere ale copiilor. Luați-va avocat pentru divort, sa va apere drepturile in mod corespunzator.

 23. Dana

  Sunt căsătorită de 17 ani , am o fetiță de 12 ani și doresc separarea de soț. Motive sunt mai multe , dar cel mai important este că mă terorizează psihic, nimic din ce fac nu-i convine. Eu lucrez, si am lucrat încă dinainte să nasc fata, dar salariul meu este mult mai mic decât al soțului. El dorește ca eu să plătesc utilitățile ( acu. avem restanțe) asta pt că locuim într-un apartament moștenit de la părinții mei ( am succesiune unde scrie că eu și mama suntem proprietare, dar ea nu locuiește cu noi) . Practic este musafir acasă. Cum mă sfătuiți să încep divorțul ? Clar mergem în instanță. Ce șanse sunt să-,mi ia fata având în vedere că el are salariul mult mai mare ( cadru MAI) dar nu are locuință pe numele lui.

  • Avocat ILIE DORIN

   In urma divorțului copilul va avea legături personale cu parintele cu care nu locuiește, autoritatea părintească fiind comuna. Asta înseamnă ca, de principiu copilul va fi încredințat dvs, dar tatăl va avea obligația de plata a unei pensii de întreținere și dreptul de a o vedea câteva zile pe săptămâna/luna, ambii având obligația de a avea grija de copil. Copilul va fi încredințat părintelui care poate avea cel
   Mai bine grija de el, luându-se in calcul și faptul ca dvs dețineți o locuința stabilă, aveți șanse mari sa vă fie încredințat.

 24. Felicia

  Buna ziua , sotul meu este polițist , suntem căsătoriți de doi ani in care m- a batut , ma insulta constant in prezenta copilului minor . Eu nu muncesc deoarece am fost nevoită sa stau acasa sa îngrijesc copilul neavând cu cine il lasa ca sa pot merge la lucru . El cand e acasa sta inchis in camera cu muzica data la maxim sau se joaca jocuri pe PlayStation . Tot salarul in baga la jocuri de noroc si nu da bani pentru mancare in casa zice ca e suficient ca plătește rata la ap . Daca stau in casa cu copilul zice ca tb sa plecam ca el are pe altcineva iar daca ies cu copilul afara ma insulta continuu si zice ca nu fac mancare ca umblu pe afara si ma uit dupa bărbați 😢. Ar mai fi multe de zis .. dar scurtez si intreb : Oare pot merge la politie sa vb ce se intampla si sa cer sa ii puna in vedere sa ne lase sa Stam in liniste in locuința comuna pana reusesc sa incep sa lucrez si sa imi pot permite sa închiriez ceva unde sa stau in liniste cu copilul ? El zice ca daca fac asta il da afara si daca divortez nu mai primesc pensie alimentara la copil … Ce ma sfătuiți sa fac in condițiile astea? El suferă de depresie si anxietate pt care a luat tratament dar la care a renunțat intre timp 😓

  • Avocat ILIE DORIN

   Complicata problema. Cred ca cea mai buna varianta este să plecati si sa va gasiti linistea in alta locuinta. Evident va trebui sa faceti si proces de divort pentru că sunteti abuzata. Faceti si o plangere cu tot ce se intampla la politie.

 25. Damian Oana Manuela

  Bună seara,am și eu niște nelămuriri.Eu cu actualul soț cu care am doi copii vrem să divorțăm .Eu mai am un copil dintr-o relație anterioară.El dorește să divorțăm in tribunal iar avocatul care îl are ia cerut și certificatul celui de-al treilea copil, adică copilului meu.Eu ce să fac ,cum să procedez pentru că nu am un venit să îmi permit să plătesc un avocat să mă reprezinte.Trebuie să dau și copia după certificatul copilului meu? Și o să am probleme dacă sunt într-o altă relație?

  • Avocat ILIE DORIN

   Când sunt mai mulți copii dar unul din ei nu este al soțului NU trebuie depus certificatul acestui copil decât dacă îl cere instanța de judecata. De principiu nu are de ce sa îl ceară pentru ca la divort se discuta exercitarea Autorității parintesti a copiilor dintre soti, nu a copiilor dinainte de căsătorie care au deja stabilită autoritatea părintească cu părinții lor (mama si tatăl lor natural). Tatăl și mama nu pot sa-și dispute decât custodia copiilor lor; dacă mâna sau tata are un alt copil cu alta femeie/alt bărbat, pentru acel copil se discuta o alta autoritate părintească între acei părinți.

   Dacă sunteți intr-o relație deși sunteți căsătoriți se poate ajunge la divorțul din culpa exclusiva a dumneavoastră, dar acest aspect nu ar trebui sa aibă interferente asupra Autorității parintesti dacă aveți grija in mod corect de copii.

 26. Daniel

  buna ziua! Sunt casatorit de 5 ani, avem un copil minor de 4 ani, relatia dintre noi nu mai merge deloc, avem total alte puncte de vedere. De cateva lunii bune dormim separat in camere diferite, iar de cateva zile ea a luat copilul fara stirea mea si a parasit locuinta conjugala ( noi locuim in Uk si ea a plecat in Scotia ). A amenintat ca nu se va intoarce la locuinta comuna. Nu pot accepta asa ceva si as vrea sa divortez,! Cum pot ataca faptul ca ea a luat copilul fara stirea mea? Am venit de la munca dimineata si ele plecase deja.

  • Avocat ILIE DORIN

   Ea nu avea dreptul sa ia copilul fără acordul dvs. Eventual faceti-i o plangere la politie. Ulterior încercați sa dati de ea și discutati soluții amiabile. Dacă mergeți pe varianta divorțului, puteți sa faceti proces in România, dar va dura mai mult și va trebui aflată locuința minorului.

 27. Rusu

  Buna ziua . Vreau sa divortez de sotia mea dupa12 ani de casatorie pe motiv de infidelitate . Principalul ar fi sa castig custodia copiilor( avem 3 copii 11 ani, 8 ani si 4 ani) . Cam ce sanse as avea ? Mentionez ca ea a luat 2 copii si a plecat de acasa locuind cu mama ei . Ia luat pe cei mici.

  • Avocat ILIE DORIN

   Destul de greu să vă spun ce șanse ați avea. De principiu nu mai există în legislație expresia că un părinte va lua copiii…. Copiii vor aparține mereu ambilor părinți, exercitarea autorității părintești se va face în comun de ambii, aveți ambii drepturi și obligații comune și reciproce. Fie că vreți, fie că nu, fie că puteți, fie că nu, va trebui să vă înțelegeți cu ea și să stabiliți un mod amiabil de legături personale între voi și copii. Dacă nu îl veți stabili dumneavoastră, îl va stabili instanța de divorț. Idea centrală este să respectați și opinia copiilor pentru că sunt mărișori și să aveți în vedere interesul lor major: să nu sufere de pe urma divorțului.

 28. Ana

  Buna ziua! Sunt casatorita de 4 ani, cu un copil minor de 2 ani si insarcinata cu al doilea. In cazul unui divort, copilul nenascut va trebui recunoscut de fostul sot sau se considera ca fiind tata in fapt deoarece am fost casatoriti? Mentionez ca el este tatal, nefiind infidelitatea motivul divortului.
  Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. Copilul conceput în timpul căsătoriei are ca tata pe soțul mamei. Este o prezumție legala. Deci soțul va fi considerat de drept tatăl copilului. Aveți ca temei articolul 414 Cod Civil.

 29. Daniel

  Sotia mea ma amenintat ca va pleca din Uk in Romania cu minorul fara aprobarea mea. Este posibil sa faca acest lucru fara aprobare scrisa din partea mea? Mentionez k minorul este cetatean roman cu rezidenta in uk.

  • Avocat ILIE DORIN

   Posibil este, dar este nelegal. Veți avea de dus un proces cu ea dacă va face asta. Anunțați autoritățile de poliție și de protecție a copilului din localitatea în care vă aflați pentru a-i pune în vedere să nu facă acte și demersuri ilegale privind copilul și drepturile lui.

 30. Alexandra

  Bună ziua, am nişte probleme în familie, tatăl meu bea de mai bine de 3 ani, iar mama suferă de schizofrenie, eu am fost crescută mai mult de bunici dar într-o curte comună. Tatăl meu pe parcursul anilor a făcut numai scandal, ne-a înjurat pe toţi etc. Acum vrem să scăpăm de el deoarece nu se mai poate fiind beat zilnic. Acum vine întrebarea mea, dacă nici unul dintre ei nu are nici o proprietate trecută pe el, casa şi tot sunt trecute pe numele mamei bunicului meu, dacă ar fi vorba de partaj, el are dreptul la ceva de aici? în condiţiile în care a mai ajutat şi el la construirea garajului de exemplu, dar nu are chitanţe cum că a plătit el ceva materiale.

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă nu are nimic pe numele lui ar avea totusi cum sa probeze in fapt contribuțiile financiare făcute. Cel mai just ar fi sa ii dați despăgubire echitabila contra eventualei lui cote părți.

 31. Filip Valeriu

  Buna ziua vreau și eu sa bag divorțul de soție și avem și un minor împreuna ea este plecată la lucru in Germania și și-a găsit pe cineva acolo as dori sa știu ce șanse as avea sa câștig custodia la copil ?

 32. Petru

  Buna ziua! Ma numesc Petru, am o problemă dacă ma puteti ajuta cu un răspuns! Sunt căsătorit de 3 ani , neînțelegerile cu soția au dus la despertire , împreună avem un copil de 2 ani . Ulterior am plecat in alta tara , ea a depus actele de divorț in lipsa mea , ambii suntem de acord cu divorțul. Copilul va rămâne la ea. Va rog sa imi spuneti daca pensia alimentara pentru copil se poate calcula in functie de salariul din țara in care ma aflu , lucrând cu contract de munca legal ! Va multumesc !

  • Avocat ILIE DORIN

   Teoretic da, pensia de întreținere se poate calcula in funcție de venitul din alta țara. Cel mai bine este însă sa stabiliți o suma fixa (de ex 500, 1.000, 1500 lei) ca pensie pentru copil, nu un procent din venituri.

 33. Doroftei Oana Elena

  Buna ziua sunt căsătorită de 9 ani am doi copii un băiețel de 8 ani si o fetiță de 6 ani in acest timp doar el a muncit eu am stat acasă si m-am ocupat de copii am fost plecată de două ori o data in Anglia 4 luni si o data in Olanda 3 luni noi am stat in casa părinților mei acum el a plecat la părinții lui si vrea sa imi ia si copii pe motivul că nu am cu ce sa ii cresc eu vreau ca copii sa ramana cu mine și cu părinții mei aici unde au fost crescuți si as vrea sa plec in strainatate la munca dar el ma amenința că imi ia copii si nu o sa ii mai vad niciodată se poate asa ceva eu ma duc la munca sa muncesc sa am cum sa cresc copii poate sa imi ia sa nu ii mai vad

  • Avocat ILIE DORIN

   La divorț se vor tranșa lucrurile. Dar dacă dvs aveți planuri de a pleca în străinătate și el vrea să rămână cu copiii în România unde aceștia au școlile, rudele, prietenii, etc, și instanța consideră că e mai bine pt copii să rămână în țară cu copiii, copiii vor fi încredințați lui. Trebuie să vă luați avocat ca să va apere drepturile și să explice situația instanței.

 34. Laurentiu

  Daca soția a plecat de acasa si a bagat si divorț in același timp si intr-o luna eu am văzut-o sărutându-se cu altcineva e ceva normal, in condițiile in care noi nu am avut nici o înfățișare la tribunal? Nu avem copii dar ea dorește sa obțină de la mine niste bani! Ea imi spune ca divorțul la bagat si se poate afișa cu cine vrea, e normal? Atata timp cat încă e pe numele meu si nu am avut nici macar o înfățișare la tribunal?

  • Avocat ILIE DORIN

   Divortul are 2 etape: divortul in fapt, si divortul in drept. Divortul in fapt e cand un sot paraseste domiciliul conjugal si/sau cand intalnteste pe cineva. Ceea ce a facut ea e imoral, dar ilegal nu e. Poate fi motiv și argument pentru dvs in a demonstra instantei infidelitatea conjugala, astfel că instanta nu ii va da nici un ban daca probati că ea poarta o vina mai mare si se face vinovata de infifelitate.

 35. Cuciureanu Aurelia

  Buna dimineața, dupa 24 de ani de căsătorie vreau sa divortez avem 2 copii de 23 de ani si de 14 ani eu împreună cu copii locuim in strainatate sotul este si el in aceeasi localitate in strainatate dar nu locuim inpreuna din luna martie 2020 practic nu al mai inereseaza soarta noastra eu nu am certificatul de căsătorie la mine si nu stiu cum sa procedez sa bag actele de divorț dupa partaj ca este si munca mea de 24 de ani va multumesc frumos daca puteti sa ami raspunde ti

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă locuiti in străinătate divorțul e posibil in România. Problema este custodia (exercitarea Autorității parintesti) copilului de 14 ani. Trebuie sa va înțelegeți cu privire la acest aspect sau va decide instanța. Vă trebuie un avocat in mod categoric, avocat pe care sa îl mandatați cu procura notariala. După divort trebuie sa analizați partajul/ modul de împărțire a bunurilor comune.

 36. Cuciureanu Aurelia

  Va multumesc frumos pentru raspuns eu as dorbag divort dar nu am la mine actele necesare certificatul de căsătorie sau certificatul de nastere al meu intreb daca se poate sa merg mai departe

 37. Maria

  Buna ziua, lucrez in Italia și vreau să divorțez de soțul meu care se afla in Romania. Nu avem bunuri de împărțit și nici copiii minori,iar divorțul va fi pe cale amiabilă. Singura problema este că eu nu pot veni în Romania dar am înțeles că se poate efectua și în lipsa mea cu o procură.
  As vrea sa știu pe cine ar trebuie sa împuternicesc in procură (Avocat/rudă) și cam cat timp ar dura divorțul.
  Mulțumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Puteți împuternici pe oricine dar este de preferat un Avocat pentru a gestiona eficient procedurile. La avocat va puteți stabili și domiciliu procesual pentru a ușura procedura de comunicare a actelor. Dacă este gestionat bine, și dacă soțul nu se răzgândește între timp in ceea ce privește acordul pentru un divort amiabil, un astfel de proces dureaza aproximativ 2-3 luni de la data introducerii cererii de către ambii soti.

 38. Anonim2

  buna ziua,
  sunt casatorit de 4 ani,dar suntem impreuna de 13 ani cu sotia,nu avem copii.am cumparat impreuna un apartament prin credit imobiliar,dar 25% din avans a fost platit din banii mosteniti de la parintii ei.de la data cumpararii apartamentului,pe care l-am cumparat sub pretul pietii,pretul apartamentului a crescut in total cu circa 35-40 la suta,iar intrebarea mea este faca am dreptul la o anumita suma din pretul apartamentului la partaj,daca se va ajunge la partaj?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, teoretic aveți dreptul la o cota parte in funcție de contributia financiară la restul de 75%. Se calculează procentual cota dvs de la acel moment, apoi se evaluează la acest moment apartamentul, iar cota dvs procentuală se aplica la aceasta valoare. Așa puteți vedea dacă practic vi se cuvine ceva. Practic la calcule nu conteaza sumele ci cotele care sunt consecință sumelor de achiziție/contribuție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente